Registration Agreement

Disclaimer Defensieforum.

Het Defensieforum is een forum waarin de leden van gedachten kunnen wisselen over zaken aangaande de Nederlandse
defensie organisatie in de ruimste zin des woord; daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om over niet Nederlandse
defensie aangelegenheden van gedachten te wisselen.

Het forum is opgezet als een open forum, wat inhoudt dat eenieder, na registratie als lid kan worden aangemerkt.

Het forum wordt ondersteund door vrijwilligers, die handelen in de geest van hetgeen bepaald in de Disclaimer.
De vrijwilligers zijn niet continue online, waardoor de mogelijkheid bestaat dat een reactie van de zijde van het
Defensieforum enige tijd op zich laat wachten.

Het Defensieforum team is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten; de verantwoordelijkheid hiervan berust
te allen tijde bij degenen die het bericht geplaatst hebben.Indien een bericht niet voldoet aan de gestelde eisen, dan zal
dit bericht zonder opgave van reden verwijderd worden.

Bij herhaalde overtredingen van de Disclaimer, wordt het lid gewaarschuwd en kan het Defensie Forum overgaan tot een
tijdelijke uitsluiting of een definitieve verwijdering als lid. Indien een lid het niet eens is met een beslissing van een
Beheerder, dan kan het lid middels 'Private Messaging' contact opnemen met de desbetreffende beheerder voor een verklaring.
Mocht het lid het met deze verkregen verklaring niet eens zijn, dan kan het lid zich vervolgens op dezelfde wijze wenden
tot de 'Webmaster' of 'Algeheel beheerder'. De beslissingen van de 'Algeheel beheerder' zijn niet aanvechtbaar.
Berichten geplaatst op het Defensieforum, mogen niet (her)gebuikt worden voor andere doeleinden (zoals plaatsing in een
ander Forum). Hiervoor is toestemming vereist van de eigenaar van het bericht.

Berichten
 - die obsceen, vulgair, kwetsend, hatelijk, bedreigend, seksueel getint etc. zijn,
 - waarvan met alle redelijkheid kan worden gesteld dat deze in strijd zijn met de vigerende wetgeving, en/of (privacy) gevoelige
    informatie in de ruimste zins des woord bevatten,
 - betreffende het aanbieden van goederen welke niet tot eigendom kunnen worden aangemerkt,
 - betreffende het aanbieden van diensten,
 - waarbij sprake is van crossposting en/of spam,
 - zonder voorafgaande toestemming overgenomen uit een ander forum of van een andere website,
zijn niet toegestaan op het Defensieforum...

Tevens willen wij de leden er gaarne op wijzen, dat het afgeraden wordt, om eenmaal geplaatste berichten te verwijderen,
daar het hierdoor mogelijk is dat andere berichten ook verwijderd worden. Mocht het lid toch willen dat zijn/haar bericht
verwijderd wordt, dan kan het lid contact opnemen met een van de beheerders via de PM functie of middels de link:
'Meldt dit bericht aan de moderator'.


Adverteren/sponsoren:
Voor de mogelijkheden van adverteren op/sponsoren van het Defensieforum, wordt men verzocht contact op te nemen met een van de beheerders.

Bedankt voor je aanmelding! We hopen dat je met veel plezier op het Defensie Forum zal verblijven.