Nederlandse Defensie Doctrine 2019

Gestart door jurrien visser (JuVi op Twitter), 19/06/2019 | 20:09 uur

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Nederlandse Defensie Doctrine 2019

De Nederlandse Defensie Doctrine verklaart het militaire instrument van de macht en het nut ervan, zowel in als buiten oorlogsvoering. Beroepen worden gedeeltelijk bepaald door hun professionele kennis en de NDD maakt deel uit van ons kennisdomein. Hoewel de NDD gezaghebbend is, vereist dit een oordeel door de professional over de toepassing ervan. Doctrine maakt gebruik van lessen uit de geschiedenis, van originele denkers en van ervaringen die zijn opgedaan met operaties en de voorbereidingen daarop. Het beschrijft de fundamentele principes waarmee het militaire machtsinstrument wordt gebruikt.

Directe aanleiding voor de herziening van de NDD 2013 was de ratificatie en implementatie van de NAVO Allied Joint Doctrine 01. Daarnaast verwerkt de herziene versie van de NDD de meest recente beleidsdocumenten en de meest recente operationele ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van cyber. Tenslotte is deze versie aangepast aan de huidige veiligheidspolitieke visie van de Nederlandse regering en als gevolg daarvan de hernieuwde aandacht voor de eerste hoofdtaak van de Nederlandse krijgsmacht.

Doctrine is bij uitstek een instrument voor bevordering van interne en externe samenwerking door het weergeven van het gemeenschappelijke gedachtengoed en door het stimuleren van een vaktaal. Het doel van het vastleggen van ons gedachtengoed is om het geheel groter te maken dan de som der delen. Door een conceptueel kompas te bieden en een mentaal tegenwicht, kan het team beter omgaan met de chaos en onzekerheden van de oorlogsomstandigheden.

Wie deze doctrine leest, moet echter onthouden dat dit nooit het individueel initiatief kan vervangen.
Doctrine is een gids voor commandanten en ondergeschikten over hoe te denken, niet wat te denken.

Commandant der Strijdkrachten
Rob Bauer
Luitenant-admiraal

96 pagina's leesvoer voor de liefhebber(s)

https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2019/06/19/herziene-nederlandse-defensie-doctrine-ndd-2019/190520_NDD_2019_FD.pdf


https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2019/06/19/herziene-nederlandse-defensie-doctrine-ndd-2019