Defensie Onderdelen > Veteranen & Oud-gedienden

De Veteranenwet

(1/6) > >>

Lex:
Militairen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg, als zij die als gevolg van hun inzet nodig hebben. Ook moeten zij kunnen rekenen op de erkenning van en waardering voor hun verdiensten voor Nederland. Die verantwoordelijkheid blijft aan de orde op het moment dat zij Defensie verlaten en veteraan worden. Om die zekerheid te kunnen bieden, werkt Defensie momenteel aan een wetsvoorstel voor veteranen , zo schrijft staatssecretaris Jack de Vries vandaag aan de Tweede Kamer.

Volgens De Vries is deze wetgeving het sluitstuk van de verankering van het veteranenbeleid. Door de kaders van het veteranenbeleid wettelijk vast te leggen kan zowel invulling worden gegeven aan de erkenning van de verdiensten van veteranen en de waardering die hen op grond daarvan toekomt als aan de verantwoordelijkheid van de samenleving voor de zorg voor veteranen.

De Vries wil de zorgplicht en de erkenning en waardering voor veteranen nu tot uitdrukking brengen in een kaderwet voor veteranen. In deze kaderwet worden de fundamentele elementen van het veteranenbeleid verankerd. Van belang hierbij zijn de veteranenstatus, de zorgplicht van het ministerie van Defensie, erkenning en waardering, registratie van gegevens en klachtenregeling en toezicht.

MINDEF, 4 november 2009, 18.21 uur

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie