Defensieforum.nl

Defensie Onderdelen => Defensiebrede onderwerpen => Opkomst perikelen => Topic gestart door: Lex op 01/07/2011 | 21:48 uur

Titel: PVV: Defensie moet stoppen met pro-islam wervingsadvertenties
Bericht door: Lex op 01/07/2011 | 21:48 uur
Datum 01-07-2011

Bron: Partij voor de Vrijheid (PVV)
   
PVV: Defensie moet stoppen met pro-islam wervingsadvertenties!

Vragen van de leden Hernandez en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Defensie over de stelselmatig terugkerende pro-islam wervingsadvertenties van Defensie.


1.)
Kunt u aangeven waarom u op een stelselmatige wijze doorgaat met de pro-islam wervingsadvertenties van Defensie, dit keer paginagroot geplaatst in het tijdschrift Queste? (*)


2.)
Kunt u aangeven waarom Defensie zich in haar wervingsbeleid primair blijft richten op de islam, een politieke ideologie die haaks staat op onze Nederlandse normen en waarden die zeker bij de Nederlandse krijgsmacht centraal moeten staan? Zo nee, waarom niet?


3.)
Heeft u enig begrip voor het onbegrip van Nederlandse militairen die, als gevolg van deze bezuinigingen, gedwongen worden ontslagen of hun kameraden zien vertrekken, maar wel in kranten en tijdschriften deze wervingsadvertenties blijven lezen en de islamisering van onze krijgsmacht zien voltrekken? Weet u ook dat vele Nederlandse burgers zich groen en geel ergeren aan dergelijke wervingsadvertenties, zoals deze column op de website artikel7.nu laat zien? (**)


4.)
Bent u bereid het herhaaldelijke verzoek van de PVV, gedaan tijdens algemene overleggen en via schriftelijke vragen, om onmiddellijk te stoppen met deze wervingsadvertenties in te willigen en meer aandacht te geven aan de echte doeleinden waar Defensie voor staat: het verdedigen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid? Zo nee, waarom niet?

(*) Tijdschrift Queste, juli 2011, pagina 9.

(**) Artikel7.nu