Reünie MFO 2003

Gestart door Caspar, 30/01/2003 | 21:21 uur

Caspar

#1
UITNODIGING REÜNIE MFO 2003 De reünie 2003 voor alle ex MFO-ers en hun partners zal dit jaar op vrijdag 28 maart 2003 plaatsvinden en wel in de Prins Mauritskazerne, Gebouw 3, Nieuwe Kazernelaan 2 te Ede. Aanvang 09.30 uur. Einde 16.30 uur. De leden van de ISB zullen afzonderlijk worden uitgenodigd voor een korte jaarvergadering, die op dezelfde dag als de reünie zal worden gehouden. Het tijdstip zal nader worden bepaald. De kosten voor deelname aan de reünie bedragen €.10,- per persoon (voor ISB leden en hun partners €.8,- per persoon). Uw deelname aan de reünie kunt u kenbaar maken door zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 15 maart 2003, de deelnamekosten te storten op bankreknr 14 41 17 347 t.n.v. Bond van Wapenbroeders inzake Identiteitsgroep Steenrode Baretten, Karel Doorman-straat 31, 6045 EA Roermond, onder vermelding van REÜNIE 2003. Vóór dezelfde datum dient u het bijgevoegde antwoordformulier (op de website van de steenrode baretten, via he Web Links menu) per post of via e-mail naar de secretaris terug te sturen. Restitutie van betaalde deelnamekosten is helaas niet mogelijk in verband met de dan reeds gemaakte afspraken en onkosten. Nadere bijzonderheden met betrekking tot het programma, toegangsbewijs, bewijzering naar de locatie, parkeerregeling, etc. zullen te zijner tijd aan de deelnemers worden toegezonden.


Bron: Paul's MFO Site

Inschrijfformulier