Doel van dit forum

Gestart door Henk, 11/01/2003 | 20:59 uur

-Peter-

#2
Dit forum is gemaakt voor, en door defensiepersoneel. Het is wel een eigen innitiatief buiten defensie om.

Dit forum heeft in het kort een aantal doelstellingen:

*Een verzamelpunt voor al het defensiepersoneel te maken op het internet, en een ieder die hier interesse voor heeft (Aangezien er een hoop plaatsen zijn waar verschillende onderdelen terrecht kunnen, maar dit niet op een centrale plek gebeurt. Waardoor men vaak niet weet dat het er is :()
*Een plek waar elk personeelslid terrecht kan met vragen c.q opmerkingen m.b.t. defensie.
*Een plek te maken waar het personeel zijn mening kan geven over verschillende (lopende) zaken betreffende het defensie (-onderdeel). Of kan kijken hoe anderen over bepaalde dingen denken.
*Een plek te maken waar een ieder zijn of haar mening kan geven over alles wat met defensie (in de ruimste zin van het woord) te maken heeft.

Daarnaast zijn er ook doelstelling welke pas op een latere tijdstip tot zijn recht kunnen komen. (Hiervoor zullen dus wel eerst een behoorlijk aantal leden nodig zijn.) Hierbij kun je denken aan bv: Een plek waar defensie en/of bonden kunnen peilen hoe het personeel over bepaalde dingen denkt. Maar hiervan is vooralsnog geen sprake, daar wij dit forum zeker in eigen beheer willen houden. Omdat er anders teveel kans is dat er allerlei regels ontstaan opgelegd door defensie.

E.e.a. staat of valt natuurlijk met de medewerking van het personeel.

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende beantwoord te hebben.


Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...

Henk

Hallo,

Ik wou wel eens weten wat precies het doel is van dit Forum,
was het jullie eigen idee.
Is dit forum gemaakt door burgers of door defensie medewerkers..
Leg het eens uit zou ik zeggen.

Groeten,
Henk
kom ook eens kijken op hetleger.nl