Defensie is nog strenger geworden als het om inleveren gevechts- en werkkleding.

Gestart door Admiral Halsey, 28/09/2017 | 19:33 uur

Admiral Halsey

Op https://www.rtlnieuws.nl/opmerkelijk/oude-postbode-jas-duikt-op-bij-jihadist-in-syrie "Oude postbode-jas duikt op bij jihadist in Syrië" het volgende:

CitaatOude postbode-jas duikt op bij jihadist in Syrië

Ja, wij moesten ook twee keer kijken. Maar deze Syrische jihadist draagt echt een oud jack van een postbode. De jas is hoogstwaarschijnlijk via kledinginzameling in het Midden-Oosten terechtgekomen.

Zo zie je maar weer hoe gemakkelijk via kledinginzameling, Marktplaats en dumpzaken bedrijfskleding met bedrijfsnamen en logo's erop in verkeerde handen terecht kunnen komen met alle vervelende gevolgen van dien. En dat het daarom meer dan terecht is dat onze defensie nu een strikt inleverbeleid heeft als het om defensiekleding gaat!

Admiral Halsey

Op dit moment is het al zover gekomen dat militairen hun versleten gevechts- en werkpakken moeten inleveren in ruil voor nieuwe kleding, zodat geen enkele afgeschreven gevechts- en werkpak meer op de markt komt. Zij krijgen het immers in bruikleen en om te voorkomen dat die in verkeerde handen vallen. Lever je je versleten pak niet in, maar neem je het mee naar huis, kun je ook geen nieuwe voor terugkrijgen, een ruilsysteem dus. Ik hoorde dit van een kennis van mij die bij de Koninklijke Marine werkzaam is.

Dat het strenge inleverbeleid van gevechtskleding echt zin heeft, bewijst wel wat undercover journalist Alberto Stegeman enkele jaren geleden gewaagd heeft om in het huidige GVT-M93 gevechtspak van de Koninklijke Landmacht onopgemerkt en onbevoegd het kazerneterrein van de kazerne in Oirschot te betreden. Zie de volgende weblinks:


Admiral Halsey

Op https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/downloads/brochures/2017/08/01/militairen-fase-1-einde-aanstelling "Leidraad dienstverlating" lees ik dat de Defensie nog strenger is geworden als het om het inleveren van militaire kleding gaat. Ik lees in het hoofdstuk PGU/Bedrijfskleding het volgende:

CitaatLet op!
Wij vragen u om bij de inlevering van u PGU rekening te houden met onderstaande:
Door de toenemende dreiging in de wereld is het noodzakelijk om ons veiligheidsbewustzijn op te schroeven. Het is niet wenselijk dat militaire kleding en uitrusting gebruikt wordt voor criminele of terroristische doeleinden. Om hier als Defensie gehoor aan te geven is het noodzakelijk dat we de gecontroleerde retourstroom uitbreiden naar alle gebruikte en niet-gebruikte militaire kleding en uitrusting.

Ook op https://www.vbm.info/overleg/defensie/item/2794-defensie-verkoopt-pallets-vol-ingeleverde-pgu-op-veilingsite.html "Defensie verkoopt ingeleverde PGU op veilingsite" lees ik een bericht van deze strekking:

CitaatIedere militair heeft bericht gehad over het 'intensiveren' van het inleveren van kleding en uitrusting. Defensie wil dat iedereen oude en overtollige (bedrijfs)kleding en -uitrusting inlevert bij de 'Aangewezen Functionaris' (AF).

Ook alle kleding en uitrusting die niet op de kleedlijst staat, en die men niet meer gebruikt, moet worden ingeleverd. Dit geldt ook voor eerder verstrekte kleding voor bijvoorbeeld missies. De PGU/PSU moet worden ingeleverd in een door de AF ter beschikking gestelde pallet. Andere inleverpunten mogen niet meer bestaan.

KPU wil dus het retoursysteem zodanig inregelen, dat goederen die hergebruikt kunnen worden, worden gerecycled. Daarnaast wil men voorkomen dat defensie-artikelen in containers worden gegooid en vervolgens op de markt terecht komen en mogelijk in verkeerde handen vallen ...

Op http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/105427/optimalisatie_retourstroom_bedrijfskleding_defensie.pdf "Optimalisatie retourstroom bedrijfskleding Defensie" op pagina 24 daarover het volgende:

CitaatDe sortering voor Domeinen heeft een grote maatschappelijke waarde, doordat veel van de items via dumpstores en webwinkels opnieuw worden verkocht. Dit zorgt voor werkgelegenheid en creëert een toegevoegde waarde. De omvang van de toegevoegde waarde is niet exact aan te geven omdat omzetcijfers ontbreken, maar zal naar schatting enkele miljoenen euro's bedragen en voor enkele
10-tallen mensen werkgelegenheid geven.

De keerzijde is echter dat de items uit het zicht van Defensie opnieuw worden gebruikt en het niet duidelijk is waar deze kleding blijft. Met de instabiele situatie in de wereld en jongeren die vanuit West-Europa naar conflictgebieden afreizen, is het zeker niet uitgesloten dat kleding van Defensie via Domeinen en dumpshops in oorlogsgebieden wordt ingezet. De wenselijkheid hiervan zal door Defensie moeten worden afgewogen en op grond hiervan zal Defensie de afweging moeten maken in hoeverre militaire kleding nog via Domeinen afgevoerd kan/mag worden.

Recentelijk (september 2014) is dit nog actueler geworden. Militairen hebben het dienstbevel gekregen dat ze naar aanleiding van terroristische dreiging niet meer in militaire kleding met het openbaar vervoer mogen reizen. Burgers in militaire kleding zouden eveneens slachtoffer van terroristisch geweld kunnen worden. Daarom zou verkoop van militaire kleding via Domeinen tenminste tijdelijk gestopt moeten worden.

Alternatieven voor de liefhebber van militaire kleding en/of sympathisant van de krijgsmacht:

Dus dat betekent dat je, als liefhebber van militaire kleding en/of sympathisant van de krijgsmacht, in dumpzaken en op Marktplaats helemaal geen gevechts- en werkkleding (Boordtenue KM, Veldtenue Kmar) van onze defensie meer zult kunnen vinden, dit is nu in toenemende mate al het geval sinds de opkomst van IS en aanslagen gepleegd door IS in 2014. Het strenge inleverbeleid van gevechts- en werkkleding is ook wel logisch en terecht overigens, gezien de dreiging van IS en ander islamitisch terrorisme. Je moet er namelijk echt niet aan denken dat Jihadisten in gevechtstenue van de Koninklijke Landmacht, verkregen via Marktplaats/dumpzaak, afreizen naar conflictgebieden en daar zich voordoen als Nederlandse militairen op missie, of dat ongewenste personen zich in militaire kleding van de defensie gaan verkleden om zo stiekem op kazernes of op het marineterrein in Den Helder terroristische of criminele activiteiten te verrichten!

In vervolg betekent dit dat je als sympathisant van de Koninklijke Landmacht en van het Korps Mariniers je dan steeds meer aangewezen bent op generieke camouflagetenues die door merken als Fostex, 5.11 Tactical, e.d. geleverd worden. Deze zijn te vinden in diverse dumpzaken die zich stilaan transformeren tot outdoorwinkels. Als sympathisant van de Koninklijke Marine ben je dan aangewezen op generieke marineblauwe Boordtenue-achtige werkkleding (werkblouse en werkbroek) die je bij vrijwel iedere bedrijfskledingwinkel aan kunt schaffen.

Gevechts- en militaire werkkleding strippen om toch eventueel op de markt te kunnen brengen:

Wanneer afgedankte donkerblauwe BT-jasjes (Jack Basis BT) van de Koninklijke Marine en afgedankte donkerblauwe overhemden van de Koninklijke Marechaussee bij de retourinname ontdaan zouden worden van alle logo's, straatnamen als 'Koninklijke Marine' dan wel 'Koninklijke Marechaussee', Nederlandse Vlag en van alle klittenbandstroken, zouden zij dan wel  via dumpzaken/Marktplaats op de markt gebracht kunnen worden? Want na het ontdaan zijn van alle logo's en van alle namen van krijgsmachtonderdelen zijn die naar mijn mening niet meer als zodanig herkenbaar als zijnde van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Dan zouden zij ook geschikt kunnen zijn om als werkkleding te gebruiken bij klussen in huis en tuin.  Bij het GVT van de Koninklijke Land- en Luchtmacht en het Korps Mariniers is dat uiteraard onmogelijk vanwege de diverse camouflagepatronen (Woodland, Jungle, Desert), of zij moeten dan geheel overgeverfd worden in zwart of donkerblauw, waardoor het camouflagepatroon dan niet meer zichtbaar is.