Ontwikkelingen van het personeelsbestand

Gestart door Lex, 11/10/2010 | 18:22 uur

Laurens


Lex

Citaat van: Kapitein Rob op 26/11/2010 | 21:31 uur
Misschien moeten we de 45+ vragen om gewoon zonder regeling te vertrekken? 
Dat zou MINDEF wel goed uitkomen.  :'(
Om een "vertrekregeling" tot stand te brengen, moet er wel een financieel kader zijn om dat te betalen. Voor de lange termijn zou het voor Defensie ideaal kunnen zijn, maar voor de korte termijn is zo'n regeling ontzettend duur. En het probleem van MINDEF valt onder de noemer korte termijn.
Maar ..... de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wie weet wat er komend voorjaar allemaal uit "Hillens Hoge Hoed" (3H)  te voorschijn komt.  :mad:

KapiteinRob

Misschien moeten we de 45+ vragen om gewoon zonder regeling te vertrekken?  >:(

Of kost het uitkeuren ook al teveel geld?

Lex

Citaat van: A.J. op 26/11/2010 | 21:01 uur
Via het "verwarmingsbuizencircuit" heb ik vernomen dat men wel aan het nadenken is over een soortgelijke regeling.
Er gaan idd verhalen rond in die richting. Ook hier is er echter 1 zeer groot probleem en dat heet: "pecunia".

A.J.

Citaat van: Kapitein Rob op 26/11/2010 | 20:23 uur
Kom maar op met zo'n regeling die ze begin jaren 90 hadden. Ben ik als "dure 45+" zo weg!

Via het "verwarmingsbuizencircuit" heb ik vernomen dat men wel aan het nadenken is over een soortgelijke regeling.

KapiteinRob

Kom maar op met zo'n regeling die ze begin jaren 90 hadden. Ben ik als "dure 45+" zo weg!

Enforcer

Citaat van: dudge op 26/11/2010 | 17:48 uur
Citaat van: boekje_pienter op 26/11/2010 | 16:12 uur
Het is in elk geval goed dat er in-, door- en uitstroom is: dat houdt een organisatie dynamisch.

Hoewel... Defensie heeft wel zojuist 2.000 rekruten afgebeld.

Als dat echter te snel gebeurt, en dat is waar de minister nu op wil sturen, moet je er wel rekening mee houden dat ervaring, kennis en kunde exponentieel hard de organisatie uitstroomt.

Tja, men wil voornamelijk dure 45+ er uit, omdat daar de meeste winst ligt bij een gelijkblijvend aantal functies. Dus de kennis gaat mee naar buiten, als ze al naar buiten gaan.

boekje_pienter

Het is in elk geval goed dat er in-, door- en uitstroom is: dat houdt een organisatie dynamisch.

Hoewel... Defensie heeft wel zojuist 2.000 rekruten afgebeld.

irma

Mooi he, zo'n regering.

Ze willen het liefst dat iedereen tot zn 67ste doorwerkt. Maar alleen liever niet bij hun eigen ministeries!  :mad:  Want dan spreken ze over een zorgelijke situatie.
Privacy....ik heb niets te verbergen maar dat hoeven ze niet te weten ....  (Loesje)

Lex

Bescheiden verbetering personeelsbestand Defensie

De maatregelen die zijn genomen om de financiƫle en personele problematiek bij Defensie het hoofd te bieden, werpen de eerste vruchten af. Dat blijkt uit de rapportage die minister Eimert van Middelkoop vandaag naar de Kamer stuurde. De leeftijd- en organisatieopbouw blijven punten van zorg.

In de rapportage staan de ontwikkelingen van het personeelsbestand over 1 jaar vanaf juli 2009. Zo bleek begin dit jaar dat de personele vulling de planning oversteeg, waardoor een tekort dreigde te ontstaan in het personeelsbudget. De hiervoor genomen maatregelen beginnen effect te sorteren.

Selectieve werving
De maatregelen worden vooral zichtbaar bij de werving en selectie. Defensie kan nog steeds rekenen op grote belangstelling, maar de beperkte plaatsingsruimte dwingt het departement tot selectieve werving. De eenheden hebben vooral behoefte aan mensen voor de fysiek zware functies zoals infanteristen en onderofficieren. Deze functies hebben hogere keurings- en selectie-eisen. Doordat er in verhouding meer voor deze functies wordt geworven is uitvalpercentage van 43,5% naar 50,6% gestegen. Dit leidt in de tweede helft van 2010 tot een lagere instroom.

Regionale Opleidingscentra
Naast de selectieve werving, richt Defensie zich met succes op werving via Regionale Opleidingscentra. In het najaar van 2010 starten 2400 leerlingen met de opleiding Veiligheid&Vakmanschap. Van de 1062 leerlingen die in 2009 zijn begonnen met de toen nog nieuwe opleiding, hebben er 150 de opleiding verlaten. Van de in juli overgebleven 912 leerlingen is 12.3% vrouw. Dit is een hoger percentage dan de huidige 9.2% vrouwelijke militairen.

Uitstroom
Het rapport maakt ook duidelijk dat de arbeidsmarktsituatie nog steeds van invloed is op de uitstroom die, ten opzichte van 2009, opnieuw daalde met 749. Bijna 300 militairen verlieten tussentijds de organisatie. Het is de verwachting dat als de banenmarkt weer aantrekt meer militairen de organisatie (tussentijds) verlaten.

Organisatieopbouw
De geringe uitstroom, de vergrijzing van het burgerpersoneelsbestand en de omvang van het vaste oudere militaire bestand blijven zorgwekkend. Om Defensie op lange termijn betaalbaar te houden is een evenwichtige leeftijdsopbouw nodig. Een oplossing is niet direct voor handen: financieel is een jonger bestand aantrekkelijk, maar de praktijk vraagt juist om ervaren, ouder en daardoor duurder personeel. Het nieuwe kabinet moet dit probleem met nieuw beleid aanpakken.

MINDEF, 11 oktober 2010, 18.11 uur