Defensie Onderdelen > KM

Vervanging kanons LCF'n

(1/19) > >>

AadvdW:
Brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer, d.d. 16/12/16 (bron: Tweedekamer.nl):

"Tijdens het algemeen overleg Materieel op 29 juni jl. heb ik toegezegd u vóór eind 2016 te informeren over de vervanging van het 127 mm kanon aan boord van de luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF’n) (Kamerstuk 27 830, nr. 185). Met deze brief informeer ik u over de voortgang van dit project.

Defensie beschikt over vier LCF’n. Zij zijn uitgerust met gelaagde wapensystemen. Het 127 mm kanon bestrijkt het gebied tussen kleinkaliberwapens en raketsystemen. Het kanonsysteem wordt ingezet tegen zeedoelen tot 12 nautische mijlen (nm) om die aan te vallen of tot stoppen te dwingen. Ook is het kanon geschikt om doelen op het land te beschieten ter ondersteuning van amfibische en landoperaties.

Op 21 juni jl. heb ik u een brief gestuurd (Kamerstuk 27 830, nr. 174) over de herijking van het project Instandhoudingsprogramma LC-fregatten. Ook heb ik enige wijzigingen in de behoeftestelling toegelicht. Een van deze wijzigingen betrof de instandhouding van het 127 mm kanon en de bijbehorende munitiebergplaats. Het modificeren van het kanon is, gezien de leeftijd van ruim 45 jaar alsmede de staat en de beperkte capaciteiten, operationeel onwenselijk, technisch riskant (toenemende defecten, afnemende onderdelen en kennis) en kostbaar (ongeveer € 75 miljoen). Bovendien voldoen het kanon, het bijbehorende munitie-opvoersysteem en de munitiebergplaats niet meer aan de huidige Arbo-maatstaven. Daarom worden de eerder voorziene instandhoudingsprojecten met betrekking tot het kanon niet uitgevoerd.

Omdat instandhouding geen optie is, zal het kanonsysteem moeten worden vervangen om de operationele gereedheid van de LCF’n op peil te houden. De financiële bandbreedte van het project is € 100 miljoen tot € 250 miljoen. De behoeftestellingsfase en de vertaling daarvan in een A-brief volgt zodra deze inpasbaar is in het investeringsplan.


De minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert"

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie