Internationale ontwikkelingen op onderzeebootgebied.

Gestart door Zeewier, 21/04/2017 | 10:51 uur

Harald

Deel 3
U-Boot-Abwehr: Licht über der Kimm    (Onderzeebootbestrijding: licht aan de horizon)

Het vernieuwen van haar capaciteiten voor de bestrijding van onderzeeërs is een belangrijke taak voor de NAVO. Met de juiste technologie is de Duitse marine een adequate partner.

Ondanks harde kritiek op de huidige staat van de onderzeebootverdediging van de NAVO – deze is 'substantieel geatrofieerd' – ziet ook de Canadese defensie-expert en NAVO-parlementariër Leona Alleslev sprankjes hoop. "Een gebied waar de Bondgenoten nog steeds over robuuste capaciteiten beschikken, is de ASW op zeeOorlogsvoering tegen onderzeeërsHelikopters", stelt ze in haar speciaal rapport , "inclusief tijdige planning voor de vervanging ervan." De Duitse marineluchtvaart beschikt over 22 Sea Lynx anti-onderzeeboothelikopters . De inspecteur-generaal van de Bundeswehr besliste in 2019 over zijn opvolger: de beproefde Britse Lynx wordt vanaf 2025 gevolgd door een marinevariant van de Europese NHNAVO-helikopter-90. Partners als Frankrijk, Italië en Nederland vliegen al met deze NAVO- fregathelikopter .

Dergelijke helikopters aan boord zijn essentiële uitrusting op moderne fregatten. Hun rol in de verdediging van onderzeeërs is de afgelopen decennia veranderd: het zijn niet langer gevechtsschepen die nog steeds hun eigen wapens tegen onderwaterbedreigingen aan boord hebben. "Als een fregat zijn lichtgewicht torpedo's aan boord op een onderzeeër zou moeten afvuren, zou het voor zichzelf al te laat zijn", zijn onderzeeboot- en fregatchauffeurs bij de marine het er unaniem over eens. Voor moderne ASWOorlogsvoering tegen onderzeeërs-Methoden, deze schepen zijn eerder het platform dat een grote verscheidenheid aan sensor- en wapendragers in een groot zeegebied coördineert.

Fregatten zijn het belangrijkste platform geworden voor de jacht op onderzeeërs

Vanwege de complexe onderwateromgeving, de steeds toenemende prestaties van onderzeeërs en het beperkte aantal beschikbare middelen, is de optimale samenwerking van alle onderzeeërjagers - schepen, helikopters, vliegtuigen en onderzeeërs - enorm belangrijk. De nieuwste tactische procedure hiervoor is de zogenaamde bi- en multistatica.

Het principe van bistatica is nog steeds relatief eenvoudig: een onderzeeërjager, zoals een helikopter aan boord, zendt actieve sonarpulsen uit op zoek naar onderzeeërs. Een tweede jager ontvangt deze pulsen wanneer hij een onderwaterdoel raakt en valt vervolgens dat doelwit aan. Multistatica breidt het aantal zenders van dergelijke actieve sonarsignalen en hun ontvangers uit.

"Multistatica heeft een relatief groot bereik, maar kan alleen een vooraf bepaald gebied monitoren", legt Bryan Clark van het Amerikaanse Hudson Institute uit . De voormalige marineofficier en onderzeeër wordt beschouwd als een van 's werelds meest vooraanstaande experts op dit gebied. "Je gebruikt het defensief om een ��gebied te doorzoeken dat je wilt beschermen, omdat de methode onderzeeërs met actieve signalen waarschuwt dat je naar ze op zoek bent."

Nieuwe communicatietechnologie maakt de noodzakelijke koppeling van steeds meer zenders en ontvangers boven en onder water mogelijk. De NAVO ontwikkelt deze technologie voortdurend, evenals de exacte tactische procedures; de details zijn onderworpen aan de strengste geheimhouding.

Moderne uitrusting voor oorlogsvoering tegen onderzeeërs omvat onder meer gesleepte sonars

In deze context blijft zelfs een enkele onderzeeërjager een enorme bedreiging voor een onderzeeër – als deze maar over de juiste technologie beschikt. Ook moderne gesleepte sonars voor oppervlakteschepen hebben een enorm bereik. Net als een onderzeeër kan zo'n sensor diep in de verschillende waterlagen doordringen en daar naar doelen luisteren.

Het aanschafpakket van de Bundeswehr voor de nieuwe multifunctionele gevechtsschepen van de marine omvat daarom gespecialiseerde ASWOorlogsvoering tegen onderzeeërs-Modules. De vier schepen zullen niet over een vaste boegsonar beschikken zoals hun voorganger, de Type 123- fregatten. Veel belangrijker tegenwoordig is de in diepte variabele gesleepte sonar, die deel uitmaakt van de onderzeeërjachtmodule van de MKS .Multifunctioneel gevechtsschipzal 180 zijn. Met zijn luisterbereik zal het de nieuwste gevechtsschepen van de marine opnieuw een voordeel geven ten opzichte van onderzeeërs. "Een gesleepte sonar geeft je de mogelijkheid om een ��onderzeeër op grotere afstanden te horen, en deze hopelijk te detecteren voordat hij op je kan schieten", zegt Clark.

Volgens de VS zijn gesleepte sonars bijzonder geschikt voor multistatische operaties met meerdere schepenVerenigde Staten-Deskundige van. "Veel Europese marines beschikken over actieve sonars met variabele diepte, die een laagfrequent akoestisch signaal uitzenden dat over lange afstanden kan worden overgedragen", zegt hij. "Als dat signaal terugkaatst op een onderzeeër, moet iemand het oppikken. Een andere gesleepte sonar is een goede sensor voor deze echo." Uitgerust met gesleepte sonar zijn ASWOorlogsvoering tegen onderzeeërs-Schepen zoals de MKSMultifunctioneel gevechtsschip180 kan daardoor uitstekend samenwerken met andere schepen die vergelijkbaar zijn uitgerust.

Met dergelijke multistatische en in de NAVO multinationale sonarsamenwerking kunnen signaalecho's over lange afstanden worden opgevangen. Hierdoor krijgen de onderzeeërs weer een voorsprong. "Op deze manier geeft multistatica je de mogelijkheid om een ��onderzeeër op zulke grote afstanden te detecteren dat je hem kunt aanvallen," concludeert Clark, "voordat hij op je schiet met zijn langeafstandsanti-scheepskruisraketten."

Noorwegen heeft meer onderzeeërverdediging voor de deur nodig

Een van de partners waarmee de Duitse vloot idealiter zou kunnen samenwerken in de onderzeebootbestrijding is de Koninklijke Noorse Marine. De vier moderne fregatten van de Fridtjof Nansen-klasse zijn voorzien van een Captas-2-gesleepte sonar. De Franse en Britse marine hebben een nog modernere variant. Volgens fabrikant Thales heeft het een duikdiepte tot 230 meter en is het nog bruikbaar bij windkracht 6.

Dergelijke apparaten zijn niet echt geschikt voor ondiepe wateren zoals de Noordzee en de Oostzee. In plaats daarvan zijn ze gebouwd voor grotere waterdiepten, die te vinden zijn voor de Noorse kust en ver weg in de Atlantische Oceaan. Vooral de NAVO-bondgenoot aan de noordflank heeft er belang bij samen te werken met voldoende uitgeruste partners. De vier fregatten zijn niet genoeg om de ongeveer 2.700 kilometer lange kustlijn van Noorwegen – of zelfs de hele noordelijke zee – in de gaten te houden.

Harald

Deel 2
U-Boot-Abwehr: Der Heuhaufen ist größer geworden   (Onderzeebootbestrijding: de hooiberg is groter geworden)

De algemene dreiging van onderzeeërs groeit en de NAVO moet dringend actie ondernemen. De Duitse marine is ook betrokken bij deze modernisering van de nationale en alliantieverdediging.

"Het vermogen van de NAVO om geavanceerde anti-onderzeebootoperaties uit te voeren is substantieel afgenomen." Leona Alleslev maakt geen grapjes over het vermogen van het bondgenootschap om onderwaterbedreigingen af ��te schrikken. "Als de huidige trends zich voortzetten, zal de alliantie binnenkort het vermogen verliezen om zelfs individuele Russische onderzeeërs te schaduwen", schrijft ze. Het bondgenootschap had aan het einde van de Koude Oorlog een groot deel van de voorsprong die het op dit gebied had gehad, prijsgegeven.

Het Canadese parlementslid en defensiedeskundige deed deze bevindingen in een speciaal rapport voor de Wetenschaps- en Technologiecommissie van de Parlementaire Vergadering van de NAVO, gepresenteerd in oktober 2019. Volgens Alleslev zijn daar verschillende redenen voor. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de westerse defensiebudgetten scherp gedaald, en nog meer na de financiële crisis van 2007/2008. Tegelijkertijd hebben de strijdkrachten van de NAVO zich strategisch geheroriënteerd op interventie- en stabilisatiemissies.

Voor de zeestrijdkrachten van de alliantie had dit tot gevolg dat zij zich meer gingen richten op de algemene maritieme veiligheid in de strijd tegen het terrorisme en dat zij aan het einde van hun levensduur niet langer schepen vervangen die gespecialiseerd zijn in de jacht op onderzeeërs. Dit had bijvoorbeeld gevolgen voor de VSVerenigde Staten De marine, die volgens een recent onderzoeksrapport van het Hudson Institute in Washington anti-onderzeeërvliegtuigen zonder vervanging buiten gebruik stelde, gebruikte torpedobootjagers voornamelijk voor maritieme veiligheid, raketafweer en kruisraketaanvallen, en gevechtsonderzeeërs vooral voor verkenning.

Het 'vredesdividend' beperkte de mogelijkheden voor onderwateroorlogvoering op zee

Het Britse ministerie van Defensie trok in 2011 zelfs extreme gevolgen voor de gespecialiseerde gemeenschap: de eilandstaat en zeemacht bij uitstek ontmantelde zijn verouderde langeafstandsverkenningsvliegtuig Nimrod zonder vervanging.

Bij de Duitse marine is deze trend te zien bij de acht fregatten van de Bremen-klasse . Eind jaren tachtig voor de zogenaamde Anti-Submarine Warfare, of kortweg ASWOorlogsvoering tegen onderzeeërsgebouwd, zijn ze de afgelopen 30 jaar vrijwel nooit in deze rol gebruikt.

De vier schepen van de Baden-Württemberg-klasse , die momenteel de Bremen-klasse vervangen, zijn in de eerste plaats ontworpen voor stabilisatiemissies, die sinds de jaren negentig de operationele praktijk van de marine zijn geworden. Maar: De schepen kunnen al deelnemen aan de verdediging tegen onderzeeërs als ze helikopters aan boord hebben. Bovendien zijn ze al zo gebouwd dat voor ASW een krachtige gesleepte sonar kan worden gebruiktOorlogsvoering tegen onderzeeërskan achteraf worden ingebouwd.

De Krim-crisis en het conflict tussen Rusland en Oekraïne in 2014 hebben aangetoond hoe noodzakelijke capaciteiten er nog steeds bestaan ��voor de nationale en bondgenootschappelijke verdediging. De Noord-Atlantische Alliantie heeft zich hierop geheroriënteerd met haar topconferenties in Wales in 2014 en in Warschau in 2016. Hoe duidelijk de koerswijziging is, wordt op het gebied van de onderzeebootverdediging gesymboliseerd door het feit dat het Britse Ministerie van Defensie haar besluit uit 2011 heeft teruggedraaid: de Royal Air Force krijgt nu nieuwe P-8 Poseidon maritieme patrouillevliegtuigen. 

Hoe actueel is de "Hunt for Red October"?

Onderzeeërs hebben echter niets van hun gevaar verloren. Strategische raketonderzeeërs, bijvoorbeeld het nucleaire tweede aanvalswapen van de Koude Oorlog, bestaan ��nog steeds. De Russische marine ontmantelt nu haar schepen uit de Typhoon-klasse, bekend van de Hollywood-thriller 'The Hunt for Red October'. Maar de acht Borei-klasse boten die de Typhoon vervangen, zijn state-of-the-art. Dit betekent vooral dat ze stiller zijn dan alle voorgaande klassen - en dus aanzienlijk moeilijker te vinden zijn in geval van nood.

Moderne onderzeeërtechnologie wordt ook steeds wijdverspreider. China bouwde bijvoorbeeld tussen 2006 en 2020 zijn eerste zes echte strategische kernonderzeeërs. Experts zeggen ook dat Noord-Korea dergelijke ambities heeft. En steeds meer marines over de hele wereld kopen conventionele boten.

"De onderzeeërcapaciteiten van de concurrenten zijn aanzienlijk gegroeid, ook al kunnen ze de modernste boten van het westerse bondgenootschap niet bijhouden", aldus het speciale NAVO-rapport. "Tegenwoordig vormen onderzeeërs, en niet vliegdekschepen of amfibische strijdkrachten, de topcapaciteiten van de meeste marines", aldus een recente analyse van de Amerikaanse denktank Hudson Institute. "Meer dan veertig landen hebben onderzeeërs."

Onderzeeërs verdwijnen in het geluid van de zee

De technologische kwaliteit van westerse onderzeeërs is nog steeds een voordeel voor de onderzeebootverdediging. Sinds de laatste jaren van de Koude Oorlog worden ze immers beschouwd als de beste jagers in hun soort – vooral omdat ze zich in dezelfde dimensie bewegen als hun prooi. De boten van de klasse 212A van de Duitse marine lopen daarom voorop, ook al zijn er maar zes, en met het Duits-Noorse type 212CD zullen dat er binnenkort acht zijn.

Maar hoe stiller moderne typen onderzeeërs worden, hoe moeilijker het wordt om ze te lokaliseren. Kwantiteit wordt opnieuw een relevante factor voor de verdediging; de jacht op onderzeeërs lijkt immers steeds meer op het zoeken naar een speld in een hooiberg. Hoe stiller onderzeeërs worden, hoe waarschijnlijker het is dat andere zee- en vooral scheepsgeluiden de weinige geluidssignalen die ze nog uitzenden, zullen opslokken. Dit geldt met name voor drukke zeeroutes, die vooral van onderaf worden bedreigd vanwege de dichtheid van potentiële doelwitten.

Dus ook al is het aantal onderzeeërs dat potentiële NAVO-tegenstanders tot hun beschikking hebben sinds de jaren negentig afgenomen, de driedimensionale ruimte die hun verdedigingslinie zou moeten bewaken, is hetzelfde gebleven. En het blijft groeien met grotere duikdieptes van nieuwe onderzeeërtypen.

De nieuwe rekenkunde van onderzeeërverdediging

Alleen al om deze reden moet het aantal onderzeebootjagers aanzienlijk groter zijn dan dat van vijandelijke onderwatereenheden. Het is net als het observeren van verdachten aan land: om alleen al een onderzeeër permanent in de gaten te houden, heb je zeven tot acht langeafstandsverkenningsvliegtuigen nodig, schat een onderzoek van het Joint Airpower Competence Center van de NAVO uit 2016. De westerse alliantie zou... Eind jaren tachtig waren er slechts 1,8 maritieme patrouillevliegtuigen per Sovjet-onderzeeër. Tegenwoordig is de verhouding zelfs omgekeerd: voor elke Russische onderzeeër beschikt de NAVO slechts over 0,5 maritieme patrouillevliegtuigen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de acht P-3C Orions van de Duitse marine.

Dergelijke aantallen zijn te klein voor zelfs de belangrijkste defensieve missies. Om de doorgangen in de open Atlantische Oceaan tussen Groenland, IJsland en Groot-Brittannië continu te kunnen monitoren, zouden veertien maritieme patrouillevliegtuigen, vier fregatten met acht helikopters aan boord en drie jachtonderzeeërs nodig zijn, zo hebben de experts van het Hudson Institute berekend. Dit overtreft waarschijnlijk het aantal operationele eenheden in alle NAVO-marines – behalve de VS.

Harald

#1177
Ik kwam deze 3 luik tegen, best interessant
Wel in het Duits, maar via Google Translate naar het Nederlands vertaald

Deel 1
https://www.bundeswehr.de/de/organisatio...er-2757894
U-Boot-Abwehr: Neue Gefahren unter Wasser Teil 1

Deel 2
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/u-boot-abwehr-teil-2-heuhafen-groesser-geworden-2972070
U-Boot-Abwehr: Der Heuhaufen ist größer geworden Teil 2

Deel 3

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/u-boot-abwehr-teil-3-licht-ueber-der-kimm-3086542
U-Boot-Abwehr: Licht über der Kimm Teil 3

Deel 1
U-Boot-Abwehr: Neue Gefahren unter Wasser (Duikbootbestrijding: nieuwe gevaren onder water)

Ondanks hun kleine aantal vormen moderne onderzeeërs een onevenredige bedreiging. Het gaat niet langer alleen om torpedo's.

De rust kan bedrieglijk zijn. Nieuwe bedreigingen liggen op de loer onder de oppervlakte van de Noord-Atlantische Oceaan.

Onderzeeërs vormen een onzichtbaar gevaar, zelfs voor grote zeemachten. Omdat ze zo moeilijk te vinden zijn, leggen ze middelen vast – schepen, helikopters, vliegtuigen – die vervolgens niet langer beschikbaar zijn voor andere operaties. En omdat ze bij crises en conflicten zo'n grote asymmetrische bedreiging kunnen vormen, is het ook belangrijk dat zeemachten als de NAVO ze kunnen opsporen en bestrijden. Maar hoe moderner ze worden, hoe groter het gevaar dat zelfs individuele onderzeeërs vormen.

Vanuit het perspectief van de westerse alliantie betekent dit dat zelfs als het aantal Russische boten sinds het einde van de Koude Oorlog is afgenomen, de overgebleven boten, inclusief de nieuw gebouwde, gemiddeld aanzienlijk krachtiger zijn dan de oude Sovjet-boten. Tegelijkertijd schaft China steeds meer moderne onderzeeërs aan. De VS, de belangrijkste NAVO-partner, moeten daarom ten koste van de Atlantische Oceaan onderzeebootverdedigingscapaciteiten leveren in de Stille Oceaan voor hun nationale en alliantieverdediging.

Ook in de Noord-Atlantische regio is de behoefte weer toegenomen. Sinds het begin van het conflict tussen Rusland en Oekraïne in 2014 heeft de NAVO een toegenomen activiteit van Russische onderzeeërs geregistreerd. Volgens Noorse bronnen zouden in december 2019 tien boten tegelijkertijd manoeuvres hebben uitgevoerd in de Noorse Zee en de Barentszzee. Meer dan ooit sinds het einde van de Koude Oorlog, en een buitengewone concentratie, simpelweg omdat de 58 onderzeeërs van de Russische marine verspreid zijn over vier ruimtelijk gescheiden zeeën.

Torpedo's zijn niet langer het gevaarlijkste wapen van alle onderzeeërs

Volgens deskundigen en de media was het doel van de oefeningen om aan de NAVO haar operationele paraatheid te tonen, inclusief haar vermogen om diep in de Atlantische Oceaan op te rukken. Dit blijkt ook uit andere individuele test- en patrouillereizen, voor zover de westerse zeestrijdkrachten deze hebben kunnen vaststellen.

Het belangrijkste operatiegebied voor onderzeeërs in de Russische Noordelijke Vloot blijft echter de Barentszzee. De meeste Russische onderzeeërs zijn hier ook gestationeerd. In het verleden dienden jachtonderzeeërs in de aangrenzende Noorse Zee alleen als geavanceerde verdediging voor strategische raketonderzeeërs verder naar het noordoosten, maar tegenwoordig is de regio een verzamelplaats voor aanvalswapens.

De belangrijkste wapens van de nieuwe Russische onderzeebootvloot zijn niet langer torpedo's, maar langeafstandskruisraketten. "De grootste uitdaging voor defensieve oorlogsoperaties tegen onderzeeërs is het bereik van vijandelijke anti-scheepskruisraketten, die binnen het komende decennium een ��bereik van 1.000 zeemijl zullen bereiken", waarschuwen experts van de Amerikaanse denktank Hudson Institute in een onlangs gepubliceerde analyse .

Landgerichte geleide raketten van het Kalibr-type, ten westen van Noorwegen gelanceerd door raketonderzeeërs van de nieuwe Yasen-klasse, kunnen nu al punten overal aan de Europese Noordzeekust bereiken, inclusief militair belangrijke overslaghavens zoals Bremerhaven of Rotterdam. Rusland demonstreerde de capaciteiten van deze raket in 2015 toen schepen uit de Kaspische Zee deze gebruikten om locaties in Syrië te bombarderen.

Deskundigen bevelen aan om de anti-onderzeebootverdedigingsmacht van de NAVO te verplaatsen

Om de dreiging van met raketten uitgeruste onderzeeërs in de Noorse Zee tegen te gaan, beveelt het rapport van het Hudson Instituut aan af te zien van grootschalige verdediging. "In plaats van te proberen onderzeeërs uit steeds grotere gebieden te verdrijven," zeggen de auteurs, "moeten de anti-onderzeebootoorlogstrategieën van de VS en hun bondgenoten hun focus verleggen naar het gebruik van offensieve operaties om te voorkomen dat vijandelijke boten hun onderzeeërs aanvallen. Bereik operationele gebieden ."

olgens deskundigen zijn onderzeeërs ook geschikt voor zogenaamde hybride oorlogsvoering. Ze kunnen onopgemerkt speciale troepen aan land brengen, die zonder nationaal embleem zouden kunnen opereren, zoals op de Krim. Dit geldt met name voor de dieselelektrische onderzeeërs die Rusland onderhoudt. Het Hudson Institute-rapport constateert ook dit: Russische conventionele gevechtsonderzeeërs zouden een aanvulling vormen op hybride operaties in de Oostzee en de Middellandse Zee.

En de gemeenschap ziet nog een gevaar : nieuwe speciale onderzeeërs kunnen ook zo diep duiken dat ze onderwaterkabels kunnen doorsnijden. De deskundigen zien vooral de verbindingen tussen Europa en Noord-Amerika als bedreigd, waardoor 90 procent van de officiële en commerciële gegevensuitwisseling tussen NAVO-partners en anderen plaatsvindt.

De Russische onderzeeër " AS-31" kan bijvoorbeeld waarschijnlijk duikdieptes tot 2.500 meter bereiken. Wanneer hij door een aangepaste strategische onderzeeër naar een missie wordt vervoerd, kan hij onopgemerkt zijn bestemming bereiken en daar onderzeese kabels manipuleren. Hoewel deze capaciteiten al bestonden tijdens de Koude Oorlog, werden ze opnieuw prominent toen de boot, ook wel bekend als 'Losharik', in de zomer van 2019 een ongeluk kreeg. Op dit moment wordt aangenomen dat de onderzeeër gerepareerd moet worden voordat hij weer kan worden gebruikt.

Harald

American submarines will be armed with Tomahawk anti-ship missiles next year

The United States Navy is gearing up to enhance its submarine capabilities with ship-targeting versions of the highly versatile Tomahawk missile, marking a strategic move to bolster military strength in the face of growing challenges from Chinese maritime forces, especially in the vicinity of Taiwan.

The Maritime Strike version of the Tomahawk, traditionally employed as a ground-attack weapon, is slated for deployment after Oct. 1 next year, as revealed by program manager Captain Jon Hersey in a recent statement. The new models will undergo modifications, incorporating a state-of-the-art guidance system that enables them to effectively engage mobile sea-based targets. Captain Hersey noted that the initial version was received in 2022 for rigorous testing before being declared combat-ready.

The decision to deploy the revamped Tomahawk version aligns with the broader U.S. strategy to fortify its arsenal of ship-attack missiles. These additions are intended to complement submarine-launched torpedoes and act as a countermeasure against China's numerically superior naval fleet.

In addition to submarines, the U.S. Navy plans to integrate these missiles into its surface vessels. However, the latter faces heightened vulnerability to China's anti-ship capabilities, both on land and at sea.

The upcoming deployment will focus on Los Angeles- and Virginia-class submarines, with the latter capable of carrying an impressive arsenal of up to 40 land-attack Tomahawks. These missiles, with a range of up to 1,600 km, provide a significant strategic advantage by offering greater standoff distances from Chinese anti-access and area-denial missile systems. According to Brent Sadler, a senior research fellow in naval warfare and advanced technology at the Heritage Foundation, this increased range complicates Chinese planning for any potential blockade or invasion of Taiwan.

However, experts note that more work is needed to refine strategies on how these missiles will be employed to overwhelm Chinese forces effectively. Vice-Admiral William Houston, the Navy's Submarine Forces Commander, expressed commitment to deploying the Maritime Strike Tomahawk as swiftly as possible. He highlighted that the dynamic nature of procurement, modernization, and fielding schedules involves various factors, including industrial base capacity and shipyard capabilities.

As geopolitical tensions continue to unfold, the arming of U.S. submarines with these advanced ship-targeting Tomahawk missiles marks a pivotal development in naval warfare capabilities, shaping the strategic landscape in the Indo-Pacific region.

https://alert5.com/2023/12/07/american-submarines-will-be-armed-with-tomahawk-anti-ship-missiles-next-year/

Harald

Saab Receives Order For Studies Of Future Underwater Capabilities For Sweden

Saab press release

Saab has signed a contract with the Swedish Defence Materiel Administration, FMV, to conduct concept development studies for future underwater capabilities.

The studies are preparatory in nature and will focus on the further development of key technology areas, as well as new technologies for submarines and submarine-related capabilities for Sweden.

Sweden has a long history of evolutionary submarine design and technology development by refining and adding new technologies to already existing solutions through an iterative development process.

"Underwater capabilities are of vital interest for Sweden. Saab's submarines are among the most modern conventional submarines in the world and a key capability for Sweden. These studies will help ensure that we stay in the forefront of innovation and technological development for years to come", says Mats Wicksell, Senior Vice President and Head of Saab's Business Area Kockums.

https://www.navalnews.com/naval-news/2023/12/saab-receives-order-for-studies-of-future-underwater-capabilities-for-sweden/


Kockums A26 surfacing

Harald

Hanwha Ocean proposes KSS-III submarine as strategic partnership in Poland's Orka Project

Hanwha Ocean, a maritime sector entity within the Hanwha Business Group in South Korea, has expressed its aspirations for a strategic collaboration with Poland in the naval sector. During a press conference at Hotel Belloto in Warsaw, Hanwha Ocean unveiled a comprehensive package of proposals

Hanwha Ocean aims to present to the Polish Navy its cutting-edge and sea-proven KSS-III Submarine, contributing to enhanced security in the Baltic Sea. Additionally, Hanwha Ocean shared its vision for Poland by establishing a strong industrial partnership, bringing economic and industrial benefits to the country. Vice President Sung Kyun Jeong, Head of Hanwha Ocean's Naval Ship International Business, said: "We are ready to offer the KSS-III Submarine, one of the world's best submarines, for Poland's Orka Project. We also want to share our long-term vision for the partnership with Poland on this occasion." Currently in active service with the Republic of Korea (ROK) Navy, the 3,600-ton class KSS- III has demonstrated advanced technologies and capabilities, contributing to enhanced deterrence of Poland.

Hanwha Ocean envisions not only providing state-of-the-art submarines but also offering comprehensive training programs for the Polish Navy. Collaborating with the Korean Navy, the training will encompass basic submarine courses, equipment operation training, tactical training with simulators, and onboard training at sea. Hanwha Ocean also mentioned that the Korean Navy is willing to support sea trials and on-the-job training, as well as share its submarine operation and maintenance know-how with the Polish Navy.

In a move to bolster Poland's self-sufficiency in maintaining its submarine fleet, Hanwha Ocean plans to establish a Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Center in Poland. This center will not only provide technical support through an on-site team but also ensure the timely delivery of spare parts, manage obsolescence, and offer extensive MRO knowledge, empowering Poland to independently sustain its submarine fleet efficiently.

Expanding beyond the military scope, Hanwha Ocean's proposal aims to foster a strategic pathway for Poland's industry. The collaboration goes beyond naval projects, encompassing partnerships in commercial vessels and offshore projects, showcasing Hanwha Ocean's expertise in these domains. The company also expresses a keen interest in exploring opportunities in renewable energy and engaging in research and development with Polish institutes and universities.

https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2023/november/13842-hanwha-ocean-proposes-kss-iii-submarine-as-strategic-partnership-in-poland-s-orka-project.html
Benji87

Babcock awarded £121million future submarine contract

Two contracts, worth collectively over £100 million, have been awarded to Babcock to support the development of the UK's future nuclear deterrent.

The Ministry of Defence say that the first, worth £66 million, has been awarded to Babcock to provide in-service submarine support expertise into the development of the UK's Dreadnought Class submarines – the future of the UK's nuclear deterrent.

"Covering the next 4.5 years, the contract will see Babcock provide the Ministry of Defence with technical and management support, engineering best practice and submarine maintenance achievability. Supporting the Prime Minister's priority to grow the economy, the contract will sustain a total of 150 jobs, primarily in Bristol, but also include specialised roles across other key sites, including Devonport, Clyde, Barrow in Furness, Leicester and Warrington.       

In addition, Babcock has also been awarded a £55 million contract by BAE Systems for Weapon Handling and Launch System (WHLS) and Submerged Signal Ejector equipment for boats 2-4 of the Dreadnought Class. The contract will support a further 100 jobs across the UK and will see Babcock work with BAE Systems and the MOD together to ensure the Dreadnought Class is delivered on time."

This programme will support the design, development, and manufacture of the four new Dreadnought Class ballistic missile submarines – the largest submarines ever to be operated by the Royal Navy.

Minister for Defence Procurement, James Cartlidge said:

"It is undeniable the pivotal role that British industry plays in the defence of our nation and our Allies, and I'm committed to supporting UK companies who are continuing to bolster our security whilst driving prosperity across our economy."

Babcock CEO David Lockwood said:

"Contributing our extensive expertise on the complex support submarines require is a hugely important aspect to the design of this new platform.  By participating early in the programme, we will help to maximise the UK's future defence capabilities."

The new Dreadnought Class submarines will be over 150 metres long and will have a crew of 130 personnel. In a first for a Royal Navy submarine, innovative new lighting will allow the crew to simulate night and day and it will be the first Royal Navy submarine to be built with separate female crew quarters.

It will also have modern gym facilities for the crew, including exercise bikes, rowers, weights, benches, a running machine and cross trainer.

Bron: https://ukdefencejournal.org.uk/babcock-awarded-121million-future-submarine-contract/#google_vignette
Harald

Spanish Navantia S-80 Plus Class Submarine eyes by several countries

The Spanish submarine S-81 Isaac Peral is currently undergoing sea trials, marking the final step before its official entry into active service. This development opens up new opportunities in the international submarine market, with five countries showing potential interest in acquiring these next-generation vessels.

Australia, Japan, France, the United Kingdom, and the United States were among the former potential candidates for the purchase of Spanish S-80 submarines. However, technical issues disrupted the program, leading Australia to opt for nuclear propulsion.

With the imminent delivery of the S-81 Isaac Peral to the Spanish Navy, five potential customers stand out: Turkey, India, the Philippines, Canada, and Poland. These countries are seriously considering the acquisition of these advanced submarines, known for their Air-Independent Propulsion (AIP) technology called BEST.

Technically, the S-80 has a submerged displacement of 2,965 tons, a length of 81.05 meters, a beam of 11.68 meters, and a draft of 7.3 meters. Its propulsion system consists of a single-shaft Etanol-AIP, three bio-ethanol engines, an electric motor, and an AIP fuel cell unit, enabling it to reach a surface speed of 12 knots and up to 19 knots when submerged. It also boasts an impressive range of 8,000 kilometers and can stay submerged for 30 to 55 days, with a test depth of 460 meters.

The standard crew consists of 32 members, with an additional capacity of 8 troops. The armament includes six 533 mm torpedo tubes equipped with DM2A4 torpedoes and Harpoon missiles UGM-84 Sub-Harpoon block II.

Harald

Hanwha Ocean Signed MOU With Four Canadian Firms For Patrol Submarine Project

The South Korean company Hanwha Ocean (formerly DSME) signed a memorandum of understanding with four Canadian technology companies at the Deep Blue Forum 2023 in Ottawa, the company announced on November 3.

Four firms including CAE, J-Squared Technologies, Modest Tree and Des Nedhe will be the key players in providing simulator technology, electronic componentry, virtual reality (VR) training systems and submarine-related constructions and logistics solutions.

Earlier this year, Naval News reported that Hanwha Ocean signed a Technical Cooperation Agreement with Babcock on the Canadian Patrol Submarine Project (CPSP). In addition to that, four new MOUs which were secured during Deep Blue Forum 2023 will further strengthen Hanwha Ocean's foothold in Canadian maritime defense sectors, as Royal Canadian Navy seeks to replace its aging fleet of four Victoria-class submarines with newer models from international sources.

Citaat"We are thrilled to see new opportunities for defense cooperation between Hanwha Ocean and our new Canadian partners – CAE, J-Squared Technologies, Modest Tree and Des Nedhe Group. With the signing of these MOUs, Hanwha will seek to build and develop strategic relationships with our new partners, which will eventually enhance bilateral cooperation between the Republic of Korea and Canada."
Sung Kyun Jeong, Senior VP, Head of Naval Ship International Business at Hanwha Ocean

Royal Canadian Navy's (RCN) CPSP project is aimed to replace four Victoria-class submarines that were acquired between 2000 and 2015. While these submarines may look new from their delivery dates to RCN, all four submarines have been transferred secondhand feom the Royal Navy (RN), with their original EIS (Entry into Service) dating back to mid-90's. Given RCN's preference over more capable and powerful submarines that can be put into service with minimal modifications and meet RCN's requirements for interoperability, Canada is virtually left with two options – the South Korean Dosan-Ahn Changho class or the Japanese Taigei.

Dosan-Ahn Changho class submarine was originally developed by DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.) which then was absorbed into South Korea's biggest defense tech firm Hanwha earlier this year. Its most important capability is the ability to carry SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile) as it carries six VLS (Vertical Launching system) cells. It can also carry Hyunmoo-III SLCM (Submarine-Launched Cruise Missile) and Beomsangeo (Tiger Shark) heavyweight torpedoes, as well as UGM-84 Harpoon missiles for anti-ship warfare.

Hanwha Ocean successfully delivered the first Dosan-Ahn Changho class submarine in 2021 and this delivery solidified Hanwha Ocean's position as the world-leading submarine manufacturer equipped with various new capabilities and operational compatibility with the U.S. system.

Submarines are a vital part of modern naval warfare, yet old Victoria-class submarines are just not suitable enough to provide essential security for a country as big as Canada. The new submarines from Hanwha Ocean are expected to adequately level-up Canada's ability to counter its biggest threat, China, as well as Russia.

https://www.navalnews.com/naval-news/2023/11/hanwha-ocean-signed-mou-with-four-canadian-firms-for-patrol-submarine-project/

Harald

US Navy sub boss reveals new details on AUKUS Virginia class sub sales to Australia

Vice Adm. Bill Houston said the sales of in-service Virginia-class subs will be in 2032, 2035 and a newly produced sub in 2038.

The optimal pathway for the AUKUS security pact will include sales by the US of the three initial Virginia-class submarines to Australia in 2032, 2035 and 2038, according to a senior US Navy officer.

Vice Adm. Bill Houston, commander of submarine forces, told reporters Tuesday at the Naval Submarine League the sales in 2032 and 2035 are planned to be in-service submarines while the sale in 2038 will be a new construction vessel from US production lines.

That new construction submarine will be part of Block VII, Houston said, meaning it will not have the Virginia Payload Module, the mid-body section equipped on certain Virginia-class submarines that increases the boat's missile capacity.

Though the AUKUS security arrangement with its centerpiece nuclear-powered sub provision was announced with great fanfare in March, a workable timeline for the ambitious project has only emerged in drips and drabs since, with Houston's comments providing the latest clarity on the first phase of Australia's sub acquisition. Later clean-sheet design nuclear-powered subs, dubbed SSN-AUKUS, are expected to follow the Virginia-class transfers.

Although Houston laid out the preliminary timeline for the sales, both the White House and the Defense Department broadly have emphasized that the transactions will not occur until Australia's navy and industrial base is prepared.

While AUKUS, a trilateral security pact between the United States, United Kingdom and Australia, has won bipartisan support on Capitol Hill, lawmakers have shown increasing concern about the impact it will have on the US submarine industrial base — specifically whether industry can support the increased production necessary to support AUKUS as well as the pre-planned programs of record for the Virginia- and Columbia-class submarines.

The industrial base's recent cadence of Virginia-class submarines has averaged between 1.2 and 1.3 boats per year compared to the service's stated goal of two subs annually. That requirement for two Virginia-class boats, combined with the need to produce one Columbia-class sub per year, is what the Navy calls "1+2."

"The recapitalization process to achieve the 1+2 cadence increases the demand on the US [submarine industrial base] by a 'workload equivalent' factor of five by 2028," service leaders said in written congressional testimony on Oct. 25.

On top of all that, the anticipated Australian investment in US industry is expected to help bring the Navy's Virginia-class production requirements from 2.0 to 2.33 subs per year.

The Navy and the Pentagon's office of Cost Assessment and Program Evaluation recently completed a submarine industrial base study that the service said informed both the president's recent supplemental funding request, which included $3.4 billion for the Navy's submarine fleet, shipyard infrastructure and associated industrial base, as well as the upcoming fiscal year 2025 budget request.

Pentagon spokesman Brig. Gen. Pat Ryder said on Tuesday that while the study's results are being briefed to lawmakers, the document is "procurement-sensitive and will not be released publicly."

Matt Sermon, a senior Navy civilian overseeing a key office that worked with CAPE, said today at Naval Submarine League that one of the key issues that have "gated" the service from achieving its 1+2 cadence is workforce.

"Our ability to get the key technical trades, the engineering, the project management and leadership workforce to do one plus two plus sustainment plus partnership is challenged," he told reporters. "That's why you heard in my discussion today as well as in my everyday actions, that the focus on connecting with the nation, attraction, recruiting, training, retention is our foundational item."

https://breakingdefense.com/2023/11/us-navy-sub-boss-reveals-new-details-on-aukus-virginia-class-sub-sales-to-australia/

Parera

Noorse minister van Defensie open voor bestellen extra onderzeeboten

Het Noorse ministerie van Defensie staat open voor het bestellen van nog eens twee extra Type 212CD-onderzeeboten. Dat blijkt uit een interview bij de Noorse televisiezender TV2 met de minister van Defensie Bjørn Arild Gram en de commandant van de onderzeedienst Jim Robertsen. De belangrijkste reden is de verhoogde Russische activiteit in de Noord-Europese wateren.

https://marineschepen.nl/nieuws/Noorse-minister-van-Defensie-staat-open-voor-extra-onderzeeboten-021123.html

Noorwegen heeft nu 4 boten besteld met mogelijk dus 2 stuks extra, Duitsland heeft er 2 besteld met aanwijzingen richting 4 tot 6 extra boten. Daarnaast loopt de aanbesteding van Nederland nog met 4 boten waarbij ik hoop dat er welke keuze dan ook het ooit weer 6 boten worden voor de KM.

In theorie kan de Type 212 familie dan oplopen tot 20 onderzeeboten.

Harald

America Providing Advanced Systems For Taiwan's New Submarine  ( Maar het blijft een basis Nederlands ontwerp en nu is het een Zwaardvis 2.0/NG ..  :big-smile:  )

The U.S Navy represent the pinnacle of submarine technology. With a few notable exceptions, this is not exported. Now Taiwan, which has unveiled its first locally designed submarine, is relying on some key elements of American tech.

Taiwan held the launch ceremony of its first indigenous submarine, Hai Kun, in the port city of Kaohsiung on September 28 2023.

An analysis of imagery confirms that the  submarine is based on the Hai Lung-class already in service. The Hai Lungs are generally well balanced boats which form a solid starting point for Taiwan's to develop its own submarines.

The Hai Kun-class is essentially a reverse engineered Hai Lung (Zwaardvis) class with a few visible differences. The submarine has been brought up to date however with the incorporation of modern U.S. supplied systems.

Dutch Design Lineage, Updated
Taiwan received two Hai Lungs from the Netherlands in the 1980s. Their design is based on the Dutch Zwaardvis-class, which itself is derived from the U.S. Navy's Barbel-class. So in design terms the new boat is directly descended from the American and Dutch lineage.

Despite this, there has been widespread speculation in media that the submarines are in some way based on Japanese types. While reports that Japanese engineers provided assistance may be true, the extent of the design influence is overstated. Coincidentally modern Japanese submarines are also descended from the Barbel lineage so have some similar design choices.

Even today the basic pattern of the Zwaardvis remains valid. They are seagoing designs suitable for relatively long patrols. They can be characterized as having a relatively large weapons load, ample crew accommodation, and space for three diesel generators. This latter feature allows for rapid recharging of the batteries.

Although the Hai Kun-class' basis is Dutch, the design, construction and equipment is a local project. Inside there are many new systems replacing the 1980s technology of the Hai Lungs.

America Providing Key Systems to Taiwan
Externally the Hai Kun-class can be differentiated from the earlier Hai Lungs by the switch to X-form rudders. It also has a more modern blended sail, which is built around a modern mast system.

The masts are supplied by L3 Harris and are expected to include electro-optical 'periscopes'. These masts, which are similar to the ones aboard the U.S. Navy's Virginia-class, have several advantages. They do not penetrate the hull so they are safer for the boat if it accidentally hits a ship.  This happens frequently enough to be a real concern with traditional periscopes which go into the hull. When they hit something they can bend and cause leaks where they meet the hull. The new system is completely outside the hull so this will not happen.

Another advantage is that they are modular, meaning that new masts can easily be switched in or out. And the modern optics means that the periscope doesn't have to be raised for as long, so it is less likely to be detected.

Heavy Armament
The submarine will be armed with the U.S. supplied MK-48 Mod6 Advanced Technology (AT) heavyweight torpedoes. 18 were approved for sale to Taiwan in 2020. These weapons, while not the latest model, are thoroughly modern. Their carriage will provide both anti-ship and anti-submarine capabilities.

The torpedoes are expected to be complemented by the submarine-launched version of the U.S. Navy's famous Harpoon anti-ship missile. The UGM-84 Sub-Harpoon is already in service with Taiwan aboard the Hai Lunch-class.

The weapons are integrated into a combat management system supplied by Lockheed Martin. This is fed target data from the submarine's primary sensor, a sonar suite supplied by Raytheon. This features a bow array below the torpedo tubes, and large flank arrays running along either side.

Taiwan will be rightly proud of the achievement of designing and building its first submarine. Naturally in such an endeavor many key systems have to be imported. And America is providing the most conspicuous elements which promise to make it a potent fighting machine.

https://www.navalnews.com/naval-news/2023/10/america-providing-advanced-systems-for-taiwan-new-submarine/


https://www.navalnews.com/wp-content/uploads/2023/10/Taiwan-Hai-Kun-IDS-Submarine-Cutaway-scaled.jpg

Taiwan's new submarine, the Hai Kun class, features a number of American systems. These include the sonar, weapons, combat system and masts. The submarine retains much of the overall design of the Dutch build Zwaardvis class.

Harald

UK MoD Awards SSN-AUKUS Submarine Design Contracts

The UK Ministry of Defence awarded contracts for the detailed design of the SSN-AUKUS next generation submarine to BAE Systems, Rolls-Royce and Babcock.

UK MoD press release

UK businesses will be behind the design and manufacture of the world's most advanced submarines, following the awarding of £4 billion of contracts today [1 October].

The signing of the Detailed Design and Long Leads (D2L2) Phase with BAE Systems (BAES), Rolls-Royce and Babcock Marine represents a significant milestone for both the UK and the trilateral AUKUS programme as a whole, in the lead up to build the future class of nuclear-powered attack submarines, known as SSN-AUKUS.

The contracts totalling £4 billion will progress the programme through the design, prototyping and purchase of main long lead components for the first UK submarines, allowing construction to commence in the coming years and ensure the stability and resilience of our domestic supply chain.

Building on more than 60 years of British expertise in designing, building and operating nuclear-powered submarines, the D2L2 contracts will support thousands of highly skilled jobs in the UK – a clear demonstration of how the AUKUS programme supports the Prime Minister's priority to grow the economy.

Alongside the design development and long-lead procurement, infrastructure at the submarine shipyard in Barrow-in-Furness and the nuclear reactor manufacturing site in Raynesway, Derby will be developed and expanded where needed to meet the requirement of the future submarine build programme.

The aim is to deliver the first UK submarines into service in the late 2030s to replace the current Astute-Class vessels, and the first Australian submarines will follow in the early 2040s. They will be the largest, most advanced and most powerful attack submarines ever operated by the Royal Navy, combining world-leading sensors, design and weaponry in one vessel.

Construction of the UK's submarines will take place principally in Barrow-in-Furness, while Australia will work over the next decade to build up its submarine industrial base, and will build its submarines in Australia with Rolls-Royce supplying the nuclear reactors for all UK and Australian submarines.

https://www.navalnews.com/naval-news/2023/10/uk-mod-awards-ssn-aukus-submarine-design-contracts/

Ace1

Citaat van: Huzaar1 op 28/09/2023 | 19:13 uurIs dit een evolutie van de zwaardvis?

Ik vermoed een mix van de Zwaardvis klasse en Barbel klasse voorzien van een X roer.

https://marineschepen.nl/schepen/zwaardvis-1972.html

Huzaar1

"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"