Defensie Onderdelen > Defensiebrede onderwerpen

Verkoop pantserrupsvoertuig YPR 765 PRCO-C aan Zweden

(1/1)

Ace1:
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2019

Over de voorgenomen afstoting van de pantserrupsvoertuigen YPR bent u reeds geïnformeerd in het Defensieprojecten Overzicht 2019  (Kamerstuk 27 830, nr. 292) van 17 september 2019 In lijn met de motie van het lid Van den Doel c.s. (Kamerstuk 22 054, nr. 24 van 17 december 1996) bericht ik u dat met Zweden overeenstemming is bereikt over de verkoop van één
pantserrupsvoertuig YPR zonder bewapening. In een afzonderlijke brief ontvangt u financiële informatie. Ik verzoek u deze informatie commercieel vertrouwelijk te behandelen 1.

De verkoop betreft een pantserrupsvoertuig YPR 765 type PRCO-C uit devloot met pantserrupsvoertuigen die inmiddels niet meer benodigd zijn na het instromen van de Fennek, de CV-90 en de Boxer. Het te verkopen voertuig is ontdaan van alle operationele functionaliteiten zoals wapens en sensoren. Ten behoeve van de overdracht van het materieel vraagt Defensie een exportvergunning aan. De overdracht wordt voorzien voor het eerste kwartaal van 2020. Het voertuig wordt in de huidige staat overgedragen.

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie