Missie MAX (feestdagen 2009)

Gestart door Lex, 29/10/2009 | 19:16 uur

Lex

Citaat van: cabez op 29/10/2009 | 21:21 uur
Ik vraag me af,waarom de fam van de Evertsen alleen schriftelijk zich kunnen aanmelden(ook zo jaren 80)
Is voor mij ook een vraag. Vanuit de uitzendingstermijn is het zo dat EVTN medio december teruggekeerd zou moeten zijn in haar thuishaven.

cabez

Ik vraag me af,waarom de fam van de Evertsen alleen schriftelijk zich kunnen aanmelden(ook zo jaren 80)

KapiteinRob


Lex

Met een evenement in de Jaarbeurs en 3 televisie-uitzendingen wordt het thuisfront in het zonnetje gezet. Missie MAX is er voor het thuisfront van militairen die tijdens de feestdagen zijn uitgezonden.

Missie MAX is een samenwerking van de thuisfrontorganisaties van Defensie en Omroep MAX. Gezamenlijk verwelkomen zij zaterdag 28 november het thuisfront in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Deze dag krijgen zij een gevarieerd entertainmentprogramma aangeboden met artiesten als Nick & Simon, Jan Smit, de Johan Willem Friso kapel en Hansen Tomas. Daarnaast zijn er live verbindingen met diverse gebieden in Afghanistan en voor de kinderen en de jeugd is er ook genoeg te doen.

Groet opnemen
Naast een mooi programma mag iedere relatie van een militair, met kinderen en andere relaties een persoonlijke groet brengen aan hun uitgezonden geliefde. Deze groeten worden samen met de groeten van bekende Nederlanders en commandanten van de krijgsmachtdelen op DVD's gebrand. Deze DVD's worden voor de feestdagen aan de militairen in de diverse uitzendgebied gestuurd.

Televisie-uitzendingen
Van de opgenomen groeten, de registratie van de dag, het bezoek van Omroep MAX aan een aantal missiegebieden en andere interessante verhalen worden drie televisie-uitzendingen gemaakt. De uitzendingen zijn op Nederland 1 op 25 december om 18.20 uur, op 2 januari om 17.25 uur en op 3 januari om 18.10 uur. Een compilatie van de videoboodschappen wordt eveneens rondom de feestdagen op televisie vertoond.

Aanmelden Missie MAX
Wanneer u de relatie bent van een, tijdens de feestdagen, uitgezonden militair dan heeft u van Omroep MAX en de gezamenlijke thuisfrontorganisaties een brief ontvangen. U kunt zich via deze site aanmelden voor Missie MAX (het thuisfront van de bemanning van Hr. Ms. Evertsen kan het aanmeldingsformulier alleen per post terugsturen).

Wanneer u na week 45 nog geen brief van ons heeft ontvangen dan kunt u contact op nemen met Bureau Thuisfrontzaken Koninklijke Landmacht via 06 52 34 13 07 (tijdens kantooruren).

Pers
Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom om een deel van het programma in de Jaarbeurs bij te wonen. Hiervoor ontvangen zij een persuitnodiging.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.missiemax.nl.

MINDEF, 29 oktober 2009