Archief > Archief overigen

F16 van toen tot heden

(1/1)

-Jeroen-:
De geschiedenis van de F-16 bij de Koninklijke Luchtmacht gaat terug tot het begin van
de jaren zeventig. Ons land opereerde toen met twee typen gevechtsvliegtuigen, de F-104G
Starfighter en de NF-5A Freedom Fighter. De Starfighter, in gebruik op de vliegbases
Leeuwarden en Volkel, was in 1962 in dienst gekomen en diende te worden vervangen.
Hiertoe werd in eerste instantie deelgenomen aan een Europees project voor de aanschaf
van een jachtbommenwerper. Toen sommige van de deelnemende landen aanvullende eisen stelden
waaraan het nieuwe vliegtuig zou moeten voldoen, kon de regering niet anders dan uit het
project te stappen. Het nieuwe vliegtuig zou te duur worden en bovendien allerlei taken
kunnen uitvoeren die de Nederlandse luchtmacht niet uit hoefde te voeren.

Samen met België, Denemarken en Noorwegen zocht ons land nu zelf naar een opvolger.
Er waren uiteindelijk vier kandidaten: de Franse Mirage F.1, de Zweedse Saab Viggen, de Northrop
F-17 Cobra en de General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Op 27 mei 1975 besloot de Nederlandse
regering om 84 F-16's te kopen met een optie op nog eens 18 toestellen. De eerste F-16 van deze
order voor 102 toestellen werd afgeleverd op de vliegbasis Leeuwarden op 6 juni 1979. De twee
squadrons van de vliegbasis Leeuwarden vervingen hun Starfighters als eerste door het nieuwe toestel.
In 1980 besloot de regering dat afgezien van de F-104G Starfighter ook de NF-5A Freedom Fighters
door de F-16 zouden worden vervangen. In totaal kocht ons land 213 F-16's.

De introductie van de F-16 betekende ook een belangrijke verandering voor de squadrons.
Deze kenden tot dat moment een specialisatie op één taak, bijvoorbeeld luchtverdediging of het
aanvallen van gronddoelen. De capaciteiten van de F-16 maakten het mogelijk het zogenoemde "swing role"
concept in te voeren, waarbij de vlieger beide taken kon uitvoeren, zonodig in één missie.

Na de vliegbasis Leeuwarden schakelde ook de vliegbasis Volkel over op de F-16 en werd de F-104G
Starfighter buiten dienst gesteld. Daarna was het de beurt aan de onderdelen die eerder met de NF-5A
Freedom Fighter vlogen en ontvingen de vliegbases Twenthe, Eindhoven en Gilze-Rijen F-16's.

Nadat alle F-16's zijn afgeleverd beschikt de luchtmacht in 1991 over negen squadrons F-16's:
306-Squadron, vliegbasis Volkel, swing-role & fotoverkenning
311-Squadron, vliegbasis Volkel, swing-role
312-Squadron, vliegbasis Volkel, swing-role
313-Squadron, vliegbasis Twenthe, swing-role
314-Squadron, vliegbasis Gilze-Rijen, swing-role
315-Squadron, vliegbasis Twenthe, swing-role
316-Squadron, vliegbasis Eindhoven, opleiding
322-Squadron, vliegbasis Leeuwarden, swing-role
323-Squadron, vliegbasis Leeuwarden, swing-role

In het kader van de herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht als gevolg van de val van de
Muur, werden in de jaren negentig twee squadrons opgeheven, te weten het 314- en het 316-Squadron.
Nadat in de loop der jaren verschillende andere wijzigingen in de structuur van de F-16 vloot werden
doorgevoerd, kent de luchtmacht anno 2002 de volgende squadrons, met de volgende taken:


Vliegbasis Leeuwarden: 322-Squadron (Reaction Forces),
323-Squadron (Main Defence Forces alsmede Tactical Training, Evaluation & Standardisation);

Vliegbasis Twenthe: 313-Squadron (Main Defence Forces),
315-Squadron (Reaction Forces);

Vliegbasis Volkel: 306-Squadron (opleidingen),
311-Squadron (Reaction Forces alsmede kenniscentrum fotoverkenning),
312-Squadron (Main Defence Forces)

De tussen haakjes genoemde termen hebben te maken met de taken van de betreffende squadrons:
Reaction Forces - direct inzetbare eenheden van de NAVO.
Main Defence Force - op korte termijn inzetbare eenheden van de NAVO.
Tactical Training, Evaluation & Standardisation - coördinatie van oefeningen, het bewaken en
evalueren van doctrines, handboeken, tactische regels en dergelijke alsmede het verzorgen van
opfrissingscursussen voor F-16 vliegers.

De F-16's van de luchtmacht zijn van 1993 tot 2001 ingezet boven voormalig Joegoslavië.
De toestellen waren gestationeerd op de Italiaanse vliegbases Villafranca en Amendola en vormden
samen met F-16's van de Belgische Luchtmacht een gezamenlijke eenheid. Afgezien van patrouille-
en fotoverkenningsvluchten namen Nederlandse F-16's actief deel aan de NAVO-operaties Deliberate
Force (1995) en Allied Force (1999).

Deliberate Force was de NAVO-operatie tegen Bosnisch-Servische doelen die de opmaat vormde voor
de vredesakkoorden van Dayton.

Allied Force was de NAVO-operatie rond Kosovo. Nederlandse F-16's vlogen ongeveer 1.300 missies
tijdens dit conflict en waren ondermeer verantwoordelijk voor het neerschieten van een MiG-29
Fulcrum op 24 maart 1999 en het op de grond uitschakelen van enkele tientallen Joegoslavische
gevechtsvliegtuigen bij luchtaanvallen.

In december 2001 deden de Verenigde Staten een beroep op Nederland voor de inzet van zes toestellen
voor "close air support" in het kader van de strijd tegen het internationale terrorisme,
operatie "Enduring Freedom". Deze toestellen worden in oktober 2002 op de vliegbasis Manas in
Kirgizië gestationeerd.

Bron = Mindef.nl

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie