Nederland pleit voor verdere militaire samenwerking

Gestart door Thomasen, 22/12/2013 | 22:00 uur

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: Strata op 26/06/2015 | 12:34 uur
De Belgen doen hier helaas (nog?) niet aan mee. Zag 'm al zitten op de van Amstel. Het heeft lang moeten duren, maar onze m-fregatten beschikken hiermee over een revolutionaire towed array.NuNu de van Speijk nog.

Prima show-case voor de MFF opvolger.

StrataNL

#99
Citaat van: Zeewier op 26/06/2015 | 12:06 uur
Tja, ik zet het hier maar neer. Naar ik aanneem zijn de Belgische M-fregatten er ook bij betrokken.

After more than ten years of research, development, test and evaluation, one of the most sophisticated sonars in the world is now entering service with the Royal Netherlands Navy (RNLN). The Multi-static Active Passive Sonar system is part of a major mid-life upgrade program for the Dutch M-class frigates.

http://www.vanguardcanada.com/2015/06/17/back-in-the-game-could-underwater-warfare-requirements-drive-the-return-of-a-formidable-asw-player/

De Belgen doen hier helaas (nog?) niet aan mee. Zag 'm al zitten op de van Amstel. Het heeft lang moeten duren, maar onze m-fregatten beschikken hiermee over een revolutionaire towed array. Nu de van Speijk nog.
-Strata-
Je Maintiendrai! Blog: Krijgsmacht Next-Generation

Zeewier

Tja, ik zet het hier maar neer. Naar ik aanneem zijn de Belgische M-fregatten er ook bij betrokken.

After more than ten years of research, development, test and evaluation, one of the most sophisticated sonars in the world is now entering service with the Royal Netherlands Navy (RNLN). The Multi-static Active Passive Sonar system is part of a major mid-life upgrade program for the Dutch M-class frigates.

http://www.vanguardcanada.com/2015/06/17/back-in-the-game-could-underwater-warfare-requirements-drive-the-return-of-a-formidable-asw-player/

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: Lex op 08/05/2015 | 22:35 uur
Aangezien omtrent de ontwikkelingen rondom het EAI reeds een bestaand topic is, lijkt het me raadzaam daar verder van gedachten te wisselen rondom dit onderwerp.

Mee eens, ik zal de bijdrage in dit topic deleten.

Lex

Citaat van: jurrien visser (JuVi op Twitter) op 08/05/2015 | 17:08 uur
Meer deelnemers voor amfibische samenwerking Europa

http://denhelderactueel.nl/2015/05/meer-deelnemers-voor-amfibische-samenwerking-Europa/
Aangezien omtrent de ontwikkelingen rondom het EAI reeds een bestaand topic is, lijkt het me raadzaam daar verder van gedachten te wisselen rondom dit onderwerp.

Ros

Citaat van: MINDEF op 22/04/2015 | 18:41 uur
Hennis: "Dit is een exercitie van ons allen. Met het voorzitterschap staat Nederland een half jaar lang in de Europese schijnwerpers.

Het scheelt dat het voorzitterschap niet een voorbeeldfunctie hoeft te zijn  :cute-smile:

Lex

Stand van zaken brief Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid en defensieprioriteiten EU-voorzitterschap

Kamerbrief Mindef.

Kamerstuk, 26 april 2015

Lex

Hennis: EU-veiligheids- en defensiebeleid exercitie van ons allen

Nieuwsbericht | 22-04-2015 | 13:07

Nederland treedt per 1 januari voor de twaalfde keer op als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, een taak voor 6 maanden. Er valt nog heel wat voor te bereiden, daarom gaf Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert vanmorgen al de aftrap in haar Haagse departement.

Onder Nederlands voorzitterschap krijgt innovatie binnen de Unie prioriteit. Daarnaast weegt zwaar dat de Unie zich beperkt tot hoofdtaken en voor verbinding zorgt. Binnen die prioriteiten past ook een nieuw ambitieniveau voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Hennis verwacht dat dit er pas komt tijdens het Nederlands voorzitterschap. "Een nieuw strategisch kader moet ervoor zorgen dat de Europese landen, beter dan nu, de veiligheid en stabiliteit kunnen garanderen, in en nabij Europa. En waar nodig: verder weg. We hebben, hoe dan ook, de unieke kans om tijdens ons voorzitterschap nieuwe militaire doelen te formuleren."

Niet dralen

Volgens Hennis is het een feit dat de EU niet of nauwelijks in staat is die doelen te halen, en dat vooral wordt gefocust op aantallen. Wat haar betreft is het veel interessanter te weten of de beschikbare eenheden inzetbaar zijn, over welke dreigingen we het nu precies hebben en hoe de Europese krijgsmachten hierop moeten worden ingericht. "Met andere woorden: de EU moet niet dralen, maar klaar willen zijn om huidige en nieuwe dreigingen het hoofd te bieden."

Hennis pleit daarom voor een verdere verdieping van de Europese Defensiesamenwerking die minder vrijwillig en minder vrijblijvend is. Ze betreurt het dat die samenwerking nu vooral wordt gekenmerkt door het vrijwillige karakter ervan terwijl de urgentie groot is. Ze wil krachten bundelen, want: "Uiteindelijk is alles zo sterk als de zwakste schakel. Europa kan zich dit niet langer veroorloven. Ook zal Europa zich binnen het NAVO-bondgenootschap een meer betrouwbare bondgenoot moeten tonen." De bewindsvrouw acht het dan ook van belang zo optimaal en efficiënt mogelijk materieel te verwerven.

Grensoverschrijdend

Voorts zei Hennis te hechten aan meer betrokkenheid van, en ook meer bewustzijn bij, de nationale parlementen. "Keer op keer leidt de wens tot meer Europese samenwerking tot een debat over soevereiniteit. Maar hoe definiëren we soevereiniteit anno 2015? Defensie gaat allang niet meer over de verdediging van een stukje grondgebied. Grensoverschrijdende belangen en dus grensoverschrijdende samenwerking", benadrukt ze en wenste de 10-koppige taakgroep, die de kar onder leiding van Jean Pierre van Aubel moet trekken, veel succes.

Hennis: "Dit is een exercitie van ons allen. Met het voorzitterschap staat Nederland een half jaar lang in de Europese schijnwerpers. En ik acht het van groot belang dat Defensie scoort. Daar zullen we jarenlang profijt van hebben."

Mindef.

Lex

Defensiesamenwerking EU besproken op Plein 4

Nieuwsbericht | 16-04-2015 | 18:01

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag een ontmoeting gehad met Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini. Ze spraken bij Defensie op Plein 4 in Den Haag over de Defensiesamenwerking binnen de Europese Unie.

Mogherini sprak over de herziening van de Europese veiligheidstrategie die de komende tijd plaatsvindt. Deze nieuwe strategie moet volgens de Hoge Vertegenwoordiger zowel om de interne als de externe veiligheid gaan.

"Een strategie die bij crises niet alleen naar militaire oplossingen voor de korte termijn kijkt, maar ook naar politieke oplossingen voor de lange termijn', aldus Mogherini.

Minister Hennis sprak haar steun hiervoor uit en gaf aan dat zij hoopt dat deze strategie tijdens het voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016 het licht ziet. Hennis zei uit te zien naar een goede samenwerking met de Hoge Vertegenwoordiger in aanloop naar en tijdens dit voorzitterschap.

Er werd ook gesproken over de veiligheidssituatie in Libië en de mogelijkheden vanuit de EU om de VN hierbij te ondersteunen. Ten slotte bracht Hennis haar collega op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de bergingsoperaties rond de MH17-ramp.

Mindef

Flyguy


Thomasen

Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

Ace1

Interview with VADM Matthieu Borsboom, Defensie Materieel Organisatie Director

What are the most important lessons learned from defence cooperation in the Netherlands so far? What should be the way forward in that regard?

Often, when we talk about cooperation, we tend to focus on specific areas such as training or procurement. In my view as Director of the Defense Materiel Organisation (DMO), I think that when considering cooperation on new capabilities, we have to look at it from the widest angle possible: maintenance, life-cycle support, doctrine, simulators... Everything must be taken into account if we want to yield significant benefits. When we look at potential new programs, we seek partners that share this same vision.

The partnership we have built over the years with Belgium in the naval domain is a great example of this. Our navies have set an integrated force sharing tasks, people as well as capabilities. What we did more than 30 years ago with France and Belgium as part of the Tripartite-class minehunter program is one of the oldest examples of European defence cooperation. Building on this equipment program, we have established a common training and exercise facility, and today the Belgian and Dutch navies are working in an entirely integrated fashion, for example to clear the North Sea of maritime mines. And in the future, we will look together at future plans for the acquisition of next-generation mine countermeasures capability.


The F-35 has been selected as the Netherlands' next-generation combat aircraft. What will be the benefits of this program for the Dutch defence industrial and technological base?

The program is now in good shape, and two aircraft are already participating fully in the Operation Test & Evaluation program in the United States, as well as Dutch pilots. A parliamentary debate is planned for late February, during which we will propose to sign the first low-rate initial production (LRIP) contract. Meanwhile, preparations are ongoing for the transition from the current F-16 fleet to the future F-35. The objective is to reach an Initial Operating Capability (IOC) in 2021. In terms of cooperation, it seems important to us to align with other future European F-35 users – something that we already take into account in our decisions. It would be a missed opportunity not to cooperate on the whole lifecycle of this capability. At the same time, we are also looking at the future logistic footprint of the aircraft in Europe. The Netherlands were recently selected to be one of three maintenance shops for F-35 engines in Europe.

The Netherlands are leading a European effort to develop a new-generation MRTT fleet. How important is that project to your country's armed forces?

This is an extremely important capability which is used every day by our armed forces. There is a clear need to replace it in order to field a new aircraft as early as 2019, while avoiding a capability gap. We have looked at cooperation in that domain since the very beginning. In 2007, I was personally involved in the SAC C-17 project and I witnessed firsthand the benefits of pooling and sharing when it comes to strategic capabilities. The new MRTT (multirole tanker transport) project is building on previous experiences such as this one, and we were pleased by the role the European Defence Agency played in project, bringing nations together and harmonising requirements between them. At the end of the day, what matters most is to have the capability available wherever and whenever we need it, no matter the flag on the aircraft or the location of its main operating base. Together with Poland and Norway, and maybe other partners in the future, we will share the costs of this common fleet and in the end we will benefit from an increased capability.

A new Defence Cyber Command was recently established in the NL. What are your priorities in terms of developing new cyber capabilities?

The DMO is responsible for the whole Information Technology (IT) domain, with around 3.000 staff focusing on this issue. Part of them are working on cyber defence issues, under several work strands such as the protection of essential defence networks or the detection of anomalies. As part of our official defence cyber strategy, our first priority is to have an integrated approach in order to put all capabilities of the Cyber command available to the government agencies that might need them. We also look at improving our digital responsiveness as part of a "defensive cyber" approach, while exploring potential offensive capabilities. We have regular exchanges on these issues with our EU and NATO partners. Our overarching objective is to build a comprehensive knowledge base, then to deliver this expertise to the armed forces. .

Is interoperability with other EU allies now a top priority for the Dutch armed forces when it comes to capability development?

I would almost say that this is our number one priority. If you don't have a built-in interoperability in your equipment, you can join a NATO, EU or coalition mission but if you're not able to connect with other partners, you're simply useless. You might have sensors, effectors, command-and-control systems – but if we cannot plug into the global network, we're out of the game. Interoperability is very difficult. It has always been important in the NATO framework, but now with the changing geometry of ad-hoc coalitions it gets more and more complicated. Hybrid connectivity between civil and military systems also has to be taken into account and this is no easy feat, considering the pace at which new commercial standards are emerging. All this seems to be well understood by the defence community, but we need to increase our efforts if we want it to be as effective as possible.

In the short to mid-term, which capabilities could benefit most from an increased cooperation at EU-level?

The opportunities are widespread. I should not exclude any capability from the cooperative approach, which should in fact be the default approach. Of course, when we start talking about completely new capabilities, the complexity lies in the industrial strategy and the alignment of defence industries at a European level. In my experience, the desynchronisation of national budget cycles can be overcome. What matters is that we have to tackle issues as early as possible, be it for the identification or requirements or the procurement strategy. Part of the reason why we need to cooperate is also to maintain the knowledge base – something we might not be able to afford on a national basis anymore. Eventually, we need to look at an increased interdependence with our EU allies.

What do you expect from an Agency like EDA to boost defence cooperation in Europe?

I have known the European Defence Agency from the capability side for several years now, thanks to my previous postings within the Dutch MoD. I think what EDA does best is bringing together countries at the earliest stage possible, thus making it easier for Member States to get going with new cooperative programmes. I see more and more countries that just cannot do it on their own anymore; we need to cooperate, but we must not wait until it's too late. One of the reasons why we chose to take the lead on the MRTT project is to send a clear signal to other nations, trying to convince them that cooperation is the way forward. For the Agency to keep proving its added value, it needs to make it as easy as possible for Member States to join such initiatives. Every time EDA succeeds in reducing their workload, this a clear victory for European defence cooperation.


Vice admiral Matthieu Borsboom, former Commander of the Royal Netherlands Navy and Admiral Benelux, has taken office as DMO Director in 2014.

http://www.eda.europa.eu/info-hub/news/2015/03/27/interview-with-vadm-matthieu-borsboom-defensie-materieel-organisatie-director

Lex

Landmacht wil uitwisseling met Duitsland verdiepen

Nieuwsbericht | 10-04-2014 | 11:30


De Duits-Nederlandse Army Steering Group (ASG) gaat onderzoeken hoe de liaison- en uitwisselingsofficieren van beide landen in het buitenland nauwer kunnen samenwerken. Niet alleen door kennisuitwisseling, maar ook door elkaars land te vertegenwoordigen tijdens vergaderingen.

De Duitse luitenant-generaal Bruno Kasdorf naast luitenant-generaal Mart de Kruif.

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif en zijn Duitse evenknie luitenant-generaal Bruno Kasdorf ondertekenden daarover gisteren in 't Harde een intentieovereenkomst.

Speerpunt

Vorige week vergaderde in Aken al een Belgisch-Duits-Nederlandse logistieke werkgroep over nauwere samenwerking. De driedaagse bijeenkomst kwam voort uit een intentieverklaring die de ministers van Defensie van Duitsland en Nederland in 2013 tekenden. Een van de meest concrete uitkomsten daarvan is de integratie van 11 Luchtmobiele Brigade in de op te richten Division Schnelle Kräfte in juni van dit jaar. Internationale samenwerking is een van De Kruifs speerpunten. Het bespaart niet alleen geld, maar zorgt ook dat kwaliteiten van personeel en systemen optimaal worden benut.

Première

Van Kasdorfs driedaagse bezoek loopt vandaag af. Hij was onder meer bij de première bij van de voorstelling 'De Mens Centraal', het jubileumconcert ter ere van 200 jaar landmacht. Ook kreeg de generaal een presentatie van het Vuursteuncommando en bezocht hij het ROC Zadkine in Rotterdam.

Mindef, 10-04-2014

DvdW

Citaat van: A.J. op 12/03/2014 | 17:08 uur
Ter info, linken naar Duitsche artikelen is geen probleem.

A.J. Forumbeheer

oké? Ik heb het volgens mij wel eens anders gehoord. Maar we laten het maar rusten.....
The beauty of grace is that it makes life not fair...

ת'תקווה בלב נועל, עם חזק לא נתקפל
כי לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל

A.J.

Ter info, linken naar Duitsche artikelen is geen probleem.

A.J. Forumbeheer