Maritieme Visie 2030 Commando Zeestrijdkrachten

Gestart door Dennis123, 22/09/2010 | 12:43 uur

Elzenga

Citaat van: Poleme op 22/09/2010 | 15:53 uur
Citaat van: Elzenga op 22/09/2010 | 15:47 uur
Citaat van: Poleme op 22/09/2010 | 15:41 uur
Ik denk dat het van meer realiteitszin getuigd, als we onze toekomstige zeestrijdkrachten modelleren aan de hand van een toekomstige structureel kleinere economische rol op ons continent en op de rest van onze planeet.
En hoe ziet dit er dan in de praktijk uit?
4 M-fregatten eruit, 4 OPV's erin.   Van 22 naar 6 fregatten.   2 6.000 tons M-fregat vervangers erin, 2 LCF's en /of 2 OPV's en LPD's eruit.
Nou, dan ga ik met mijn alternatieve opzet (zie blog) daar lijnrecht tegenin ;)....Ik denk namelijk dat Nederland juist extra inspanningen moet verrichten om met name de maritieme veiligheid van voor Nederland en de EU essentiële scheepvaartroutes en locaties te beschermen en mogelijke agressie of intimidatie af te schrikken... Daar ligt wat mij betreft een kerntaak voor Nederland...waarmee dan ook direct een stap richting een zekere taakspecialisatie wordt gemaakt.
Citaat van: Poleme op 22/09/2010 | 16:47 uurVolgens de Marinestudie 2005, moet de KM een taakgroep van maximaal 5 fregatten kunnen inzetten.  De Maritieme Visie 2030 geeft al toe, dat deze taakgroep in de toekomst ook gevuld gaat worden met andere schepen, lees OPV's.  Komt er in de Zuid-Chinese Zee stront aan de knikker.
Dan kan de KM in deze hoog intensieve 'blauw water' conflict, maximaal 1 a 2 fregatten; 1 a 2 OPV's en 1 bevoorrader inzetten.
Te klein om van enige betekenis te zijn.

Dan maar veel dichter bij huis, in een laag intensief bruin water scenario niet al te riskante Defensie / Development / Diplomatie missies uitvoeren ten behoeve van directe Nederlandse belangen van oliebaronnen, 'natte' aannemers , rederijen etcetera. Met bijvoorbeeld: LPD, JSS, hydrografisch opname vaartuig, OPV of Marns.
Ik vind deze ontwikkeling zeer onwenselijk en ook helemaal niet van strategisch belang voor Nederland. Hoezeer het ook daarom lijkt te gaan. Daarbij...als het zou gaan om beperkt riskante operaties, lijkt mij het rondvaren langs en bij strategische scheepvaartroutes beduidend minder riskant als het betrokken raken bij het complexe wespennest dat West-Afrika volgens mij is. Waar we door actief partij te kiezen alleen maar meer de focus kunnen worden van (opkomende) verzetsgroepen daar.

Poleme

Citaat van: Elzenga op 22/09/2010 | 15:44 uur
Mij viel bij het lezen vooral de meer uitvoerige aandacht op voor West-Afrika en de Nederlandse belangen daar. Shell en baggerbedrijven werden specifiek genoemd.

Daarentegen mis ik aandacht voor de ontwikkelingen in de Zuid-Chinese Zee. Die ook grote invloed kunnen hebben op de strategische scheepvaartroutes daar...en waar ik dus ook zeker een rol voor Nederland zie.
Volgens de Marinestudie 2005, moet de KM een taakgroep van maximaal 5 fregatten kunnen inzetten.  De Maritieme Visie 2030 geeft al toe, dat deze taakgroep in de toekomst ook gevuld gaat worden met andere schepen, lees OPV's.  Komt er in de Zuid-Chinese Zee stront aan de knikker.
Dan kan de KM in deze hoog intensieve 'blauw water' conflict, maximaal 1 a 2 fregatten; 1 a 2 OPV's en 1 bevoorrader inzetten.
Te klein om van enige betekenis te zijn.

Dan maar veel dichter bij huis, in een laag intensief bruin water scenario niet al te riskante Defensie / Development / Diplomatie missies uitvoeren ten behoeve van directe Nederlandse belangen van oliebaronnen, 'natte' aannemers , rederijen etcetera. Met bijvoorbeeld: LPD, JSS, hydrografisch opname vaartuig, OPV of Marns.
Nulla tenaci invia est via - Voor de doorzetter is geen weg onbegaanbaar.

Harald

Citaat van: Reinier op 22/09/2010 | 15:58 uur
- Dat Bonaire wordt genoemd als mogelijk nieuwe plaats voor de marine (basis) voor de BES- eilanden.

Lijk me de St Maarten meer geschikt, bijvoorbeeld Simsonbaai lekker dichtbij de luchthaven Prinses Juliana. Hier kan gewoon een 747 landen
alleen heeft St. Maarten last van orkanen.
afstand tussen St. Maarten en Aruba/ Bonaire is ongeveer 900 km.

Reinier

#9
Wat mij vooral op viel:

- Dat vaak nut en noodzaak van onderzeeërs en (hernieuwde) dreiging van onderzeeërs wordt genoemd. Mooi om te zien hoe de marine, indirect, laat zien dat vervangers van de Walrus onderzeeërs noodzakelijk zijn. En ik deel geheel deze mening!
- Marine wilt ook reservisten (specialisten van buiten de marine) betrekken bij de marine.
- Dat Bonaire wordt genoemd als mogelijk nieuwe plaats voor de marine (basis) voor de BES- eilanden.

Poleme

Citaat van: Elzenga op 22/09/2010 | 15:47 uur
Citaat van: Poleme op 22/09/2010 | 15:41 uur
Ik denk dat het van meer realiteitszin getuigd, als we onze toekomstige zeestrijdkrachten modelleren aan de hand van een toekomstige structureel kleinere economische rol op ons continent en op de rest van onze planeet.
En hoe ziet dit er dan in de praktijk uit?
4 M-fregatten eruit, 4 OPV's erin.   Van 22 naar 6 fregatten.   2 6.000 tons M-fregat vervangers erin, 2 LCF's en /of 2 OPV's en LPD's eruit.
Nulla tenaci invia est via - Voor de doorzetter is geen weg onbegaanbaar.

Elzenga

#7
Citaat van: Poleme op 22/09/2010 | 15:41 uur
Ik denk dat het van meer realiteitszin getuigd, als we onze toekomstige zeestrijdkrachten modelleren aan de hand van een toekomstige structureel kleinere economische rol op ons continent en op de rest van onze planeet.
En hoe vertaalt zich dit dan naar de praktijk?

Elzenga

Mij viel bij het lezen vooral de meer uitvoerige aandacht op voor West-Afrika en de Nederlandse belangen daar. Shell en baggerbedrijven werden specifiek genoemd.

Daarentegen mis ik aandacht voor de ontwikkelingen in de Zuid-Chinese Zee. Die ook grote invloed kunnen hebben op de strategische scheepvaartroutes daar...en waar ik dus ook zeker een rol voor Nederland zie.

Poleme

Citaat van: Kapitein Rob op 22/09/2010 | 12:47 uur
Ik meen me te herinneren dat deze "visie" op intranet staat. Wat je er aan hebt, mag Joost weten. Want zoals de wereld er nu uitziet, hadden ze in 1980 naar mijn bescheiden mening ook nooit visionair kunnen inschatten.....
De Maritieme Visie 2030 geeft zelf al aan, dat een snelle revolutionaire wijziging in het wereldbeeld zoals de Val van de Muur een lange termijn visie teniet kan doen.   Waarom toch een Visie strekkend over 20 jaar?  Ontwikkeling en ontwerp van een fregat doet al snel 8 a 10 jaar.
Of zelfs langer, in 1977 werd al conceptueel nagedacht over vervanger van de Roofdier klasse en 14 jaar later kwam de eerste vervanger in dienst.
De ontwikkeling van onderzeeboten neemt nog meer tijd in beslag, idem dito voor de NH-90 of 'NH-09', waarvan de ontwerpfase in 1993 aanving.

In het begin van de jaren 90 kwam er een lijvig boek in Nederland uit, dat een uitvoerige beschrijving gaf van de Nederlandse economische cyclus over verschillende decennia en eeuwen.  Dit boek liet zien, dat het Nederlands bruto nationaal product structureel aan het dalen is.
De top geschiedkundige en maritiem strategist Geoffrey Till heeft aangetoond dat er een sterke onderlinge samenhang is tussen de hoogte van het BNP en de uitgaven van (maritieme) defensie.
Tijdens de Gouden Eeuw / 17e eeuw, beleefde onze economie hoogtij dagen en was het openhouden van de zeeroutes van cruciaal belang.  Dit was bijvoorbeeld de tijd van Maarten Tromp en Witte de With, die in 1639 bij de Slag van Duins een einde maakte aan de Spaanse maritieme dominantie.  Tijdens de slag bij Livorno in 1653 onder Jan van Galen veroverde Nederland de maritieme dominantie in de Middellandse Zee.  Of de bekende expeditie naar Chatham in 1667 door Michiel de Ruyter.    Echter de Ruyter klaagde al in zijn laatste jaren dat de Republiek hem regelmatig naar zee zond voor oorlogsmissies, maar dat er steeds minder muntjes beschikbaar waren om deze missies fatsoenlijk uit te voeren.
Een gelijke situatie zoals heden.
In de 18de en 19de eeuw ging de Nederlandse economie structureel neerwaarts en idem dito gebeurde met de Nederlandse zeestrijdkrachten.
Die de zee-dominantie verloren van de Franse en Britse marine.  Tussen 1815 en 1945 legde de Nederlandse marine zich toe op 'bruin water' kustverdediging en expeditionair optreden in de overzeese gebiedsdelen.  Door de enorme naoorlogse economische groei, kon Nederland zich weer een forse 'blauw water' marine veroorloven.
Ik denk dat het van meer realiteitszin getuigd, als we onze toekomstige zeestrijdkrachten modelleren aan de hand van een toekomstige structureel kleinere economische rol op ons continent en op de rest van onze planeet. 
Nulla tenaci invia est via - Voor de doorzetter is geen weg onbegaanbaar.

Harald

snel even door gekeken/ gelezen, maar de strekking is om :

- vervanging / vermeerdering van : onderzeeboten, M-fregatten en mijnbestrijdingsvaartuigen
- aanschaf van UAV
- meer helicopters
- vervanging van Amsterdam, door bevoorrader met transportcapaciteit

dit is wat ik zo heb kunnen ontdekken, lezen anderen ook deze strekking uit het rapport ?

Lex

De Maritieme Visie 2030 is openbaar gemaakt en hier te vinden.

KapiteinRob

Ik meen me te herinneren dat deze "visie" op intranet staat. Wat je er aan hebt, mag Joost weten. Want zoals de wereld er nu uitziet, hadden ze in 1980 naar mijn bescheiden mening ook nooit visionair kunnen inschatten.....

Dennis123

Vandaag kreeg ik een uitnodiging in de bus voor de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Vloot'.

Deze wordt zaterdag 30 oktober op de Marinekazerne te Amsterdam gehouden.
Hierbij zal ook Kapitein-Luitenant ter Zee J.de Jonge de Maritieme Visie 2030 van het Commando Zeestrijdkrachten uitzetten.

Nu zal ik zelf dan op zee zitten, dus kan er niet naar toe.

Maar is er al iets meer van deze visie bekend? Of zal hier binnenkort snel meer over uit komen? Ben erg benieuwd wat hier weer in gaat staan zo na de verkenningen en met de aankomende bezuinigingen.
Ik meen tot nu toe nog niets over deze visie voorbij te hebben zien komen.