Drums of More War

Gestart door jurrien visser (JuVi op Twitter), 26/11/2012 | 08:26 uur

Elzenga

Citaat van: Lynxian op 17/11/2013 | 23:10 uur
Inderdaad. Wat ik weet van extremistische partijen in noordwest Europa valt het allemaal reuze mee. Dat sommige mensen het benauwd krijgen bij de PVV, Vlaams Belang, Front National of The British National Party verteld mij wat meer over die mensen dan de partijen. Ik vind het vele male ironischer en benauwender dat mensen die de vrijheid van meningsuiting van deze partijen ondersteunen aangevallen worden en getracht wordt deze monddood te maken. Maarja, linksextremisme is natuurlijk het mooiste wat er maar kan bestaan, in de ogen van velen, dus tja...
Ik zou niet al te luchthartig zijn over de doelen en agenda's van de fel nationalistische partijen die jij noemt, zoals de PVV. Of je moet het prima vinden dat de democratie om zeep geholpen wordt en de vrijheid van meningsuiting slechts enkelen gegeven is...

Lynxian

Citaat van: A.J. op 17/11/2013 | 18:15 uur
Ik vraag me alleen af welke extremistische partijen hier in Nederland...
Inderdaad. Wat ik weet van extremistische partijen in noordwest Europa valt het allemaal reuze mee. Dat sommige mensen het benauwd krijgen bij de PVV, Vlaams Belang, Front National of The British National Party verteld mij wat meer over die mensen dan de partijen. Ik vind het vele male ironischer en benauwender dat mensen die de vrijheid van meningsuiting van deze partijen ondersteunen aangevallen worden en getracht wordt deze monddood te maken. Maarja, linksextremisme is natuurlijk het mooiste wat er maar kan bestaan, in de ogen van velen, dus tja...

A.J.

Ik vraag me alleen af welke extremistische partijen hier in Nederland...

Ros

Citaat van: jurrien visser op 17/11/2013 | 12:24 uur
Ik ook niet, echter mij ontbreekt een glazen bol en na WWI werd reeds aangenomen dat dit de oorlog was om alle oorlogen te beëindigen... iets is er mis gegaan in de wereld.

De geschiedenis lijkt een weg te vinden om zich te herhalen.

De aanloop naar WO I en WO II is niet te vergelijken met de situatie van nu. Het grote gevaar schuilt nu in politieke onstabiliteit, mismanagemant met grote economische gevolgen. De kans dat bevolkingen uit onvrede  zich gaan scharen achter partijen en groeperingen met extremistische idealen op politiek gebied en geloofsovertuiging. Een groter gevaar dan alle kernwapens en krijgsmachten bij elkaar. Kijk maar naar Europa waar politieke onstabiliteit hoogtij viert en extremistische partijen garen bij spinnen. En waar Nederland helaas geen uitzondering is......

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: Ros op 17/11/2013 | 12:19 uur
Waarbij alle landen, waaronder de "schurkenstaten, in het achterhoofd houden dat geen enkel incident, militaire confrontatie of dreigement uit mag draaien op iets groots. De drang om te overleven weegt zwaarder dan welke militaire succes dan ook. Ik ben er dus niet bang voor dat ons een WO III te wachten staat.

Ik ook niet, echter mij ontbreekt een glazen bol en na WWI werd reeds aangenomen dat dit de oorlog was om alle oorlogen te beëindigen... iets is er mis gegaan in de wereld.

De geschiedenis lijkt een weg te vinden om zich te herhalen.

Ros

Waarbij alle landen, waaronder de "schurkenstaten, in het achterhoofd houden dat geen enkel incident, militaire confrontatie of dreigement uit mag draaien op iets groots. De drang om te overleven weegt zwaarder dan welke militaire succes dan ook. Ik ben er dus niet bang voor dat ons een WO III te wachten staat.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

#6
Citaat van: Elzenga op 17/11/2013 | 09:59 uur
Een oorlog tussen Israel en Iran zal in ieder geval het nodige losmaken..en ook internationaal voelbaar worden.

Zo zijn nog wel een paar voorbeelden te noemen: China - Taiwan, India - Pakistan, China - Japan, N - Z Korea etc

Elzenga

Een oorlog tussen Israel en Iran zal in ieder geval het nodige losmaken..en ook internationaal voelbaar worden.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

'Kans op Derde Wereldoorlog is niet uitgesloten, maar neemt af met de jaren'

Annelies Van Erp / 16/11/2013

Wie vandaag opgroeit in Europa beschouwt een continent zonder oorlog als een erg normale zaak. Maar hoe realistisch is het dat een nieuwe oorlog Europa treft? Knack.be vroeg het aan Rik Coolsaet, professor Internationaal Recht (UGent).

'De Syrische regering zal niet inbinden, zelfs niet als dat leidt tot een Derde Wereldoorlog,' zei de Syrische minister Moqdad enkele maanden geleden. 'Wie denkt dat de eeuwige vraag van oorlog en vrede in Europa niet meer actueel is, zou zich hevig kunnen vergissen. De demonen zijn niet weg, zij slapen alleen maar', aldus de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker in het Duitse weekblad der Spiegel.

Maar hoe realistisch is zo'n wereldoorlog? 'Een nieuwe oorlog die ook Europa treft is relatief onwaarschijnlijk', stelt Rik Coolsaet professor Internationaal Recht aan de universiteit van Gent. 'De kans dat er op Europees grondgebied wordt gevochten is erg klein. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is de afwezigheid van een fysische bedreiging', zegt hij.

Bloedig conflict

Bij elke Europese verjaardag benadrukken pro-Europese leiders dat vrede een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Europese Unie is. Coolsaet beaamt dat, maar voegt er onmiddellijk aan toe dat verschillende factoren hebben bijgedragen tot de lange periode van vrede in Europa.

'Je mag bovendien niet vergeten dat Europa eigenlijk nog maar twintig jaar "oorlogvrij" is. In de jaren negentig vochten soldaten aan de grenzen van het continent nog een erg bloedig conflict uit. Het uiteenvallen van Joegoslavië, gebeurde niet zonder slag of stoot.'

Onvoorspelbaar

Is een nieuwe wereldoorlog, zoals we er twee kenden in het begin van de twintigste eeuw, op dit moment dan toch mogelijk? 'Een oorlog op eigen bodem is erg onwaarschijnlijk. Een externe oorlog waarbij Europa betrokken is, lijkt op dit moment evengoed onwaarschijnlijk, maar tegelijkertijd onvoorspelbaar en dus niet uitgesloten.' De vorige jaren vochten Europese landen onder meer nog in Libië en Mali.

Dat het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Europa toch wat barstjes vertoont, bewees het afluisterschandaal tussen de Verenigde Staten en Duitsland, nog maar eens.

NAVO

'Dit is zeker geen nieuwe tendens', zegt Coolsaet. 'Sinds het einde van de Koude Oorlog is onder meer de rol van de NAVO sterk gereduceerd. Een intensere Europese samenwerking op militair vlak, zou daarom geen slechte zaak zijn.'

Militaire integratie zou volgens voorstanders van een sterker Europa niet direct dienen om een eventuele oorlogsdreiging de baas te kunnen. Wel om een geloofwaardige speler te kunnen zijn op internationaal vlak. Wat defensie betreft staat Europa in de schaduw van de Verenigde Staten.

Water als terreurmiddel

Europa wordt, helaas, niet minder bedreigd door oorlog omdat leiders lessen hebben getrokken uit het verleden. Landen beseffen nu simpelweg dat ze meer kunnen bereiken door samen te werken. Nochtans concludeerde een Amerikaans rapport van de National Intelligence Council in 2012 dat 'na 2022 oorlogen steeds vaker zullen draaien rond water en dat water gebruikt zal worden als terreurmiddel'.

'Het gebrek aan water kan tot conflicten, spanningen en corruptie leiden, maar steeds vaker zal diplomatie de bovenhand halen', aldus Coolsaet. 

'Ook de uitbreiding van een territorium als aanleiding voor een oorlog komt steeds minder voor'. Een land moet niet perse veel grond bezitten om machtig te zijn. Vandaag spelen economische elementen mee om te bepalen hoe invloedrijk een land is. 'Elektronica bijvoorbeeld is een sleutelelement om machtig te zijn.'   


Middenklasse regeert het land

Naast economische factoren, heeft de democratisering bijgedragen tot een vreedzamere samenleving. 'De middenklasse en oorlog, gaan niet samen. Mensen die het goed hebben zijn minder vatbaar voor oorlog.' Dat geldt op dit moment niet enkel voor het Westen: 'Ook in groeilanden zoals India en Brazilië is men steeds minder geneigd om oorlog te voeren. De kans op een Derde Wereldoorlog is niet uitgesloten, maar neemt af met de jaren', aldus Coolsaet.

Syrië

Hoewel in een groot deel van de wereld een 'mentale klik' mensen minder snel aanspoort tot oorlog, wordt er op hetzelfde moment nog steeds een brutale oorlog uitgevochten in Syrië. De internationale gemeenschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar Coolsaet ziet het conflict niet snel evolueren tot een wereldwijde oorlog. 'De situatie is vergelijkbaar met de burgeroorlog in Libanon, die sleepte vijftien jaar aan.'

Tegelijkertijd speelt in Syrië ook religie, een veelvoorkomende trigger voor oorlogen, een rol. De Alawietische (sjiitische) aanhangers van Bashar al-Assad staan lijnrecht tegenover de soennitische rebellen.

'De wereld is sowieso betrokken bij het conflict, al is het maar omdat de vluchtelingenproblematiek alle werelddelen treft. Maar een militaire betrokkenheid, zit er niet meteen in.'

http://www.knack.be/nieuws/wereld/kans-op-derde-wereldoorlog-is-niet-uitgesloten-maar-neemt-af-met-de-jaren/article-normal-115882.html

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Aanstaande wereldoorlog op handen

Geplaatst door Joost Niemoller op 24 januari, 2013

Het is de islamisten tegen het Westen. Schrijft Die Welt. De schaalvergroting neemt toe.

Het kost Westerse commentatoren nog veel moeite om 'het grote plaatje' in beeld te krijgen. Zoniet de Duitse literatuurwetenschapper en publicist Richard Herzinger die in Die Welt vandaag een groot commentaar wijdt aan de wereldoorlog die de islamisten voeren tegen het Westen. Een wereldoorlog die op steeds grotere schaal, met steeds meer wreedheid plaatsvindt. Die Welt is een serieuze krant. Duitsland is een serieus land. Ze gaan daar niet over één nacht ijs. Als zo'n commentaar in zo'n krant als Die Welt wordt gepubliceerd, dan betekent dit iets.

Herzinger wijst natuurlijk op Mali. Hij wijst op het diepe pacifistische sentiment in het Duitsland van nu, dat maakt dat de urgentie van deze wereldwijde oorlog niet gezien wordt, zodat Duitsland zich beperkt tot het sturen van een paar transportvliegtuigen naar Mali. Hij wijst ook op de lamlendige inauguratiespeech van Obama, die had vastgesteld dat er onder zijn eerste regeringsperiode 'vrede' was gekomen (ik zal me het instemmende applaus van de kleumende meute nog lang heugen), hij heeft het over Chamberlain, over de totale mislukking in Afghanistan, die nu beëindigd wordt met terugtrekking, Herzinger heeft het over Libië dat zich, vlak onder de laars van Italië ontwikkelt tot een ongecontroleerde, ongekende bron van islamterrorisme.

Het is natuurlijk alleen maar toeval dat er na Londen en Madrid geen grote moslimaanslagen zijn geweest. Zeker, dat is een compliment waard aan de veiligheidsdiensten, maar het had vele keren ook net zo goed op enorme schaal mis kunnen gaan. En ergens beseft iedereen dat allang. Het is alleen zo moeilijk om dit aan jezelf toe te geven. .

En dan is er Egypte, massaal overkokend van islamitische woede. Iran, op weg om een atoommacht te worden. Irak, dat na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen (dankzij Obama) steeds verder wegzakt in een terreuroorlog van Soennieten tegen de rest. Syrië, waar diezelfde Soennietische terreurgroepen bezig zijn om het land over te nemen, waarbij het alleen nog maar de vraag is in welke richting  het geweld zich daarna zal verplaatsen. Die paar lousy patriotraketten van ons en de Duitsers in Turkije, zijn nu al zeer ongewenst bij de plaatselijke islamisten. Ze zullen na de implosie van het Syrische bewind bovendien ijlings worden teruggetrokken. Want in die oorlog tegen de islamisten wil het Westen maar liever niet betrokken worden.

En dan, vooral, zijn er de stille krachten. De plekken waar het geld vandaan komt om het islamisme wereldwijd verder te promoten, zoals in landen als Quatar.

Het is een oorlog op vele fronten, onder veel gedaanten. Maar de achterliggende gedachte is telkens hetzelfde: De islamisering die zich sinds de jaren dertig van de vorige eeuw heeft voltrokken in het Midden Oosten, richt zich met steeds grotere kracht en overtuiging op het Westen. En het Westen reageert in ontkenning. Alsof negeren het probleem vanzelf zal oplossen.

Of, zoals Richard Herzinger dat vandaag schrijft in Die Welt:

Doch statt dem mutig voranschreitenden Frankreich entschlossen beizustehen, drücken sich die westlichen Führungsmächte mehr oder weniger verlegen in den Ecken der Weltgeschichte herum.

Wat moet er allemaal gebeuren voor de ogen geopend worden? Ik vrees heel veel. Te veel waarschijnlijk. Het grootste probleem is misschien wel dat deze nieuwe wereldoorlog zo geleidelijk naar ons toekruipt, dat velen  niet eens in staat zijn om hem te zien. Tot het ze persoonlijk naar de strot zal grijpen. Maar dan is het dus allang te laat. Dan is het overal Allahu Akbhar wat er klinkt. En is het verder doodstil.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/01/aanstaande-wereldoorlog-op-handen

dudge

Citaat van: jurrien visser op 26/11/2012 | 08:26 uur
Visie of waanidee....

Ik hoop, en denk, het laatste. Maar het M-O is een onrustig en wispelturig gebied. Kan helaas alle kanten op, ook iets wat lijkt op onderstaande. Al ben ik het er niet helemaal mee eens. De VS wordt als absolute supermacht neergezet die niet kan verliezen. Maar:

Citaat
Kissinger repeated what he said before about "control(ling) oil and you control nations. Control food and you control the people."

He omitted controlling money that controls everything. Perhaps he knows but didn't say.

De huidige tendens is dat de VS controle heeft over een steeds kleiner deel van bovenstaande 'control mechanisms'.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Visie of waanidee....

Drums of More War

November 25th, 2012

by Stephen Lendman

Cast Lead and Pillar of Cloud represent skirmishes. Syria's one on a higher boil. Expect full-scale war ahead. It could happen any time or perhaps next year.

These conflicts portend more to come. Washington, Israel, and NATO plan them. Regional collaborators go along. One or more of them ahead may become targets.

They'll know, or should, when they're excluded from future plans. As a well-known poker saying goes: If you've been in the game a while and don't know who the sucker is, it's you.

Israel wants to be a regional hegemon. Washington seeks global dominance. Achieving imperial aims requires eliminating rivals and potential ones.

Syria tops America's target list. Hezbollah's on it as well. At issue is isolating Iran, then replacing its government with a pro-Western puppet one.

Next year could be more violent than recent previous ones. Obama's a lame duck. He's got nothing to lose. After all the harm he caused, half the country still supports him.

He conned them into thinking he's doing the right thing. He was picked to stay in office for that reason. Expect four more violent years at home and abroad. The last four were grim. What's ahead looks worse.

Henry Kissinger will be 90 years old next May. Last November, he said:

"If you can't hear the drums of war you must be deaf." He explained further. More on that below.

On November 23, Mossad-connected DEBKAfile (DF) said Obama's pledge to deploy US troops to Sinai convinced Netanyahu to accept a ceasefire deal.

Doing so sounds more like preventing peace than assuring it. Memorandum of understanding terms included:

"Opening the crossings and facilitating the movements of people and transfer of goods and refraining from restricting residents' free movements and targeting residents in border areas and procedures of implementation shall be dealt with after 24 hours from the start of the ceasefire."

"Procedures of implementation," of course, lets Israel manipulate them any way it wishes. Nonetheless, Hamas and 1.7 million Gazans think border and movement restrictions will be eased.

Don't bet on it. Israeli pledges aren't worth the paper they're written on. Neither are America's. Together they assure Palestinian betrayal.

US troops on Gaza's border adds an exclamation point. They're expected to start arriving next week. Siege will continue. Borders will stay closed.

Preventing Hamas from rearming is planned. Also maintaining isolated suffocating conditions. Netanyahu wants maximum pain inflicted.

Despite one-sided scoundrel media support and Israel's military might, he lost the battle of public opinion. David Hamas withstood Goliath Israel.

Fatah looked pathetic. Abbas is a spent force. Hamas leaders Khaled Meshal and Ismail Haniyeh look heroic. Palestinians may have more support now than ever.

Terror bombing innocent civilians aroused enormous worldwide anti-Israeli sentiment. Netanyahu wants revenge.

If bombing and shelling can't defeat Hamas, perhaps he'll enforce harsher than ever conditions by keeping borders closed and destroying Gaza's tunnel economy entirely.

DF said Obama plans "to accelerate the construction of an elaborate US system of electronic security fences along the Suez Canal and northern Sinai." At issue is preventing Hamas from rearming.

If Gaza's tunnel economy is destroyed, vital essentials won't get in. They include Israeli-prohibited construction materials for rebuilding.

Egypt's Morsi apparently agreed to US and Israeli demands. Clearly it shows what side he's on. Permitting Gaza's siege to continue and preventing effective Hamas deterrence strength portends ill for isolated Gazans.

Expect Netanyahu to take full advantage. Expect Washington to partner in his crimes. Expect continued suffering for 1.7 million trapped Gazans.

US/NATO/Israeli planned wars inflict enormous harm on others in the region. Kissinger weighed in on what he sees coming. The fullness of time will tell if he's right or wrong. His comments in part said:

"The United States is baiting China and Russia, and the final nail in the coffin will be Iran, which is, of course, the main target of Israel."

"We have allowed China to increase their military strength and Russia to recover from Sovietization, to give them a false sense of bravado, this will create an all together faster demise for them."

"The coming war will will be so severe that only one superpower can win, and that's us folks."

"This is why the EU is in such a hurry to form a complete superstate because they know what is coming, and to survive, Europe will have to be one whole cohesive state."

"Their urgency tells me that they know full well that the big showdown is upon us. O how I have dreamed of this delightful moment."

Kissinger repeated what he said before about "control(ling) oil and you control nations. Control food and you control the people."

He omitted controlling money that controls everything. Perhaps he knows but didn't say.

"We told the military that we would have to take over seven Middle Eastern countries for their resources, and they have nearly completed their job."

The "last stepping stone (is) Iran which will really tip the balance. How long can China and Russia stand by and watch America clean up?"

"The great Russian bear and Chinese sickle will be roused from their slumber and this is when Israel will have to fight with all its might and weapons to kill as many Arabs as it can."

"Hopefully if all goes well, half the Middle East will be Israeli."

"Out of the ashes we shall build a new society, a new world order; there will only be one superpower left, and that one will be the global government that wins."

"Don't forget, the United States, has the best weapons, we have stuff that no other nation has, and we will introduce those weapons to the world when the time is right."

Kissinger's worldview was always Dr. Strangelovian. His resume includes global wars, genocidal slaughter, mass destruction, replacing democrats with despots, and advocating involuntary eugenics as well as other ways of eliminating useless eaters.

How he's "dreamed" of a final solution "showdown." What he has in mind almost makes Hitler look saintly.

He was born Heinz Alfred Kissinger in Bavaria in 1923.

It was months before Hitler's failed Munich beer hall putch. Weimer Germany then existed. Hitler's January 1933 rise to power ended it.

Kissinger's family was Jewish. In 1938, they fled Nazi persecution. They got out just in time. They lived briefly in London before arriving in New York. As they say, the rest is history.

Hopefully Kissinger's vision proves false. His world isn't fit to live in. If conflict plays out as he believes, it may be destroyed in the process.

http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2012/11/25/drums-of-more-war