Verplicht leesvoer alvorens plaatsen van een topic.

Gestart door Nick, 06/05/2006 | 08:55 uur

Defensieforum

Helaas is gebleken dat de regels in dit onderdeel onduidelijk zijn. Ik zal ze daarom hier neerzetten zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn.

1; De afdeling Verzamelingen is bedoelt om zaken aan te bieden / te   
   ruilen met leden om diens verzameling te completeren;

2; Alle aangeboden/ te ruilen goederen zijn in eigendom en geenzins
   eigendom van Defensie;

3; Alle aangeboden/te ruilen goederen zijn rechtmatig verkregen en
   niet van een misdrijf afkomstig;

4; Beheerders van het Defensieforum behouden het recht om de aangeboden
   / te ruilen goederen aan te passen danwel te verwijderen zonder
   opgaaf van reden.

5; Indien er een overeenkomst is geweest dient de plaatser van het topic
   dit aan te geven middel Privat Message aan een van de beheerder zodat
   de topic gesloten kan worden;

6; Het Defensieforum is en kan niet aansprakelijk gesteld worden als
   onderlinge afspraken niet nageleefd worden;

7; Bij het niet naleven van bovengenoemd regels zal de posting   
   onheroepelijk verwijderd worden, en bij overtreding van punten 2 en 3
   zullen de juiste instantie's geinformeerd worden hierover;

Nou nu is het hopelijk wat duidelijker. Aanvullingen komen wellicht met de tijd.

Mvgr

Defensieforum-team.