VBM|NOV: Oorzaak duikongeval Den Oever

Gestart door -Peter-, 09/09/2004 | 20:07 uur

vanvliet

Als eerste wil ik even zeggen dat ik niet op zoek ben naar steunbetuiging. Ik heb een mening hierover, misschien voor sommige niet geheel objectief aangezien het om mijn broertje gaat. Ik weet, en mijn broertje was daar ook geheel van op de hoogte, dat zijn beroep een risicovol beroep was. Een zodanig risico dat, mijn inziens, veiligheid boven alles staat. Ten tijde van het ongeval was hij in opleiding, zich bewust van de risico's die deze baan met zich meebrengen, dus een persoon die nog getraind moet worden. Als je je B-rijbewijs hebt gehaald en je gaat daarna door voor je E achter B dan is de rijschool nog steeds verantwoordelijk, ondanks dat je al in bezit bent van een rijbewijs. Deze verantwoording hebben ze nooit uitgesproken en dat steekt.

Mijn broertje kan zich nooit meer verdedigen, maar als er gezegd wordt door leden van de onderzoekscommissie van de KM dat mijn broertje niet zuinig was op zijn lichaam in het bijzijn van zijn directe familie tijdens een presentatie van het rapport met hun bevindingen is dat een ontzettend verkeerde uitspraak. Ten eerste toon je totaal geen empathie met de nabestaanden en ten tweede, hoe komen ze aan deze wijsheid? Hebben ze ooit informatie ingewonnen over mijn broertje bij de mensen die hem het beste kennen? Nooit hebben ze daarover met ons gesproken.

Keer op keer gebeurden er vergelijkbare dingen en daarbij hebben ze nooit enigszins getoond dat de verantwoording ook bij hun ligt.


KapiteinRob

Ik kan niet oordelen over wiens houding dan ook, omdat ik de feiten niet ken. Maar het is natuurlijk als buitenstaander niet te onderschrijven dat omdat je bij iemand in dienst bent, dan automatisch meteen een verantwoordelijkheid bij de werkgever ligt. Dus ik herhaal mijn vraag: welke verantwoording? Daar hoef je natuurlijk geen antwoord op te geven, maar dan heeft verdere discussie of eventuele steunbetuiging m.i. geen zin.

vanvliet

Citaat van: Kapitein Rob op 14/09/2010 | 22:45 uur
Citaat van: vanvliet op 14/09/2010 | 21:30 uur
Alleen maar tonen dat ze hun verantwoording nemen.

Welke verantwoording en waarom? Ik vind het allemaal wat onduidelijk en een stukje in een vakbondsblad neem ik vandaag de dag ook niet standaard serieus als objectief.

verantwoording voor het overlijden van mijn broertje, en waarom? hij was in dienst van de KM en dus hun verantwoording.
het stukje geeft voor jou misschien niet weer hoe het is maar het dekt voor mij volledig de lading voor wat betreft de houding van de KM.

KapiteinRob

Citaat van: vanvliet op 14/09/2010 | 21:30 uur
Alleen maar tonen dat ze hun verantwoording nemen.

Welke verantwoording en waarom? Ik vind het allemaal wat onduidelijk en een stukje in een vakbondsblad neem ik vandaag de dag ook niet standaard serieus als objectief.

vanvliet

Alleen maar tonen dat ze hun verantwoording nemen.

Gozo

Jongens, ik reageerde op 9.27 uur, was nog niet helemaal wakker. Ik had de link naar de KM ook laten staan als ik de beheerder was geweest.  8)

KapiteinRob

Citaat van: Gozo op 14/09/2010 | 09:27 uur
Rob, heb je die link weggehaald als moderator/beheerder? Dan graag tekst blauw maken. Voor de duidelijkheid. Dank.

"Link" is een woord dat je op meerdere manieren kan gebruiken. Dat men in de hedendaagse internettijden meteen denkt dat er dus een koppeling bedoeld wordt, kan ik ook niet helpen. In deze bedoel ik met link relatie.

En als er wat verandert is in een posting, zie je sowieso een melding onderin dat "iemand" (poster of beheerder) iets gedaan heeft. Soms met vermelding wat.

Cigarz

Citaat van: Gozo op 14/09/2010 | 09:27 uur
Rob, heb je die link weggehaald als moderator/beheerder? Dan graag tekst blauw maken. Voor de duidelijkheid. Dank.
Citaat van: Kapitein Rob op 14/09/2010 | 02:49 uur...De link die je naar de KM legt, haal ik er derhalve niet uit...
;)

Gozo

Rob, heb je die link weggehaald als moderator/beheerder? Dan graag tekst blauw maken. Voor de duidelijkheid. Dank.

KapiteinRob

Ik wil je er (wellicht ten overvloede) op attenderen dat het artikel dat je aanhaalt en dat in dit topic staat, van de VBM-NOV is, niet van de KM. De link die je naar de KM legt, haal ik er derhalve niet uit.

Kun je aangeven wat jij vindt dat de KM had moeten doen en nog moet doen?

vanvliet

Beste Peter,
Er zijn tijden in mijn leven dat ik wederom op zoek ga naar antwoorden op vragen die ik heb. Vanavond brak deze tijd weer aan. En ik heb wat gevonden. Een bericht op een forum wat over mijn broertje gaat. Er gaat geen dag voorbij of ik denk aan de dag dat er een nieuw leven begon. Mijn wens is dat eens het moment zal komen dat de 'stoere mannen' van de KM durven te zeggen, officieel, dat zij spijt hebben van wat er gebeurd is. Zolang dat niet gebeurd zal het altijd zwaar blijven wegen op onze schouders.

Een kleine kantekening bij jouw bericht:
De volgende quote is mijn ervaring bij de houding van de KM.

'Wij stellen met nadruk, dat wij niet de conclusie hebben getrokken, dat Van Vliet zelf schuld draagt aan zijn verongelukken. Dat weten wij gewoon niet.'

Hier gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat er verantwoording moet worden genomen. En dat is nooit wat er gebeurd is. Er is een gezin ontwricht en de KM heeft nooit gepoogd om te tonen dat zij hun verantwoording hebben. Ik kan niet uitleggen wat ik, wederom, voel als ik lees dat de KM deze mening heeft.

Waarschijnlijk zal er niks gebeuren. En dat is zeer triest.

Met vriendelijke groet,

En trotse broer


-Peter-

Redactie Trivizier


In de Trivizier van september 2004 verscheen een artikel over het verdrinken van marineduiker Van Vliet bij de Duik- en Demonteerschool te Den Oever op 15 januari 2003. Ons artikel heeft tot publicaties geleid in de landelijk media.

Met name in de Helderse Courant wordt te vaak gesteld, dat Van Vliet nog in leven zou zijn, als de 'het marinepersoneel' niet zoveel fouten had gemaakt.

Met de onderzoekscommissie van de Marine, is de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV van mening, dat de exacte doodsoorzaak van Van Vliet niet kan worden vastgesteld. Wat we wel weten, is dat zowel de onderzoekscommissie van de Marine als de Vakbond voor Defensiepersoneel VBMlNOV naar aanleiding van dit ongeval hebben geconcludeerd, dat er te veel rammelt aan de duikprocedures van de Koninklijke Marine.

Ook wij dragen kennis van de vele geruchten rondom deze zaak. Volgens insiders zou het verdrinken van Van Vliet mede aan zijn eigen gedrag te wijten zijn geweest. Omdat Van Vliet zich niet meer kan verdedigen tegen dergelijke beschuldigingen en vooral ook, omdat wij de gevoelens van zijn ouders zoveel mogelijk willen sparen, hebben wij geen enkele behoefte om in te gaan op voornoemde geruchten.

Wij stellen met nadruk, dat wij niet de conclusie hebben getrokken, dat Van Vliet zelf schuld draagt aan zijn verongelukken. Dat weten wij gewoon niet.

In zijn algemeenheid willen wij slechts stellen, dat ook als een duiker geheel door eigen schuld om het leven komt, in het onderzoek naar zijn dood zaken aan het licht kunnen komen, die de Marine verweten kunnen worden.

In het belang van onze leden hebben we de vinger op die zere plek willen leggen. Natuurlijk doet dat pijn. Ook bij ons.

De VBM|NOV is nog steeds van mening dat de Koninklijke Marine over een uitstekend duikbedrijf beschikt. De enige bedoeling die wij met de publicatie hebben, is ervoor te zorgen, dat de kans op herhaling van dit soort ongevallen zo klein mogelijk wordt.

Elke verdronken marineduiker is er voor ons een te veel.

Redactie Trivizier

[bron: www.vbm|nov.nl]
Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...