Enquete: Hoeveel vertrouwen heb jij in Defensie?

Gestart door -Peter-, 06/12/2016 | 15:16 uur

A.J.

Vernietigende conclusies enquête

Defensiepersoneel geeft minister de rode kaart
De enquête onder het defensiepersoneel levert schokkende conclusies op voor het vertrouwen in minister Hennis en de top van Defensie. Twee op de drie militairen heeft weinig tot geen vertrouwen in de top. Bijna 87% van de ondervraagde militairen, en zij lopen het grootste risico, vindt dat de minister er niet in is geslaagd dat vertrouwen te herstellen. Defensiemedewerkers hebben onder andere enorm veel last van materieel- en munitietekorten, de basisgereedheid is niet op orde, de werkdruk is hoog en de veiligheid van de medewerkers is in het geding. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels: "Duidelijk is dat deze minister en de Kabinetten Rutte een zo goed als failliete defensieorganisatie achterlaten."

De enquête is een initiatief van alle defensievakbonden. Hij werd in december 2016 gehouden onder actief en postactief defensiepersoneel, zowel burgers als militairen. In totaal hebben 8479 personen de vragenlijst ingevuld, van wie 5237 volledig. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels: "Het is goed om te weten dat deze enquête is gehouden vóór het recente stuklopen van de cao-onderhandelingen. Ik ben er van overtuigd dat er vandaag nóg minder defensiemedewerkers te vinden zijn die nog íets van vertrouwen hebben in deze minister en haar defensietop. Dit mag je zien als een regelrechte motie van wantrouwen aan zowel het adres van de minister als aan de top van Defensie. Het rapport kreeg niet voor niets de titel mee 'Defensiepersoneel geeft minister rode kaart'"

Kritisch en ontevreden
Het defensiepersoneel is vergeleken met eerdere enquêtes (in 2013 en 2014) nog steeds kritisch en ontevreden over Defensie als werkgever. 80% van de militairen en driekwart van de burgers vinden dat Defensie haar personeel niet als belangrijkste kapitaal ziet. Slechts 2,66% van de ondervraagden meent dat Defensie handelt in het belang van het personeel; liefst 85,37% vindt van niet.
En bijna twee derde van het defensiepersoneel meent dat Defensie (helemaal) niet kan omgaan met kritiek. Slechts 10% zegt dat Defensie dat wél kan. Verder vindt gemiddeld 64% dat Defensie geen duidelijke visie heeft voor de toekomst van de organisatie.

Toestand krijgsmacht uiterst zorgwekkend
Bijna de helft van de ondervraagden meent dat de basisgereedheid van de eigen eenheid niet op orde is. Opvallend: slechts 0.93% is er wél tevreden over. Er is een (fors) gebrek aan munitie en materieel, ook bij missies. Ruim de helft van de militairen (52%) heeft met munitietekort te maken gehad tijdens oefeningen en trainingen, 20% bij missies (in tegenstelling tot wat Defensie tot nu toe beweerde). Ook de beschikbaarheid van reserveonderdelen is volgens 71% (sterk) verslechterd. Anne-Marie Snels: "Je kunt grote twijfels hebben of deze defensieorganisatie haar grondwettelijke taak nog wel naar behoren kan uitoefenen. En of de veiligheid van het defensiepersoneel voldoende gegarandeerd is. Ik heb daar grote twijfels bij en dat is zeer zorgwekkend. De basisgereedheid is immers niet op orde en de veiligheid van de medewerkers is in het geding. Je kunt je beter afvragen waar géén gebrek aan is. Hennis beweert de afgelopen jaren steeds dat er 'geld is bijgekomen. Het personeel merkt daar echter geen moer van, zo blijkt uit de enquête."

Hoge werkdruk, uitrusting niet op orde
Twee derde van de ondervraagden geeft aan werkdruk te ervaren, teams zijn niet op sterkte en functies zijn vervallen. Bij ruim een kwart van de mensen is de uitrusting (helemaal) niet op orde en 1 op de 8 heeft nog steeds geen beschermingsmiddelen. Zij moeten dus onveilig werken. Verder blijkt uit diverse opmerkingen die de ondervraagden konden toevoegen bij de enquête dat de minister haar waardering wel uitspreekt in woorden, maar die niet omzet in daden. Zij voelen zich allesbehalve 'het goud van de organisatie'.

Failliet
Anne-Marie Snels: "Deze minister en de Kabinetten Rutte hebben een zo goed als failliete defensieorganisatie achtergelaten. Schrijnend is dat het personeel fors de dupe is geworden van dat beleid. Wat mij betreft richten we ons als vakbonden op een nieuw te vormen Kabinet. Komen we op basis van de conclusies uit deze enquête met een 'aanvalsplan'. Laat alle partijen hun mooie verkiezingsbeloften maar eens omzetten in daden. Zodat het personeel weer veilig en met plezier kan werken, het vertrouwen weer groeit en de personeels- en materieeltekorten op korte termijn verdwijnen."
Speerpunt moet daarbij volgens haar óók de defensiecultuur zijn, een cultuur waarin je anders dan nu wél open en vrij je mening kunt geven. "De huidige cultuur past, net als de huidige staat van de defensieorganisatie, niet meer bij de huidige tijd."

Het rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Je kunt het rapport hieronder downloaden.

Dit artikel wordt z.s.m. aangevuld met een video-opname van de persconferentie in Nieuwspoort, waar dinsdag 21 februari de uitkomsten van de enquête zijn gepresenteerd.

Kijk vandaag, dinsdag 21 februari, naar EenVandaag. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels licht LIVE in de uitzending het rapport van de enquête toe. De uitzending is om 18:15 uur op NPO1.

Enquete Definitief

AFMP

dudge

Citaat van: Lex op 21/01/2017 | 14:40 uur
Nog niet gezien.

Ok dank, ligt dus niet aan mijn google skills. Ben benieuwd naar de presentatie van het rapport. Het is aangekondigd voor begin 2017, dus zal in de komende weken wel komen dan. 

Lex


dudge


Lex

Vertrouwen militairen in leiding onderzocht 

Door Olof van Joolen

AMSTERDAM -  De militaire vakbonden in ons land zijn vandaag de grootste raadpleging ooit gestart. Via een online enquête willen de vakverenigingen van militairen en burgermedewerkers bij de de krijgsmacht weten hoe ze de stand van zaken bij Defensie ervaren.

Een van de thema's die aan bod komt, is het vertrouwen in de politieke en militaire leiding. Uit een vorige raadpleging in 2013 kwam naar voren dat het geloof in het gezag opvallend laag was. De bonden zijn benieuwd wat voor effect het beleid van de afgelopen jaren wat dit betreft heeft gehad.

Deelname is mogelijk voor zowel leden als niet-leden van de vakbonden en kan hier. De Telegraaf zal begin volgend jaar uitgebreid verslag doen over de uitkomsten van de opiniepeiling.

Telegraaf, 06-12-2016, 13:50

-Peter-

#1
Hoeveel vertrouwen hebben actieve en postactieve militairen en burgers in de defensieorganisatie, het beleid van de minister en de politiek? Wat vind jij van onderwerpen als veilig en gezond werken en je arbeidsvoorwaarden? Dat peilt de AFMP nu voor de derde keer via een digitale enquête, dit keer samen met alle andere defensievakbonden.

Wij roepen alle defensiemedewerkers en postactieven op deze enquête in te vullen. Ook niet-leden kunnen meedoen. Invullen is mogelijk tot en met 31 december 2016. KLIK HIER om de vragenlijst in beeld te krijgen.

Het vertrouwen van (post)actief defensiepersoneel wordt al jaren flink op de proef gesteld. Dat bleek ook wel uit de twee eerdere enquêtes die de AFMP hield. Er zijn chronische tekorten op personeel en materieel gebied. De inzetbaarheid van Defensie laat daardoor al jaren zwaar te wensen over. Ook postactief defensiepersoneel blijft weinig bespaard: het AOW-gat is nog steeds niet structureel opgelost. En het arbeidsvoorwaardenoverleg verloopt elke keer uitermate moeizaam omdat de minister de hand op de knip houdt.

De defensiebonden willen (opnieuw) weten wat het defensiepersoneel nú vindt van de defensieorganisatie, het beleid van de minister en de politiek. Hoe kijk jij aan tegen onderwerpen als veilig en gezond werken en jouw arbeidsvoorwaarden? Na Prinsjesdag 2013 hield de AFMP voor het eerst een online enquête, samen met de MARVER. In 2014 werd die enquête herhaald; toen deed ook de VBM mee. Dit jaar wordt de enquête door alle defensiebonden uitgezet, in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om het beleid binnen defensie en de politiek te beïnvloeden.

Doe je mee? Laat ook jouw stem horen en vul HIER de enquête in.

En vraag je collega's of ze ook meedoen!

Bron: www.afmp.nl
Edit: Link naar enquete bijgewerkt
Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...