Archief > Archief Vakbonden & Verenigingen

Denk mee over de nieuwe pensioenregeling van het ABP!

(1/1)

Lex:
dinsdag 07 augustus 2012

De stijging van de gemiddelde levensverwachting maakt een herziening van de pensioenregeling noodzakelijk. Daarover zijn ABP, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens. Maar hoe moet de nieuwe regeling er gaan uitzien? Besloten is de werknemers bij overheid en onderwijs te vragen over vijf cruciale pensioenkeuzes hun mening te geven.

Hoeveel risico mag ABP nemen bij beleggingen? Hoe uitgebreid moet de nieuwe regeling zijn? Over deze en andere keuzes kunnen ABP-deelnemers zich uitspreken via www.abp.nl/over-abp/pensioenakkoord/onderzoek.asp. Het gaat daarbij niet om de meeste stemmen gelden, maar om informatie die ABP en de sociale partners kan helpen om zorgvuldige afwegingen te maken.

In oktober publiceert ABP de resultaten van het onderzoek op abp.nl. Zij worden meegenomen in de besprekingen tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en ABP over de nieuwe pensioenregeling die in 2014 voor de sectoren overheid en onderwijs ingaat.

Deze oproep wordt gedaan door de vakbonden

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie