Komt er een EU leger?

Gestart door jurrien visser (JuVi op Twitter), 08/03/2015 | 12:06 uur

Huzaar1

Citaat van: Kornet43 op 25/05/2022 | 14:32 uur
Had je wat anders verwacht van de Nederlandse ministers aka WEF lieden?

Geen plek hier voor dat gewap i.m.o.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Kornet43

Citaat van: Kevon op 25/05/2022 | 14:26 uur
tja, en vorige maand hoorden we nog: "' Minister Hoekstra benadrukte vorige maand dat er 'echt geen Europees leger komt'. En vorige maand zei Ollongren nog dat 'er geen sprake is' van de vorming van een Europees leger, conform de eerdere motie van Van Houwelingen hierover."

Wat een leugenaars zijn het dan toch of niet?

https://twitter.com/wef/status/1529125926973341699?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529125926973341699%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fminister-ollongren-pleit-bij-het-wef-hartstochtelijk-voor-europees-leger-wat-eigenaardig%2F

Had je wat anders verwacht van de Nederlandse ministers aka WEF lieden?

Kevon

tja, en vorige maand hoorden we nog: "' Minister Hoekstra benadrukte vorige maand dat er 'echt geen Europees leger komt'. En vorige maand zei Ollongren nog dat 'er geen sprake is' van de vorming van een Europees leger, conform de eerdere motie van Van Houwelingen hierover."

Wat een leugenaars zijn het dan toch of niet?

https://twitter.com/wef/status/1529125926973341699?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529125926973341699%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fminister-ollongren-pleit-bij-het-wef-hartstochtelijk-voor-europees-leger-wat-eigenaardig%2F
Wie in angst leeft, zal in angst sterven

Reinier

CitaatMet deze snelle interventie-eenheid zijn in korte tijd zo'n 5.000 militairen op de been te brengen. Het bouwt voort op de huidige EU Battle Group en moet in 2025 operationeel zijn.
Nou, nou, maar liefst 5.000 man ... Natte kranten werk.
Is dit meer voor de sier en de bühne of moet het echt iets gaan voorstellen?

Lex

Landmachteenheid voor snelle interventiecapaciteit EU in 2025

Nieuwsbericht | 06-04-2022 | 17:00

Nederland levert in 2025 een landmachteenheid aan de Rapid Deployment Capacity van de EU. Die bestaat uit 150 militairen, Boxer-pantserwielvoertuigen en medische ondersteuning. Ook verhoogt ons land de deelname aan enkele Europese missies. Dat kondigde minister Kajsa Ollongren vandaag aan op een conferentie van de BeNeLux in Brussel.

Nederland levert in 2025 onder meer Boxer-pantserwielvoertuigen en medische ondersteuning.
Die ging over het uitvoeren van de doelen uit het Strategisch Kompas. Dit document geeft richting aan het Europese veiligheids- en defensiebeleid voor de komende 5 tot 10 jaar.

Ollongren en de Defensieministers van België en Luxemburg nemen hun verantwoordelijkheid om de plannen uit het Kompas om te zetten in daden. Met elkaar verplichten ze zich om de Europese defensiesamenwerking naar een hoger plan te tillen, zo lieten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

De BeNeLux-landen werken al op tal van gebieden samen. Dit onder meer bij opleidingen en trainingen, gezamenlijke materieelaankopen en operationele inzet. De jarenlange samenwerking berust op goede ervaringen en wederzijds vertrouwen. Ze hopen dat die dient als voorbeeld voor bredere Europese militaire samenwerking. Poetins besluit Oekraïne binnen te vallen, werkt als een katalysator voor de Europese samenhang stellen de ministers. "We zijn meer verenigd, besluitvaardig en gefocust op onze gezamenlijke belangen, zowel binnen de EU als de NAVO", staat in de verklaring.

Rapid Deployment Capacity
Ollongrens toezegging voor een bijdrage aan de Rapid Deployment Capacity (RDC) is een van de concrete stappen als gevolg van het Kompas. Met deze snelle interventie-eenheid zijn in korte tijd zo'n 5.000 militairen op de been te brengen. Het bouwt voort op de huidige EU Battle Group en moet in 2025 operationeel zijn. Nederland werkt dat jaar samen met trouwe bondgenoot Duitsland. De oosterbuur leidt dan namelijk de RDC. Daarin zorgt Luxemburg met satellieten voor toezicht in de ruimte en levert België een aantal niche-capaciteiten.

Om militaire operaties goed aan te sturen, wil de EU het operationele hoofdkwartier in Brussel versterken. Ollongren liet weten dat Nederland ook daaraan met stafofficieren zal bijdragen.

Prijs voor vrijheid
De oorlog in Oekraïne maakt volgens de minister duidelijk dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn. "Ze hebben een prijs en we moeten bereid zijn die te betalen. Dat zijn we aan onze bevolking en trans-Atlantische partners verplicht. Europa moet zelf haar vrijheid, democratie en waarden kunnen verdedigen. Door onder meer samen te investeren in meer defensiecapaciteiten en partnerschappen te versterken. Het Strategisch Kompas is daarbij richtinggevend", aldus de Ollongren.

Nog meer investeren
De oorlog in Oekraïne verhoogde volgens de minister de urgentie om grote stappen te maken. Hierbij refereerde ze aan Duitsland dat als eerste en grootste EU-lid een enorme investering toezegde. Nederland verhoogde het Defensiebudget al met jaarlijks 3 miljard euro, maar dat was nog voor de Russische inval. Hierna klonk vanuit het parlement de roep nog meer te investeren.

De bewindsvrouw ziet die trend ook in andere Europese landen. Verbetering van capaciteiten en gereedheid maakt volgens haar zowel de EU als NAVO sterker. "Het doel is dat beide allianties zoveel mogelijk samenwerken, net zoals nu tijdens de Oekraïne-crisis. Tegelijkertijd moet de EU wat Ollongren betreft de capaciteiten hebben om op te treden. Zeker wanneer de veiligheid in de eigen regio in het geding is."

Volgens de minister kwam Europa in het verleden uit elke crisis sterker tevoorschijn. "Het antwoord is nooit minder maar altijd meer integratie."

Mindef

A.J.


Lex

Moet de BV-NL meegaan met alles richting EU-leger of is het meer van belang dat eerst de NATO-norm gehaald gaat worden, hetgeen intern BV-NL reeds een punt van discussie is.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: A.J. op 06/09/2021 | 19:32 uur
Was deze hier al eens voorbij gekomen? Evaluatie europese defensie.

Tot zover de europese defensie luchtfietserij.

Ik heb het linkje op twitter geplaatst.

A.J.

#151
Militair kinderzitje

De Europese ministers van Defensie spraken elkaar vorige week over nut en noodzaak van een eigen, snelle interventiemacht. Het is de bekende Pavlov-reactie als weer blijkt dat Europa nog steeds in het kinderzitje zit bij de Verenigde Staten zodra er serieus militair werk aan de winkel is. Zoals bij de recente evacuaties vanuit Kaboel.

Er gaan nu stemmen op voor het inrichten van een eigen militaire capaciteit. Die moet in staat zijn in de toekomst acties als in Kaboel zelf uit te voeren. Het is geen origineel idee. Dankzij de Franse president Macron kwam twee jaar geleden het begrip 'strategische autonomie' in zwang. Onder president Trump was twijfel gegroeid over de Amerikaanse bereidheid de NAVO-verplichtingen na te komen, mocht de nood aan de man komen. Het werd tijd dat Europa zich meer om zijn eigen defensie ging bekommeren, maar Berlijn reageerde nauwelijks op de uitlatingen van Macron.

Nu is het uitgerekend de Duitse minister van Defensie die pleit voor een Europese militaire 'coalition of the willing' en nog wel op 'ooghoogte' van de VS. Ook dat is onderdeel van een strategische autonomie. En een forse ambitie voor een land dat tot nu toe ver achterbleef bij zijn NAVO-verplichtingen.

Een EU-interventiemacht die over de juiste middelen beschikt om ook buiten Europa te worden ingezet, is op zich een goede gedachte. Maar hoe realistisch is het? En is het niet riskant en gratuit daarvoor te pleiten als je je realiseert hoe groot de politieke obstakels zijn die moeten worden overwonnen?

De bestaande achterstand in militaire middelen, nodig om operaties uit te voeren vergelijkbaar met de Amerikaanse in Kaboel, is enorm. Geld om die achterstand in te lopen is er niet. De militaire taakverdeling om tot een efficiënte aanpak te komen staat nog in de kinderschoenen. De meeste landen willen over het gehele militair spectrum hun eigen capaciteiten in stand houden. Duur en ondoelmatig.

Als het al lukt het been enigszins bij te trekken, blijft de besluitvorming tot inzet van een snelle interventiemacht het grootste, en nagenoeg onoverkomelijke, struikelblok. Het EU-verdrag schrijft voor dat beslissingen unaniem gebeuren. De toevoeging 'snelle' kan dan achterwege blijven. En als één land alles kan blokkeren, heeft ook het vastleggen weinig zin van een beoogd 'Strategisch Kompas' om het veiligheidspolitieke handelen van de EU te coördineren. Ik zou eerst over die vraagstukken overeenstemming bereiken, alvorens te investeren in een eigen interventiemacht.

Kortom, voorlopig zijn we nog veroordeeld tot het kinderzitje. Helaas.

A.J.

Was deze hier al eens voorbij gekomen? Evaluatie europese defensie.

Citaat
Aanzienlijke en ongecoördineerde bezuinigingen van de lidstaten op hun defensiebegrotingen hebben in combinatie met onderinvestering echter hun militaire vermogens beïnvloed. De EU-lidstaten beschikken momenteel bij lange na niet over de militaire vermogens die vereist zijn om aan het geambieerde militaire niveau van de Unie te voldoen. Met de brexit zal deze situatie verslechteren, aangezien het Verenigd Koninkrijk goed is voor ongeveer een kwart van de totale defensie-uitgaven van de EU-lidstaten.

Hoewel de defensie-uitgaven van de EU in de nabije toekomst zullen toenemen, is deze stijging beperkt (gemiddeld ongeveer 3 miljard EUR per jaar) in vergelijking met de totale militaire uitgaven van de lidstaten. Naar schatting zouden enkele honderden miljarden euro's nodig zijn om het tekort aan vermogens weg te werken als Europa zichzelf zou moeten verdedigen zonder externe hulp. Alleen al om te voldoen aan het richtsnoer van 2 % van het bbp, zouden de EU-leden van de NAVO per jaar 90 miljard EUR meer moeten investeren, d.w.z. een toename van ongeveer 45 % ten opzichte van hun uitgavenniveau van 2017.

Tot zover de europese defensie luchtfietserij.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: Zander op 06/09/2021 | 19:27 uur
Vooral op het gebied van BMD en Luchtruimbeveiliging/bewaking.

Je zal het nodig hebben en Berlijn en/of Parijs liggen ook onder vuur...  :dead:

A.J.

Citaat van: Oorlogsvis op 06/09/2021 | 16:40 uur
De luchtmacht staat er prima op

Je bent al een tijdje weg toch? De luchtmacht staat er helemaal niet prima op, de hele krijgsmacht staat er niet prima op...

Zander

Citaat van: Jooop op 06/09/2021 | 16:04 uur
Een geheel EU leger acht ik niet echt mogelijk.

Misschien moet men eens met een core beginnen en landen die langzaam op niveau komen erbij voegen (zoals bij de euro munt).

Ik zou zeggen laat Duitsland en Frankrijk eens de voortouw nemen, Nederland erachteraan en dan Polen wellicht zodat het langzaam opgebouwd kan worden. Zoals het nu gaat, komt er niets van terecht.
Ik zie meer in een soort National Guard constructie. Vooral op het gebied van BMD en Luchtruimbeveiliging/bewaking. Dat zou al een aardige stap zijn. Verder is defensie een nationale aangelegenheid.
People are sheep

Mourning

Citaat van: Oorlogsvis op 06/09/2021 | 16:40 uur
De luchtmacht staat er prima op

Prima zou ik niet willen zeggen, gezien de aantallen, maar inderdaad aanmerkelijk beter dan de KL en KM, welke evenmin meer de aantallen hebben maar voor een fors gedeelte met oude meuk zijn uitgerust en e.e.a. van ellende nog net niet uit elkaar valt. Dat laatste is bij de KLU ook een dingetje, maar toch echt op een veel, veel kleinere schaal op dit moment.

Ondertussen de KLU: "bij meer geld voor Defensie moeten er meer F35A's komen". En dan vervolgens gaan praten over we zijn EEN team. Uh huh...
"The only thing necessary for Evil to triumph is for good men to do nothing"- Edmund Burke
"War is the continuation of politics by all other means", Carl von Clausewitz, Vom Kriege/On War (1830).

Oorlogsvis

Citaat van: Zander op 31/08/2021 | 06:18 uur
De KL of de krijgsmacht.
Deze uitspraak is van toepassing op alle krijgsmacht delen.
De luchtmacht staat er prima op