Srebrenica - de nasleep

Gestart door -Jeroen-, 12/02/2004 | 16:42 uur

Lex

Nabestaanden Srebrenica slepen Karremans voor Europees hof

De nabestaanden van enkele slachtoffers van de val van Srebrenica in 1995, stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat zegt hun advocate Liesbeth Zegveld.

De nabestaanden zijn het niet eens met het besluit van het gerechtshof in Arnhem. Het hof bepaalde dat Thom Karremans, oud-commandant van de Nederlandse VN-blauwhelmen in Srebrenica (Dutchbat), en zijn toenmalige secondanten niet hoeven te worden vervolgd.

Karremans leidde Dutchbat tijdens de val van Srebrenica. Toen werden duizenden moslimmannen vermoord door Bosnische Serviërs. Dutchbat zat in Bosnië om de plaatselijke bevolking te beschermen.

Nabestaanden van drie slachtoffers vinden dat Karremans medeplichtig is aan moord, oorlogsmisdaden en genocide. Ze spanden daarom een procedure bij het hof aan. Ze wilden dat het hof alsnog opdracht aan het Openbaar Ministerie zou geven om Karremans, zijn toenmalig rechterhand Rob Franken en adjudant Berend Oosterveen in Nederland te laten berechten.

RTL Nieuws, 29 april 2015

Zeewier

"Tegen zijn advocaat heeft Karremans gezegd dat het "vreemd genoeg" geen goede dag voor hem is, meldt de NOS. Hij hoopte namelijk dat de werkelijke verantwoordelijken zich hadden moeten verantwoorden."

Stay classy Karremans. +1

Zander


Karremans definitief niet vervolgd voor rol in Srebrenica 


Gepubliceerd: 29 april 2015 10:15Laatste update: 29 april 2015 10:53

Thom Karremans, oud-commandant van de Nederlandse blauwhelmen in Bosnië, en zijn toenmalige secondanten worden definitief niet vervolgd voor hun betrokkenheid tijdens de val van de moslimenclave Srebrenica. 


Dat is woensdag bepaald door het gerechtshof in Arnhem.

Bij de val werden duizenden moslimmannen vermoord door Bosnische Serviërs. Dutchbat zat in Bosnië om de plaatselijke bevolking te beschermen.

Nabestaanden van drie slachtoffers van dat bloedbad vinden dat Karremans medeplichtig is aan moord, oorlogsmisdaden en genocide. Ze spanden daarom een procedure bij het hof aan.

Het OM kwam eerder tot de conclusie dat Karremans, zijn toenmalig rechterhand Rob Franken en adjudant Berend Oosterveen ''niet verwijtbaar hebben gehandeld''.  De advocaat van de nabestaanden, Liesbeth Zegveld, vindt echter dat het OM de zaak onvoldoende heeft onderzocht.

'Geen goede dag'

Tegen zijn advocaat heeft Karremans gezegd dat het "vreemd genoeg" geen goede dag voor hem is, meldt de NOS. Hij hoopte namelijk dat de werkelijke verantwoordelijken zich hadden moeten verantwoorden.

Het ministerie van Defensie is tevreden met de uitspraak van het hof. Ook is Defensie blij dat er voor de drie oud-medewerkers een einde is gekomen aan een periode van onzekerheid, zegt een woordvoerder.

Het OM zegt in een reactie dat het zich kan vinden in het besluit van het hof. ''Het OM is van meet af aan van oordeel geweest dat er geen gronden zijn om de drie ex-Dutchbatters als verdachte aan te merken en verder (strafrechtelijk) onderzoek in te stellen naar vermeende strafbare feiten'', aldus het OM.


Bron: nu.nl
People are sheep

A.J.

#599
'We waren al een jaar voorbereid'

DILLIAN HOS − 26/07/95, 00:00

DEN HAAG - Op het toppunt van de crisis rond Srebrenica had kolonel Charles Brantz (47) achter zijn bureau in Tuzla aan ieder oor een telefoon. Rechts de minister van defensie, Voorhoeve, links de commandant Dutchbat, overste Karremans. Brantz had het niet willen missen. "Als je volwassen wilt worden, moet je daar geweest zijn."

Het was net een toneelstukje voor twee heren, maandagmiddag op Soesterberg. Voorhoeve stapte op Brantz af en prees hem uitbundig. Voorhoeve: "Het was heel fijn om contact met u te hebben." Brantz: "U bent een integer mens." Een dag later, op het ministerie van defensie, benadrukt Brantz hoe gemeend dat treffen was. "Een geweldige man."

Charles Brantz belandt in januari als plaatsvervangend sectorcommandant in de veilige haven Tuzla. Zijn taken: humanitaire hulpprojecten, het bezoeken van de VN-eenheden en alle onderhandelingen met de "plaatselijke grootheden", zoals hij ze noemt.

Dat contact met de Bosnische bestuurders en commandant is aanvankelijk niet makkelijk. Het versoepelt als Brantz een onderzoek instelt naar een granaatinslag in Tuzla-stad. Bij die aanval vallen 65 doden. Het onderzoek wijst uit dat de granaat is afgevuurd vanaf Servisch grondgebied.

"Dat onderzoek heeft veel deuren voor mij geopend. Sinds die tijd kon ik overal binnenkomen."

Op zijn post in Tuzla krijgt Brantz steeds meer signalen dat de spanning rond Srebrenica zal toenemen. "Van zowel Bosnische als Servische zijde hoorden we dat er troepenbewegingen waren. De pesterijtjes namen toe. Er waren steeds meer beschietingen, konvooien mochten er niet door. Eigenlijk waren we er al een jaar op voorbereid, ook Ton Karremans was dat."

In de oplopende spanning wordt het contact tussen Brantz en zijn ondergeschikte Karremans, de commandant in Srebrenica, steeds belangrijker.

Karremans had aanvankelijk veel direct contact met onder meer Den Haag. Brantz raadde zijn superieuren in Den Haag in de laatste dagen voor de val aan dat contact te verbreken. "Hij moest zich richten op wat daar gaande was. Ik heb gezegd: kappen die lijnen."

Geen vreemden

Dat kon, omdat Brantz en Karremans bepaald geen vreemden voor elkaar waren.

"Ik ken hem al uit de tijd dat ik als kapitein in Havelte zat en hij als luitenant binnen kwam sjouwen. Dat was in 1976. Communiceren was voor ons geen enkel probleem. Aan een half woord van elkaar hadden we genoeg."

Brantz prijst zich gelukkig dat nog meer belangrijke plaatsen werden bezet door Nederlanders.

"In Zagreb zat de Nederlandse kolonel De Jonge. Dat werkte heel goed. Als ik tegen hem zeg: Harmen, ik heb luchtsteun nodig, dan weet hij dat ik dat meen. En als Karremans tegen mij zegt dat er luchtsteun moet komen, dan weet ik dat hij het niet meer volhoudt."

'Met mensen in je eigen taal praten, dat heb je hard nodig' Niets dan lof voor de ministers Voorhoeve en Pronk: gouwe kerels VERVOLG VAN PAGINA

"Met mensen in je eigen taal praten, van jouw nationaliteit, met dezelfde instelling, dat heb je heel hard nodig. Het was zeker minder goed gegaan als het anders was geweest."

In de dagen voor de val zat Brantz bijna continu aan zijn telefoons. "Ik heb drie nachten niet geslapen. De witte telefoon was voor Den Haag, de grijze voor Karremans. En intussen had ik ook nog contact met De Jonge en met generaal Nicolaï van Unprofor. Uren achter elkaar heb ik zo gezeten."

De nacht van maandag op dinsdag was zwaar. Af en toe maakte ik een grap. Ik zal niet verhullen dat Karremans en ik toen wel tegen elkaar hebben gezegd: hoe moet het nou verder? We hebben nooit een antwoord op die vraag gevonden. Wij hadden namelijk niet het hele spel kaarten in handen. We dachten dat de luchtsteun een troef zou zijn, maar die was ons niet gegeven.''

"Hectisch was het niet. Karremans was ook heel kalm. Alleen 's middags, toen de Bosniërs op de vlucht sloegen, rond een uur of drie, toen had hij het moeilijk. De Bravo-compagnie in de stad Srebrenica werd van alle kanten beschoten. Toen zei hij: Charlie, ik denk dat we het gordijn maar moeten sluiten. En ik zei: Als je maar zorgt dat je gezond blijft, met je mensen."

Niets dan lof komt er over zijn lippen als het gaat over het handelen van de ministers Voorhoeve en Pronk. "Er zijn twee mensen voor wie ik alles zou doen. Dat zijn Voorhoeve, een zeer integere, capabele en beschaafde man. Die zou ik nou best als mijn vriend willen hebben - als hij zou vinden dat ik daartoe geëquipeerd zou zijn."

"En Pronk. Hij heeft mij geïmponeerd toen hij naar Tuzla kwam. Hij is gedreven en eenvoudig. Twee gouwe kerels."

Dat ook Voorhoeve zich nu ongelukkig toont met de sympathie die bij de Dutchbatters is ontstaan voor de Serviërs, deert Brantz niet. "Dat hoort er bij. Wat wel erg is, is dat mensen op tv verhalen gaan vertellen over wat die jongens hebben meegemaakt. Het Stockholm-syndroom, zeggen ze dan. Ik vind het levensgevaarlijk, ik vind het afschuwelijk dat Karremans zo wordt neergezet. Nederland moet eens ophouden met elke keer een deskundige te voorschijn te halen die verklaart wat de militairen hebben meegemaakt. Zij zijn er nooit geweest."

Zijn verblijf in Bosnië heeft zijn kijk op de zaak veranderd, zegt hij. "Ik ben er heengegaan met ideeën zoals die hier in Nederland leven. Vrij abstract. Ik heb daar geleerd mijn opvattingen te veranderen. Eén plus één kan ook wel eens drie zijn, of nul. Er gebeuren dingen waar je je niet op kunt voorbereiden. Ik heb relatieve blijheid gekend, maar ook hele diepe dieptepunten. De vluchtelingen bijvoorbeeld. Mensen die een speelbal zijn van het politieke gesol in Bosnië."

Een voorbeeld van de blijheid? Brantz denkt terug aan de burgemeester van Tuzla, met wie hij moest onderhandelen over de opvang van alle gevluchte bewoners van Srebrenica. "Hij zei: u bent een lichtpunt in het donker. Dat doet je toch wel wat."

Maar ook hijzelf is niet meer helemaal de oude. "Je leert daar toch andere normen en waarden. Alleen al de verschillende levenswijzen van al die nationaliteiten. Ik oordeel nu minder snel, ben dankbaar voor hele stomme dingen. Het warme brood bijvoorbeeld dat ik daar bij de bakker haalde. Waar krijg je dat nog? En ik heb geleerd dat militairen emoties moeten kunnen tonen. Omhelzen, dat doen wij in Nederland nooit. Ik heb gisteren in Soesterberg een paar mensen omhelsd. Dat waren mijn pikkies, mensen aan wie ik veel heb gehad in die zware tijd."

Dat hij teruggaat staat buiten kijf. "Volgende week, zijn nu de plannen." Hij wijst op zijn semafoon. "Maar als ik gepiept wordt, ga ik morgen. Ik ga terug voor die mensen daar, voor de troepen die er zitten. De Unprofor-soldaten zitten in een hele moeilijke tijd." Zijn troepen, ze gaan hem zeer nauw aan het hart. Daarom wil hij toch nog wel iets zeggen over de kwestie-Karremans en de Dutchbatters.

Het wordt een beeldspraak. "Het bataljon verdient het niet dat hun commandant zo wordt neergesabeld. Reken maar dat dat op die jongens afstraalt. De opmerkingen van Voorhoeve en van Couzy waren wel terecht, maar ik denk dan toch weer aan de jongen met wie ik in Bosnië, in troebel water zes dagen in een bootje heb rondgedobberd. Het was een bootje dat aan alle kanten lekgeschoten was, en we kwamen vingers te kort om ze allemaal te dichten. Toen we de motor wilden gebruiken, bleken we die niet te hebben meegekregen. Dat vind ik jammer en daar blijf ik bij."

Trouw 1995

Lex

Dutchbatters woedend om trap na 

AMSTERDAM

door Roy Klopper -

Srebrenica-veteranen van Dutchbat 3 zijn verbijsterd over een trap na van hun oud-commandant, de omstreden en uitgerangeerde kolonel b.d. Charlef Brantz.
 
Twintig jaar na het drama brengt de inmiddels naar Duitsland geëmigreerde Brantz zijn indertijd opgestelde dagboeken naar buiten. Hierin veegt hij onder meer de vloer aan met het besluit van Karremans om zijn manschappen niet de wapens te laten oppakken tegen de indertijd oppermachtige Servische troepen.

De kolonel zat tijdens de inname van de moslimenclave door de Servische generaal Mladic als commandant op het veilige pluche van het VN-hoofdkwartier in Tuzla. Vanuit deze internationale commandopost was hij de baas van overste Thom Karremans, die slechts 60 kilometer verderop de onder vuur liggende Nederlandse compound in Srebrenica leidde.

Dutchbat-militairen beluisterden afgelopen weekeinde met ontzetting het relaas van Brantz in het radioprogramma Argos. De ex-kolonel beklaagde zich erover dat hij als enige hoofdrolspeler in het Srebrenica-drama geen promotie kreeg en tot zijn pensionering 'naar alle uithoeken van de wereld' is gestuurd.

Voorts riep hij dat "Dutchbat meer had kunnen doen". Dat de kolonel daartoe vanuit zijn veilige hoofdkwartier zelf geen opdracht gaf, bleef onvermeld. Sowieso blijkt dat Brantz stuitend slecht op de hoogte was van de militaire opties. Pas achteraf ontdekte hij dat NAVO en VN al eind mei 1995 bepaalden dat er geen luchtsteun zou komen voor de bedreigde Nederlandse militairen. ,,Karremans en ik wisten hier niets van," aldus Krantz.

Volgens Dutchbat-militairen geeft de kolonel zichzelf hiermee een brevet van onvermogen. ,,Hij roept twintig jaar na dato dat het allemaal anders had gemoeten, maar ontbeerde zelf belangrijke informatie." Srebrenica-veteraan Henry van der Belt spreekt van een 'rancuneuze man die Dutchbat met zijn boek een dolk in de rug steekt': ,,Brantz is de zoveelste roeptoeter vanaf de zijlijn. Om zich heen meppend om de aandacht af te leiden van zijn eigen falen."

Opvallend is dat de nieuwe geschiedschrijving van Krantz sterk afwijkt van eerdere uitspraken van de kolonel. Zo benadrukte hij in eerdere interviews dat hij overste Karremans op het hart had gedrukt vooral goed voor zichzelf en zijn manschappen te zorgen.

Telegraaf, zo 18 jan 2015, 20:37

Elzenga

Er waren verschillende facties binnen de aBiH troepen (onderdeel 28e divisie) in Srebrenica. Van radicale tot gematigde strijdgroepen.

Oric vluchtte niet maar was teruggeroepen naar het aBiH hoofdkwartier voor overleg. En mocht vervolgens niet meer terugkeren naar Srebrenica.

De "terugtocht" werd door aBiH commandant, generaal Delic, een geslaagde militaire operatie genoemd. Strijders die overleefden kwamen na een week aan in Tuzla, burgers soms pas na een maand. Het koste veel moeite de strijders weer in het gareel te krijgen..voelden zich verraden.

Voor de stelling dat de enclave bewust is opgegeven zijn veel argumenten en aanwijzingen. Meest aannemelijke acht ik dat de VN/grote landen geen nieuwe gijzeling van VN-militairen wilden riskeren als operatie Storm zou beginnen. De VN militairen in de enclaves waren te kwetsbaar. Bosnische moslims waren fel tegen opgave, maar wisten denk ik wel ruim van te voren dat het ging gebeuren..en kregen allerlei toezeggingen om ze te laten meewerken.

Opvallend is verder dat de BSA erg voorzichtig was richting Dutchbat militairen. Slachtoffers vielen in confrontaties met aBiH strijders. Ook dat roept vind ik vragen op. Was hierover een afspraak met VN?!

Blijft een intrigerende..naast een zeer tragische gebeurtenis. Waar nog niet alles over bekend is of gezegd is.

IPA NG

Dank voor de reactie.

Ik wist niet dat er een onderscheid te maken viel tussen de mannen van Oric en andere eenheden. Ik begreep dat hij de commandant was van alle Bosniak strijders die daar aanwezig waren. Ook wist ik niet af van het bestaan van een afspraak tussen hen en Mladic.

Wat ik wel wist is dat hij en zijn staf via helikopter zijn "gevlucht".

Boze tongen beweren dan ook wel dat Srebrenica bewust is opgeofferd om sympathie uit te lokken. Dat de Serviërs bloed roken na de acties van de Bosniakken uit de enclave was denk ik van tevoren wel te voorspellen. In het verlengde daarvan zijn er gezaghebbende bronnen die beweren dat in Sarajevo de Bosniakken soms hun eigen mensen beschoten of in ieder geval vuur op burgerdoelen uitlokten door vanuit die gebieden op de Serviërs te schieten om zo de Serviërs in een kwaad daglicht te zetten. Dat is ook nogal dubieus.

Wat de aantallen betreft. Zoals gezegd probeerden ze (inclusief burgers) uit te breken dan wel terug te trekken zoals was overeengekomen. Hoe dan ook werden zij onderweg (meerdere malen) in een hinderlaag gelokt. Hierbij vielen doden en werden gevangenen genomen die later werden gedood. In de enclave zelf waren de meeste mannen dus vertrokken en werd zoals ik het begreep slechts een klein deel afgevoerd en gedood.

Denk jij dat het merendeel in gevechtshandelingen is omgekomen of pas later gedood?

---

Misschien gaat dit iets breder dan het onderwerp van dit topic maar weet jij toevallig meer van de verkiezing waarbij Fikret Abdiç een meerderheid van stemmen kreeg maar om een of andere reden Izetbegoviç president werd? Tot op heden is de toedracht naar mijn weten een mysterie. Sommigen beweren dat men dit simpelweg overeen is gekomen maar Abdiç vertrok min of meer direct naar zijn "thuisbasis" in het noord-westen, stichtte een eigen militie en vocht aan de kant van de Serviërs waar hij stand wist te houden tot Operatie Storm.

Als we het daar toch over hebben, de rol van die man nuanceert het sektarische karakter een beetje. Zo was er ook een Servische generaal die een belangrijke rol speelde tijdens de verdediging van Sarajevo tegen de RS. Van Izetbegoviç worden twee dingen beweerd. Ten eerste dat hij de oorlog op zijn geweten heeft door onder aandringen van Zimmermann zich terug te trekken uit de Lissabon overeenkomst. Het resultaat van de oorlog is in feite niet veel anders dan wat er in die overeenkomst stond (voor zover ik weet, behalve dat de Kroaten nu een slechtere positie lijken te hebben). Is dit beeld juist of gaat dit te ver?

Ten tweede wordt gezegd dat hij een radicaal was vanwege zijn publicatie "De Islamitische Verklaring". Dat dit de reden was dat hij per se een centralistisch Bosnië wilde en dus niet akkoord ging met autonomie voor de drie groepen, anders zou hij immers zijn droom niet kunnen verwezenlijken. Toch is hier iig niks van terecht gekomen. Komt dit dan doordat de militaire successen van de RS dit voorkwamen of was dit nooit de intentie? De Bosniakken voor zover ik die ken zijn erg openminded mensen en zeker niet islamistisch dus kan me niet voorstellen dat daar draagvlak voor zou zijn. Desalniettemin maakte Izetbegoviç dankbaar gebruik van doorgedraaide Arabieren (destijds waren Osama en Iran/Hezbollah nog vriendjes vreemd genoeg). Hoe moet ik die man nu plaatsen? De ene partij roept dat hij gematigd was en hooguit een zwakke leider die zich sterk liet beïnvloeden door de mensen om zich heen en de andere dat hij een radicaal was.
Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is de oorzaak van leven of dood; het is de weg naar overleven of vernietiging en moet worden onderzocht. --Sun Tzu

Elzenga

Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 22:38 uur
Zijn er hier mensen die daar daadwerkelijk aanwezig zijn geweest of in ieder geval kennis van zaken hebben?
mogelijk het laatste...
Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 22:38 uur
Kan iemand mij meer vertellen over de bevoorrading van de mannen van Oric die plaatsvonden onder toeziend oog van de Canadezen/Nederlanders? Dit was toch tegen de afspraken in?
ja, maar viel niet te voorkomen. Enclave was simpelweg te groot om te controleren. Dutchbatters hebben meldingen gemaakt van strijders in nieuwe uniformen, betere spullen dan zij (nog) hadden (zelfs voedsel op een gegeven moment), tot nachtelijke droppings door vliegtuigen.
Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 22:38 uur
Kwamen incidenten waarbij de mannen van Oric poogden de Serviërs op DutchBat te laten schieten veelvuldig voor of niet?
Regelmatig..maar ken geen precieze aantallen.
Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 22:38 uur
Was DutchBat zich bewust van het feit dat de mannen van Oric geregeld op strooptocht gingen en dat daarbij tussen de 1 en de 3 duizend Serviërs zijn omgekomen o.a. vrouwen en kinderen?
regelmatig maar ken geen precieze getallen.
Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 22:38 uur
Wat betreft de slachtpartij zelf.

Klopt het dat de mannen van Oric samen met een groot deel van de mannelijke bevolking wilde uitbreken richting Tuzla en op twee plaatsen in een hinderlaag liepen. Klopt het dat de meeste doden zijn gevallen door gevechtshandelingen? Ik begreep dat in Srebrenica zelf "slechts" 300 mannen werden afgevoerd en dat de rest gevangen genomen werd tijdens hun uitbraakpoging. Dus dat die 300 samen met diegene die gevangen genomen werden buiten de enclave tijdens hun uitbraakpoging en de intiële gevechten hebben overleefd geëxecuteerd werden?
Oric was naar het Bosnische hoofdkwartier terug geroepen en niet aanwezig tijdens de val van de enclave. Er ontstonden spanningen tot zelfs gevechten tussen zijn strijders en meer "reguliere" eenheden in Srebrenica over wel of niet terug trekken. Dutchbat werd daarover in ongewisse gelaten. Karremans had besloten die ochtend een verdedigingslinie te bemannen met de strijders samen om de Serven te stoppen en te laten bestrijden vanuit de lucht. Aambeeld en hamer-strategie. Die avond vertrokken veel strijders en mannen/jongens uit de enclave. Er zou een herenakkoord zijn tussen de Bosnische legertop en Mladic. Mladic negeerde die..en de wraakzucht onder de Bosnisch Servische milities was groot. Zij vielen de vluchtende mannen/jongens aan..brachten ze samen..en executeerden velen in koele bloede. Ik denk dat hier ook een bewuste keuze achter zit (men wilde zo numerieke overwicht van de Bosnische moslims en Kroaten verminderen)..de moordpartijen zijn op video vast gelegd. Een klein deel van deze strijders en mannen weet uiteindelijk vechtend en vooral schuilend na enkele dagen Bosnisch moslim gebied te bereiken.

Wil je meer weten:
Boek van Karremans geeft veel info.
En boek Dutchbat on tour.

Veel zaken blijven echter vaag of nog steeds niet duidelijk. Of officieel wel, maar vele vraagtekens blijven bestaan of die versie wel klopt.

IPA NG

Citaat van: Lex op 28/12/2014 | 19:01 uur
Die zou je dus kunnen vinden via allerlei zoekprogramma's.  ;)

Dat doe ik dan ook, maar er is veel propaganda van beide kanten. Vandaar dat ik graag zou horen van iemand die er is geweest of eea heeft bestudeerd.
Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is de oorzaak van leven of dood; het is de weg naar overleven of vernietiging en moet worden onderzocht. --Sun Tzu

Lex

Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 23:35 uur
Ik heb dan ook alleen behoeft aan "feiten van algemene bekendheid".
Die zou je dus kunnen vinden via allerlei zoekprogramma's.  ;)

IPA NG

Citaat van: Elzenga op 28/12/2014 | 12:13 uur
misschien eerst goed om aan te geven waar je dit voor wilt weten?

Recente interesse.
Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is de oorzaak van leven of dood; het is de weg naar overleven of vernietiging en moet worden onderzocht. --Sun Tzu

Elzenga

Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 22:38 uur
Zijn er hier mensen die daar daadwerkelijk aanwezig zijn geweest of in ieder geval kennis van zaken hebben?

Kan iemand mij meer vertellen over de bevoorrading van de mannen van Oric die plaatsvonden onder toeziend oog van de Canadezen/Nederlanders? Dit was toch tegen de afspraken in?

Kwamen incidenten waarbij de mannen van Oric poogden de Serviërs op DutchBat te laten schieten veelvuldig voor of niet?

Was DutchBat zich bewust van het feit dat de mannen van Oric geregeld op strooptocht gingen en dat daarbij tussen de 1 en de 3 duizend Serviërs zijn omgekomen o.a. vrouwen en kinderen?

Wat betreft de slachtpartij zelf.

Klopt het dat de mannen van Oric samen met een groot deel van de mannelijke bevolking wilde uitbreken richting Tuzla en op twee plaatsen in een hinderlaag liepen. Klopt het dat de meeste doden zijn gevallen door gevechtshandelingen? Ik begreep dat in Srebrenica zelf "slechts" 300 mannen werden afgevoerd en dat de rest gevangen genomen werd tijdens hun uitbraakpoging. Dus dat die 300 samen met diegene die gevangen genomen werden buiten de enclave tijdens hun uitbraakpoging en de intiële gevechten hebben overleefd geëxecuteerd werden?
misschien eerst goed om aan te geven waar je dit voor wilt weten?

IPA NG

Citaat van: Lex op 27/12/2014 | 22:59 uur
Het is heel goed mogelijk dat er leden zijn, die de kennis dragen. Maar je moet ook niet verbaasd zijn, dat zij de kennis niet willen delen, vanwege de rubricering welke door de overheid is opgelegd.

Ik heb dan ook alleen behoeft aan "feiten van algemene bekendheid".

Dat de waarheid het beeld dat Serviërs vleesgeworden Duivels zijn en Alija een vredelievende held was omver zal werpen en dat men in Den Haag daar niet op zit te wachten is me wel duidelijk.
Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is de oorzaak van leven of dood; het is de weg naar overleven of vernietiging en moet worden onderzocht. --Sun Tzu

Lex

Citaat van: IPA NG op 27/12/2014 | 22:38 uur
Zijn er hier mensen die daar daadwerkelijk aanwezig zijn geweest of in ieder geval kennis van zaken hebben?
Kan iemand mij meer vertellen over de bevoorrading van de mannen van Oric die plaatsvonden onder toeziend oog van de Canadezen/Nederlanders? Dit was toch tegen de afspraken in?
Kwamen incidenten waarbij de mannen van Oric poogden de Serviërs op DutchBat te laten schieten veelvuldig voor of niet?
Was DutchBat zich bewust van het feit dat de mannen van Oric geregeld op strooptocht gingen en dat daarbij tussen de 1 en de 3 duizend Serviërs zijn omgekomen o.a. vrouwen en kinderen?
Wat betreft de slachtpartij zelf.
Klopt het dat de mannen van Oric samen met een groot deel van de mannelijke bevolking wilde uitbreken richting Tuzla en op twee plaatsen in een hinderlaag liepen. Klopt het dat de meeste doden zijn gevallen door gevechtshandelingen? Ik begreep dat in Srebrenica zelf "slechts" 300 mannen werden afgevoerd en dat de rest gevangen genomen werd tijdens hun uitbraakpoging. Dus dat die 300 samen met diegene die gevangen genomen werden buiten de enclave tijdens hun uitbraakpoging en de intiële gevechten hebben overleefd geëxecuteerd werden?
Het is heel goed mogelijk dat er leden zijn, die de kennis dragen. Maar je moet ook niet verbaasd zijn, dat zij de kennis niet willen delen, vanwege de rubricering welke door de overheid is opgelegd.

IPA NG

Zijn er hier mensen die daar daadwerkelijk aanwezig zijn geweest of in ieder geval kennis van zaken hebben?

Kan iemand mij meer vertellen over de bevoorrading van de mannen van Oric die plaatsvonden onder toeziend oog van de Canadezen/Nederlanders? Dit was toch tegen de afspraken in?

Kwamen incidenten waarbij de mannen van Oric poogden de Serviërs op DutchBat te laten schieten veelvuldig voor of niet?

Was DutchBat zich bewust van het feit dat de mannen van Oric geregeld op strooptocht gingen en dat daarbij tussen de 1 en de 3 duizend Serviërs zijn omgekomen o.a. vrouwen en kinderen?

Wat betreft de slachtpartij zelf.

Klopt het dat de mannen van Oric samen met een groot deel van de mannelijke bevolking wilde uitbreken richting Tuzla en op twee plaatsen in een hinderlaag liepen. Klopt het dat de meeste doden zijn gevallen door gevechtshandelingen? Ik begreep dat in Srebrenica zelf "slechts" 300 mannen werden afgevoerd en dat de rest gevangen genomen werd tijdens hun uitbraakpoging. Dus dat die 300 samen met diegene die gevangen genomen werden buiten de enclave tijdens hun uitbraakpoging en de intiële gevechten hebben overleefd geëxecuteerd werden?
Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is de oorzaak van leven of dood; het is de weg naar overleven of vernietiging en moet worden onderzocht. --Sun Tzu