De NATRES van morgen

Gestart door Parera, 23/06/2022 | 12:38 uur

Sebas_m07

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/04/13/defensie-zet-in-op-reservisten

Defensie zet in op reservisten
Nieuwsbericht | 13-04-2023 | 14:05

Reservisten moeten nog meer integraal onderdeel worden van de krijgsmacht. Waar eenheden nu nog vooral uit beroepsmilitairen bestaan, gaan reservisten daar steeds meer deel van uitmaken. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeeldingEen beediging.Toon opties
Archiefbeeld van een beediging van reservisten.
Van der Maat wil het aantrekkelijker maken om reservist te worden. Defensie kampt namelijk nog altijd met een groot personeelstekort. ?Er moeten oplossingen voor het personeelstekort komen. Dit vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en de beoogde groei van Defensie in de nabije toekomst?, aldus de staatssecretaris. Bovendien moet Defensie nauwer met de maatschappij gaan samenwerken om de weerbaarheid hiervan te vergroten.

Reservisten zijn militairen met een tijdelijk of oproepcontract. Zij zijn individueel op te roepen of via hun werkgever. Zij dragen zo bij aan een schaalbare krijgsmacht. Defensie kan mede dankzij reservisten op het juiste moment over de juiste capaciteiten beschikken. Op een enkele uitzondering na worden zij nu vooral ingezet op losse taken en projecten. Dat moet dus in de toekomst veranderen door ze deel te laten zijn van een vaste eenheid. Er komen bijvoorbeeld speciale functies voor reservisten.

Defensie wil hiervoor de samenwerking met civiele werkgevers intensiveren. Zo wordt een netwerk gecre?erd voor de uitwisseling van personeel. Doel is dat hier in 2024 minimaal 150 werkgevers en brancheorganisaties bij zijn aangesloten. Op termijn moet ongeveer een derde deel van de krijgsmacht bestaan uit reservisten en/of mensen die in deeltijd werken.

Maatwerk en opleidingen
Ook de positie van de reservist krijgt aandacht. Er is meer oog voor maatwerk, zowel bij inzet als in aanstellings- en contractvormen. Ook krijgen reservisten een streepje voor als zij solliciteren op een vaste functie bij Defensie. Verder is het doel om de rechtspositie van reservisten gelijkwaardig te maken met die van beroepsmilitairen.

Uiteraard mag ook een goede opleiding en training niet ontbreken. Defensie gaat er nog meer op toezien dat reservisten die daadwerkelijk krijgen. Ook wordt er strikter gekeken dat zij voldoen aan de eisen. Er komt mede daarom een groter aanbod aan opleidingen, ook waarin reservisten andere reservisten trainen. Dit moet eraan bijdragen dat het zijn van reservist inhoudelijk interessanter is.

VDL Groep
Eerder deze week ondertekende Defensie een convenant met VDL Groep voor verdere samenwerking. Bij het industrieel bedrijf zijn al reservisten werkzaam, maar er liggen kansen op meer. Een doel van de samenwerking is om jongeren aan te trekken die zoeken naar een combinatie van 2 verschillende werkomgevingen, waarbij ze ook nog iets kunnen betekenen voor de maatschappij.

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: ?We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om reservist te worden. Daarnaast denken we dat deze samenwerking ook aansluit bij de motivatie van onze medewerkers: persoonlijke ontwikkeling en zingeving, een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid en de weerbaarheid van onze samenleving.?

Marcel1966

Citaat van: Enforcer op 27/12/2022 | 10:48 uur
Burger kan tot 67 en een paar maanden. Er zijn er genoeg die nadienen als burger na hun LOM.

Een reservist is militair en moet aan dezelfde minimum eisen voldoen en ook een reservist moet er uit op de offici?le pensioenleeftijd min 5 jaar.

Na LOM is het volgens het bureau reservisten niet mogelijk reservist te worden, helaas   :'(

Enforcer

Citaat van: Marcel1966 op 26/12/2022 | 14:15 uur
Niet wanneer je ouder bent dan 55 jaar en 6 maanden. Best bijzonder, iemand kan wel tot 62 en in sommige gevallen zelfs tot 67 jaar militair zijn, maar na 55 jaar is het niet mogelijk reservist te worden.

Burger kan tot 67 en een paar maanden. Er zijn er genoeg die nadienen als burger na hun LOM.

Een reservist is militair en moet aan dezelfde minimum eisen voldoen en ook een reservist moet er uit op de offici?le pensioenleeftijd min 5 jaar.

Marcel1966

Citaat van: Enforcer op 26/12/2022 | 11:10 uur
Dat kan dan toch ook nog als burger?

Niet wanneer je ouder bent dan 55 jaar en 6 maanden. Best bijzonder, iemand kan wel tot 62 en in sommige gevallen zelfs tot 67 jaar militair zijn, maar na 55 jaar is het niet mogelijk reservist te worden.

Enforcer

Citaat van: Marcel1966 op 23/12/2022 | 17:00 uur

Beste jammer dat het niet mogelijk is om na het FLO reservist te mogen worden en een steentje bij te mogen (blijven) dragen aan het kunnen (blijven) uitvoeren van de vele defensietaken.

Dat kan dan toch ook nog als burger?

Ros

Citaat van: Marcel1966 op 23/12/2022 | 21:32 uur
Euh....., ruim 8000 vacatures defensie breed en iets met het niet kunnen vinden van personeel?

Dit gaat specifiek over de Natres en de voorgenomen uitbreiding naar  20.000 mensen en niet over het totaal aantal vacatures, en dit gaat het tekort niet wegwerken. Hier moeten andere oplossingen voor komen. Als die al te vinden zijn ?

Marcel1966

Citaat van: Ros op 23/12/2022 | 21:28 uur
FLO is functioneel leeftijds ontslag Wat zou je nog kunnen/willen bijdragen ?.

Euh....., ruim 8000 vacatures defensie breed en iets met het niet kunnen vinden van personeel?

Ros

Citaat van: Marcel1966 op 23/12/2022 | 17:00 uur

Beste jammer dat het niet mogelijk is om na het FLO reservist te mogen worden en een steentje bij te mogen (blijven) dragen aan het kunnen (blijven) uitvoeren van de vele defensietaken.

FLO is functioneel leeftijds ontslag Wat zou je nog kunnen/willen bijdragen ?.

Marcel1966

Citaat van: Parera op 23/06/2022 | 12:38 uur
Defensie wil veel meer reservisten voor schaalbare krijgsmacht

Defensie wil het aantal reservisten fors uitbreiden. In 2035 moeten het er 20.000 zijn. "Ze moeten zorgen voor een krijgsmacht die flexibel en adequaat kan reageren op uiteenlopende dreigingen." Dit zei Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS) viceadmiraal Boudewijn Boots vandaag bij het 20-jarig jubileum van reservistennetwerk IDEA in Doorn.

Boots: "We hebben geen keuze. We zijn van 'wars of choice' naar 'wars of necessity' gegaan. Daarvoor kunnen we niet zonder reservisten. Zij moeten zorgen voor schaalbaarheid. Als dat nodig is, moeten we het langer kunnen volhouden, ook in een hoger geweldsspectrum. Daarvoor willen we toe naar een hele andere mix van 1/3 reservisten om 2/3 beroepsmilitairen."

De admiraal wees zijn toehoorders op de ontwikkeling die het reservistenbestand de afgelopen jaren al heeft doorgemaakt. Van 2.500 in 2014 naar meer dan 6.600 nu. "Ze hebben getalsmatig ontwikkeld, maar zeker ook qua taken. Van ceremonieel en af en toe bewakings- en beveiligingstaken, worden reservisten nu breed ingezet, van IT tot logistiek en tijdens missies."

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Gelukkig is de animo om reservist te worden groeiend, vertelde Boots. "Deels vanwege de Russische aanval op Oekraïne, maar vooral omdat grote bedrijven steeds meer hechten aan Corporate Social Responsibility, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook werknemers zoeken meer naar zingeving in hun werk."

De PCDS noemde ook de rol die reservisten kunnen spelen bij het verbeteren van de verbinding met de samenleving, een belangrijk aspect uit de Defensienota. "Met het opschorten van de dienstplicht zijn we daar toch enigszins van losgeraakt. Dat contact moet worden hersteld en reservisten vormen een prachtige brug."

Nu al werken er bij het Defensie Cyber Commando veel mensen die in dienst zijn bij civiele bedrijven. Boots: "Daar verdienen ze salarissen die wij ze niet kunnen betalen, maar bij ons doen ze ervaring op met bijzondere cyberveiligheidsvraagstukken die er toe doen. Ervaring waar die bedrijven ook van profiteren."

Meer bekendheid
Om echt te kunnen groeien, moet het reservist-zijn meer bekend worden. De PCDS riep zijn publiek op mond-tot-mondreclame te maken. "Maar we werken ook aan andere manieren, zoals meer zichtbaarheid. Laatst werd er midden in het centrum van Den Haag een nieuwe lichting beëdigd in aanwezigheid van de staatssecretaris en mij. En het imago moet anders. Nu denken nog teveel mensen aan 'weekendsoldiers', terwijl dat echt achterhaald is. Reservisten zijn volwaardige militairen met een breed takenpakket. Ze dragen bij aan de samenleving en brengen voor hun werkgever unieke skills mee. Dat verdient meer aanzien."

IDEA
Het IDEA-reservistennetwerk (Integrated Development of Entrepreneurial Activities) is onderdeel van 1 Civiel en Militair Interactiecommando. IDEA richt zich vooral op de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in missiegebieden. Het ondersteunt er de economische wederopbouw. De specialisten van IDEA bieden steun, counseling, advies en training aan lokale (aspirant-)ondernemers. Ze helpen hen bijvoorbeeld hun eigen bedrijf op te starten of uit te bouwen.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/06/23/defensie-wil-veel-meer-reservisten-voor-schaalbare-krijgsmacht


-----

Met de huidige troepen sterkte komt het neer op een verhouding van 1 reservist op 6 beroeps militairen , en moet de NATRES in personeel verdubbelen. Komen we hier toch weer terug op die ''dienstplicht'' gecombineerd met daarna automatisch reservist zijn? Ik verwacht niet dat we het aantal personen kunnen behalen door extra mensen te werven in de huidige vorm.


Beste jammer dat het niet mogelijk is om na het FLO reservist te mogen worden en een steentje bij te mogen (blijven) dragen aan het kunnen (blijven) uitvoeren van de vele defensietaken.

Huzaar1

Zit er ook over te twijfelen. Het lijkt erop dat taken gaan bestaan uit meer dan de vierdaagse opbouwen en rotterdam en eemshaven verzekeren.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Ros

#4
Citaat van: Enforcer op 23/06/2022 | 13:03 uur
Die 20K is volgens mij jaren geleden al geroepen. Men kan er beter voor zorgen dat de regelgeving ten aanzien van reservisten wordt verbeterd, en de naleving er van.

De 20K is een nobel streven, maar in mijn beleven niet haalbaar. Is er bijvoorbeeld nog een basis van vrijwilligheid van toepassing ? De opkomst bij oefenavonden, de oefeningen in het weekend is denk ik wel goed naar bij inzet over neerdere dagen een stuk lager. De reden.....te weinig verlofdagen over en de baas kan mij niet missen. Er zal heel veel gedaan moeten op het gebied van employer support.  Gaat wel heel veel geld kosten en maakt de inzet van de reservist duurder dan van  de van de beroepsmilitair. Kijkend naar de kosten per uur.

Parera

Citaat van: Enforcer op 23/06/2022 | 13:03 uur
De titel klopt niet echt met het artikel. Bij de Natres zitten reservisten, maar reservisten zitten ook bij 400 GNK bat, 1 CMiCo, Cavalere Ere escorte, DCC, en de overige OPCO's.

Die 20K is volgens mij jaren geleden al geroepen. Men kan er beter voor zorgen dat de regelgeving ten aanzien van reservisten wordt verbeterd, en de naleving er van.

De titel is zo geschreven dat er ook meer informatie / berichten over de NATRES en/of reservisten in de toekomst geplaats kan worden wat mij betreft. De overige topics rondom reservisten gingen altijd om vragen rond het reservist worden/zijn of opleidingen. Een echt ''nieuws topic'' ontbrak nog in dit deel van het forum.

Enforcer

De titel klopt niet echt met het artikel. Bij de Natres zitten reservisten, maar reservisten zitten ook bij 400 GNK bat, 1 CMiCo, Cavalere Ere escorte, DCC, en de overige OPCO's.

Die 20K is volgens mij jaren geleden al geroepen. Men kan er beter voor zorgen dat de regelgeving ten aanzien van reservisten wordt verbeterd, en de naleving er van.

Parera

#1
Defensie wil veel meer reservisten voor schaalbare krijgsmacht

Defensie wil het aantal reservisten fors uitbreiden. In 2035 moeten het er 20.000 zijn. "Ze moeten zorgen voor een krijgsmacht die flexibel en adequaat kan reageren op uiteenlopende dreigingen." Dit zei Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS) viceadmiraal Boudewijn Boots vandaag bij het 20-jarig jubileum van reservistennetwerk IDEA in Doorn.

Boots: "We hebben geen keuze. We zijn van 'wars of choice' naar 'wars of necessity' gegaan. Daarvoor kunnen we niet zonder reservisten. Zij moeten zorgen voor schaalbaarheid. Als dat nodig is, moeten we het langer kunnen volhouden, ook in een hoger geweldsspectrum. Daarvoor willen we toe naar een hele andere mix van 1/3 reservisten om 2/3 beroepsmilitairen."

De admiraal wees zijn toehoorders op de ontwikkeling die het reservistenbestand de afgelopen jaren al heeft doorgemaakt. Van 2.500 in 2014 naar meer dan 6.600 nu. "Ze hebben getalsmatig ontwikkeld, maar zeker ook qua taken. Van ceremonieel en af en toe bewakings- en beveiligingstaken, worden reservisten nu breed ingezet, van IT tot logistiek en tijdens missies."

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Gelukkig is de animo om reservist te worden groeiend, vertelde Boots. "Deels vanwege de Russische aanval op Oekraïne, maar vooral omdat grote bedrijven steeds meer hechten aan Corporate Social Responsibility, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook werknemers zoeken meer naar zingeving in hun werk."

De PCDS noemde ook de rol die reservisten kunnen spelen bij het verbeteren van de verbinding met de samenleving, een belangrijk aspect uit de Defensienota. "Met het opschorten van de dienstplicht zijn we daar toch enigszins van losgeraakt. Dat contact moet worden hersteld en reservisten vormen een prachtige brug."

Nu al werken er bij het Defensie Cyber Commando veel mensen die in dienst zijn bij civiele bedrijven. Boots: "Daar verdienen ze salarissen die wij ze niet kunnen betalen, maar bij ons doen ze ervaring op met bijzondere cyberveiligheidsvraagstukken die er toe doen. Ervaring waar die bedrijven ook van profiteren."

Meer bekendheid
Om echt te kunnen groeien, moet het reservist-zijn meer bekend worden. De PCDS riep zijn publiek op mond-tot-mondreclame te maken. "Maar we werken ook aan andere manieren, zoals meer zichtbaarheid. Laatst werd er midden in het centrum van Den Haag een nieuwe lichting beëdigd in aanwezigheid van de staatssecretaris en mij. En het imago moet anders. Nu denken nog teveel mensen aan 'weekendsoldiers', terwijl dat echt achterhaald is. Reservisten zijn volwaardige militairen met een breed takenpakket. Ze dragen bij aan de samenleving en brengen voor hun werkgever unieke skills mee. Dat verdient meer aanzien."

IDEA
Het IDEA-reservistennetwerk (Integrated Development of Entrepreneurial Activities) is onderdeel van 1 Civiel en Militair Interactiecommando. IDEA richt zich vooral op de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in missiegebieden. Het ondersteunt er de economische wederopbouw. De specialisten van IDEA bieden steun, counseling, advies en training aan lokale (aspirant-)ondernemers. Ze helpen hen bijvoorbeeld hun eigen bedrijf op te starten of uit te bouwen.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/06/23/defensie-wil-veel-meer-reservisten-voor-schaalbare-krijgsmacht


-----

Met de huidige troepen sterkte komt het neer op een verhouding van 1 reservist op 6 beroeps militairen , en moet de NATRES in personeel verdubbelen. Komen we hier toch weer terug op die ''dienstplicht'' gecombineerd met daarna automatisch reservist zijn? Ik verwacht niet dat we het aantal personen kunnen behalen door extra mensen te werven in de huidige vorm.