Opiniestuk: 'Defensie moet zich meer bemoeien met onze nationale veiligheid'

Gestart door Lex, 30/08/2017 | 17:55 uur

Thomasen

Citaat van: Zander op 31/08/2017 | 19:12 uur
BOA's moeten eens in de, ik meen, 4 jaar opnieuw examen doen.
Een opsporingsambtenaar heeft hier geen last van. BOA status is onhandig. Velen zakken voor dit examen.

Ah, ok.
Dan maar niet doen inderdaad :)
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

Thomasen

Citaat van: vlincent op 31/08/2017 | 21:58 uur
Excuses voor mijn onwetendheid over het onderwerp. Maar neemt de Defensie de 3e hoofdtaak niet serieus?

Defensie neemt alle hoofdtaken serieus. Echter, er is maar beperkt budget, geen enkele hoofdtaak kan echt naar tevredenheid worden ingevuld.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

vlincent

Citaat van: Thomasen op 31/08/2017 | 10:48 uur
Ben het volledig eens dat defensie die 3e hoofdtaak serieus moet nemen.

Excuses voor mijn onwetendheid over het onderwerp. Maar neemt de Defensie de 3e hoofdtaak niet serieus?

Zander

Citaat van: Thomasen op 31/08/2017 | 19:05 uur
Is opzich logisch, velen vervolgen hun KMAR carriere bij de politie.
De KMAR reservist is nu meen ik altijd ex-beroeps. Prima ook, voor het meeste KMAR werk is ook gewoon veel opleiding nodig.

Misschien kan de KMAR makkelijker uitbreiden als ze hier een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld gemengde patrouilles, BOA status, etc.
De HRB pelotons hebben een aardige capaciteit, maar, als je het over nationale operaties hebt, vermoed ik te weinig surge capaciteit. Aanvullen met groen is altijd een optie, maar in de eerste plaats zal naar de KMAr gekeken moeten worden.

BOA's moeten eens in de, ik meen, 4 jaar opnieuw examen doen.
Een opsporingsambtenaar heeft hier geen last van. BOA status is onhandig. Velen zakken voor dit examen.
People are sheep

Thomasen

Citaat van: Lex op 31/08/2017 | 18:00 uur
De KMAR heeft reeds een pool met reservisten, welke diverse taken uitoefenen op oa de vliegvelden.
Het merendeel is echter werkzaam bij de politie en dat is een spanningsveld.

Is opzich logisch, velen vervolgen hun KMAR carriere bij de politie.
De KMAR reservist is nu meen ik altijd ex-beroeps. Prima ook, voor het meeste KMAR werk is ook gewoon veel opleiding nodig.

Misschien kan de KMAR makkelijker uitbreiden als ze hier een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld gemengde patrouilles, BOA status, etc.
De HRB pelotons hebben een aardige capaciteit, maar, als je het over nationale operaties hebt, vermoed ik te weinig surge capaciteit. Aanvullen met groen is altijd een optie, maar in de eerste plaats zal naar de KMAr gekeken moeten worden.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

Lex

Citaat van: Thomasen op 31/08/2017 | 12:21 uur
Lijkt mij goed als de KMAR op termijn zijn reservisten uibreid om die taken waar te nemen.
De KMAR heeft reeds een pool met reservisten, welke diverse taken uitoefenen op oa de vliegvelden.
Het merendeel is echter werkzaam bij de politie en dat is een spanningsveld.

Thomasen

Citaat van: Ros op 31/08/2017 | 11:52 uur
Natres bestaat uit ca. 3000 mensen volgens mijn laatste info.  En de voertuigen, veiligheidsvesten, radiocomms, Glock,  zijn niet de grootste kosten.

En nog de opleiding. Natres is op dit moment niet opgeleid om de taken van de KMAR-HRB op zich te nemen.
Lijkt mij goed als de KMAR op termijn zijn reservisten uibreid om die taken waar te nemen.
En nee, het lijkt niet veel, maar toch is het té veel, blijkbaar. Want het is er niet, en er is echt wel om gevraagd. Comms is niet alleen voor de Natres een prbleem, ook de brigades zitten daar wat mee in hun maag.

Daarnaast gaat de oproep m.i. breder. Denk ook aan het calamiteitenhospitaal bijvoorbeeld. Rampen in het verleden hebben al aangetoond dat de medische voorzieningen niet afdoende toegerust zijn, en tegenwoordig zijn deze nog 'mean&lean' dan eerder. Een ramp (w.o. aanslag) met >100 zwaar gewonden geeft (te) grote druk op het systeem. 

Nationale inzet kent vele vormen, en wordt in vele vormen toegepast, van Genisten die geboobytrapte drugs kwekerijen/laboratoria clearen, UAV's die dijken monitoren, maar bijvoorbeeld ook Cyber. Het is niet alleen de Natres de straat op trappen.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

Ros

Citaat van: Thomasen op 31/08/2017 | 10:41 uur
Die paar duizend reservisten zijn er dus ook.

Bij de Natres denk ik aan vooral:
Voertuigen, veiligheidsvesten, radiocomms, Glock.

Natres bestaat uit ca. 3000 mensen volgens mijn laatste info.  En de voertuigen, veiligheidsvesten, radiocomms, Glock,  zijn niet de grootste kosten.

Thomasen

CitaatZij richt het vizier voornamelijk op internationale operaties.

Logisch, want dat is al teveel gevraagd.

CitaatElke veiligheidsregio kreeg een militair adviseur als liaison toegewezen en Defensie is politie en justitie meer gaan ondersteunen bij opsporingstaken. Maar het convenant en de latere afspraken blijken voornamelijk een 'papieren tijger'. Onder het mom van niet te veel 'groen' op straat wordt krampachtig omgegaan met de inzet van Defensie binnen het publieke domein

Dit vraag ik mij af. De liasons zitten overal. En onder het mom van Opplan 10 staan ook gewoon eenheden gereed. Ben het volledig eens dat defensie die 3e hoofdtaak serieus moet nemen. Maar laten we niet overdrijven, defensie is niet het primaire aanspreekpunt. En een HQ voor NATOPS was er al, is wegbezuinigd en bij de Brigades belegd. Weet ook niet of die er mee belast moeten worden, maar het oude Natops HQ, dát was pas een papieren tijger, of eigenlijk een slapende tijger, zaten veel mensen die zelf weinig met defensie hadden.

CitaatOmdat Defensie beschikt over: 1) goed opgeleid personeel met (leiderschaps)ervaring in buitengewone omstandigheden; 2) hoogwaardig materieel dat ­civiele hulpdiensten niet of nauwelijks beschikbaar heeft; 3) een snel inzetbare reservecomponent, specifiek toegerust voor rampenbestrijdingstaken; 4) veel expertise in crisisplanvorming en het voorbereiden van grootschalige oefeningen; 5) professionele opleidingscentra waar ook civiele hulpverleners kunnen worden opgeleid.

Allemaal leuk, maar defensie heeft dit eigenlijk allemaal te weinig. Als we ook nog eens politie, GHOR en brandweer moeten gaan opleiden.....

Citaat
Bij deze een oproep aan het nieuwe kabinet om civiel-militaire samenwerking als één van de speerpunten in het nationale veiligheidsbeleid te benoemen. Defensie behoort als volwaardig partner proactief mee te schaken op het bord van de nationale veiligheid.

Hier heeft Overste Ludden zeker een punt, laat ik het maar interpreteren als een oproep de positie van defensie (ook financieel) te verbeteren.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

Thomasen

Citaat van: Ros op 30/08/2017 | 20:54 uur
Voor die enkele gevallen dat militaire bijstand op dit niveau nodig is ? En zou het toch noodzakelijk zijn het je een paar duizend reservisten tot je beschikking die je in dit soort gevallen in kan zetten.   

Die paar duizend reservisten zijn er dus ook.

Citaat van: Ros op 30/08/2017 | 22:16 uur
Getraind en gemotiveerd zijn zij en welke middelen zouden zij dan extra moeten hebben ? Zou het om  toestanden zoals bij de zuiderburen gaan is het niets meer en minder dan met veel groen en bewapend aanwezig te zijn in het straatbeeld en assisteren van de andere diensten op cruciale punten zoals mogelijke doelen. De basis voorzieningen moeten wat opgevoerd worden maar dan het niet om vele miljoenen.

Bij de Natres denk ik aan vooral:
Voertuigen, veiligheidsvesten, radiocomms, Glock.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

Ros

Citaat van: jurrien visser (JuVi op Twitter) op 30/08/2017 | 21:26 uur
Ook de NATRES dient over voldoenden getrainde en gemotiveerde mensen te beschikken met adequate middelen.

Getraind en gemotiveerd zijn zij en welke middelen zouden zij dan extra moeten hebben ? Zou het om  toestanden zoals bij de zuiderburen gaan is het niets meer en minder dan met veel groen en bewapend aanwezig te zijn in het straatbeeld en assisteren van de andere diensten op cruciale punten zoals mogelijke doelen. De basis voorzieningen moeten wat opgevoerd worden maar dan het niet om vele miljoenen.

Lex

Citaat van: Ros op 30/08/2017 | 20:54 uur
Voor die enkele gevallen dat militaire bijstand op dit niveau nodig is ?
We weten niet wat de toekomst gaat brengen; toestanden zoals bij de Zuiderburen? Niet te hopen.
Citaat van: Ros op 30/08/2017 | 20:54 uur
En zou het toch noodzakelijk zijn het je een paar duizend reservisten tot je beschikking die je in dit soort gevallen in kan zetten. 
Gezien de vele berichten omtrent de inzetbaarheid, is het de vraag of men dit wel wil.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: Ros op 30/08/2017 | 20:54 uur

Voor die enkele gevallen dat militaire bijstand op dit niveau nodig is ? En zou het toch noodzakelijk zijn het je een paar duizend reservisten tot je beschikking die je in dit soort gevallen in kan zetten.

Ook de NATRES dient over voldoenden getrainde en gemotiveerde mensen te beschikken met adequate middelen.

Linksom of rechts om, het vereist extra pecunia, zo niet dan ligt verdergaande roofbouw op de loer.

Ros

Citaat van: jurrien visser (JuVi op Twitter) op 30/08/2017 | 20:01 uur
Een grotere rol is wat mij betreft prima maar alleen als er voldoende extra mensen en middelen tegenover staan.


Voor die enkele gevallen dat militaire bijstand op dit niveau nodig is ? En zou het toch noodzakelijk zijn het je een paar duizend reservisten tot je beschikking die je in dit soort gevallen in kan zetten. 

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Een grotere rol is wat mij betreft prima maar alleen als er voldoende extra mensen en middelen tegenover staan.