Reactie AFMP op openbrief ODB

Gestart door rom2007, 26/04/2011 | 07:33 uur

rom2007

Geachte heer Jurriƫns,Beste Erik

Hartelijk dank voor je open brief aan de vakbonden. Uiteraard was ik al bekend met het voorstel zoals dat door jouw organisatie is bedacht. Het spreekt vanzelf dat wij elk initiatief verwelkomen dat ertoe kan bijdragen dat de onwenselijke gevolgen van de bezuinigingen voor het personeel kunnen worden weggenomen dan wel kunnen worden verzacht.

Het probleem dat zich echter voordoet als gevolg van het regeerakkoord is dat er structureel 1 miljard moet worden bezuinigd. Het afschaffen van wapensystemen of het vervangen daarvan voor goedkopere biedt geen oplossing voor de opgelegde bezuiniging omdat deze een eenmalige besparing opleveren.

Daarnaast gaan vakbonden niet over de aanschaf van wapensystemen en zijn zij gebonden aan de bepalingen zoals opgenomen in het besluit Georganiseerd Overleg Defensie. Onze primaire zorg gaat uit naar het personeel en de gevolgen voor hen van de aangekondigde bezuinigingen. Van groot belang daarbij is dat het huidige sociaal beleidskader ook na 31 december 2012 in stand blijft en daarop richten zich dan ook onze inspanningen.

Het bovenstaande neemt overigens niet weg dat wij het volstrekt niet eens zijn met de bezuinigingen en de wijze waarop door het kabinet wordt omgegaan met de gevolgen voor het defensiepersoneel. Wij vinden dat geen goed werkgeverschap maar asociaal en wij zullen dan ook alles doen wat in ons vermogen ligt om gedwongen ontslagen te voorkomen

Met vriendelijke groet
Namens het Algemeen Bestuur

Wim van den Burg
Voorzitter AFMP/FNV

CitaatHij is met handen en voeten gebonden aan het georganiseerd overleg, ze kunnen geen kant op.