Archief > Archief overigen

Enquêtecommissie Srebrenica presenteert eindrapport

(1/1)

pieter:

--- Citaat ---Uitgegeven: 26 januari 2003 11:45

DEN HAAG - Maandag presenteert de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica haar eindrapport over de vraag of Nederland verantwoord heeft gehandeld bij de aanvaarding en de uitvoering van de VN-vredesmissie in de moslimenclave in Bosnië in de periode 1994/1995. De val van Srebrenica, in juli 1995 kostte aan tenminste 7000 moslims het leven. Het rapport van de commissie-Bakker dient als basis voor de parlementaire eindafrekening van het Nederlands-Bosnisch trauma.

Bijna acht jaar lang heeft de Nederlandse politiek die eindafrekening ontlopen. Pas eind vorig jaar, nadat de VN al lang de hand in eigen boezem had gestoken en ook Frankrijk zich in het reine had gebracht over zijn optreden in Bosnië en nadat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod) na zes jaar vorsen een historische verantwoorde studie over de gang van zaken had uitgebracht, besloot de Kamer tot een eigen enquête.

Aftreden

De verantwoordelijke politici uit de tijd van de UNPROFOR-missie hebben inmiddels allemaal de Nederlandse politieke arena verlaten, met uitzondering van de CDA'er De Hoop Scheffer, die hoopt op voortzetting van zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse regering nam onder druk van toenmalig premier Kok in april vorig jaar het besluit om af te treden naar aanleiding van de conclusies van het Niod-rapport. Niet alle bewindslieden in dat tweede paarse kabinet stonden te trappelen om het voorbeeld van de eerste minister te volgen.

Medeverantwoordelijk

Tweede-Kamerleden die niets met het drama hebben uit te staan, mogen straks de vraag beantwoorden in hoeverre Nederland schuld draagt aan de totale mislukking van de VN-missie en of het kabinet terecht, of zelfs misschien al eerder had moeten aftreden. Premier Kok, een van de weinige hoofdrolspelers die er van begin tot eind bij is geweest, liet al weten dat Nederland geen schuld draagt maar wel medeverantwoordelijk is.

Schuld

Die uitspraak is door een van de andere Srebrenica-veteranen, het oud-GPV-Kamerlid Van Middelkoop, nooit begrepen. Als je verantwoordelijkheid draagt, draag je ook schuld, was zijn stelling voordat hij gedwongen door de verkiezingsuitslag van mei vorig jaar het veld moest ruimen.

Media-aandacht

Het eindrapport is tot stand gekomen op basis van tientallen voorgesprekken en een veertigtal verhoren onder ede door de zes Kamerleden tellende commissie. Bert Bakker, de voorzitter, onthult rond 12.00 uur het advies van de commissie. Het was een al lang van tevoren aangekondigde datum, maar de democraat zal er niet al te blij mee zijn. Hij loopt het risico in de media-aandacht fors beconcurreerd te worden door CDA-informateur Donner, die zijn eerste persconferentie geeft over zijn verkenning van het politieke landschap na de verkiezingen van vorige week.

Definitief oordeel

Met het eindrapport wordt de commissie geacht de Kamer in staat te stellen "een definitief oordeel te vellen over het optreden van de Kamer, de Nederlandse regering en ambtelijk-militaire verantwoordelijken in de aanloop naar, tijdens en na de gebeurtenissen in Srebrenica". Centraal staan de antwoorden op de vragen of de politiek en de militaire top alles in hun vermogen hebben gedaan om het Nederlandse VN-bataljon naar behoren zijn werk te laten doen en of al het mogelijke is gedaan om de plaatselijke bevolking van Srebrenica te beschermen.

Fotorolletje

Verder is interessant of de commissie een antwoord kan formuleren op de vraag waarom luchtsteun op cruciale momenten is uitgebleven en of de landmacht na de val bewust, voor het imago schadelijke informatie heeft weggemoffeld (het fotorolletje met opnamen van vermoorde moslims) en, nog erger, de eigen minister het bos in heeft gestuurd.

Struisvogelgedrag

Belangwekkend is verder het antwoord op de vraag of de politieke fracties zich in de aanloop van de uitzending wel voldoende professioneel hebben gedragen of dat zij zich hebben laten meeslepen door de emotionele waan van de dag. En zal de commissie ingaan op het struisvogelgedrag van Kamerleden die tijdens een bezoek aan Dutchbat in 1994 al te horen kregen dat de missie van geen kanten deugde, maar daarover tot en met de enquête bleven zwijgen?

Trauma's verwerken

De conclusies van de commissie-Bakker en het debat dat daarna gevoerd gaat worden, kan bijdragen aan het verwerken van de trauma's en de bitterheid die de Dutchbatters uit Srebrenica hebben opgedaan in de 7,5 jaar dat zij nu al bloot staan aan 'onthullingen' over alles wat er wel niet mis is gegaan met de vredesoperatie. Verder staat ook het IKV klaar om het eindrapport tot de laatste letter te spellen.

Excuses

De christelijke belangengroep onder leiding van algemeen secretaris Mient Jan Faber, vindt dat Nederland de nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica in de kou heeft laten staan en wil dat de regering excuses maakt en ruimhartig financieel boete doet. Dinsdag zal Faber zijn eigen conclusies trekken over het rapport.
[bron: ww.nu.nl]

--- Einde van citaat ---

Ben wel benieuwd of er nog veel nieuws vertelt zal worden :-X

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie