Rijksbegroting & Politieke toekomst

Gestart door Lex, 13/05/2011 | 15:47 uur

Harald

SGP is van oudsher alwel pro defensie.

Alle punten zijn van belang, maar er springen voor mij wel een paar punten naar voren waarbij ze doelen op aanschaf van directe systemen, materieel, namelijk punt ;
1110 .. uitbreiding heli vloot, dan denkend aan transport met maritieme mogelijk, bijvoorbeeld extra Caracal's en ook uitbreiding van gevechtsheli's ala Apache E
1111 .. waarbij ik dan denk aan SHORAD, SPAAG , een voor mij sterk onderbelicht thema in toekomstige conflicten. En ontbreekt in voldoende aantallen in de KL.
1114 .. herinvoering MPA, prima om dat in een "pool" te proberen. P8 lijkt me dan een logische keuze ivm de keuze can omliggende landen.
1116 .. herinvoering tanks, en eigenlijk dan nog verder het mech. Optreden

silvester herc

Een deeltje uit het uitgebreide verkiezingsprogramma wat betreft Defensie van de SGP je zou er bijna op stemmen ;)
Middelen uitbreiden en moderniseren
1107. Nederland moet blijven bouwen aan een veelzijdige en robuuste krijgsmacht bestaand uit
marine, luchtmacht, landmacht, marechaussee en 'cyber'. Bijzondere aandacht is nodig voor
niches zoals special forces, ballistische raketverdediging, onderzeeboten, (strategisch)
luchttransport.
1108. We moeten rekening houden met het gevaar dat (digitale) oorlogvoering zich in de toekomst
óók richt op cruciale (civiele) infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, datacenters of
waterkeringen. Om goed voorbereid te zijn op deze digitale oorlogvoering moet meer budget
worden vrijgemaakt voor het defensie-cybercommando en de MIVD. Meer mensen kunnen
zorgen voor meer kennis en slagkracht bij defensieve én offensieve inzet. Naast de
operationele systemen moeten ook logistieke systemen volwaardig beveiligd worden. Waar
nodig worden inlichtingen- en veiligheidsdiensten extra toegerust voor deze taak. Dit is ook
van belang voor onze economische veiligheid.
1109. Nederland moet minimaal het aantal F-35's aanschaffen dat nodig is voor drie
gevechtssquadrons (namelijk 52 toestellen). Daarbij moet de noodzaak onderzocht worden
van de aanschaf van nog meer jachtvliegtuigen op langere termijn.
1110. Er worden plannen ontwikkeld voor vervanging en uitbreiding van de helikoptervloot. Er is
behoefte aan zowel transport- als gevechtsheli's.
1111. NAVO-landen moeten een luchtverdedigingssysteem ontwikkelen en in gebruik nemen dat
bestand is tegen de allernieuwste wapensystemen. Denk aan zwermen drones of supersnelle
('hypersonische') Russische raketten.
1112. Nederland ligt aan zee en is vanouds een maritieme handelsnatie. Voor ons land is en blijft
een sterke marine dan ook cruciaal. Dit vergt een combinatie van goed uitgeruste
oppervlakte- en onderwaterschepen, helikopters, een maritieme patrouillevliegtuigcapaciteit,
en onbemande systemen voor onder meer het vergaren van inlichtingen, amfibische operaties
en slimme zee-zee en zee-landwapens.
1113. Nederland moet vier nieuwe onderzeeboten aanschaffen. Deze vormen namelijk een cruciaal
wapen in de inlichtingenvergaring, (digitale) oorlogsvoering, en (geheime) inzet van
maritieme special forces. Naast prijs en kwaliteit moeten ook behoud van Nederlandse
marine-kennis en werkgelegenheid 'in de regio', bijvoorbeeld Zeeland, bepalend zijn voor de
keuze van een onderzeebootbouwer. Datzelfde geldt overigens voor de vervanging van
oppervlakteschepen, zoals M- en LC-fregatten.
1114. Nederland moet, wellicht samen met een 'pool' van bondgenoten, aanschaf overwegen van
maritieme patrouillevliegtuigen zoals de 'slimme' P-8 Poseidon. Dit is nodig gezien de inzet
van geavanceerde onderzeeboten door andere landen, de onrust en migratiestromen aan de
grenzen van Europa, en inzet in het Caribische deel van ons Koninkrijk.
1115. Marineschepen moeten vanzelfsprekend zonder gedoe in de marinehaven van Den Helder
kunnen blijven afmeren.
1116. De onrust en dreigingen aan de oostgrens van het Europese continent vragen om het
heroprichten van een eenheid van gevechtstanks. De huidige achttien 'leasetanks' schieten
tekort om de hele Landmacht te laten oefenen in samenwerking met tanks.voor meer zie link
https://tweedekamer.sgp.nl/actueel/nieuws/woord-houden-verkiezingsprogramma-2023-2027


Kaaskop2

Citaat van: Lynxian op 26/09/2023 | 01:11 uurHun investeringsbudgetten voor specifieke projecten (zoals de nieuwe korvetten en de straaljagers) zijn geïndexeerd, dus inflatie hoeft niet uit budget te worden gecompenseerd, zoals in Nederland

Dat is in Nederland ook niet het geval. Ieder jaar wordt de begroting van defensie (en de andere departementen) gecompenseerd voor de loon- en prijsontwikkeling. Dat gebeurt bij de voorjaarsnota op basis van CPB-ramingen met betrekking tot de inflatie.

Lex

Stikstof geen belemmering voor heropenen van vliegbasis De Peel

Stikstofregels staan het heropenen van de vliegbasis De Peel niet in de weg. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie. Het vliegveld moet een oplossing bieden voor het gebrek aan ruimte voor militaire vliegoefeningen.

Vliegbasis De Peel, dat ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg, is 30 jaar geleden gesloten. Door de jaren heen hebben ook andere vliegbases de deuren gesloten, maar het aantal militaire vliegtuigen is juist toegenomen. De heropening van vliegbasis De Peel moet meer luchtvaarttrainingen mogelijk maken, schrijft 1Limburg.

Tegelijkertijd komt er in natuurgebied De Peel drie keer zoveel stikstof neer als toegestaan. Onderzocht moest worden of de stikstofuitstoot zou toenemen door de heropening van de vliegbasis. Dat is, onder meer door een grote militaire oefening naar een andere locatie te verplaatsen, niet het geval. Met die uitkomst is de heropening van de vliegbasis een stap dichterbij gekomen.

Geluidsoverlast
Naast de uitstoot van stikstof maken omliggende gemeenten zich zorgen over de geluidsoverlast van de vliegtuigen. Militaire vliegtuigen zouden maximaal 1800 keer per jaar mogen opstijgen en landen. Bewoners vrezen dat die vliegbewegingen ten koste gaan van de leefbaarheid.

Vliegbasis De Peel zal op zijn vroegst in 2024 weer opengaan.

NOS.nl, 27-09-2023, 21:46

Huzaar1

Het is natuurlijk wel wat makkelijker als pensioenen en lonen niet uit dat budget hoeven te worden betaald. Maar dan alsnog, impressive.

Alhoewel, als je echt inzoomt rijdt daar niet de meest moderne krijgsmacht rond. Maar dat hoeft ook niet.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Lynxian

En even zitten neuzen op de Engelse website van het Finse Ministerie van Defensie en ik ben daarbij dit rapport tegengekomen uit 2021 (ik kon geen nieuwere vinden):

Government's Defence Report (2021)

Een korte samenvatting (met de relevante geciteerde teksten van pagina 54 hieronder vol uitgeschreven, voor de volledigheid):

  • Hun defensiebudget is 1,8% in 2021. Worden de pensioenen, grenswacht en buitenlandse missies meegerekend - die dus uit aparte potten komen van buiten defensie - dan waren hun defensieuitgaven in 2021 al 2,1%;
  • Er lijkt een pragmatisch defensiebeleid te worden gevoerd: komen er grote vervangingsprojecten aan, dan worden de budgetten tijdelijk verhoogd. Op die manier kan je dus wel 700 stuks artillerie bezitten. 700 van die dingen onderhouden is duur, maar tegelijkertijd is ze onderhouden per jaar een stuk minder drukkend op het budget dan wanneer je de investering mee moet nemen in het totale kostenplaatje;
  • Er wordt gesproken over aparte budgetten voor strategische defensie-aankopen (zoals hun 4 nieuwe korvetten en de F-35). Ik kan uit het rapport niet zo snel opmaken of deze budgetten onderdeel maken van het (jaar)budget van hun defensie, maar wellicht dat ze dus nog externe potten hebben;
  • Hun investeringsbudgetten voor specifieke projecten (zoals de nieuwe korvetten en de straaljagers) zijn geïndexeerd, dus inflatie hoeft niet uit budget te worden gecompenseerd, zoals in Nederland
  • Ik vermoed dat de mogelijkheid bestaat dat de dienstplichtigen wellicht deels door andere ministeries worden betaald, maar dat kon ik met mijn beperkte google tijd even niet zo snel vinden. Dus mijn aanname is precies dat. Maar ik kan me wel voorstellen dat een dienstplichtige goedkoper is dan een beroepssoldaat (lager salaris en geen pensioen?)

Citaat van: Government's Defence Report (2021)In 2021 Finland's defence budget is a total of EUR 4.6 billion, which is approximately
1,8 % of the Gross Domestic Product. Calculations of defence expenditure that follow
international praxis allows for the inclusion of military pensions, parts of the Border
Guard's expenditures and the Ministry of Foreign Affairs expenditures on international
crisis management. When these are included, the share of GDP is approximately 2.1 %.

(...)

Maintaining and developing the Defence Forces' capability is dependent on the full
realisation of the funding outlined in the 2017 Government Defence Report. The capability
of the Finnish Defence Forces has been maintained and developed based on this funding:
partially returning to the required materiel investment levels, additional funding for
improving readiness and separate funding for strategic capability projects has enabled
maintaining defence capabilities on a level required by the tasks.

(...)

The Squadron 2020 project will replace Navy vessels that will be decommissioned, and the
HX programme will replace Air Force capabilities that will be decommissioned. Parliament
has approved the additional funding for both strategic capability projects in full. The
index and foreign exchange costs created by the strategic capability procurements will be
budgeted separately in annual budgets. The unallocated financing portions of the multi-
role fighter purchase will be annually adjusted for purchasing power as necessary.

Lynxian

Citaat van: Huzaar1 op 25/09/2023 | 13:22 uurAangepast, en er zit geen mening tussen. Enkel feitelijke cijfers met een rekensom die iedereen kan maken.
Top, bedankt voor de aanpassing!

Het verschil tussen België en Finland verbaasd me wat minder. Ja, wat Finland doet is enorm knap (zoveel lager zullen de lonen ook weer niet zijn?) maar ze hebben daar wel te maken met een defensieapparaat dat ze altijd hebben onderhouden en waarbij de pensioenen vermoedelijk niet in het budget zitten. Als alles tip-top in orde is dan lijkt 't me veel goedkoper in onderhoud dan wanneer je al 40 jaar lang je defensieapparaat kapot bezuinigd.

Huzaar1

Citaat van: Lynxian op 25/09/2023 | 12:27 uurHuzaar, is dit een nieuwsartikel of je eigen mening? Lijkt door het citaat op een nieuwsartikel waar je op hebt gereageerd, alleen dan weet ik niet waar het artikel eindigt en je mening begint.

Aangepast, en er zit geen mening tussen. Enkel feitelijke cijfers met een rekensom die iedereen kan maken.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Lynxian

Citaat van: Huzaar1 op 25/09/2023 | 09:15 uurDefensie budget voor 2024 is nu bepaald op 21,4 miljard euro.
 
"Volgend jaar heeft het kabinet € 21,4 miljard begroot. Dat is voor de invulling van de grondwettelijke taken van Defensie en om de gereedheid en inzetbaarheid van eenheden te versterken. De versterking van de krijgsmacht gebeurt steeds meer in samenwerking met Europese- en NAVO-partners"

Hoofdzakelijk gaat het geld naar materieel, maar voornamelijk naar voorraden. Munitie.

In vergelijking, het Belgische defensiebudget ligt op 6.5 miljard euro.

Inmiddels zit Nederland op een drie keer zo groot budget, en we zijn daarmee aan het repareren, naast hier en daar wat uitbreidingen. En onze basis was al groter en in minder slechte staat.

Ik zie geen mogelijkheid meer voor Belgie, om gedane schade te financieren en in te halen. Het benodigde bedrag om in lijn te lopen wordt zo groot dat niemand meer die rekening ergens durft op te maken.

Ook bijzonder, Finland geeft ongeveer 6 miljard per jaar uit aan defensie. Dat is 2.3% van haar BNP. Ik begrijp even niet hoe het kan dat Finland met dat geld zoveel kan doen.
Huzaar, is dit een nieuwsartikel of je eigen mening? Lijkt door het citaat op een nieuwsartikel waar je op hebt gereageerd, alleen dan weet ik niet waar het artikel eindigt en je mening begint.

Huzaar1

#24753
Defensie budget voor 2024 is nu bepaald op 21,4 miljard euro.
 
Citaat"Volgend jaar heeft het kabinet € 21,4 miljard begroot. Dat is voor de invulling van de grondwettelijke taken van Defensie en om de gereedheid en inzetbaarheid van eenheden te versterken. De versterking van de krijgsmacht gebeurt steeds meer in samenwerking met Europese- en NAVO-partners"

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/09/19/prinsjesdag-2023-dreigingen-wereldwijd-onderstrepen-noodzaak-van-een-sterke-krijgsmacht#:~:text=Volgend%20jaar%20heeft%20het%20kabinet,Europese%2D%20en%20NAVO%2Dpartners.


Hoofdzakelijk gaat het geld naar materieel, maar voornamelijk naar voorraden. Munitie.

In vergelijking, het Belgische defensiebudget ligt op 6.5 miljard euro.

Inmiddels zit Nederland op een drie keer zo groot budget, en we zijn daarmee aan het repareren, naast hier en daar wat uitbreidingen. En onze basis was al groter en in minder slechte staat.

Ik zie geen mogelijkheid meer voor Belgie, om gedane schade te financieren en in te halen. Het benodigde bedrag om in lijn te lopen wordt zo groot dat niemand meer die rekening ergens durft op te maken.

Ook bijzonder, Finland geeft ongeveer 6 miljard per jaar uit aan defensie. Dat is 2.3% van haar BNP. Ik begrijp even niet hoe het kan dat Finland met dat geld zoveel kan doen.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Huzaar1

Ik hou sowieso niet van dat soort file dump posts zonder enige context.

Wat moet ik ermee? Waarom is het het lezen waard,  wat valt op, etc. Duidt het even godsakker
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"Huzaar1

We willen toch graag munitie voor dat apparaat. Omwille van een goede partner en buur, waar andere landen een voorbeeld aan kunnen nemen, helpen we hen en daarmee onszelf.

Systemen komen er weer bij.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Harald

Citaat van: Huzaar1 op 20/09/2023 | 20:45 uurWat loop je allemaal aannames te doen dan.
En als iemand hier niet goed leest.

Ee komt 4 miljard structureel per jaar bij.
:hrmph:  :hrmph:  het was gewoon  een reactie op een post #24637 en dat het een voorbeeld was leek me duidelijk. Een voorbeeld hoe de 5 stuks PULS systemen voor Duitsland via NL aangekocht zou kunnen worden. En dat het niet negatief voor NL hoeft te zijn.
Niks meer, niks minder.

Daar heeft die 4 miljard niks mee te maken
Maar goed, het wordt nu weer eens groter gemaakt dan het is, hoeft te zijn.

Klaar en weer verder.