Defensie Onderdelen > Defensiebrede onderwerpen

Vervanging Operationele Wielvoertuigen 7,5 kN

(1/44) > >>

Reservist:
De MB's van de Natres (en ook de rest van defensie) zullen de komende jaren vervangen worden door een civiel terreinvoertuig.

Wie weet er meer?

Ik heb wat info: Bron:
Datum 3 november 2011 Betreft Antwoorden op vragen over het project Defensiebrede Vervanging
Operationele Wielvoertuigen, deelproject voertuig 7,5 kN.

"Het zal een civiele terreinwagen betreffen, uitgevoerd als pick-up met dubbele cabine of als gesloten auto"

"De voertuigen worden uitgerust met bevestigingspunten voor handvuurwapens en een rek voor uitneembare militaire radio’s. De kabelsets en antennes voor de communicatiemiddelen worden niet geïntegreerd in het voertuig. Daarnaast zijn opties voorzien voor enkele militaire toepassingen, zoals verduisteringsverlichting, de Navo-trekhaak, markeringen voor de Koninklijke marechaussee of de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en optische en geluidssignalering."

"Er gelden geen aanvullende beschermingseisen voor de voertuigen van dit deelproject. De voertuigen worden ingezet voor taken waarbij geen sprake is van een dreiging. Indien die dreiging wel bestaat, zullen beschermde voertuigen worden ingezet."

"Civiele voertuigen zijn zowel in aanschaf als in exploitatie goedkoper dan voertuigen die geschikt zijn voor het optreden op hogere geweldsniveaus."

DE MINISTER VAN DEFENSIE
drs. J.S.J. Hillen


Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie