Defensie Onderdelen > KPU

Defensie niet in staat militairen tijdig van kleding te voorzien

(1/82) > >>

Lex:
Kledingverstrekking een fiasco

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV ontvangt al enige tijd signalen van haar achterban waaruit blijkt dat Defensie het personeel niet tijdig van kleding kan voorzien. Het defensie-Wehkamp-model is door het ijs gezakt. Het is aan de loyaliteit van de medewerkers en niet aan de inzet van Defensie te danken dat militairen nog als zodanig te herkennen zijn.

Dit probleem doet zich al enkele maanden voor. In januari jl. is in het overleg met Defensie aandacht gevraagd voor dit probleem. Defensie heeft toen te kennen gegeven dat het allemaal wel meeviel.

Nu blijkt dat de levertijd voor ruilartikelen structureel is opgelopen tot 46 dagen (peildatum 3 februari 2010). Als een kledingstuk kapot is, kan de defensiemedewerker dit ruilen voor een nieuw kledingstuk. In de praktijk komt het voor dat Defensie ruim negen maanden nodig heeft een ingeruilde broek te vervangen voor een nieuwe. Levertijden voor een baret lopen op tot vijf maanden!

Ook nieuw aangenomen personeel krijgt niet de complete persoonlijke uitrusting (PSU) uitgereikt als ze aantreden. Zo bleek onlangs dat voor dit personeel geen gevechtslaarzen beschikbaar waren.

Door de lange levertijden en het niet op voorraad hebben van artikelen gaat personeel voortijdig nieuwe artikelen aanvragen om een eigen voorraad aan te leggen (hamsteren). Hierdoor wordt de situatie nog nijpender. Anderen kiezen ervoor om een bezoek te brengen aan een (plaatselijke) dumpshop.

Defensie heeft een grote achterstand. Het inhuren van extra personeel om de achterstand weg te werken schijnt niet tot de mogelijkheden te behoren.

De VBM|NOV is van mening dat dit niet langer kan. In de gedragscodes is opgenomen dat Defensiepersoneel zich netjes moet kleden, maar als Defensie het personeel niet van de juiste kledingstukken kan voorzien geeft het zichzelf hiermee een behoorlijk brevet van onvermogen.

Dit is onacceptabel. De VBM|NOV eist van Defensie daadkrachtige maatregelen.

VBM/NOV, 09 Feb 10

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie