Leopard 3

Gestart door jurrien visser (JuVi op Twitter), 02/01/2015 | 20:12 uur

JdL

De volgende motie is vandaag in de Kamer aangenomen:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het Main Ground Combat System (MGCS) als Europees wapensysteem van de toekomst;

overwegende dat vroege betrokkenheid bij dit project gelegenheid biedt om mee te praten over onder meer capaciteiten en productie, en dat dit de Nederlandse defensie-industrie en werkgelegenheid kan stimuleren;
verzoekt de regering, te onderzoeken of Nederland hier in een vroeg stadium bij betrokken kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

bron:https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z23708&did=2020D49937
'The goal is world peace, and to do so you must have strength' Ronald Reagan

Harald


A.J.


Mourning

"The only thing necessary for Evil to triumph is for good men to do nothing"- Edmund Burke
"War is the continuation of politics by all other means", Carl von Clausewitz, Vom Kriege/On War (1830).

Huzaar1

#362
Citaat van: Mourning op 28/11/2020 | 11:13 uur
De Leclerc "Terminateur"?  ;D ;D ;D

zo slecht he, ;)
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Mourning

"The only thing necessary for Evil to triumph is for good men to do nothing"- Edmund Burke
"War is the continuation of politics by all other means", Carl von Clausewitz, Vom Kriege/On War (1830).

Mourning

De Leclerc "Terminateur"?  ;D ;D ;D
"The only thing necessary for Evil to triumph is for good men to do nothing"- Edmund Burke
"War is the continuation of politics by all other means", Carl von Clausewitz, Vom Kriege/On War (1830).

Parera


Huzaar1

Citaat van: pz op 27/11/2020 | 16:34 uur
Test met een 140 mm kanon op een Leclerc onderstel. Kijk naar de impact op  de tank en bemanning.

https://twitter.com/JonHawkes275/status/1332272483383320576

Ik zie enkel een gifje?
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

pz

#357
Test met een 140 mm kanon op een Leclerc onderstel. Kijk naar de impact op  de tank en bemanning.

https://twitter.com/JonHawkes275/status/1332272483383320576
pz

#356
Mijn beelden bij de vervanging van de tankvloten in Europa :

- Ik zie het MGCS programma pas gaan leveren tussen 2035-2040.
- Polen heeft een grote behoefte aan vervanging huidige tanks (Russisch spul).
- Wil Polen zolang wachten of gaan ze op avontuur met de Koreanen of Italianen.
- Noorwegen heeft de Koreaan en Leo2A7 op shortlist.
- Aanvulling, of de Engelsen upgraden de Challenger of vervanging via LEO2, ander scenario ze worden weg bezuinigd.

Subconclusie: Aankomende 5 a 10 jaar zullen, als er tanks worden vervangen in Europa dit de LEO2A7, Koreaan K2 of iets lichter CV90120 oid zijn. Ik zie voorlopig geen andere alternatieven. Kanon op wiel laat ik hier buiten.


Harald

#355
Op zich goed om geen versnippering te krijgen in het aantal typen tanks binnen Europa, maar laten we er voor waken dat we een proces en product krijgen als bij de NH90.

Natuurlijk kan er gekeken worden naar wensen van andere landen, maar er moet hierdoor geen tal van sub-versies ontstaan met grote verschillen.
Dan heb je geen eenheid, geen standaard product meer.

pz

Europa waarschuwt voor de "versnippering" van tankvloten

https://forcesoperations.com/un-rapport-europeen-invite-a-defragmenter-les-flottes-de-chars-de-combat/

Vertaald via Google translate met aanpassingen.

Het Europees Defensieagentschap (EDA) publiceerde afgelopen vrijdag de resultaten van de eerste jaarlijkse gecoördineerde defensiebeoordeling (CARD). Er is winst te halen door harmonisatie van de gevechtstankvloten en betere samenwerking bij de modernisering en vervanging ervan.

"  Het landdomein wordt gekenmerkt door een sterke versnippering, wat leidt tot een gebrek aan samenhang, met name wat betreft gepantserde voertuigen. De veelheid aan modellen die door de lidstaten worden gebruikt en het gebrek aan harmonisatie tussen moderniserings- en vervangingsprogramma's verklaren de huidige versnippering  ", herinnert het EDA zich.

Een van de meest heterogene vloten, de gevechtstanks. Volgens het CARD-rapport exploiteren 18 landen van de Europese Unie momenteel meer dan 4.000 tanks van verschillende typen, varianten en subvarianten. Met de negatieve gevolgen die we kennen in termen van interoperabiliteit, logistieke voetafdruk en eigendomskosten. Deze logica zal zich voortzetten, of zelfs uitbreiden met een vermenigvuldiging van nationale initiatieven en Koreaanse concurrentie die, op basis van de successen die met de artillerie zijn verworven, nu in het tanksegment wordt gepositioneerd.

De meeste betrokken landen richten zich voornamelijk op een logica van modernisering of vervanging op korte en middellange termijn, en slechts enkele nemen de volgende generatie systemen in hun planning op. Toch tonen meer dan tien van hen belangstelling voor verdere samenwerking. Volgens het CARD-rapport is er "  een duidelijk en aanzienlijk potentieel voor samenwerking op korte termijn  ", met name via "  de gezamenlijke modernisering van verschillende modellen  ". Dit omvat alleen oppervlakte-oplossingen, zoals gezamenlijk beheer van updates, digitalisering of de implementatie van gemeenschappelijke subsystemen.

Europa beveelt aan en moedigt aan, maar blijft achter als het gaat om het ondersteunen van de opkomst van technische oplossingen. Het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) bevat hooguit een oproep voor projecten die gericht zijn op het aanpakken van de versnippering. Dit wordt "  Grondgevechtscapaciteiten  " genoemd en beoogt mogelijkheden te bieden voor de modernisering of vervanging van gevechtstanks, infanteriegevechtsvoertuigen, personendragers en andere lichte gepantserde voertuigen die door Europese legers worden bestuurd. De resultaten moeten onder meer helpen om zoveel mogelijk overeenkomsten en modulariteit te bieden en de logistieke voetafdruk te verkleinen.

Het spectrum dat GCC aanbiedt is breed, maar resulteert in een zeer beperkte investering. De geselecteerde fabrikanten kunnen gedurende de looptijd van het contract een maximum van € 9 miljoen verwachten, ofwel een van de dunste enveloppen van het EDIDP-systeem. De oproep tot het indienen van voorstellen moet worden ingevuld op 1 st december voor de te verwachten op zijn best volgende zomer beslissingen. Dit project zal nog moeten worden gerealiseerd en de bouwstenen die eruit voortvloeien worden veralgemeniseerd om te kunnen spreken van het begin van standaardisatie.

"  Europese fragmentatie kan alleen worden opgelost door kansen te grijpen voor multinationale samenwerking gedurende de hele levenscyclus van een capaciteit  ", benadrukt het CARD-rapport. Een doelstelling waaraan alleen een volledige vernieuwing op lange termijn en in samenwerking zou kunnen voldoen. Eén initiatief viel tot dusver op: de Frans-Duitse tank van het toekomstige project (MGCS). De "uitgesloten" landen, Italië en Polen aan kop, proberen een bondgenootschap te sluiten om een ​​alternatief aan te bieden, maar MGCS blijft het enige samenwerkingsgebied waar enige vooruitgang is geboekt.

MGCS werd dit jaar officieel gelanceerd en zal naar verwachting de tweede passeren in 2021. Frankrijk en Duitsland hebben elk gepland om een ​​enveloppe van € 100 miljoen vrij te maken om R & T-contracten te melden met betrekking tot de ontwikkeling van 14 "  belangrijkste technologische demonstraties  ". De realisatie van deze stap, geëist door de Franse afgevaardigden, zou MGCS in staat moeten stellen om onomkeerbaar te worden vóór de Duitse federale verkiezingen van september 2021 en vervolgens de presidentsverkiezingen van 2022 in Frankrijk.

Project by nature European, MGCS "zal er een aantal belangrijke Europese partners omheen bundelen", Verzekerde de stafchef van de strijdkrachten (CEMA) vorige maand tegen de Franse afgevaardigden. Openstelling voor andere naties is daarom niet uitgesloten, maar zou pas in een later stadium plaatsvinden. Alleen dan zal het mogelijk zijn om een ​​echte gemeenschappelijke basis te vormen, een noodzakelijke voorwaarde om het door het EDA gevraagde coherentieniveau te bereiken.


pz

Citaat van: Mourning op 18/11/2020 | 17:30 uur
Nee, maar Italie heeft die wel en op deelterreinen zullen bijv. Spanje en Polen bijv. wel wat kunnen bijdragen ALS dat project van de grond komt. Wie weet misschien sluiten de Britten zich daar ook nog bij aan. Ik zie ze eerder bijv. met de VS optrekken aan de andere kant de EH-101 Merlin is ook een Brits-Italiaans project, dus wie weet.

De planning voor het OMT programma (Optional Manned Tank) van de Amerikanen :

The Army plans to make a decision on how to proceed with OMT in 2023, and could field the new tank in the 2030 timeframe.

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a34588107/army-m1a2-abrams-tank-replacement-clues/

Verwachting is dat MGCS meer verschuift naar eind jaren 30.

Huzaar1

Citaat van: Mourning op 18/11/2020 | 17:30 uur
Nee, maar Italie heeft die wel en op deelterreinen zullen bijv. Spanje en Polen bijv. wel wat kunnen bijdragen ALS dat project van de grond komt. Wie weet misschien sluiten de Britten zich daar ook nog bij aan. Ik zie ze eerder bijv. met de VS optrekken aan de andere kant de EH-101 Merlin is ook een Brits-Italiaans project, dus wie weet.

Die 2 landen kunnen niet zo veel betekenen. Polen  kan dan beter met zweden samenwerken.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"