Onderzoek Opdrachtgerichte Commandovoering NLDA zoekt ISAF veteranen

Gestart door Warrioractual1, 17/05/2016 | 14:31 uur

A.J.

Het topic blijft op slot om onnodige discussies te voorkomen, mochten leden zich geroepen voelen om mee te werken aan het onderzoek van Warrioractual1 dan kan dat middels PB aan hem aangegeven worden.

A.J. Forumbeheer

Warrioractual1

Een goedendag dames en heren,

Ik doe onderzoek aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA (CDC/NLDA/FMW). Het onderwerp van het onderzoek is Opdrachtgerichte Commandovoering (OGC) en dan met name het gebruik in de Nederlandse militaire praktijk en de link tussen het gebruik van OGC door commandanten, en het vroegtijdig herkennen van stress in uitzendgebied.

Hieronder heb ik algemeenheden en bijzonderheden over het onderzoek in een quote gezet, maar in het kort zal ik alvast vertellen waarom ik op defensieforum ben. Voor mijn onderzoek zoek ik infanteristen (PAINF en LUMBL), die in de functies van groepscommandant, pelotonscommandant of compagniescommandant, uitgezonden zijn geweest naar Afghanistan in een Battlegroup rotatie. Luchtmobiel (vooral 12INFBAT Regiment van Heutsz) is goed vertegenwoordigd in mijn onderzoek, dus ik zou graag nog wat meer pantserinfanteristen spreken, vooral groepscommandanten en pelotonscommandanten. Indien iemand mij, bijvoorbeeld d.m.v. contacten, aan dat soort mensen zou kunnen helpen, zou ik erg dankbaar zijn.
Bataljonscommandanten van de PAINF bataljons aanschrijven is natuurlijk ook een optie, waar ik reeds gebruik van heb gemaakt, maar gezien het drukke schema van de BC'en (dus langzaam en sporadisch contact), wil ik het via deze weg ook proberen.

Dan de gedetailleerde informatie uit de informatiebrief:


CitaatGeachte sergeant, luitenant, kapitein of majoor,

Via deze brief wil ik u graag informeren over het onderzoek van de Faculteit Militaire Wetenschappen (NLDA) naar het gebruik van opdrachtgerichte commandovoering en de invloed daarvan op het vroegtijdig signaleren van stress bij manschappen en onderofficieren. Opdrachtgerichte commandovoering (OGC ), in het Engels Mission Command, houdt in dat een commandant zijn ondercommandanten de keuze vrijlaat om te beslissen over het hoe van een missie. Met andere woorden: de commandant maakt het te behalen doel duidelijk, maar de ondercommandant bepaalt hoe hij dat bewerkstelligt. Tegenwoordig is OGC nodig omdat moderne operaties zeer complex en dynamisch (snel veranderend) zijn. Centraal sturen is daarbij, door de grote hoeveelheden informatie, soms niet mogelijk.

Ook de Nederlandse Defensie Doctrine zet sterk in op OGC. Echter, in Bosniƫ (UNPROFOR, IFOR, SFOR) bleek dat er door DUTCHBAT vaak toch geen gebruik werd gemaakt van OGC en terug werd gevallen op centraal leiderschap. Hier waren een aantal redenen voor (o.a. gebrekkig wederzijds vertrouwen en gebrekkige middelen). Wat betreft de recente missie in Afghanistan is er niks bekend over het gebruik van OGC. Verder geven pelotonscommandanten aan dat ze onvoldoende zijn voorbereid, op het vroegtijdig herkennen van stress bij hun manschappen en onderofficieren. Over de invloed van OGC en andere verschillende leiderschapsstijlen op het vroegtijdig herkennen van stress is ook niks bekend. Met dit onderzoek tracht de FMW de ontbrekende kennis te verkrijgen. Uiteindelijk zal met deze kennis het defensiebeleid kunnen worden aangepast, voor een meer praktijkgericht en effectiever beleid met betrekking tot stressherkenning en OGC. .

Wie zoek ik?

-   Voor dit onderzoek zoek ik (bij voorkeur) infanteristen (PAINF of LUMBL)
-   Die tussen 2006 en 2010 als deel van de Battlegroup van Task Force Uruzgan
-   In de functie van groepscommandant of pelotonscommandant of compagniescommandant uitgezonden zijn geweest naar Afghanistan

Wat houdt deelname voor u in?
Deelname houdt voor u in dat u participeert in een individueel interview op een met u af te stemmen locatie. Dit interview heeft een duur van circa 60 minuten.

Vrijwillige deelname
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en u kunt zonder opgave van reden op elk moment stoppen met het onderzoek. Indien u besluit te stoppen zult u geen enkele negatieve gevolgen ondervinden.

Privacy
Gegevens die verkregen worden bij het onderzoek zullen anoniem worden verwerkt en niet naar u herleidbaar zijn. Derde partijen zullen geen inzage krijgen in uw antwoorden en de informatie die u aan de onderzoeker verstrekt voor, tijdens of na het interview.

Aan- of afmelding en vragen
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek, of vragen heeft, kunt u dit laten weten door een PB te sturen.