Windhond

Gestart door musadewindhond, 29/04/2011 | 17:38 uur

Lex

'Half miljoen zwijggeld voor ex-MIVD'er'

DEN HAAG - De Nederlandse Staat heeft zich laten afpersen door ex-MIVD-agent I.A., die dreigde uit de school te klappen over zijn geheime activiteiten in Afghanistan. Dit heeft Marc Gazenbeek, directeur juridische zaken bij het ministerie van defensie verklaard bij de Haagse rechtbank.

Uit vrees dat geluidopnames die de ex-agent had gemaakt van gesprekken met MIVD'-ers uit zouden lekken, bood de Staat I.A. een half miljoen euro 'zwijggeld', aldus Gazenbeek. ,,We hadden geen idee welke vertrouwelijke informatie hij nog meer tot zijn beschikking had", aldus de hoogste defensiejurist. ,,Met het bedrag van 500.000 euro wilden wij zorgen voor de veiligheid van ons personeel en het risico uitsluiten dat er informatie naar buiten zou komen. Hij dreigde met publiciteit, kwam onrustig en labiel over en wij maakten ons daar grote zorgen over. Daarom hebben wij hem een bedrag betaald."

Ondernemer I.A. – een oud-politieman uit Nederland die in Afghanistan werkte als aannemer – claimt dat hij als geheim agent is ingezet in Kabul en miljoenen euro's schade heeft opgelopen doordat de MIVD hem daar aan zijn lot overliet. Hij bouwde een missiepost in Kabul van waaruit Nederlandse commando's opereerden en claimt wapens en auto's met valse kentekenplaten te hebben geregeld, plus valse paspoortstempels waarmee commando's Afghanistan konden verlaten.

ANP, 19-3-2015, 23:23

A.J.

Citaat van: Elzenga op 26/01/2015 | 11:10 uur
Hopelijk wordt het nu goed opgelost. Belangrijk ook voor toekomstige operaties.

Vooralsnog zie ik een woord tegen woord verhaal. Maar we gaan het wel zien.

Elzenga

Hopelijk wordt het nu goed opgelost. Belangrijk ook voor toekomstige operaties.

inessa


23/01/2015
Jeroen Visser VOLKSKRANT

Toch nog hardop: A. was geheim agent

Twee oud-MIVD'ers hebben onder ede verklaard dat de Nederlandse zakenman Ibrahim A. in Afghanistan werd ingezet als geheim agent. Daar ging acht jaar strijd aan vooraf.

Door: Jeroen Visser 23 januari 2015, 02:00 10
Uiterlijk is er niets te zien aan Ibrahim A., donderdag in de Haagse rechtbank, maar van binnen juicht hij. Een oud-medewerker van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft zojuist in het openbaar toegegeven dat A. in Afghanistan actief was als geheim agent. Acht jaar lang streed de Nederlandse zakenman voor erkenning. En voor het antwoord op die ene vraag: waarom liet de MIVD hem in 2007 plotseling in de steek?

Oud-politieagent A. vertrekt in 2005 naar Afghanistan om geld te verdienen. Hij spreekt zeven talen en beweegt zich gemakkelijk in het zakenleven van Kabul. In korte tijd bouwt hij een groot netwerk op. Na de start van de Nederlandse Uruzgan-missie vraagt de Nederlandse ambassade hem een safe house te bouwen in Kabul. Later blijkt dat het gaat om een MIVD-kantoor.

Daar ontmoet hij 'MIVD 2', zo door de rechtbank genoemd omdat zijn echte naam geheim moet blijven. De MIVD'er, die zichzelf omschrijft als station chief in Afghanistan, is onder de indruk van het netwerk van A, dat varieert van hoge ambtenaren tot leden van de Taliban. Hij beseft dat A. van grote waarde kan zijn voor MIVD-operaties in Afghanistan, die de veiligheid van de Nederlandse soldaten moeten garanderen.

A. krijgt eerst simpele opdrachten, zoals het vergaren van inlichtingen. Later helpt hij ook bij operaties. Zo zorgt hij voor auto's met valse kentekenplaten. Ook levert hij wapens en munitie. 'Hij werd ingeschakeld omdat hij lokale wapenhandelaren kende en wij niet', aldus MIVD 2 in de rechtbank.

Een huzarenstukje van A. is het leveren van valse stempels voor paspoorten van Nederlandse commandotroepen. Daarvoor moest hij hoge ambtenaren omkopen, met het risico iemand te treffen die niet corrupt was.

Hierna waarschuwt het afdelingshoofd van MIVD 2 in Den Haag dat het de hoogste tijd is A. officieel te registreren als agent. Bij de MIVD is een agent iemand die opdrachten krijgt van een medewerker van de dienst. Alle agenten moeten via een formulier worden aangemeld. MIVD 2 heeft A. weliswaar genoemd in zijn wekelijkse cryptorapportages aan Den Haag, maar officieel staat hij nog steeds te boek als een lokale aannemer. MIVD 2 neemt zich voor dit bij zijn eerstvolgende bezoek aan Den Haag te regelen.


Dan gaat het fout. Meteen bij aankomst in Nederland, in mei 2007, wordt MIVD 2 samen met 'MIVD 5' geschorst, zonder te worden gedebrieft. Toenmalig MIVD-directeur Pieter Cobelens verdenkt hen van fraude tijdens een eerdere missie in Jordanië. Er blijkt al maanden een contra-spionageactie tegen de twee te lopen. Later blijkt uit onderzoek dat de beschuldigingen niet kloppen. In 2010 worden de twee gerehabiliteerd en krijgen ze een promotie.

Door de schorsing verliest A. in één klap zijn liaison bij de MIVD, én zijn bescherming. 'We komen je desnoods met de helikopter halen', had MIVD 2 hem een keer toevertrouwd. Maar van de een op de andere dag is A. zelfs niet meer welkom in het door hem gebouwde safe house. MIVD'ers mogen geen contact meer met hem hebben. Zijn inlichtingennetwerk kan niet volgens protocol worden afgebouwd.

Nadat A. is ontsnapt aan een ontvoering, ontvlucht hij Kabul. In 2009 klopt hij ontredderd aan bij Defensie. Zijn bedrijf is naar de knoppen, hij is blut en de Taliban kennen zijn identiteit.

Dat begint een jarenlange strijd, waarbij A. nergens een voet aan de grond krijgt. Zijn belangrijkste MIVD-contact is door de schorsing 'volledig afgeknipt' en heeft geen invloed meer. A. eist een schadevergoeding van de staat, die volgens hem een zorgplicht heeft voor oud-agenten. Defensie laat toezichthouder CTIVD de zaak onderzoeken. Die concludeert dat zijn klachten ongegrond zijn. Ook de Nationale Ombudsman rapporteert dat A. geen onrecht is aangedaan. In beide gevallen worden 'MIVD 2' en 'MIVD 5' niet gehoord.

In 2012 zegt A. tegen Defensie nu ook in Nederland te worden bedreigd. Hij wordt korte tijd opgevangen op een Nederlandse kazerne. Zowel De Telegraaf als de Volkskrant bericht over zijn zaak, nadat hij opnamen heeft gemaakt van een gesprek met de nog steeds geschorste medewerkers 2 en 5. Daarin erkennen de twee dat hij een agent was. Het hoofd juridische zaken van Defensie, Marc Gazenbeek, besluit na nieuw onderzoek dat 'er meer heeft gespeeld'. Defensie doet een schikkingsvoorstel van 500 duizend euro. Ook dit gesprek neemt A. op. 'Als wij het idee hadden dat u de boel belazerde of querulant was, dan zouden wij u natuurlijk nooit vijf ton aanbieden', zo wordt A. voorgehouden.

In de rechtbank komt Gazenbeek hier deze maand op terug. Het is geen schuldbekentenis, benadrukt de jurist. 'A. was geen agent en de staat heeft geen zorgplicht jegens hem.'

Een probleem is dat vrijwel alle getuigen geheimhouding hebben gezworen over de operaties van de MIVD

A. vindt het bod te laag en wijst het voorstel af. Minister Hennis (Defensie) laat daarop weten dat 'de regeling van tafel is en blijft'. Een gang naar de rechter is het enige alternatief. Die oordeelt in juni 2014 dat A. en zijn advocaat Olivier van Hardenbroek de mogelijkheid moeten krijgen getuigen te horen. Pas daarna kan de rechter oordelen of de zorgplicht is geschonden.

Een probleem is dat vrijwel alle getuigen geheimhouding hebben gezworen over de operaties van de MIVD. Maar in december neemt minister Hennis een unieke beslissing. Getuigen krijgen toestemming te vertellen wat ze weten over de activiteiten van A. in Afghanistan.

Oud-directeur Cobelens getuigt op 16 januari in de Haagse rechtbank. Als A. in 2007 feitelijk agent was, dan hadden de betrokken medewerkers daarvoor toestemming moeten vragen. Dat is nooit gebeurd, zegt Cobelens. In mei 2007 hoorde hij de naam van A. voor het eerst. 'Het ging om een lokale aannemer. Voor mij was hij gewoon iemand uit de Afghaanse samenleving.'

MIVD 2 en MIVD 5 beweren het tegendeel. 'Cobelens was niet de enige die over agenten besliste. A. werd door ons op pad gestuurd voor informatie en ondersteuning. Volgens de wet ben je dan een agent', aldus MIVD 5. De rechter doet later dit jaar uitspraak.

Deze reconstructie kwam tot stand op basis van vijf getuigenverhoren bij de rechter-commissaris in de civiele procedure die A. heeft aangespannen tegen de staat.

http://s.vk.nl/ar/3835603?__gda__=st=1422002320~exp=2037170320~acl=%2far%2f3835603%3f__gda__%3d%2a~hmac=ea027f355eee45011a28af30ac536a665811ab5bfe01b7fa9acfb8b1780dd05b


inessa

TELEGRAAF 15/01/2015
Miskende 'agent' claimt miljoenen
MIVD'er erkent cruciale rol Nederlandse militairen

Den Haag | Saskia Belleman
Hij regelde het slaan van waterputten en het ontbijt tijdens een officieel bezoek van minister Kamp van Defensie aan Afghanistan, maar ook wapens, munitie, voertuigen en brandstof. Bovenal was de 44-jarige I.A. een agent, die werd gerund door de MIVD'ers in Kabul. Een agent die door Nederland in de steek is gelaten en al jaren strijdt voor een schadevergoeding van vijf miljoen euro.

Volgens de Staat is I.A. nooit agent geweest. Een bewering die gisteren in de rechtbank van Den Haag onderuit werd gehaald door de anonieme 'MIVD 2', een ex-station-chief van de MIVD in Kabul. Hij bevestigde dat hij samen met een collega I.A. runde.

Dat zei hij tijdens een getuigenverhoor bij de rechter-commissaris (rc) in de civiele procedure die A. heeft aangespannen tegen de Staat. Hij wil een schadevergoeding van vijf miljoen euro. Voor de gelegenheid kreeg MIVD 2 een ontheffing van zijn geheimhoudingsplicht, wat uitzonderlijk is.

Wapenboeren

MIVD 2 zat tijdens het verhoor achter een wit gordijn. Daar vertelde hij hoe I.A. een cruciale rol speelde bij het regelen van wapens en munitie. ,,Wij kenden de lokale wapenboeren niet, en bovendien val je als westerling nogal op."

Ook regelde I.A. inlichtingen en stempels in de paspoorten van de Nederlandse special forces. Dankzij die stempels konden leden van het Korps Commandotroepen die met militaire vliegtuigen arriveerden op het vliegveld van Kabul hun operaties uitvoeren.

,,Het bemachtigen van die stempels was risicovoller dan wapens, omdat je hoge functionarissen moest omkopen en je het risico liep dat je net degene zou treffen die niet corrupt is", aldus MIVD 2. Dat gevaar liep I.A. voor de MIVD. ,,Hij mocht omkopen wie hij wilde, als het maar stempels opleverde."

I.A. zou een officiële status krijgen als agent. MIVD 2 stond op het punt dat te gaan regelen, vertelde hij, toen hij opeens werd geschorst op verdenking van een lucratieve handel voor persoonlijk gewin. Defensie heeft die verdenking nooit kunnen bewijzen, maar de schorsing van MIVD 2 en diens collega MIVD 5 pakte voor I.A. desastreus uit. Door de interne MIVD-perikelen raakte I.A. in gevaar, hij moest het land ontvluchten en raakte zijn bedrijf, een bouwconsortium, kwijt.

Begin 2013 bood het ministerie van Defensie I.A. vijf ton, op voorwaarde dat hij zijn juridische strijd zou staken. Hij ging niet op het aanbod in. De civiele procedure die nu loopt, werd aangespannen nadat nieuwe onderhandelingen werden afgekapt door minister Hennis.

Lex

Citaat van: inessa op 16/01/2015 | 22:08 uur
Miskende 'agent' claimt miljoenen
Verzoeke de bronvermelding aan dit [oude] bericht toe te voegen, cf hetgeen gesteld in de disclaimer.

Lex
Algeheel beheerder

irma

Chef MIVD 'wist niets van agent Afghanistan'

DEN HAAG -
Oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens wist niet dat zijn medewerkers in Afghanistan een agent aanstuurden, die naar eigen zeggen in grote problemen raakte toen een MIVD-operatie plotseling werd stopgezet. Dat heeft hij vrijdag verklaard tijdens getuigenverhoren in de civiele rechtszaak die de Nederlandse 'agent' Ibrahim A. heeft aangespannen.

De zaak is bijzonder omdat ook de doorgaans in het geheim opererende medewerkers van de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) worden gehoord. De Staat heeft steeds volgehouden dat A. geen agent was. Daarom heeft Defensie geen 'zorgplicht' en A. geen recht op een schadevergoeding.
Donderdag verklaarde de voormalig hoofd operaties in Afghanistan, 'MIVD2', echter dat hij tot 2007 de in Afghanistan wonende A. 'runde' als agent. ,,Mijn persoonlijke mening is dat hij een agent was. Ik heb hem dingen laten doen en opdrachten gegeven die verder gingen dan het verzamelen van informatie'', aldus de oud-MIVD'er van wie de echte naam niet bekend is.
Volgens A. was hij volop werkzaamheden aan het verrichten voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst toen de operatie ineens werd stopgezet. Zo werd hij plotseling afgesneden en liep hij daardoor niet alleen groot gevaar, maar raakte hij ook alles kwijt. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet.
Cobelens kon vrijdag niet uitsluiten dat 'MIVD2' A. inderdaad als agent heeft ingezet. Dat zou dan volgens hem wel illegaal zijn gebeurd. ,,Dat neem ik heel erg zwaar op'', aldus de oud-MIVD-baas.
Vrijdag moest ook directeur juridische zaken van het ministerie van Defensie Marc Gazenbeek uitleggen waarom in 2012 toch 500.000 euro was aangeboden aan A., terwijl die volgens Defensie geen agent zou zijn geweest. Gazenbeek zei dat Defensie vooral wilde voorkomen dat A. -die het aanbod afwees omdat hij het het te laag vond- nog meer de publiciteit zou zoeken. ,,Iedere publiciteit kan gevaarlijk zijn voor de mensen die daar hun werk moeten doen. Wij wisten niet wat en of hij iets wist.''
Naar eigen zeggen hield A. zich bezig met het vergaren van inlichtingen, maar ook met allerlei hand-en-spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten en zelfs wapens voor de Nederlanders.

Bron: http://www.telegraaf.nl/feed/23568440/__Vragen_over_agent_A___.html
Privacy....ik heb niets te verbergen maar dat hoeven ze niet te weten ....  (Loesje)

irma

Oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens wist niet dat zijn medewerkers in Afghanistan een agent aanstuurden, die naar eigen zeggen in grote problemen raakte toen een MIVD-operatie plotseling werd stopgezet.

Dat heeft hij vandaag verklaard tijdens getuigenverhoren in de civiele rechtszaak die 'agent' Ibrahim A. heeft aangespannen.

De zaak is bijzonder omdat ook de doorgaans in het geheim opererende medewerkers van de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) worden gehoord. De Staat heeft steeds volgehouden dat A. geen agent was. Daarom heeft Defensie geen 'zorgplicht' en A. geen recht heeft op een schadevergoeding.

Donderdag verklaarde de voormalig hoofd operaties in Afghanistan, 'MIVD2', echter dat hij in Afghanistan A. 'runde' tot 2007. "Mijn persoonlijke mening is dat hij een agent was. Ik heb hem dingen laten doen en opdrachten gegeven die verder gingen dan het verzamelen van informatie", aldus de oud-MIVD'er. (ANP)

Bron: http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/01/mivdchef_wist_niets_van_agent.html
Privacy....ik heb niets te verbergen maar dat hoeven ze niet te weten ....  (Loesje)

A.J.

Oftewel, hij heeft na al die jaren nog steeds niet aannemelijk kunnen maken dat hij daadwerkelijk een agent van de MIVD was daarbij hebben verschillende instanties zijn verhaal al gefileerd...

A.J.

Ex-spion Afghanistan mag MIVD'ers horen

Een ex-spion van Nederland in Afghanistan mag medewerkers van de militaire inlichtingendienst MIVD als getuige oproepen om te bewijzen dat hij inderdaad als spion werkzaam was. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De man eist een schadevergoeding omdat zijn identiteit op straat kwam te liggen.

De rechtbank erkent dat de staat een zorgplicht heeft ten opzichte van een man die in Afghanistan diensten heeft verleend. Omdat de zorgplicht groter is voor mensen die als agent zijn ingezet, mag de zakenman nu door het verhoren van getuigen bewijzen dat hij dat inderdaad was. Daarbij gaat het om huidige en oud-MIVD'ers.

De man, met de bijnaam De Windhond, spande vorig jaar een kort geding aan omdat hij vindt dat de staat in 2009 zijn identiteit niet had mogen lekken. De zakenman wil ruim anderhalf miljoen euro zien, omdat hij door zijn vlucht uit Afghanistan miljoenen euro's aan zakenbelangen misliep.

De zakenman zou vanaf 2006 vanuit een safehouse in Kabul stempels in paspoorten en verschillende auto's voor commando's die actief waren in Afghanistan hebben geregeld. Ook regelde hij ontmoetingen met Taliban-leiders. De identiteit van de man zou bekend zijn geworden, onder meer doordat in zijn netwerk navraag werd gedaan. De man vindt dat hij daardoor alleen kwam te staan en het land moest ontvluchten.

Een klacht die de man bij de Nationale Ombudsman indiende, werd twee jaar geleden ongegrond verklaard. De commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten verklaarde in 2010 eenzelfde klacht van de man eveneens ongegrond.

nieuws.nl

Lex

Nederland moet zorgen voor Afghaanse 'spion' 

DEN HAAG -
Nederland heeft de plicht te zorgen voor een Afghaan die in Afghanistan heeft gewerkt voor defensie. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag woensdag.
   
Daarbij krijgt deze man de mogelijkheid van de rechter om aan te tonen dat hij als 'agent' is ingezet voor de Nederlandse militaire geheime dienst MIVD. Als dat het geval is, is de plicht van Nederland om voor hem te zorgen nog groter.

De Afghaan zegt dat het aan de Nederland is te wijten dat hij uit Afghanistan naar Nederland heeft moeten vluchten. Daarom is de man een civiele zaak tegen de Staat begonnen. De rechtbank zal uiteindelijk beoordelen of Nederland de 'agent' ook financiële compensatie moet geven.

Telegraaf, wo 18 jun 2014, 17:10

irma

#294
Bron: De Telegraaf

Spion eist miljoenen van Staat

Bart Olmer

DEN HAAG -Zestien medewerkers van militaire geheime dienst MIVD, onder wie ex-chef generaal-majoor Pieter Cobelens en een reeks operationele geheim agenten, worden opgeroepen als getuigen in een unieke rechtszaak tegen de Staat.

Twee strafrechtadvocaten willen bewijzen dat Nederland verantwoordelijk is voor het bankroek van ex-MIVD-agent I.A., codenaam De Windhond. Begin dit jaar bood het ministerie van Defensie 500.000 euro zwijggeld aan deze ex-agent. In ruil daarvoor had hij alle juridische procedures moeten staken. I.A. claimt miljoenen. Nieuwe onderhandelingen over een afkoopregeling zijn afgelopen week definitief afgekapt door minister Hennis-Plasschaert (Defensie). Daarom is de Staat gisteren door I.A.'s raadslieden Carene van Vliet en Sébas Diekstra, beiden advocaat militair strafrecht bij het Haagse kantoor Delissen Martens, gedagvaard.
Privacy....ik heb niets te verbergen maar dat hoeven ze niet te weten ....  (Loesje)

onderofficier

#293
Citaat van: telegraaf op 16/02/2013 | 13:26 uur
– in ons land koninklijk onderscheiden na drie decennia trouwe dienst bij Defensie –

Dat is inderdaad, bijna, bijzonder te noemen.... :angel:  vandaar het benoemd........ :devil:

Wat is de relatie met Windhond in deze?   J.W. is wel een "ex-agent" geweest in tegenstelling door ficky windhond.

Citaat van: telegraaf op 16/02/2013 | 13:26 uur
trekt Defensie opnieuw in het geheim fors de portemonnee.
Defensiewoordvoerder Otte Beeksma erkent de betaling:
Wat er nog geheim aan?
Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dat je karakter hebt; vele tonen (helaas) aan dat ze weinig karakter hebben.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

za 16 feb 2013
     
Opnieuw blunders MIVD afgekocht door Bart Olmer

DEN HAAG - Om een ex-agent van de militaire inlichtingendienst MIVD schadeloos te stellen voor interne blunders, trekt Defensie opnieuw in het geheim fors de portemonnee.

Ex-geheim agent J.W. – in ons land koninklijk onderscheiden na drie decennia trouwe dienst bij Defensie – eiste enige honderdduizenden euro's schadevergoeding omdat hij tijdens een geheime missie werd verraden door een interne MIVD-machtsstrijd en daarna aan zijn lot werd overgelaten in het Midden-Oosten.

Defensiewoordvoerder Otte Beeksma erkent de betaling: ,,Gezien de relatie tussen zijn veiligheid en de vroegere activiteiten die betrokkene voor de MIVD heeft verricht, heeft Defensie vanuit haar zorgplicht besloten hem eenmalig een tegemoetkoming te doen toekomen."

Lees alle details vandaag in De Telegraaf

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21301429/__Blunders_MIVD_afgekocht__.html

onderofficier

Citaat van: Ace1 op 13/02/2013 | 21:36 uur
Mag ik een teiltje? kan die Ibrahim A niet lekker in  Afghanistan blijven?

Ja dat mag  ;)   maar je moet het wel ff delen met mij...... 

Nee, daar loopt zijn leven gevaar....net als in NL want de MIVD blablablablabla   :sick:

Wanneer komt die rechtzaak???     :dead: 

Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dat je karakter hebt; vele tonen (helaas) aan dat ze weinig karakter hebben.