Benoemingen in de Defensietop

Gestart door Lex, 22/02/2012 | 10:21 uur

Sparkplug

Moerman aangetreden als 60e commandant Korps Mariniers

Nieuwsbericht | 11-10-2023 | 16:59

Brigadegeneraal der mariniers Ivo Moerman heeft de leiding over het Korps Mariniers in handen. Tijdens een ceremonie in Rotterdam nam hij vandaag het commando over van zijn ranggenoot Jan Hut. Moerman is de 60e commandant in de historie van het korps.


Brigadegeneraal Ivo Moerman neemt bij het Korps Mariniers het commando over van zijn ranggenoot Jan Hut.

Defensie beschikt momenteel over zo'n 2.300 mariniers. Dit zijn maritieme lichte infanterie-eenheden, die op zee, land en de grens daarvan kunnen optreden. Zij worden wereldwijd onder de zwaarste omstandigheden ingezet. Ze zijn in staat in korte tijd en met weinig middelen een taak te volbrengen.

Het maakt de mariniers tot een van de best getrainde troepen van de krijgsmacht. Hut stond daar bij zijn afscheid bij stil. "Nooit twijfelde ik of een opdracht tot een goed einde zou worden gebracht vanwege de professionaliteit, loyaliteit en betrokkenheid van onze mariniers."

De laatste groep die onder zijn bewind vertrok, zit nu in Bosnië. Zij maken daar deel uit van het multinationale bataljon van EUFOR Althea. Hut wenste ze al succes. "Verder wil ik tegen alle mariniers zeggen: blijf je voorbereiden op het onverwachte. Dat verwacht Nederland van ons; daar zijn we van."


Moerman is de 60ste commandant van het Korps Mariniers.

Korps verder verbeteren

Moerman komt binnen op een bijzonder moment. Het Defensiebudget zit weer in de lift, maar tegelijk woedt er oorlog in Oekraïne en Israël. Moerman weet dan ook al hoe hij de middelen in wil zetten om het korps verder te verbeteren. Hij richt zich daarbij op 3 punten. Zo moet de gereedheid omhoog. Verder zet hij in op behoud van personeel en de verdere ontwikkeling van het korps.

"In de afgelopen 30 jaar hebben we onze organisatie al 4 keer aangepast aan de veranderende omgeving en omstandigheden. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we deze klus samen kunnen klaren. Ik roep jullie allemaal op om proactief een bijdrage te leveren aan de 3 focuspunten voor het korps. We hebben serieus werk en moeten er alles aan doen om voorbereid te zijn op het volgende conflict. Het Korps Mariniers moet gereed zijn op het moment dat Nederland ons nodig heeft. Waar, wanneer en onder welke omstandigheden dan ook."

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/10/11/moerman-aangetreden-als-60e-commandant-korps-mariniers
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

Thomasen

Als je je personeel geen loopbaan wil bieden moet je misschien ook niet doen alsof. Want die hypocrisie trekt men natuurlijk slecht.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

Sparkplug

Annelore Roelofs nieuwe commandant Koninklijke Marechaussee

Nieuwsbericht | 29-08-2023 | 14:00

Annelore Roelofs wordt de nieuwe commandant van de Koninklijke Marechaussee. Zij volgt luitenant-generaal Hans Leijtens op, die per 1 maart 2023 algemeen directeur is van Frontex, het Europese Grens- en Kustwachtagentschap.Annelore Roelofs heeft ruime ervaring in bestuurlijke functies die raken aan de taakvelden van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Zij is voormalig korpschef Noord- en Oost-Gelderland bij de politie. Ook vervulde zij directiefuncties bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en was zij directeur van het Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. De nieuwe commandant zal als reservist worden aangesteld in de rang van luitenant-generaal en een militaire opleiding volgen. Als commandant van de KMar vervult zij ook de functie van Gouverneur der Residentie.

Maarten Schurink, secretaris-generaal van Defensie: "Ik heet Annelore van harte welkom bij het ministerie van Defensie. De KMar laat als 24/7 organisatie elke dag haar meerwaarde zien op uiteenlopende taakvelden en voor vele opdrachtgevers. De  bestuurlijke ervaring van Annelore is daarbij een waardevolle aanvulling. Ik zie ernaar uit om samen met haar aan de slag te gaan!"

Annelore Roelofs: "Ik vind het een eer en ben zeer gemotiveerd om samen met de bevlogen collega's de organisatie weer een stap verder te brengen. In een tijd waarin er veel van de KMar gevraagd wordt vind ik het van grote meerwaarde om mijn bijdrage te mogen leveren aan deze organisatie in het kader van vrede en veiligheid."

Roelofs wordt aangesteld per 1 september 2023. De installatie volgt op 12 september.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/08/29/annelore-roelofs-nieuwe-commandant-koninklijke-marechaussee
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

silvester herc

Breda, 24 juli 2023

Beste luchtmachters en lezers van de Vliegende Hollander,

Sinds 14 april mag ik met u verder bouwen aan een inzetbare, relevante en toekomstbestendige luchtmacht. Met trots heb ik de afgelopen weken weer mogen constateren dat onze luchtmacht - wij - er staan wanneer dat nodig is. Binnen enkele uren zelfs, als de situatie daar om vraagt. Om zodoende in die eerste uren, in het hoogste geweldsspectrum, ver weg, maar ook dicht bij huis, het verschil te maken en de randvoorwaarden te creëren voor onze collega's en internationale partners. En dat doen we in spannende en onzekere tijden.

De recente val van het Kabinet springt natuurlijk in het oog. En natuurlijk niet te vergeten de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.  Maar ook in de rest van de wereld is het verre van rustig. Daarnaast is de gehele luchtmacht in transitie. Dat heeft gevolgen voor onze organisatie, onze wapensystemen en de manier waarop we werken. Bovendien legt het extra budget voor Defensie beslag op onze schaarse capaciteit. Immers, plannen maken en deze realiseren gaat niet vanzelf. En dat terwijl het bondgenootschap steeds meer van ons vraagt als het gaat om gereedheid, inzetbaarheid, slagkracht en de ontwikkeling van nieuwe systemen en nieuwe vormen van inzet.

Een 'perfect storm' noem ik het weleens. Zeker omdat onze organisatie nog beperkt gevuld is en de werkdruk op sommige plekken (te) hoog is. Maar vooral ook een geweldige kans, om voor het eerst in decennia, onze prachtige Luchtmacht weer sterker en beter te kúnnen en mógen maken. In het belang van onze samenleving en ons bondgenootschap.

Ondanks schaarse tijden hebben jullie de luchtmacht gebracht waar zij nu is. Een van de beste luchtmachten ter wereld, met fantastische mensen en top-of-the-bill spullen. Al 30 jaar lang onafgebroken ingezet, wereldwijd, in alle hoofdtaken en onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Daarmee hebben we goud in handen. En dat is maar goed ook. Het belang van het luchtwapen is zelden zo groot geweest. We kunnen immers niet uitsluiten dat we onverhoopt op korte termijn bij een grootschalig conflict betrokken raken. Meer dan ooit zal afschrikking het verschil moeten maken tussen oorlog en vrede. En als die afschrikking faalt, zullen we er moeten staan. Met alles en iedereen wat we hebben. Binnen uren. Een enorme verantwoordelijkheid. Dat vereist dat we onze kerntaken bij alles centraal moeten stellen. Dat vereist focus en de juiste mindset. En dat we als één team blijven opereren. Niemand van ons is belangrijker dan het team, 'service before self'. Een zware maar ook prachtige klus, voor een prachtig team.

Onze taak, focus, mindset en DNA heb ik verwoord in mijn vertrekpunt. Ik nodig jullie uit om het stuk te lezen via deze link: https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2023/07/17/plannen-commandant-luchtstrijdkrachten/Vertrekpunt+C-LSK.pdf.

Luitenant-generaal André "Jabba" Steur

Commandant Luchtstrijdkrachten

https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2023/06/00_vertrekpunt_clsk

Sparkplug

Andr? Steur gaat bevel over luchtmacht op zich nemen

Nieuwsbericht | 14-12-2022 | 13:33

Generaal-majoor Andr? Steur wordt medio april 2023 de nieuwe Commandant Luchtstrijdkrachten (C-LSK). Steur neemt de taken over van luitenant-generaal Dennis Luyt, die met functioneel leeftijdsontslag gaat.De C-LSK geldt als het boegbeeld van de luchtmacht. Hij is verantwoordelijk voor de nationale en internationale gereedstelling en bedrijfsvoering van de Koninklijke Luchtmacht. Steur krijgt onder meer de taak dit krijgsmachtonderdeel door de transitie naar de ?5e Generatie Luchtmacht? te leiden. Hieronder valt bijvoorbeeld de komst van F-35-jachtvliegtuigen, MQ-9 Reaper onbemande verkenningsvliegtuigen en gemoderniseerde helikopters en transportvliegtuigen. De C-LSK zet hierin de koers uit.

Steur beschikt voor deze functie over de vereiste operationele en bestuurlijke ervaring. Deze deed hij op binnen de militaire organisatie, in het binnenland en tijdens trainingen en missies. Steur wordt omschreven als bedachtzaam, maar doortastend en oplossings- en resultaatgericht. Zijn persoonlijkheid past daarnaast goed binnen het directieteam van de luchtmacht.

Loopbaan Steur

Steur begon zijn militaire loopbaan in 1988 aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij behaalde in 1994 zijn Groot Militair Brevet en volgde daarna zijn initi?le opleiding tot F-16 vlieger in de Verenigde Staten.

Sinds 2019 is Steur Directeur Operationeel Beleid & Plannen (OBP) bij het Directoraat-Generaal Beleid. Steur wordt voor zijn nieuwe functie bevorderd tot luitenant-generaal.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/12/14/andre-steur-gaat-bevel-over-luchtmacht-op-zich-nemen
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

Flyguy

Ik heb er geen problemen mee. Wel mooi altijd die oude banden met de hoge adel. Ik zie het trouwens ook niet snel meer gebeuren op de manier hoe het toen ging. Maurits is al jarenlang reserve officier en is ook begonnen als WO POTOM-uitvaller net als ikzelf en nu uiteindelijk een keertje overste geworden.

Kornet43

Citaat van: Parera op 02/06/2022 | 17:24 uur
Misschien past het niet volledig binnen dit topic maar ik kon geen geschikt topic vinden. Het gaat wel om benoemingen van (hoge) officieren.


Nepotisme is de regel van het spel in een monarchie, dus ik snap de verbazing niet.

Parera

Misschien past het niet volledig binnen dit topic maar ik kon geen geschikt topic vinden. Het gaat wel om benoemingen van (hoge) officieren.


Sparkplug

Eerste vrouwelijke 'drie-sterrengeneraal' een feit

Nieuwsbericht | 25-05-2022 | 15:07

Met luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan (1976) heeft Defensie voor het eerst een vrouwelijke 'drie-sterrengeneraal'. Alleen hanteert de luchtmacht geen sterren, maar banden. Vandaag is Boekholt-O'Sullivan bevorderd. Vanaf 1 juni gaat ze aan de slag als plaatsvervangend directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Beleid (DGB) in Den Haag.


Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan.

De luchtmachtgeneraal is in haar nieuwe functie nauw betrokken bij het in de steigers zetten van de toekomstige militaire organisatie. Om die straks berekend op haar taken te laten zijn, ontwikkelt het DGB visie, strategie en plannen. Het daaruit voortvloeiende beleid vormt de schakel tussen politiek en uitvoering door de krijgsmachtonderdelen. Het DGB legt op basis van zorgvuldige afwegingen duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding.

Dubbeltje

Boekholt-O'Sullivan komt op een mooi moment bij het directoraat. Niet langer hoeft elk dubbeltje meerdere keren te worden omgedraaid. Nu NAVO-grondgebied in Europa wordt bedreigd, ziet Nederland de noodzaak van een goed uitgeruste krijgsmacht in. Er wordt met € 5 miljard extra dan ook fors geïnvesteerd in de Defensieorganisatie. Boekholt-O'Sullivan krijgt zodoende veel minder te maken met 'als we dit doen, kan dat allemaal niet.'

Naar Den Haag

Boekholt-O'Sullivan deed in meerdere functies ervaring op, sinds ze haar loopbaan in 1994 begon. In juli 2018 kreeg ze als commodore (vergelijkbaar met een brigadegeneraal) het bevel in handen over het Defensie Cyber Commando. Dit levert geïntegreerde militaire operationele en offensieve cybercapaciteit voor de krijgsmacht.
Aansluitend werd Boekholt-O'Sullivan bevorderd tot generaal-majoor en trad aan als plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten. Nu verruilt ze haar werkplek in Breda voor de nieuwe functie op het ministerie van Defensie in Den Haag.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/05/25/eerste-vrouwelijke-drie-sterrengeneraal-een-feit
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

Lex

Citaat van: Huzaar1 op 17/03/2021 | 19:20 uur
Wel een zeer operationele man, weet niet of dat een slimme zet is geweest. Die plek is erg Haags.
Waarom die twijfels? Het zogeheten ' Haagsch' valt wel mee. Het is een ' Heldersche'  plaatsing.

Huzaar1

Wel een zeer operationele man, weet niet of dat een slimme zet is geweest. Die plek is erg Haags.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"


Flyguy

Boots. Een bekender gezicht dan Bauer als operationele goeroe, maar wel écht een snoeiharde OD-officier van de oude stempel. Ben benieuwd.

Sparkplug

Boots wordt Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

Nieuwsbericht | 29-01-2021 | 09:00

Schout-bij-nacht Boudewijn Boots volgt op 8 maart luitenant-generaal Onno Eichelsheim op als Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS). De huidige directeur Operaties bij de Defensiestaf wordt daarvoor op 22 februari bevorderd tot vice-admiraal.

Als PCDS krijgt Boots de leiding over de Defensiestaf. Hij wordt de 1e vervanger van de CDS en is daarmee medeverantwoordelijk voor de aansturing van de commandanten van de Defensieonderdelen, het Special Operations Command (SOCOM) en Defensie Cyber Commando (DCC).

Rationeel, energiek en mensgericht

Doorslaggevend in de keuze voor Boots is de combinatie van zijn persoons- en leiderschapsprofiel. Hij wordt onder meer rationeel, energiek en mensgericht genoemd. Daarnaast beschikt hij over grondige kennis van en ervaring in operaties en de bestuurlijke (Defensie)organisatie.

Boots trad in 1986 in dienst bij de Koninklijke Marine. Hij voer eerst op mijnenjagers en nam in 1988 deel aan de vredesoperatie in de Perzische Golf, operatie Octopus . Boots maakte vervolgens de overstap naar de fregatten en werd verschillende keren uitgezonden, zoals bijvoorbeeld naar de NAVO-missie Operation Sharp Guard en Operation Enduring Freedom.

Commandant SNMG-2

In de jaren daarna was hij enige tijd gestationeerd op Curaçao en in Engeland en diende hij in onder meer Afghanistan. Ook voerde hij het commando over Zr. Ms. Evertsen en had hij de leiding over het Sea Training Command, de training voor de bemanningen van de schepen van de marine.

Voor hij in 2019 directeur Operaties werd, was Boots een jaar commandant van de Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG-2). Als directeur Operaties bij de Defensiestaf leverde hij onder meer een substantiële bijdrage aan de Defensieinzet bij de coronacrisis.

Functies Eichelsheim en Bauer

Van Eichelsheim werd eerder bekend dat hij per 15 april de nieuwe Commandant der Strijdkrachten (CDS) wordt, als opvolger van luitenant-admiraal Rob Bauer. De huidige CDS wordt voorzitter van het militaire comité van de NAVO.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2021/01/28/boots-wordt-plaatsvervangend-commandant-der-strijdkrachten
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

A.J.

Citaat van: Ros op 08/01/2021 | 20:42 uur
Niet zo bijzonder. De beste man/vrouw voor de job op de functie plaatsen zonder vast te houden aan naar mijn idee "ervaringseis in rang" o.i.d. als zijnde niet meer van deze tijd.

Je bent al "de beste" als je op dat niveau zit.