Archief > Archief overigen

Toespraak minister 08-01-2003

(1/1)

-Jeroen-:
Op het Ministerie van Defensie in Den Haag heeft minister Henk Kamp vanmorgen (8 januari)
tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst teruggeblikt op een "bewogen jaar", zowel
maatschappelijk als politiek. "Maar was 2002 een bewogen jaar, 2003 zal ook voor defensie een
jaar vol uitdagingen worden." Daarmee verwees de minister naar de komende verkiezingen, het
Srebrenicarapport en de inzet op de Balkan, in Kaboel (Afghanistan) en de strijd tegen het
terrorisme. "Daar steken wij onze nek voor uit", aldus minister Kamp en daarbij gaf hij aan
dat de organisatie heeft laten zien het ook aan te kunnen. "U durft èn doet en daarmee verdient
u waardering".

Het afgelopen jaar was volgens de minister bewogen door ondermeer het aftreden van twee kabinetten.
Daarnaast vertrok ook nog eens de demissionaire minister voortijdig en kreeg de Rijksoverheid en
dus ook Defensie te maken met omvangrijke bezuinigingen. "We moeten niet bang zijn voor reorganisaties
maar flexibel reageren op nieuwe feiten. De maatschappij past zich steeds aan onder druk van
economische omstandigheden en de markt. Reorganiseren is daardoor een onderdeel van het leven, van
ons werk. Als defensie-organisatie hebben we laten zien dat we weloverwogen en verantwoord omgaan
met wat er op de organisatie afkomt."

"Defensie is een grote, capabele en krachtige organisatie die internationaal maar ook nationaal
gewaardeerd wordt." Die nationale waardering blijkt volgens de minister altijd met name als de
samenleving defensie nodig heeft. "Als ze het echt niet meer weten, kloppen ze bij Defensie aan.
Denk maar aan de recente wateroverlast in Limburg, de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij
uitzettingen en het feit dat Defensie te hulp wordt geroepen bij het weer op het rechte pad krijgen
van probleemjongeren."

Bron = Mindef.nl

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie