Problemen rondom Verklaring van geen bezwaar

Gestart door A.J., 05/02/2010 | 10:28 uur

Lex

Gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken

Kamerbrief betreffende de gewijzigde beleidsregel per 01-03-2018

Kamerstuk, 21-02-2018

Lex

Soldaat met buitenlandse partner ontslagen

MIVD trekt belofte aan militairen in 
 
DEN HAAG -  De hoop die er voor militairen met een buitenlandse partner was om in dienst te blijven, is de grond in geslagen. De baas van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) slikt beloften tot beterschap in.

In april gaf de baas van de MIVD Onno Eichelsheim aan dat er schot zat in het voor Defensie pijnlijke dossier. Een serie militairen zit thuis of is ontslagen omdat ze een partner uit een land hebben waarmee Nederland geen inlichtingen uitwisselt. Het gaat niet alleen om landen als China en Rusland, maar ook om bevriende naties zoals Zuid-Afrika.

Als de MIVD geen informatie met een collega-dienst uitwisselt, is er onvoldoende mogelijkheid antecedenten te checken. Deze militairen worden dan als veiligheidsrisico gezien en hun zogeheten Verklaring Geen Bezwaar (VGB) wordt niet verlengd. Dat betekent in de praktijk meestal einde loopbaan. Het beleid kwam de MIVD en daarmee minister Hennis (Defensie) op zware kritiek te staan tot aan de Raad van State toe. Magistraten vinden dat de inlichtingendienst te star opereert.

Na de presentatie van het MIVD-jaarverslag zei Eichelsheim tegen De Telegraaf dat het beleid was aangepast. ,,Het is niet meer zo dat we iemand wiens vrouw over wie we in de afgelopen vijf jaar geen informatie hebben direct de organisatie uitzetten. We gebruiken meer tijd om informatie te krijgen of zetten militairen op een positie waarbij ze geen gerubriceerd materiaal te zien krijgen."

Aan de vooravond van een procedure bij de Raad van State, waarin een defensie-technicus in beroep gaat tegen het niet verlengen van zijn VGB, trekt Eichelsheim deze belofte in. Hij stelt zich verkeerd te hebben uitgelaten. De extra mogelijkheden waarover hij enthousiast vertelde, gelden alleen voor militairen zelf, niet voor hun partners. Daarvoor blijft het strakke beleid onveranderd.

,,De MIVD gaat ook niet zelf onderzoek doen in het buitenland", zegt de MIVD-chef. ,,Wel staan we open voor dossiers die mensen bij ons aanleveren waaruit blijkt wat ze in landen hebben gedaan waarmee we geen inlichtingenrelatie hebben. Wanneer er een verkeerd beeld is ontstaan, vind ik dat vervelend. We doen echt meer om het VGB-probleem te beperken."

Het optreden van de MIVD kan rekenen op zware kritiek van de raadsman van de technicus die maandag bij de Raad van State zijn zaak bepleit. Dick van Raaij noemt de aanpak 'de zoveelste vertragingstechniek van de MIVD'. ,,Het is gewoon een juridische truc."

Telegraaf, 17-07-2017, 05:45

Lex

Kamerbrief met reactie op gevolgen ontoereikende intrekkingsgrond Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer met een reactie op de gevolgen van een ontoereikende intrekkingsgrond van de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB).

Kamerstuk, 13-01-2017

dudge

Het blijft bijna bewonderenswaardig hoe schandalig defensie dit soort zaken afhandelt en behandelt.

Lex

Op zijspoor gezette veteraan krijgt gelijk 

ARNHEM -  Een door Defensie op een zijspoor gezette Afghanistan-veteraan is door de hoogste rechter volledig in het gelijk gesteld. De man deed meerdere missies in Afghanistan en was daar zelfs de rechterhand van oorlogsheld, maar verloor de voor zijn werk cruciale Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) omdat hij een Servisch-Zweedse vrouw heeft.

De Raad van State heeft bepaald dat Defensie niet alleen fout zat maar die verklaring ook moet teruggeven. Door het verlies van de VGB in de hoogste categorie (A) mocht de man niet meer werken als militair attaché op de Nederlandse ambassade in Servië.

Advocaat Michael Ruperti laat weten dat zijn cliënt zijn baan terugeist en een forse schadevergoeding zal vragen.

De militaire inlichtingendienst MIVD gaf als reden voor de intrekking dat de dienst geen informatie gebruikt van de Servische geheime dienst. Daardoor kon niet worden beoordeeld of de vrouw een veiligheidsrisico vormde. Dit terwijl de vrouw al wel voor het Zweedse ministerie van Defensie werkte en daar ook was gescreend.

Defensie krijgt in het oordeel van de Raad van State stevige kritiek. Zo werd zelfs het feit dat de partner van de veteraan inmiddels zélf was aangenomen op de Nederlandse ambassade in Belgrado, niet gezien als reden om de verklaring alsnog te verstrekken.

Ruperti laat weten dat zijn cliënt een grote staat van dienst heeft. Zo deed hij samen met de met een Militaire Willemsorde onderscheiden commando Gijs Tuinman gevaarlijke operaties in Afghanistan in 2009.

De raadsman spreekt van starheid bij de MIVD en ,,een gevoelige nederlaag door aanhoudend geblunder" van de juristen van Defensieminister Jeanine Hennis. ,,Wederom is een uitstekende loopbaan van een militair beschadigd", aldus de advocaat.

Telegraaf, 29-12-2016, 15:51

Lex

Strenger VGB-beleid voor september 2015 onrechtmatig

De minister van Defensie mag het ontbreken van voldoende informatie over het gedrag van levenspartners pas vanaf 1 september 2015 gebruiken als een reden om militairen met een vertrouwensfunctie hun Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) af te nemen. Dat heeft de Raad van State op 24 augustus in hoger beroep bepaald in een door de Marechausseevereniging aangespannen rechtszaak.

De zaak betreft een marechaussee die sinds 2008 werkzaam is bij de Brigade Grensbewaking. In 2013 werd een hernieuwd veiligheidsonderzoek naar hem uitgevoerd. Daarbij meldde hij inmiddels getrouwd te zijn met een vrouw van Oost-Europese afkomst, die sinds april 2013 met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont, samen met hem en hun kind.

In februari 2014 besloot de minister van Defensie de VGB van de marechaussee in te trekken. Als doorslaggevend argument werd aangevoerd dat het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens over de politieke en justitiële antecedenten van zijn echtgenote had opgeleverd om een oordeel te kunnen vellen over zijn betrouwbaarheid bij het vervullen van zijn plichten. Oorzaak: het ontbreken van een uitwisselingsverdrag met het vaderland van zijn echtgenote.

Niet bevoegd

De MARVER spande een bezwaarprocedure aan tegen het intrekkingsbesluit. Jurist Wiebe Herweijer betoogde dat de minister van Defensie helemaal niet bevoegd was om de genoemde reden een VGB in te trekken. Op basis van de toenmalige Wet op de veiligheidsonderzoeken (Wvo) was het intrekken van een VGB in 2014 alleen mogelijk als de wel beschikbare informatie leidde tot onvoldoende vertrouwen in iemands integriteit.

De minister van Defensie hield voet bij stuk en verklaarde het bezwaarschrift ongegrond. De MARVER besloot de zaak voor te leggen aan de rechter. Op 23 juni 2015 stelde de Rechtbank Noord-Holland Wiebe Herweijer in het gelijk. Ook naar zijn oordeel bood de Wvo de minister van Defensie in 2014 niet de bevoegdheid om de VGB van een militair in te trekken als het veiligheidsonderzoek naar zijn idee onvoldoende gegevens had opgeleverd, bijvoorbeeld over doen en laten van een echtgenote van buitenlandse afkomst.

Wvo gewijzigd

De minister ging op zijn beurt in hoger beroep bij de Raad van State. Die maakte afgelopen woensdag zijn uitspraak bekend en onderstreept daarin dat de Wvo inmiddels gewijzigd is. Sinds 1 september 2015 is het eerste lid van artikel 10 uitgebreid: sindsdien kan een VGB worden ingetrokken als er onvoldoende waarborgen op integriteitsgebied aanwezig zijn OF als onvoldoende gegevens verkrijgbaar zijn om de aanwezige waarborgen vast te stellen.

Ten tijde van het veiligheidsonderzoek naar de gedupeerde marechaussee in 2013 had de minister van Defensie deze tweede bevoegdheid echter duidelijk nog niet, aldus de Raad van State. 'Dat deze uitleg mogelijk leidt tot rechtsongelijkheid, zoals de minister heeft aangevoerd, maakt dat niet anders.' Kortom: de wijziging van de Wvo heeft geen terugwerkende kracht.

De Marechausseevereniging is blij met de uitspraak van de Raad van State, die definitief duidelijkheid schept over de VGB-rechten van militairen vóór 1 september 2015.

Marver, 26-08-2016

A.J.


Huzaar1

Citaat van: Ros op 14/07/2016 | 12:42 uur
Als ik het goed begrijp mag een vriendin uit een 'vijandig' land wel maar mee trouwen is taboe ?

Nee, ook als je gewoon een langdurige intieme relatie hebt is het afkeur.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Ros

Als ik het goed begrijp mag een vriendin uit een 'vijandig' land wel maar mee trouwen is taboe ?

dudge

Ik blijf me hier over verbazen.
Het is echt een onzin beleid, bereiken we helemaal niets mee.

Lex

Man verliest baan vanwege nationaliteit van zijn vrouw

HEERHUGOWAARD Een 31-jarige wachtmeester bij de Marechaussee wordt waarschijnlijk ontslagen, omdat zijn vrouw uit een land komt dat door de Nederlandse inlichtingendienst als 'vijandig' wordt gezien.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De man uit Heerhugowaard is bijna tien jaar werkzaam bij de Marechaussee, maar de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) trok de verklaring geen bezwaar (VGB) twee jaar geleden in, omdat hij getrouwd is met een vrouw uit Moldavië.

Miscommunicatie
Zonder die verklaring is het niet mogelijk om een vertrouwensfunctie te bekleden bij de Marechaussee. De man gaf al in 2010 aan dat hij ging trouwen met een Moldavische, maar zijn leidinggevende koppelde dat nooit terug naar de MIVD. In 2013 kwam de MIVD zelf achter het huwelijk en besloot het de VGB in te trekken.

Dat gebeurde omdat de MIVD de veiligheidsdienst van Moldavië niet als vriendschappelijk beschouwt, vanwege de rechtstreekse connectie met Rusland. Het vermoeden bestaat dat het land spionnen inzet, zo ook mogelijk de vrouw van de Heerhugowaarder.

Werkloos
"Ik ben er kapot van. Mijn hele wereld is in elkaar gestort. Mijn carrière is voorbij en nu zit ik thuis", zei de man over de zaak. Intussen is hij al drie jaar niet aan het werk, waardoor de man - ongeacht de uitspraak van de rechtbank over enkele weken - waarschijnlijk niet kan terugkeren bij zijn werkgever. De strenge regels bij de Marechaussee maken dat onmogelijk.

RTV-NH, woensdag 13 juli 2016  |  14:08

Lex

Kamerbrief over voortgang aanpassingen beleid Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpassingen van het beleid rondom de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB).

Kamerbrief, 01-02-2016

Lex

Citaat van: Thomasen op 15/10/2015 | 18:23 uur
Interessant rapport wel.
Inderdaad. Wordt veel werk voor de afdeling JDV vanwege de toename aan bezwaarschriften.

dudge


Lex

'Mogelijk zaken omstreden screening intrekken'

DEN HAAG -
Advocaat Michael Ruperti overweegt de lopende rechterlijke procedures te stoppen over het intrekken van vertrouwensverklaringen voor militairen. Hij reageert daarmee op maatregelen die minister Jeanine Hennis (Defensie) woensdag aan de Tweede Kamer heeft gemeld.
   
Het mag niet zo zijn dat een militair wordt ontslagen, omdat de overheid over onvoldoende gegevens over de buitenlandse partner beschikt. Voor bepaalde militairen met vertrouwensfuncties is een nieuwe veiligheidscategorie ingevoerd die iets soepeler is dan het huidige niveau, schreef Hennis in een brief aan de Kamer.

Ruperti treed op namens verschillende cliënten die hun baan bij Defensie verloren of dreigden te verliezen, door een relatie met een buitenlandse partner. Het ging om partners van wie de militaire inlichtingendienst MIVD hun gangen niet kon controleren, omdat ze uit landen komen waar deze dienst geen contacten met zusterdiensten heeft.

Telegraaf, do 15 okt 2015, 16:02