Bijzondere militaire acties - onderscheidingen

Gestart door Huzaar1, 10/11/2018 | 17:49 uur

Huzaar1

Wellicht handig om een topic voor te maken, naast de willemsorders voor enkele Commando's en nu een Apache piloot zijn Mariniers aan de beurt.

Kikvorsman-insigne voor sabotage piratenschepen
Monique (DJMO)  10-11-2018 11:17  print
Het hadden scènes uit een Hollywood-blockbuster kunnen zijn. Maar voor 9 mariniers waren ze levensecht: de sabotageacties die ze onder dekking van de duisternis uitvoerden tegen piraten voor de Somalische kust. Vrijdag kregen de leden van Task Force Barracuda het operationele kikvorsman-insigne voor hun inzet. Het was voor het eerst in Nederlands militaire geschiedenis dat kikvorsmannen op deze manier werden ingezet.

De toenemende activiteit van Somalische piraten vormde in 2008 een serieuze dreiging voor de vrije internationale zeevaart. Piraten gijzelden tientallen koopvaardijschepen met hun bemanningen voor losgeld. Toenmalig minister van Defensie Hans Hillen vond dat Nederland als zeevarend land meer moest doen tegen de Somalische piraten. Zodoende ontstond Task Force Barracuda. De eenheid bestond uit Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers. Barracuda kreeg de opdracht om de piraterij te bestrijden en wel zo dicht mogelijk tegen de kustlijn.Meerdere kapingen voorkomen
Commandant Task Force Barracuda Oscar: "Dankzij de succesvolle missies van de kikvorsmannen zijn destijds meerdere kapingen voorkomen, in het voordeel van de vrije zeevaart. Dit laat zien hoe effectief een kleine eenheid kan zijn."

De eenheid werd geplaatst op een marineschip en daar bereidden de mariniers de sabotagemissies zorgvuldig voor. Vervolgens voerden ze onder dekking van de duisternis hun missies uit. Die waren gericht op het saboteren van schepen van de piraten.

Tweede Wereldoorlog
De kikvorsmannen van NLMARSOF oefenen tegenwoordig wereldwijd op amfibische landingen, verkenningen, sabotagemissies en ondersteuning van internationale partnereenheden. Maar al in de Tweede Wereldoorlog zetten Amerika, Duitsland, Engeland en Italië met succes 'kikkers' in. Ook tijdens de Korea-oorlog (1950-1953) speelden Amerikaanse kikvorsmannen een belangrijke rol, zoals bij de amfibische landing bij Inchon (Operation Chromite). Voor de Nederlanders vormden de antipiraterijacties in 2011 echter de operationele vuurdoop.fok.nl
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"