Algemeen > Van alles en nog wat!

Nikko Norte's boek "Onvoorspelbaar Verleden"

(1/16) > >>

A.J.:
Vandaag viel mijn oog op het volgende bericht:


--- Citaat ---Kabinet oneens met boek van Rotterdammer over Uruzgan

Het kritische boek van Rotterdammer Nikko Norte over de militaire missie in Uruzgan heeft geleid tot Kamervragen. In reactie daarop zegt het kabinet afstand te nemen van de conclusies die in het boek worden getrokken.

Nikko Norte was in 2006 en 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan, als Nederlandse militair. In het onlangs verschenen boek Onvoorspelbaar Verleden zegt hij dat de missie onzin was.

"Het was daar vredig en die mensen wilden geen hulp. Wij hebben voor problemen gezorgd door er tegen een niet bestaande vijand te vechten, de Taliban."

Volgens Norte waren er wel schaarse incidenten, maar waren die het werk van individuele 'hooligans' en niet van de georganiseerde Taliban.

Het SP-Kamerlid Karabulut stelde Kamervragen die door de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) zijn beantwoord. "De uitspraken in het boek zijn voor rekening van de auteur. Het kabinet herkent zich niet in het geschetste beeld van de Nederlandse missie in Uruzgan."

Onnodige slachtoffers

Nikko Norte stelt dat het Nederlandse leger veel te zwaar heeft ingezet en dat er daardoor juist problemen ontstonden en onnodige slachtoffers zijn gevallen. De ministers willen dat 'met klem' tegenspreken. "Het was een missie met reële militaire risico's."

Blok en Bijleveld spreken ook van een succesvolle operatie. "Afghanistan heeft stappen gezet op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, onderwijs, vrouwenrechten en een eigen veiligheidsapparaat. Het land is daardoor geen uitvalsbasis voor internationaal terrorisme."

De ministers zeggen niet te weten hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen in Uruzgan.

Nikko Norte blijft bij zijn conclusies. "Ik schrik van het gemak waarmee de ministers Blok en Bijleveld een en ander naast zich neer lijken te leggen. Hun antwoorden rammelen en geven geen blijk van inzicht in de situatie in Uruzgan. De rules of engagement werden daar dagelijks geschonden."

--- Einde van citaat ---

Dat hele verhaal deed mijn wenkbrauwen al behoorlijk fronsen met zijn "hooligans" en "dagelijks geschonden ROE's"... Dus maar even wat verder lezen:


--- Citaat ---Rotterdammer in Uruzgan: ‘Er was daar helemaal geen vijand’

De boeken van Rotterdammer Nikko Norte verschijnen niet onder een gelukkig gesternte. De presentatie van ‘De Dansende Eend’, over zijn tijd als stierenvechter in Spanje, werd in 2018 afgelast door bedreigingen. Deze week is zijn boek over de militaire missie in Uruzgan verschenen.

Lezingen zijn opgeschort in verband met het coronavirus. Nikko Norte (55) woont tegenwoordig in Oostenrijk. Hij zou ‘even’ naar Nederland komen voor de publicatie van Onvoorspelbaar Verleden.

“Ik kan Oostenrijk voorlopig niet meer in. De grenzen zijn dicht. Het wintersportseizoen is afgelast. Noodgedwongen blijf ik nu langer in Nederland, bij mijn schoonouders.”

Zijn boodschap dreigt daarom enigszins ondergesneeuwd te raken. Maar een boodschap heeft hij en die zal hard aankomen bij de Nederlandse krijgsmacht: de missie in de Afghaanse provincie Uruzgan was onzin.

“Het was daar vredig en die mensen wilden geen hulp. Wij hebben voor problemen gezorgd door er tegen een niet bestaande vijand te vechten, de Taliban.”

Kamp Holland

Norte weet waarover hij het heeft. Al voor de komst van de Nederlanders was hij als militair in Uruzgan. “Het was er rustig, het was er mooi.” Dat veranderde met ‘Kamp Holland’. “Het Nederlandse leger ging altijd in pelotons, met vijf of zes gepantserde wagens, door de dorpen rijden. Dat zette kwaad bloed bij de lokale bevolking. Die dachten dat de onderdrukkers, zoals vroeger de Russen, weer terug waren.”

Maar was de Nederlandse missie niet bedoeld om vrede te stichten, te strijden tegen de professionele vechtmachine Taliban? “De Taliban zat daar helemaal niet. Dan zouden er veel meer slachtoffers zijn gevallen. Er waren wel incidenten, beschietingen, maar daar zaten lokale jongens achter. Hooligans, die net zo dapper wilden doen als vader en opa die tegen de Russen hadden gevochten.”

In Onvoorspelbaar Verleden beschrijft Nikko Norte hoe de Nederlandse soldaten lummelend de tijd doodden. Kaarten, gamen, achter de laptop zitten: bepaald geen heroïsche schets. “Ze kwamen er voor een stukje avontuur van vier maanden.”

Hoe zit het dan met de trauma’s die Uruzgan-veteranen zeggen te hebben opgelopen? “Ik wil niet te lichtzinnig doen over incidenten die mensen hebben meegemaakt, maar ik plaats er wel kanttekeningen bij. Sommigen beschrijven drama’s, zoals ‘ík zag de Taliban borsten afsnijden van vrouwen’ die simpelweg niet waar kunnen zijn.”

Onzinnige missie

Nikko Norte zegt de onzin van de missie regelmatig te hebben aangekaart gedurende zijn tweejarige verblijf. “Ik was een roepende in de woestijn. Tegen beter weten in ben ik gebleven, in de hoop wat te kunnen veranderen.”

Pas 14 jaar na dato schrijft hij een boek over Uruzgan, aan de hand van de dagboeken die hij bijhield. “Ik dacht dat andere militairen dat wel eerder zouden doen. Dat bleef uit en ‘Uruzgan’ werd steeds meer gepresenteerd als het Nederlandse Vietnam. Toen dacht ik: ik ga het toch een keer opschrijven.”

Norte krijgt uiteraard boze reacties vanuit de krijgsmacht, van (ex-)militairen die zeggen dat er wel degelijk tegen de Taliban is gevochten. “Maar ik krijg nog veel meer reacties van veteranen die zeggen: ’Eindelijk iemand die zich uitspreekt, want je hebt gewoon gelijk’. Ze zitten vol schaamte en schuldgevoelens. Daar zou meer aandacht voor moeten zijn.”

Stierenvechten

Nikko Norte is een avonturier. Na zijn jaren als matador in Spanje koos hij dus voor de woestijn in Afghanistan. Nu stort hij zich voor zijn werk op voeding en gezondheid, en daar komt het coronavirus weer om de hoek kijken. “Juist nu zie je hoe belangrijk het is om een goede weerstand op te bouwen. Veel bewegen en regelmatig fysiek op het gaspedaal drukken.”

Zijn ‘huisarrest’ in Nederland gebruikt hij ook om een volgend boek te schrijven: over de tweede keer dat hij naar Uruzgan ging. “Ik wil de discussie op gang brengen, om te voorkomen dat we ooit nog zo’n missie beginnen."

--- Einde van citaat ---

Uh wacht even, geen vijand? Geen taliban? Al voor de komst van Nederland in Urzugan? Op eigen doft ofzo?

Maar goed, dan maar even wat meer van die kerel opduiken, gelukkig is er zelfs een Wiki van hem:


--- Citaat ---Norte bezocht het Rotterdamse Libanon Lyceum, vervulde in Nederland zijn dienstplicht als commando, reisde jarenlang over de wereld en belandde in 1994 in Spanje, waar hij in 1995, na een korte onderbreking op een marihuanaplantage in het Marokkaanse Rifgebergte, matador werd.[1][4][6][7]

Rond 2000 herenigde een televisiereportage die Reinout Oerlemans over Norte maakte hem met zijn zoon.[3] Norte onderbrak in deze periode zijn carrière in de arena en ontwikkelde in die periode de holbewonercode.

Van 2006 tot 2009 bracht Norte onder de vlag van de Nederlandse krijgsmacht twee jaar door in Uruzgan, Afghanistan. Hij werd in die periode van sergeant bevorderd tot sergeant-majoor, tot eerste luitenant en uiteindelijk tot kapitein.[8][9] De ervaringen die hij daar opdeed beschreef hij in het boek Onvoorspelbaar verleden. Hierin uitte hij kritiek op de manier waarop de missie werd uitgevoerd.[10]

Norte woont en werkt vanuit Oostenrijk.

--- Einde van citaat ---

Wacht even, 2 jaar in Uruzgan gezeten, in die tijd bevorderd van sgt naar kap? Zonder militaire opleiding? Ik zie nergens KMS/KMA oid... Het begint steeds beter te worden... Hier nog een boek van hem, Uruzgan:


--- Citaat ---Nikko Norte heeft een uniek leven geleid zoals niemand hem dat heeft voor- of nagedaan. Hij was piloot in Amerika, militair op de Balkan, in Afrika en in Afghanistan en matador in Spanje. Nu ontwikkelt en presenteert hij onder meer televisieprogramma's met gezondheid als thema in Spanje en binnenkort ook Nederland.

Delen van zijn militaire activiteiten zijn al beschreven in De dansende eend, maar zijn grootste missie, die met het Nederlandse leger in Afghanistan, waar hij twee jaar verbleef, vormt een boek op zich. Een aaneenschakeling van absurditeiten, die worden verteld alsof het gaat om wandelingen met de hond. Een onthullend boek over het Nederlandse optreden in Afghanistan, dat flink wat stof zal doen opwaaien.

Een Nederlandse militair die sneller door de rangen groeide dan iemand ooit deed, die deelnam aan zevenennegentig missies - zijn eenzame wandelingen door Tarin Kowt, Chora en menig ander oord niet meegerekend - en die door roeien en ruiten bleef volharden in de overtuiging dat er in Uruzgan geen Taliban was, die bevochten moest worden. Nikko vocht binnen kamp Holland een zwaardere strijd dan buiten het kamp, hoewel hij vaker werkelijk beschoten werd dan wie dan ook. Hoe kon hij dan volharden in zijn overtuiging dat er geen Taliban was in Uruzgan?

--- Einde van citaat ---

Uh wat??? Het wordt steeds gekker...

Verrek, hij is ook nog matador geweest, daaruit:


--- Citaat ---In 1996 zag hij weer een stierengevecht en dat raakte hem zó dat hij ter plekke besloot om een serieuze poging te gaan wagen om stierenvechter te worden.

Hij had al een "aantal levens" achter zich toen hij vervolgens besloot naar Zuid-Spanje af te reizen.
Hij was opgeleid piloot, had geacteerd (o.a. als stierenvechter), als model gewerkt, was beroepsmilitair (sergeant) geweest en nam gedurende 7 jaar deel aan veel humanitaire operaties in Afrika en op de Balkan. Hij genoot van het solistische werk en de risico’s die dit met zich bracht.
Hij doorliep het wettelijke traject om zijn naam te veranderen, die werd “Nikko Norte”.

In mei 2005 is hij gestopt met stierenvechten. Helaas heeft hij nooit zijn alternativa afgelegd.

--- Einde van citaat ---

Dus meneer had voor '96 als sergeant al de nodige missies in Afrika en de Balkan gedraaid? Hoe dan? En in 2005 is hij gestopt als matador (periode '96-'05) om vervolgens in dienst te gaan in het Nederlandse leger als sergeant en af te reizen naar Uruzgan? Wat is dit voor gezwets? Waar blijft de KMS, KMA en alles?

En hier is het weer anders:


--- Citaat ---Die blik in het verleden heb ik echter ook gekregen in Irak, Afghanistan, Libanon en Rwanda. Daar heb ik ook als militair gezeten.

--- Einde van citaat ---

Dat hij zijn naam gewijzigd heeft is ook wel een teken aan de wand trouwens...

Kijk eens aan, hij heeft ook nog een eigen webstek:


--- Citaat ---Onvoorspelbaar verleden

De eerste Nederlandse militair die in de Afghaanse provincie Uruzgan in een vuurgevecht belandde en die zich desondanks op het standpunt stelde dat Nederlandse troepen in Uruzgan geen vijand te duchten hadden. Zijn eerste vuurgevecht was niet zijn laatste vuurgevecht, maar zijn mening ten aanzien van de aanwezigheid van een vijand in Uruzgan bleef ongewijzigd.

--- Einde van citaat ---

Juist ja... Toevallig weer net de "eerste"...


--- Citaat ---Waar de troepen er slechts pelotonsgewijs opuit trokken, trok hij er vaak alleen opuit.

--- Einde van citaat ---

Goed verhaal Nikko... Dan was je daar dus op eigen doft en zeker niet als Nederlandse militair.

Ik zie dat hij ook nog wat foto's op zijn site heeft...

Idd, 1 als sgt:


Hey, hier is hij plotseling kapitein:


En hier als "huurling" ofzo in Afrika:


Met je kalashnikov:


En steevast foto's met de C8 zonder wapenriem...

En wat is dit voor kroon op de mouw van zijn trui?


Deze kerel heeft de boel wel heel goed lopen besodemieteren.

Edit:

Oh wacht, hij is ook nog piloot geweest in Afghanistan:


--- Citaat ---Negen jaar lang stond deze voormalige, in Afghanistan gelegerde, gevechtspiloot in de arena tegenover agressieve vechtstieren.

Bestaat er een overeenkomst tussen je werk als Commando en piloot in Uruzgan en het stierenvechten ?

Norte: “Hahaha. Ja, ergens wel omdat in al het werk dat ik gedaan heb de vergankelijkheid van het leven wel erg naar voren komt. Die ervaar je in oorlogsgebieden, maar ook in een stierenvecht-arena. De sensaties zijn wel vergelijkbaar geweest. Als je in een vuurgevecht zit met een vijand of tegenover een stier staat in een arena, daar zit een parallel tussen.”

--- Einde van citaat ---

Ennuh:


--- Citaat ---Hoe lang heb je Corridas gedaan ?

Norte: “Van 1998 tot 2006.”

--- Einde van citaat ---

De DTF ging in maart '06 van start beste kerel...

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie