Srebrenica - de nasleep

Gestart door -Jeroen-, 12/02/2004 | 16:42 uur

noorman

ok - mijn kant niet duidelijk- ik bedoelde ook karremans -de leidinggevenden- die steken hebben laten vallen;
in verleden hier ook al eens op gereageerd en volgens mij ook gezegd dat ze er gewoon om heen hadden moeten gaan staan als cordon. Hoe de NL soldaten er indertijd bijstonden was natuurlijk geen porem;

klinkt makkelijker dan gezegd en uiteindelijk had de militaire top de aansturing ter hand moeten nemen; die was er gewoon niet;

vind nog steeds verwijtbaar dat karremans cadeaus in ontvangst heeft genomen en op dat feest is geweest van mladic;
ronduit zwak
"Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety" - Proverbs 11 verse 14

-KMA -back as soon as possible-

KapiteinRob

Citaat van: noorman op 03/08/2009 | 11:36 uur
natuurlijk kan jan soldaat geen verwijt worden gemaakt - alleen de politieke en militaire top hebben het op cruciale momenten laten afweten en/of waren slecht of zelfs niet bereikbaar;

Inderdaad; Jan Soldaat als individu niet, want die moet orders opvolgen en als die niet gegeven worden......

Maar ik leg de lat qua geen verwijten maken lager dan jou; ik vind dat ook de lokale militaire commandanten (Karremans en zijn directe ondergeschikten) wel degelijk wat te verwijten is. Je kunt je niet alleen maar verschuilen achter de VN, Parijs en Den Haag. Zijn mensen stonden daar in korte broek en T-shirt met daarbovenop die potsierlijke blauwe helm van alles en nog wat te doen, maar niet ook maar iets te proberen de aanstaande deportatie te stoppen. "Want de overmacht was te groot"...... Ik heb daar een andere mening over. Ook met de lichte vuurkracht die je had hoef je Mladic en z'n kornuiten niet te verwelkomen en je medewerking te verlenen aan zijn "wensen". Ik ben er van overtuigd dat als je je tandjes had laten zien en Mladic had de zware stukken erbij geroepen, er heus wel hulptroepen op waren komen dagen. En wellicht waren de Servische heren ook nog eens achter hun oren gaan krabbelen, want retoriek en flink doen vind ik de middle name aldaar. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer last men daar van m.i. krijgt (ook binnen Europa).....

KapiteinRob

Citaat van: :) painf op 03/08/2009 | 10:30 uur
Makkelijk praten als je er zelf niet bent geweest, en als bureautijger. Maar ja zo mag iedereen zijn eigen mening hebben. :)

O, we gaan weer denigrerend doen? Wat heeft mijn dienstvak hiermee te maken? Als iedereen alleen maar mag oordelen op dit forum over zaken waar hij of zij zelf (bij betrokken) is geweest, wordt het erg stil. En nee, ik was er niet bij in Srebrenica. Dus ieder ander die daar niet is geweest, van forumlid tot politicus, van journalist tot generaal in Den Haag, mag er niets over zeggen?

Gelukkig mag een ieder nog wel een mening van je hebben. Alleen heb je er moeite mee als die geuit wordt? Rare opstelling.......

noorman

NL heeft zich laten inkapselen door Frankrijk en de VN;
Canada bedankte op tijd voor de eer;
Politiek gezien was het een rommeltje (NL);
afschrikken door afwezigheid (motto van de VN) sloeg natuurlijk nergens op - mandaat was zwak;
NL legerleiding heeft cruciale fouten gemaakt (voor, tijdens en na de val) - veel te lichte bewapening etc;
vragen blijven leven waarom zowel Fransen als Amerikanen niet ingrepen;

kortom - overal = geblunderd - vragen te over - heel veel vragen nog steeds onbeantwoord

natuurlijk kan jan soldaat geen verwijt worden gemaakt - alleen de politieke en militaire top hebben het op cruciale momenten laten afweten en/of waren slecht of zelfs niet bereikbaar;

ook als je er zelf niet bij bent geweest - kun je er natuurlijk genoeg over lezen en ik blijf me verbazen; praktijk = anders dan theorie maar hier lopen wel erg veel zaken spaak en menig rapport roept meer vragen op dan dat je antwoorden krijgt.

Uiteindelijk zat 'NL' daar om de bevolking te beschermen;
"Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety" - Proverbs 11 verse 14

-KMA -back as soon as possible-

:) painf

#20
Citaat van: Kapitein Rob op 03/08/2009 | 00:10 uur
Hij heeft in ieder geval wat mij betreft op 1 punt geen gelijk, namelijk dat Dutchbat zijn best heeft gedaan. Iik heb daar andere gedachten over en al vaker geetaleerd.

Makkelijk praten als je er zelf niet bent geweest, en als bureautijger. Maar ja zo mag iedereen zijn eigen mening hebben. :)

KapiteinRob

Citaat van: IPA op 02/08/2009 | 21:26 uur
Hij heeft wel gelijk.

Hij heeft in ieder geval wat mij betreft op 1 punt geen gelijk, namelijk dat Dutchbat zijn best heeft gedaan. Iik heb daar andere gedachten over en al vaker geetaleerd.

noorman

Oho Richard Holbrooke :o

Maar Karadzich heeft hier idd een punt;
wat betreft de oorlog - verloop etc. - de kwalijke rol van de Bosnische moslims wordt -in het algemeen- onterecht veel te vaak onderbelicht. De Serven waren geen lieverdjes maar de Bosnische moslims ZEKER ook niet >:(
"Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety" - Proverbs 11 verse 14

-KMA -back as soon as possible-

Enforcer

Citaat van: IPA op 02/08/2009 | 21:26 uur
Hij heeft wel gelijk.

Lijkt mij ook. Ben benieuwd wat hij nog meer te vertellen heeft.

IPA NG

Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is de oorzaak van leven of dood; het is de weg naar overleven of vernietiging en moet worden onderzocht. --Sun Tzu

Elzenga

'Dutchbat deed zijn best in Srebrenica'
Uitgegeven:    29 juli 2009 16:52
Laatst gewijzigd:    29 juli 2009 16:52
DEN HAAG - De Nederlandse VN-militairen van Dutchbat hebben in 1995 in Srebrenica hun best gedaan onder moeilijke omstandigheden. Dit stelt Radovan Karadzic, toenmalig president van Republika Srpska.
© ANP

Volgens Karadzic was het ''noodzakelijk'' voor het Bosnisch-Servische leger om in actie te komen tegen de voortdurende aanvallen van Bosnische moslims vanuit de enclave Srebrenica op omliggende Servische dorpen: ''Zij doodden honderden burgers en trokken zich dan terug in de veiligheid van de 'veilige zone'.''

Het Bosnisch-Servische leger onder opperbevel van Karadzic veroverde de moslimenclave Srebrenica op 11 juli 1995. ''De tragische sterfgevallen die daarop volgden, waren noch voorzien noch gepland'', aldus Karadzic.

Joegoslavië-Tribunaal

Volgens de aanklagers van het Joegoslavië-Tribunaal moet Karadzic zich verantwoorden wegens volkerenmoord, waarvan duizenden moslims het slachtoffer werden.

Volgens Karadzic waren er ''verscheidene verrassingen'' voor de Bosnische Serviërs na de val van de enclave.

Vechten

''Wij hadden niet voorzien dat de bewoners hun huis zouden willen verlaten en dat een groot aantal mannen zou weigeren hun wapens in te leveren, zoals hun civiele leiders hadden afgesproken, en in plaats daarvan gewapend het gebied zouden verlaten en doorgaan met vechten in de omgeving van Srebrenica'', aldus Karadzic.

Dutchbat

Volgens Karadzic is Dutchbat aan ''oneerlijke'' kritiek blootgesteld voor de gebeurtenissen in Srebrenica: ''Gelet op de geringe omvang van de strijdmacht die naar Srebrenica is gestuurd, was het een missie die gedoemd was te mislukken.''

Toen de Nederlanders naar Srebrenica werden uitgezonden, ''was het bij de Verenigde Naties alom bekend dat Srebrenica geen neutraal veilig gebied was, maar een bolwerk van het Bosnische moslimleger, met een roekeloze crimineel aan het roer in de persoon van Naser Oric''.

Oric

Oric viel niet alleen omliggende Servische dorpen aan: de Bosnisch moslimmilitairen ''vergrootten ook het lijden van de eigen mensen in de enclave door woekerhandel en gesjacher'' met humanitaire hulpgoederen.

Volgens Karadzic is goed gedocumenteerd dat Oric en zijn mannen wapens kregen van buiten de enclave. ''De Bosnische moslims waren de lievelingen van de Amerikanen, die samen met de Iraniërs wapenleveranties bevorderden in weerwil van het VN-wapenembargo.''

Mandaat

Dutchbat had ''noch de menskracht noch het politieke mandaat'' om deze problemen op te lossen. ''Ik hoop dat door mijn proces het Nederlandse publiek de waarheid over deze gebeurtenissen zal ontdekken en zal begrijpen dat hun jongens hun best deden in moeilijke omstandigheden.''

Gecensureerd

Het Joegoslavië-Tribunaal staat om veiligheidsredenen slechts schriftelijke interviews toe, die door de griffie worden gecontroleerd voor publicatie. Karadzic' juridisch adviseur Peter Robinson bevestigt dat het antwoord niet is gecensureerd. Karadzic heeft er zelf voor gekozen alleen in te gaan op zijn kijk op de rol van Dutchbat.

Vragen over massagraven en het uitbreken van de oorlog in Bosnië liet hij onbeantwoord.
© ANP
http://www.nu.nl/algemeen/2050895/dutchbat-deed-zijn-best-in-srebrenica-.html

Elzenga

CitaatDe Nederlandse VN-eenheid Dutchbat-III kreeg na de val van Srebrenica zware kritiek te verduren. Met name commandant Thom Karremans zou het op beslissende momenten hebben laten afweten, waardoor het Bosnisch-Servische leger vrij spel had.
Dat is feitelijk gewoon onzin en ook als dusdanig te weerleggen. De primaire schuld ligt bij de Serven en vervolgens bij de Westerse landen die mijns inziens bewust de enclaves opgaven om zo de uitgangssituatie voor een militair ingrijpen te creëren. Zij zijn dus medeverantwoordelijk voor de genocide. Ook omdat die te voorzien was want er vele aanwijzingen voor waren. 
Citaat,,Het beeld dat Dutchbat in Srebrenica niets gedaan zou hebben, is onzin. Al klopt de scène historisch niet, het laat zien met welke intentie Dutchbat daar stond."
Dat beeld is strijdig met een breed ervaren gevoel van afkeer dat er onder Dutchbat soldaten bestond voor de Bosnische moslims. Dat men dus de eigen veiligheid niet echt in gevaar wenste te brengen door meer verzet te plegen tegen de Serven past binnen dit beeld. Waarbij de opvallend voorzichtige omgang van de Serven met de Nederlanders voor mij altijd het vermoeden heeft gersterkt dat er op hoger niveau een herenakkoord is gesloten rond het opgeven van de enclaves. De vraag blijft echter of de Nederlandse Regering als ook de Dutchbat leiding hier van wist. Ik heb daar nog steeds geen uitsluitsel voor kunnen vinden.

Het neemt niet weg dat dit een diep trieste pagina is in dit wrede conflict. En ik de onmacht en de woede van de weduwen en nabestaanden kan begrijpen als je de beelden uit deze film van de scheiding van mannen en vrouwen ziet. Want hoe vaak hebben politici na aanleiding van soortgelijke taferelen tijdens de Holocaust niet geroepen..dit nooit weer...en toch gebeurde het...in Europa zelfs..         

KapiteinRob

Citaat van: Cobra4 op 21/03/2009 | 03:42 uur
,,Karremans zou dit gedaan kunnen hebben", zegt Hans Thijsen, voorzitter van het reünieverband Dutchbat-III.

Ja, en ik zou minister van defensie hebben kunnen worden.  :P

Citaat van: Hans Thijssen op 21/03/2009 | 03:42 uur
,,Het beeld dat Dutchbat in Srebrenica niets gedaan zou hebben, is onzin.

Inderdaad, zo is er geholpen de vrouwen en kinderen te separeren van de mannen......

Citaat van: Hans Thijssen op 21/03/2009 | 03:42 uur
Al klopt de scène historisch niet, het laat zien met welke intentie Dutchbat daar stond."

En ik maar denken dat de intentie was het eigen hachje het allerbelangrijkst te vinden.....

HermanB

Zolang ze daar Naser Orić als een held beschouwen hoeven ze bij mij niet op een greintje medeleven te rekenen.

Cobra4

Weduwen laken heldenrol Karremans

Tot afschuw van nabestaanden uit Srebrenica wordt omstreden Dutchbat-commandant Karremans in 'Resolution 819' als held afgeschilderd.

In de film neemt Karremans een moslima in bescherming tegen Bosnisch-Servische militairen en houdt daar pas mee op als hij een pistool tegen zijn hoofd gedrukt krijgt.

,,Een totaal verzinsel dat iets laat zien wat nooit gebeurd is", oordeelt nabestaande Hasan Nuhanovic. Zijn vader en broer behoren tot de zeker 7000 moslimmannen en -jongens die in 1995 door Bosnisch-Servische militairen zijn vermoord.

De Nederlandse VN-eenheid Dutchbat-III kreeg na de val van Srebrenica zware kritiek te verduren. Met name commandant Thom Karremans zou het op beslissende momenten hebben laten afweten, waardoor het Bosnisch-Servische leger vrij spel had. Nabestaanden ervaren het daarom als historisch onjuist en pijnlijk dat uitgerekend Karremans in de documentair opgezette film een heldhaftige rol speelt. De Nederlandse première van 'Resolution 819' is op zondag 4 april tijdens het Movies that Matter-festival.

Nabestaande Nuhanovic is bang dat kijkers de scène met 'Karremans' voor waar zullen aannemen en zo een verkeerd beeld krijgen van de gebeurtenissen. Hij heeft nog geprobeerd de scène te laten schrappen, maar de Italiaanse regisseur Giacomo Battiato voelde daar niets voor. Battiato wilde een film maken die 'niet alleen het lijden van de moslims laat zien, maar ook de passiviteit van de internationale gemeenschap en het schuldgevoel dat zoiets heeft kunnen gebeuren'. Amnesty International, organisator van het festival, beschouwt de scène als de artistieke vrijheid van de regisseur om 'personages te dramatiseren'.

Dutchbat-veteranen die de film al zagen, vinden de beelden geloofwaardig. ,,Karremans zou dit gedaan kunnen hebben", zegt Hans Thijsen, voorzitter van het reünieverband Dutchbat-III. ,,Het beeld dat Dutchbat in Srebrenica niets gedaan zou hebben, is onzin. Al klopt de scène historisch niet, het laat zien met welke intentie Dutchbat daar stond."

bron: www.trouw.nl
Peloton 3 602 Sqn

KapiteinRob

Citaat van: Ros op 19/03/2009 | 12:20 uur
Citaat van: Cobra4 op 18/03/2009 | 21:15 uur
Volgens de voormalige Servische leider waren de blauwhelmen krijgsgevangenen en was het daarom geen misdaad hen vast te houden.

Hier heeft hij waarschijnlijk wel gelijk in.

Ik kan me niet herinneren dat de Serviers in Bosnie het defensie-apparaat van de Bosnische staat vormde, als die al bestond. En dus in basic als een stel opstandelingen o.i.d. te categoriseren waren en al helemaal niet het "legitieme recht" hadden krijgsgevangenen te maken.