KNIL-veteraan viert 100ste verjaardag

Gestart door A.J., 13/08/2015 | 11:59 uur

dudge

Citaat van: A.J. op 13/08/2015 | 12:00 uur
Vandaag 100 geworden dus. Gefeliciteerd!

En nog steeds een strenge adjudantenkop, mooi hoor!

A.J.

Vandaag 100 geworden dus. Gefeliciteerd!

A.J.

KNIL-veteraan viert 100ste verjaardag

Adjudant-onderofficier b.d. Cornelis Willem Ottevanger, de oudste bewoner van het militair tehuis Bronbeek, hoopt op 13 augustus aanstaande zijn honderdste verjaardag te vieren. Ottevanger behoort tot de laatste generatie oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Cornelis Willem Ottevanger werd op 13 augustus 1915 geboren in Tjimahi op Java als zoon van een naar Indië vertrokken Nederlandse boer, die had getekend voor het koloniale leger. Zelf tekende hij in 1934 voor het KNIL. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 1942-'45 geraakte hij als KNIL-militair korte tijd in krijgsgevangenschap op Celebes. Na de Japanse capitulatie meldde hij zich weer voor de dienst.

Als gevolg van de liquidatie van het KNIL op 26 juli 1950 vervolgde hij zijn militaire loopbaan bij de Koninklijk Landmacht (KL). In september 1950 vertrok hij definitief uit Indië naar Nederland met de "Fair Sea". Hij diende als beroepsmilitair bij de KL tot zijn eervol ontslag uit de dienst in 1957.

Ottevanger draagt vijf onderscheidingen, deels uit zijn diensttijd in Indië: het Ereteken voor Orde en Vrede voor zijn na-oorlogse inzet (1945-'48), een zilveren medaille voor 24 jaar Langdurige Trouwe Dienst, de Vaardigheidsmedaille van het Nederlandsch Indische Leger, de Schietprijs van het KNIL (model na 1936) en het Kruis van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (het Vierdaagsekruis).

Met een onderbreking van drie jaar, woont hij sinds 2002 in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek. Bij zijn tweede opname in Bronbeek in 2005 schreef hij in het bewonersblad van het tehuis:

"Ik zit inmiddels hier in Bronbeek in mijn 90ste levensjaar, alhoewel hardhorig, toch redelijk gezond en hoop zodoende en met Gods hulp en de liefdevolle zorg van het verplegend personeel de HONDERD vol te maken"

Dat lijkt dus te gaan lukken. Op zijn verjaardag zal de veteraan samen met de inspecteur-generaal van de Krijgsmacht de fototentoonstelling "Oorlog in beeld" openen. Die fototentoonstelling geeft een overzicht van foto's van de conflictsituatie in de periode 1945-'50 in Nederlands-Indië / Indonesië, waarin de heer Ottevanger heeft gediend.

Historiek