Defensie Onderdelen > Reservisten

Defensie zet meer reservisten in

(1/17) > >>

Lex:
Reservisten gaan in de toekomst vaker in actie komen in de missiegebieden én in Nederland, ter vervanging van uitgezonden militairen. Dit schrijft staatssecretaris De Vries in een brief aan de Tweede Kamer.
De brief is een uitwerking van de Reservistennota die in januari van dit jaar naar de Kamer werd gestuurd.

Extra inzet
De inzet van reservisten in missiegebieden wordt verhoogd van 1,3% nu, naar 2,5% de komende jaren. Op jaarbasis worden nu 900 reservisten ingezet. Om de verhoogde inzet aan te kunnen worden 400 extra reservisten geworven en wordt de inzetduur in missiegebieden verlengd tot tenminste 3 maanden. Wanneer een reservist langer dan die 3 maanden wordt uitgezonden krijgt de werkgever ongeveer 50 euro per dag vergoed voor de gehele inzetduur.

Vergelijking
Op aandringen van de Kamer heeft de staatssecretaris een vergelijking gemaakt met de inzet van reservisten door andere landen. Ieder land maakt hierin zijn eigen keuzes. Het is een flexibel middel om de inzetcapaciteit van de krijgsmacht te vergroten. In sommige landen gebeurt dit niet vrijwillig, maar de staatssecretaris concludeert dat er geen reden is om de inzet van Nederlandse reservisten een meer dwingend karakter te geven. Met de maatregelen uit de Reservistennota moet het voor zowel de reservisten als voor de werkgevers voldoende aantrekkelijk zijn om de beoogde inzet te halen.

Convenant
In de brief die vandaag is aangeboden staat verder dat op korte termijn een convenant wordt getekend met verenigingen van reservepersoneel, om aanvullende ondersteuning van het ministerie van Defensie voor de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht te regelen.

MINDEF, 12 november 2009, 16.44 uur

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie