Defensie zoekt antwoord op dreigingen van vliegende onbemande systemen

Gestart door jurrien visser (JuVi op Twitter), 10/04/2019 | 14:28 uur

Parera

Op Leeuwarden staat deze week een detectie radar tegen drones tijdens Frisian Flag van RobinRadar.

https://www.robinradar.com/drone-detection-radar


jurrien visser (JuVi op Twitter)

Defensie zoekt antwoord op dreigingen van vliegende onbemande systemen

Nieuwsbericht | 10-04-2019

Het Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) Test Center heeft tegenwoordig een eigen plek bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Het centrum vestigde zich deze week in gebouw 195 op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Venray. Daarmee is een grote stap gezet bij het zoeken naar antwoorden tegen aanvallen van vliegende onbemande systemen.

Het Kernteam C-UAS is september vorig jaar opgericht. Dat is niet te vroeg, want dreiging met onbemande systemen zoals drones komt steeds vaker voor. Internationaal groeit dan ook het belang om infrastructuur en evenementen  te kunnen beschermen tegen aanvallen met onbemande systemen.

Deur open voor veiligheidspartners

Het C-UAS Test Center  biedt mogelijkheden allerlei vormen van beschermingsmiddelen te testen en ermee te experimenteren. Niet alleen de Operationele Commando's kunnen er gebruik van maken. Desgewenst staat de deur ook open voor veiligheidspartners, zoals de Nationale Politie, de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Dienst Speciale Interventies.

Het Kernteam C-UAS verzette  afgelopen maanden veel werk om kennis te borgen en te delen, maar ook bij het co√∂rdineren van activiteiten. Inmiddels zet het Kernteam stappen om partners op het gebied van C-UAS te ondersteunen, adviseren, informeren, stimuleren en faciliteren.

Op zoek naar kennis

Om effectief iets te kunnen doen tegen aanvallen van bijvoorbeeld drones zoekt Defensie naar kennis binnen en buiten de krijgsmacht. Om informatie te delen en te krijgen organiseert het kernteam daarom het eerste krijgsmachtbrede C-UAS Symposium. Dit is 28 mei op de Generaal-Majoor Kootkazerne in Stroe. Belangrijke partners krijgen een uitnodiging.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/04/10/defensie-zoekt-antwoord-op-dreigingen-van-vliegende-onbemande-systemen