Verschil rangen/bezoldiging CZSK vs CLAS/CLSK/Kmar

Gestart door mikemans, 05/06/2020 | 21:44 uur

Lex

Krijgsmachtsadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten onterecht beloond met bindingspremie?

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) wil bewerkstelligen dat de Krijgsmachtsadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten bovenop hun reguliere salaris (op officiersniveau) nóg een bonus ontvangen in de vorm van een bindingspremie van 30%. De VBM ziet geen enkele grond voor deze oneigenlijke, verkapte salarisverhoging. De bond neemt nadrukkelijk afstand van deze regeling en van het proces dat tot deze uitkomst geleid heeft.

De Krijgsmachtadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten ontvangen een beloning die gelijkstaat aan een kapiteinssalaris. Deze financiële beloning volgt onder meer uit de opvatting dat deze stafadjudanten werkzaamheden verrichten die de reguliere adjudantstaken overstijgen. De CDS wil bovenop deze reeds bestaande financiële erkenning, een extra salarisverhoging toewijzen van 30%. Daarvoor moet de bindingspremie, een instrument om ongewenst vertrek van defensiemedewerkers te voorkomen, ingezet worden.

Forse weerstand

In het verleden zijn er meerdere pogingen gedaan om de beloning van de Krijgsmachtadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten additioneel te verhogen. Voor het laatst is daartoe een poging gedaan in november 2018. De CDS wilde toen komen tot 'maatwerk voor de salariëring [voor] de Krijgsmachtadjudant en de onderdeeladjudanten'. In maart 2020 maakte hij echter middels een nota bekend dat deze constructie, na overleg met de Hoofddirecteur Personeel (HDP), niet kon. Dit besluit kwam mede tot stand omdat 'de nota uit 2018 tot forse weerstand van de bonden leidde'.

Zoeken naar alternatieven

Het voornemen om de stafadjudanten alsnog extra te compenseren, was daarmee allerminst van de baan. In de genoemde 'intrekkingsnota' wordt zelfs gemeld: 'Gelet op de intrekking [...] wijs ik u op bestaande rechtspositionele instrumenten om de onderdeelsadjudant(en) die sinds 1 oktober 2018 door u zijn aangewezen alsnog te waarderen en/of te erkennen' (met 'u' richt de CDS zich tot de commandanten van de defensieonderdelen; de geadresseerden van zijn brief). Een alternatief werd gevonden in een wel heel bijzondere hoek: de bindingspremie.

Maandelijkse bijschrijving

De bindingspremie is, zoals gezegd, een instrument dat in het leven is geroepen om een – volstrekt – ander doel te dienen dan waarvoor het nu wordt aangewend. Daarnaast wordt een bindingspremie normaliter jaarlijks of meerjaarlijks uitgekeerd. De Krijgsmacht(deel)adjudanten kunnen echter rekenen op een maandelijkse bijschrijving, zo kunnen we lezen in een bijzinnetje in de brief van de CDS.

Kraakhelder

Wat speelde zich allemaal achter de schermen af? De VBM kan niet anders dan concluderen dat er een schimmig spel gespeeld is. Vooropgesteld; de CDS gaat helemaal niet over de toekenning van bindingspremies. Daarnaast gold voor niet één Krijgsmacht(deel)adjudant dat 'ongewenst vertrek voorkomen diende te worden', waarvoor de premie in het leven is geroepen. Het is kraakhelder dat het hier om een truc gaat die extra belonen mogelijk maakt. Tevens valt de boodschap van de CDS, die verpakt wordt als een verzoek (om de premie toe te kennen), te zien als een bevel van een militaire meerdere. Dat blijkt bijvoorbeeld als 'het voorstel' door de medezeggenschap besproken wordt: hun advies werd al gauw in de wind geslagen.

De VBM kan zich niet vinden in de oneigenlijk toegepaste procedure en regeling en heeft een Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoek ingediend. De bond doet nader onderzoek en schroomt eventuele vervolgstappen niet.

VBM, 16-06-2020, 15:45Ik heb dit bericht hier geplaatst, omdat er sprake is van bezoldiging.

Lex
Algeheel beheerder

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 21:33 uur
Kom maar, ga maar lekker los. Graaf maar diep en gooi het er uit.

;D

Ik hoop voor je dat je op die schuit van je beter te pruimen bent want dit gaat helemaal nergens meer over. Misschien moeten we het er eens over hebben in de Raaf of het Caf bij Rene ofzo.

Anyway, heeft iemand anders nog slimme argumenten voor of tegen de rangharmonisatie inclusief bezoldiging? Daarom heb ik dit topic geopend nl.

@Thomasen, wil jij nog reageren op mijn antwoord aan jou?

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 21:00 uur
Zie je, welles nietes welles nietes, je komt gewoon niet verder dan dat. al die ervaring en op het eind gewoon stampen met de voetjes op internet.

Moet ik jou nou echt gaan wijzen op je eigen uitspraken?

Citaat van: mikemans op 29/04/2019 | 07:30 uur

Ononderbouwde gegevens door jou hier op het internet geschreven zjn geen informatie.

Dat kunnen we hier op het forum niet checken he. En dus blijft het vanuit ons perspectief jouw data.

Dit kon ik mij nog herinneren van een tijdje geleden dus ik ben niet bijzonder hard wezen zoeken.

Anyway, je herhaalt je "welles nietes" afleidende retoriek steeds weer maar jij wil zelf ook bronnen zien als iemand met cijfers komt. Andersom mogen we het zelf weer uitzoeken, je bent wel een enorm hypocriet baasje he?

Edit: Ik ben nog steeds wachtende op een onderbouwing van dit verhaal van je:

Citaat van: mikemans op 05/06/2020 | 22:35 uur
Vooralsnog loopt de marine in bezoldiging/loopbaan ver ver vet achter en betekent een gelijktrekken van de salaristabel een verdere achterstelling

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 20:31 uur
jeetje en ik ben degene die boos is? Allemaal uitingen van de standaard hautaine neerbuigende stokoude onderofficier. We zijn het gewend. Neem een valium voordat het schuim op je mondje komt.

Ah, nu begrijp ik hem. We hebben hier te maken met een gefrustreerd lid van de onderste regionen die vanwege persoonlijke issues niet hogerop kan komen.

Heb je aan boord ook van dit soort babbels tegen de "stokoude onderofficier"?

Citaat
Dat heb ik nu al een paar keer aangegeven waar je dat kan lezen. Maar je gaat het nooit begrijpen gok ik.

Ik begrijp het prima, deze "stokoude onderofficier" weet nl. precies hoe het werkt en diep in je hart weet je zelf ook wel dat je de plank finaal mis geslagen hebt.

Citaat
jij voelt je gewoon slachtoffer. opportunistisch calimero complexje.

Nee hoor,  jij ben het slachtoffer van de organisatie want jij hebt het slechter dan de rest en iedereen is tegen je. En jij hebt recht op meer en jij verdient meer en iedereen krijgt meer...

Dit klinkt als een millenial/ genexer... Hou er gewoon mee op voordat je jezelf nog meer voor schut gaat zetten.

A.J.

Citaat van: Thomasen op 06/06/2020 | 18:22 uur
Ben uiteindelijk wel groot voorstander van dat harmoniseren.
vwb kpl/kpl1 kan dat ook bij de KM prima ingevoerd worden. Zeker nu, want waar vroeger inderdaad alle KPL's eerst matroos geweest waren, heb je nu ook steeds meer hori's. KPL of zelfs sgt strepen betekenen dus niet automatisch dat iemand ervaring heeft. Een sgt1 heeft in ieder geval een tijdje als sgt rondgelopen. Overstappen tussen krijgsmachtdelen moet ook gewoon veel makkelijker en natuurlijker worden. Wordt allemaal veel te krampachtig aan eilandjes gedacht m.i.

Correct, heel ingewikkeld is het allemaal niet.

Citaat
Nee. bedoelde het huidige personeel.
Klopt niet helemaal, maar stel dat de KM exact een periodiek extra krijgt betaald. Dan krijgt de hele krijgsmacht bij een gelijktrekking dus eigenlijk een gratis periodiek. Je kunt prima het systeem gelijk trekken en de KM een gratis extra periodiek geven, dan gaat iedereen er op vooruit, en kunnen we met nieuw personeel bouwen op een loongebouw.

Hoe je dat verder in zijn totaliteit met geld doet is iets waar je over na kan denken. Uitgangspunt moet wel zijn dat iedereen er op vooruit gaat. Maar er mag zeker geen achteruitgang in salaris plaatsvinden.

Citaat
Overigens, stel je bent kort model kapitein/LTZ2OC met 10 dienstjaren.
Een KL Kapitein is aangesteld als SLD3 in trap 11, een KM officier als Matr1 in trap 7. De KL kapitein zit dan nu in trap 21, en de 2OC zit dan ongeveer op 17 (je kunt een bonus pakken als je snel 2OC wordt).

Hoe bereken jij dit? Die stappen staan in principe (een commandant kan een ander salarisnummer toekennen maar dan heb je weer die uitzonderingen) in direct verband met je leeftijd. T/m 19 jaar begin je initieel op nul en elk jaar ga je 1 omhoog. Kom je op je 20e binnen dan begin je op een, op je 21e op twee etc. Dus stel dat iemand op zijn 17e begint die zit op zijn 20e dus op drie.

Zie ook de uitleg op de site van de VBM:

Citaat
Als je collega een ander salaris heeft, dan kan dat te maken hebben met leeftijd, óf met ervaring/opleiding. In het 'Inkomstenbesluit militairen' staat: "De 'commandant operationeel commando' kent de militair bij aanstelling een salarisnummer (...) toe op basis van kennis en ervaring van de militair. Aan de militair van 20, 21, 22 of 23 jaar en ouder wordt bij aanstelling respectievelijk ten minste salarisnummer 1, 2, 3 of 4 toegekend." Ben je 19 of jonger, dan begin je in principe met salarisnummer 0. Dus stel, jij bent een soldaat 1e klas van 20 jaar. Je kwam 2 jaar geleden als 18-jarige in dienst zonder ervaring. Dus kreeg je toen salarisnummer 0. Dat betekent dat je nu, 2 jaar later, salarisnummer 2 krijgt. Je collega is 24 jaar. Hij kwam als 22-jarige in dienst en kreeg daarom salarisnummer 3. Nu, 2 jaar later, zit hij op salarisnummer 5.

Dus stel dat dit verhaal "SLD3 in trap 11, een KM officier als Matr1 in trap 7" zo is heeft dat of met leeftijd te maken, de KL kapitein is op zijn 30e begonnen op de KMA en de LTZ2OC is op zijn 26e begonnen op het KIM. Of er zijn afspraken gemaakt met de commandant die iemand extra periodieken heeft toegekend.

Citaat
Bij manschappen is er geloof ik een formule op basis van levensjaren. Dus dan speelt dat niet.

Zie de uitleg van de VBM.

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 17:47 uur
oh ja en je eigen trukendoos natuurlijk.

- "Het zit je wel hoog he?"

- "Als het je niet zint kun je ook gewoon weggaan hoor"

Als je jezelf zo enorm achtergesteld voelt tov de rest moet je daar wat aan gaan doen. Mij zit nl. helemaal niks hoog. Mij hoor je niet janken dat een sgtmaj KM meer geld krijgt dan mij dat interesseert me geen fluit. Ik hoor jou echter wel janken dat iedereen het beter heeft en dat jij enorm achtergesteld wordt. En als je dat echt zo voelt moet je je spullen pakken en wat anders gaan doen, ga lekker naar de KL of Klu dan krijg je het ook "beter" aangezien die clubs een, volgens jou overigens nergens aangetoonde, bevoorrechte positie tov de KM hebben...

Jij lijkt wel zo'n BLM figuur. De hele wereld is tegen je, iedereen heeft het beter en dat is iedereens schuld.

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 17:43 uur
je marchandeert met de jaren. het is bij de km een snel slinkende groep en het gaat om 8 jaar en een beetje, niet tien jaar. En tegen dat voordeel stonden nogal wat nadelen die diezelfde groep in ruil daarvoor ondervond en die we hier maar weer vergeten.

Wat zwam je nou weer? Dat het bij de KM een sneller slinkende groep vanwege regelegeving welke in het voordeel was van de KM  maakt niet dat ik meer ongelijk heb he? Het is niet dat het andere personeel er plotseling op vooruit is gegaan ten faveure van de KM.

Citaat
Net zoals bij het overige onderwerp selectief gesjopt wordt. je stijl verraadt dat je het eigenlijk wel weet maar dat het je niet uit komt. Wees maar lekker boos.

Er is hier maar 1 verschrikkelijk boos aan het reageren en dat ben jij. Verder shop ik niet selectief in de regelgeving dat ben je toch echt zelf aan het doen met je eigen niet kloppende uitleg van regelgeving. En als ik dan vraag hoe zit en waarom de KM zo enorm benadeeld wordt mag ik zelf de MP-bundels induiken... Ja, zo werkt het niet vriendelijke vriend.

Citaat
als harmoniseren uitgelegd wordt als een grote groep bevoordelen dan is per definitie de uitgesloten groep benadeeld.

Waar kan ik lezen dat iemand bevoordeeld wordt? Waar heb ik dat gezegd? Of vind jij een reguliere salarisverhoging (want het is gewoon onderdeel van een nieuwe CAO) ook iets wat een nadeel voor een bepaalde groep is?

Citaat
Als nu besloten zou worden om bij de marine iedereen te bevorderen in het kader van het gelijktrekken van de som-score - rang. alle sergeanten smjr en alle smjrs Aoo en alle Aoo LTZ enzovoort.

"Som-score - rang"... Waar kan ik lezen dat een aoo KM feitelijk een officier is? Waar kan ik lezen dat de sgtmaj KM hetzelfde is als een aoo rest? Hoe kom je aan die wijsheid? Kom nou gewoon eens een keer met bronnen beste man.

Citaat
En het overige gelijk blijft dan gaat er ook niemand op achteruit. Toch weet ik dan dat het huis te klein is en dat hele volksstammen zich achtergesteld zullen voelen. malievelden vol (maar wel op 1,5 meter natuurlijk) Dat kun je bij dit plan qua salarisschaal zonder verdere harmonisatie ook verwachten (exclusief het malieveld want bij czsk stemt men met de voeten)

Jij bent gewoon van mening dat de KM meer is als de rest. Je kunt het totaal niet staven met bewijs maar het is gewoon een gevoel, niks meer niks minder.

Citaat
precies. jij stelt dat het niet zo is, dus bewijs maar. ..welles...nietes...welles..nietes...welles..nietes. De grote mensenwereld op het internet.

Nu heb je jezelf dus definitief gediskwalificeerd, je weet dat je klem zit en je probeert je er nu onderuit te wezelen zieltje. Ik begon er niet over he.

Dit is waar ik een onderbouwing van wil zien en waarom dat zo is:

Citaat van: mikemans op 05/06/2020 | 22:35 uur
Vooralsnog loopt de marine in bezoldiging/loopbaan ver ver vet achter en betekent een gelijktrekken van de salaristabel een verdere achterstelling

Jij begint er over dus je mag gaan bewijzen waarom dat zo is, punt. En als je dat niet kan moet je die diaree die uit je onderbuik loopt gewoon bij je houden.

Thomasen

#26
Ben uiteindelijk wel groot voorstander van dat harmoniseren.
vwb kpl/kpl1 kan dat ook bij de KM prima ingevoerd worden. Zeker nu, want waar vroeger inderdaad alle KPL's eerst matroos geweest waren, heb je nu ook steeds meer hori's. KPL of zelfs sgt strepen betekenen dus niet automatisch dat iemand ervaring heeft. Een sgt1 heeft in ieder geval een tijdje als sgt rondgelopen. Overstappen tussen krijgsmachtdelen moet ook gewoon veel makkelijker en natuurlijker worden. Wordt allemaal veel te krampachtig aan eilandjes gedacht m.i.

Citaat van: A.J. op 05/06/2020 | 21:38 uur
Dan heb je toch weer ongelijkheid? Je zegt gelijktrekken en daarna bij de KM weer een stap bijplussen...

Nee. bedoelde het huidige personeel.
Klopt niet helemaal, maar stel dat de KM exact een periodiek extra krijgt betaald. Dan krijgt de hele krijgsmacht bij een gelijktrekking dus eigenlijk een gratis periodiek. Je kunt prima het systeem gelijk trekken en de KM een gratis extra periodiek geven, dan gaat iedereen er op vooruit, en kunnen we met nieuw personeel bouwen op een loongebouw.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 15:38 uur
Selecte groepen deden niet meer mee toch? Een selecte groep met salarisstap is verwaarloosbaar en een uitstervende kleine groep met afwijkend flo doet dan ook niet meer mee. tegen elkaar weggestreept als ik de score goed heb bijgehouden.

T/m bouwjaar '74 is de KM ruim in het voordeel, period. En nee dat is marginaal klein groepje. Ja, het worden er steeds minder maar de eerste 10 jaar zullen ze er nog zijn dit itt de rest van de krijgmacht in dat cohort die nog pak hem beet een kleine 20 jaar mag dienen...

Citaat
'Vanwege die stap' doet niet meer mee in het spel.

Wat ik vind is dat je niet rechtstreeks rang salarisnummer met rang salarisnummer kunt vergelijken omdat er meer factoren meespelen in de totale geldelijke waarde van een loopbaan van zeg 36 jaar bij defensie, als je opco's met elkaar vergelijkt. En dat die vermeende achterstelling van Klu/KL/Kmar als aanleiding om enkel en alleen de salaristabel aan te passen, wat de bonden nu voorstellen, niet valide is.

Wie heeft het over een achterstelling gehad? Het plan is om bij de harmonisering de KM bezoldigingstabel als ondergrens aan te houden dan gaat er nl. helemaal NIEMAND op achteruit. Dat betekent niet dat de rest zich achtergesteld voelt he.

Citaat
Dat hoef ik niet te vinden, dat kun je uitrekenen. Ik stel dat gewoon, kom jij maar met uitvoerig bewijs dat dat niet zo is. Tot die tijd is het gewoon welles nietes.

Wie stelt, bewijst.
Zo werkt dat in de grote mensenwereld.

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 15:05 uur
nee , hebt uitgelegd hoe jij VIND dat het zit. En ik VIND gewoon wat anders.

Dus jij vindt nog steeds dat de KL/Klu/Kmar allemaal een salarisstap hoger zitten? Dus jij vindt nog steeds dat een sgt KM minder krijgt dan een sgt rest vanwege die stap? Dus jij bent echt van mening dat de KM enorm achtergesteld is vwb bezoldiging?

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 15:00 uur
Waar ik op aansloeg is dat de bonden inzetten op het alleen gelijktrekken van de salaristabel en dat ze het echte moeilijke stuk, de harmonisatie, wederom uit de weg gaan. Zie "GESPREKKEN OVER BEZOLDIGINGSSTELSEL VASTGELOPEN"

Zucht...

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 15:01 uur
vwb het amar heb ik de tekst gequoted. Het fuwadef ga ik hier niet quoten, ik hou van mijn baan en inkomsten.

Ja en ik heb je nou al 10 keer uitgelegd hoe het wel zit maar daar weiger je verder op in te gaan.

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 14:57 uur
Ik heb je verwezen naar AMAR en Fuwadef. Dat jij er voor kiest om daar niet te gaan kijken daar kan ik dan niets aan doen he.

Juist ja, zo werkt het dus niet he.

Nieuws=>Bron?=>Zoek maar op in de Telegraaf...

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 14:54 uur
omdat de breuk manschap onderofficier bij de Km tussen Matr1 en KPL zit. Als je wil vergelijken is iedere SMJR bij de Kl/Klu/Kmar ook SGT geweest. maar goed dat was de aanleiding van het punt niet.

Hoho, jij was van mening dat iedereen bij de andere KMD'n een salarisstap hoger zat omdat jij dacht dat iedereen Kpl1 was geweest, daar ging het om. Wanneer men nou onderofficier of manschap is staat daar compleet los van.

A.J.

Citaat van: mikemans op 06/06/2020 | 14:50 uur
om het welles nietes maar kort te sluiten:

Ik ben voor een harmonisatie over de Gehele lijn, dus niet shoppen en meer disbalans.

Alle functies herwaarderen, herleid naar een Som score, zoals dat beleid is bij de overheid.
Vervolgens over geheel defensie bij gelijke som scores gelijke rang of burger schaal.
1 rangensysteem qua aantal (of ze bij Km er bij komen of bij de rest er af gaan maakt mij niet uit, het is om het even)
1 loontabel die gelijk is qua rang/salarisnummer over de gehele breedte van de krijgsmacht.

daarmee is dan alles gelijk qua bezoldiging. En dan kunnen we gaan zien hoe de gaten zich herverdelen.

Even hoor, dat is toch exact wat ik zeg? Alleen hanteer ik als ondergrens de KM salaristabel aangezien niemand er dan op achteruit kan gaan.