Defensie Onderdelen > Veteranen & Oud-gedienden

Burger heeft weinig op met oud-strijder

(1/8) > >>

KapiteinRob:
door Roy Klopper
DOORN, donderdag

Ondanks initiatieven als de jaarlijkse Veteranendag, stuiten oud-militairen in ons land nog altijd op grote desinteresse onder de bevolking.

Dit concludeert het Veteraneninstituut in Doorn na onderzoek naar de maatschappelijke opvattingen over vroegere militairen. „De liefde van Nederland voor zijn veteranen is meer plichtmatig dan gepassioneerd”, aldus zegsman Jan Schoeman. Hij spreekt van een ’teleurstellend resultaat’ van de opiniepeiling onder een representatieve groep van duizend Nederlanders .

De grote waardering die bijvoorbeeld het Britse volk van jong tot oud toont voor zijn oud-strijders, lijkt in ons land verder weg dan ooit. Het Veteraneninstituut noemt het veelzeggend dat slechts één op de vijf ondervraagden aangeeft meer te willen weten over het veteranenissue. Liefst 51 procent geeft ronduit aan hiervoor totaal geen belangstelling te hebben. „Dat kun je dus nauwelijks oprechte, warme belangstelling noemen”, zo sombert Schoeman.

Uit het in het veteranentijdschrift Checkpoint gepubliceerde onderzoek komt naar voren dat een flinke meerderheid (60 procent) van de bevolking ervan overtuigd is dat een groot deel van de ooit uitgezonden manschappen kampt met een psychische stoornis. Dit is een volstrekt vertekend beeld; in werkelijkheid heeft slechts circa vijf procent van de uitgezonden militairen na terugkeer last van ernstige mentale aandoeningen. Meer dan de helft van deze groep knapt ook snel weer op.

Enige troost ontlenen de oud-strijders aan een kleine verbetering van hun imago: bij onderzoek in 2004 had zelfs 70 procent het beeld van totaal verknipte veteranen. Desondanks is hun instituut allerminst tevreden: „Het negatieve beeld is bij gebogen, maar veel minder dan wenselijk en gehoopt.”

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de bekendheid van de landelijke Veteranendag eerder afneemt dan toeneemt: in 2008 had nog 44 procent van de happening gehoord, nu is dat nog slechts 37 procent. Desondanks kenschetst het Veteraneninstituut de feestdag als ’bemoedigend’. „Vooral het feit dat steeds meer gemeenten een lokale variant organiseren waarop ze hun eigen veteranen in het zonnetje zetten.”

Bron: De Telegraaf dd. 050112

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie