Defensie Onderdelen > Defensiebrede onderwerpen

Arbeidsvoorwaarden historie en toekomst.

(1/6) > >>

Tranquility:
De werknemers van defensie zijn, met het verlopen van de CAO 2017-2018 op 1 oktober jongstleden, begonnen aan de vierde periode zonder CAO sinds 2018. Ondanks dat de defensietop geen kans onbenut laat om in de media en bij werkbezoeken te vertellen dat zij het personeel de allerbelangrijkste asset van defensie vinden en dat de weg naar boven echt is ingezet lijkt de werkelijkheid die uit het handelen van het departement blijkt toch anders. Het vertrouwen in de politiek, de ambtelijke en de militaire top is nimmer zo laag geweest als nu en de uitstroom van militair personeel lijkt niet meer te stoppen. Voor de boeg liggen enkele ingrijpende stelselwijzigingen, wellicht de grootste sinds het invoeren van 'up or out', het flexibele personeelssysteem. In de komende jaren wordt het eindloonpensioenstelsel afgeschaft en zal het loongebouw inclusief het stelsel van toelagen op de schop gaan. Ook de rangharmonisatie staat nog steeds op de agenda. 24 jaar van bezuinigingen hebben niet allen hun spoor getrokken in de staat van het materieel maar hebben ook hun sporen nagelaten in de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden bij defensie. Tijd om de balans op te maken van 19 jaar arbeidsvoorwaardenbeleid bij defensie. In dit topic volgt een serie artikelen over het verloop van arbeidsvoorwaarden vanaf het jaar 2000 tot nu. Als eerste onderwerp, de loonontwikkeling.

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie