Jonge criminelen in Landmacht

Gestart door Lex, 13/12/2013 | 23:51 uur

Lynxian

En geef ze onbeperkte toegang tot snoep en fastfood. Worden die criminelen lekker dik en kunnen ze niet meer wegrennen voor de politie. Ondertussen lijkt 't me nou niet echt nodig een topic uit 2016 te heropenen waar de boel al lang en breed was bediscussieerd. Niks mis met enthousiasme, maar let een beetje op de laatst geposte datum. Een oud topic nieuw leven inblazen is doorgaans niet gewenst, tenzij je aankomt met iets wat echt nieuwswaardig is met bronvermelding.

Andros Wald

#47
Intensieve werkverschaffing voor criminelen is dringend noodzakelijk. Een crimineel die  zestig uur per week moet werken, is waarschijnlijk te moe om tussentijds nog misdrijven te plegen. Dat geeft dan tijdens die periode criminele incapacitatie. En voor veelplegers moet zo'n maatregel twintig jaar lang duren.

Ze kunnen bijvoorbeeld werken in plantsoenonderhoud,  stratenaanleg, bouw, bosonderhoud, wegenonderhoud, dijkverhoging, graffiti-verwijdering, enz. En als ze dat werk weigeren, dan kunnen ze twintig jaar lang worden opgesloten in een uiterst sobere behuizing in Afrika, tegen minimale kosten.

Een militaire loopbaan lukt misschien bij 9 van de tien criminelen, of minder. Maar als 1 op de tien terugvalt in de criminaliteit, dan heeft die wel kennis van moderne wapensystemen, en ervaring met geavanceerde militaire technieken. En dat moeten we niet willen, om voor de hand liggende redenen.

Bovendien kan een criminele moraal mogelijk ook andere militairen besmetten. Daarom lijkt het me niet wenselijk, om jonge criminelen te laten werken bij Defensie.

Om soortgelijke redenen moet vechtsporttraining worden verboden voor criminelen. En verbied criminelen bij een veroordeling om twintig jaar lang contact te hebben met andere criminelen.

Ik stem links.

Zeewier

#46
Yup, het doet mij toch denken aan de selectie van de USMC. Eerste Keer-deliquenten (met inpraten op hun ouders) een kans bij defensie bieden. Ik vraag mij ook vaak af waarom zo weinig Antillianen hun land willen dienen, anderzijds jongeren uit een narco-achtergrond bij de marine plaatsen is ook de kat op het spek binden. Zulke ethisch (bedoel niet etnisch) losse jongeren zullen vroeg of laat vanuit hun oude milieu benaderd worden. Daarvoor moeten ze weerbaar gemaakt worden. Wanneer het toch fout gaat, ligt het politiek makkelijk scorende 'zie je wel' op de loer. Geen politiek gemakkelijke route voor de uitvoerders ervan, want ik weet nu al aan welke kant Telegraaf en GeenStijl staan. Je moet jongens hebben die écht hun mannelijke 'eer' willen herstellen.

A.J.

Okee. Afwachten dus over hoe dit in de praktijk gaat uitpakken.

Lex

Citaat van: A.J. op 20/07/2016 | 15:19 uur
Maar ze krijgen wel een VGB? Of zitten we straks in een situatie dat een commandant/ collega/ wie dan ook geschorst wordt vanwege een ingetrokken VGB voor hetzelfde vergrijp als wat 1 van deze boefjes op zijn strafblad heeft staan?
Voor zover ik het begrepen heb krijgen zij geen VOG. Na het met goed gevolg doorlopen hebben van de opleiding zullen zij geplaatst worden op een functie welke geen VOG noodzaakt. Denk hierbij aan de casus van Harskamp.
Helaas zorgt dat wel voor een verdringingseffect.
Ik doel hiermee op het feit dat er momenteel in de Krijgsmacht een groot aantal personeelsleden zijn, die vanwege hun relatie(s) in de problemen zijn gekomen; in andere topics is dit reeds naar voren gekomen.
Daarnaast rijst ook de vraag of de krijgsmacht dit wel zou willen.
Blijkbaar is de nood zo hoog, uit reguliere werving wordt niet gehaald wat men beoogt, dat overgegaan wordt tot dit.
Men kan dus ook stellen dat defensie een verlengstuk wordt van halt/justitie etc.

A.J.

Citaat van: mikemans op 20/07/2016 | 18:20 uur
Mooi gedachte maaaarrrrr: het uiteindelijke effect gaat natuurlijk zijn dat je het milieu van broer en pa in defensie introduceert. Over drie jaar vragen we ons af hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat al onze militaire geheimen bij opbod verkocht zijn aan de hoogste bieder.

Yup, het voorbeeld hebben we recent nog voorbij zien komen bij de Politie.

Citaat
Opnieuw groot mollenschandaal bij politie

Arrestatie Haagse agent In Den Haag is een politieagent gearresteerd die wordt verdacht van het doorspelen van informatie aan criminelen. Het is de tweede keer in een jaar dat bij de politie een dergelijk ernstig corruptieschandaal aan het licht komt.

In Den Haag is de Rijksrecherche gestuit op een nieuwe omvangrijke corruptieaffaire binnen de Nederlandse politie. Er is een politieagent gearresteerd die ervan wordt verdacht jarenlang met behulp van vertrouwelijke opsporingsinformatie vanuit het politiekorps een criminele organisatie te hebben aangestuurd.

De nu 28-jarige agent van Marokkaanse afkomst heeft volgens de recherche structureel Marokkaans-Nederlandse criminele handlangers van vertrouwelijke politie-informatie voorzien. Hij is al op 1 juni aangehouden maar de afgelopen weken werd pas goed de omvang van het schandaal duidelijk. De verdachte zou lid zijn van een criminele groepering die zich vooral bezighield met drugshandel. Als de politie informatie kreeg over hennepplantages of opslagplaatsen van drugs speelde de agent die inlichtingen door naar criminele trawanten. Zij pleegden vervolgens, soms met veel geweld, ripdeals en namen drugs in beslag voordat de politie dit kon doen.

Het is de tweede keer binnen een jaar dat er een zeer ernstig corruptieschandaal bij de politie aan het licht komt. Vorig jaar september werd na onderzoek van de Rijksrecherche een agent van de landelijke eenheid, Mark M. uit Weert, opgepakt. Hij wordt ervan verdacht uit meer dan honderd criminele onderzoeken informatie te hebben gestolen om het vervolgens door te verkopen aan de onderwereld.

De nu gearresteerde Haagse agent wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van vier misdrijven: corruptie, schending van zijn ambtsgeheim, het medeplegen van inbraken en pogingen daartoe en deelneming aan een criminele organisatie.
Handlangers opgepakt

Drie van zijn vermoedelijke handlangers zijn inmiddels ook opgepakt. Eén van hen, een 27-jarige man uit Den Haag is eveneens op 1 juni aangehouden. Hij ontving de informatie van de verdachte agent en wordt daarmee ook verdacht van corruptie en deelneming aan de criminele organisatie. De andere twee verdachten, een 27-jarige man uit Leidschendam en een 29-jarige man uit Leidschendam zijn aangehouden op 14 juni en worden verdacht van inbraken en pogingen daartoe dan wel van het uitvoeren van voorbereidingshandelingen voor een inbraak. De raadskamer van de Haagse rechtbank besloot gisteren dat de gearresteerde agent in ieder geval nog zestig dagen in voorarrest moet zitten.
Geschrokken van omvang

De Rijksrecherche kwam de corruptiezaak in Den Haag op het spoor na een tip uit de onderwereld. Bij het OM en de politie is men zeer geschrokken van de omvang van de corruptie, vertelt een hooggeplaatste opsporingsbron. ,,We gaan ervan uit dat de hoofdverdachte agent bij de politie is gaan werken met het vooropgezette plan vertrouwelijke politie-informatie te kunnen vergaren." Ook ten aanzien van de politiemol uit Weert heeft de Rijksrecherche steeds meer aanwijzingen dat hij bij de politie is gaan werken ten behoeve van criminelen. Al meteen tijdens zijn opleiding aan de Politieacademie heeft hij naar verluidt geheime politie-informatie gekopieerd naar zijn USB-stick.
Slag voor diversiteitsbeleid

De aanhouding van de van oorsprong Marokkaanse agent wordt door de politie gezien als een flinke slag voor het toch al moeizaam verlopend diversiteitsbeleid: het streven om meer agenten van allochtone afkomst aan te trekken. ,,De nu aangehouden politieman werd vorig jaar nog door de korpsleiding in Den Haag in het zonnetje gezet als een modelagent. Hij werd gehuldigd door zijn bazen en kreeg extra beloning vanwege zijn vele goede werk. Zijn arrestatie is een enorme slag voor het korps'', aldus een bron in het Haagse opsporingsapparaat. De angst bestaat binnen politie en justitie dat deze corruptiezaak korpsen kopschuw maakt agenten van buitenlandse afkomst aan te trekken.

Het OM verwacht dat de Haagse verdachten op 9 september voor het eerst op een zogeheten pro forma zitting van de Haagse rechtbank zullen verschijnen. Het onderzoek van de Rijksrecherche naar de verscheidene politiemollen is nog in volle gang. De van corruptie verdachte agent Mark M. uit Weert werd vorige maand op last van de rechtbank in Den Bosch uit voorarrest ontslagen. De inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak is voor mei 2017 voorzien.

In de Haagse corruptiezaak is het voor de Rijksrecherche naar verluidt eenvoudiger bewijs te verzamelen. In de zaak tegen Mark M. heeft de politie grote moeite aan te tonen dat hij de gestolen informatie daadwerkelijk heeft verkocht. Alle verdachte afnemers en de mol zwijgen tegenover de politie.

mikemans

Citaat van: A.J. op 20/07/2016 | 14:47 uur
Doel is om te voorkomen dat ze in het criminele netwerk van hun broers en vaders komen. Het leger haalt hen uit hun milieu.''

Mooi gedachte maaaarrrrr: het uiteindelijke effect gaat natuurlijk zijn dat je het milieu van broer en pa in defensie introduceert. Over drie jaar vragen we ons af hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat al onze militaire geheimen bij opbod verkocht zijn aan de hoogste bieder.

mikemans

Citaat van: A.J. op 20/07/2016 | 15:19 uur
Maar ze krijgen wel een VGB? Of zitten we straks in een situatie dat een commandant/ collega/ wie dan ook geschorst wordt vanwege een ingetrokken VGB voor hetzelfde vergrijp als wat 1 van deze boefjes op zijn strafblad heeft staan?

goed punt, mooi precedent voor mensen die er al uitgewerkt zijn.

A.J.

Citaat
Het gaat om jongeren uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere die veelal geen diploma hebben. Sommigen hebben een strafblad voor kleine vergrijpen. Dat ziet defensie door de vingers, zolang er geen zware misdaden op staan. Zeden- en geweldsmisdrijven en drugs- en drankproblemen zijn uit den boze, net als celstraffen.

Maar ze krijgen wel een VGB? Of zitten we straks in een situatie dat een commandant/ collega/ wie dan ook geschorst wordt vanwege een ingetrokken VGB voor hetzelfde vergrijp als wat 1 van deze boefjes op zijn strafblad heeft staan?


A.J.

Experiment leger: gebrek aan diploma en strafblad zijn OK

Het leger zet de deur open voor jongeren zonder opleiding en met een strafblad. Normaal gesproken maken zij geen schijn van kans, maar defensie wil een kleine groep helpen op het rechte pad te komen.

Het idee komt van de in maart opgestapte landmacht-generaal Mart de Kruif. Hij beschouwt het als zijn 'maatschappelijke plicht' om jeugdige delinquenten een kans te geven. Structuur en kameraadschap geven hen eigenwaarde. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij zeven van de tien jongeren beter afleveren aan de maatschappij'', zegt hij.

Toen hij zijn plan in 2013 ontvouwde, was het nog een onrijp idee, daarna startte in stilte een experiment en nu zijn zeventien jongeren bij diverse onderdelen van de landmacht geplaatst. Vijftien zitten er nog in de opleiding, twee zijn geslaagd en werken nu als militair.

Het gaat om jongeren uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere die veelal geen diploma hebben. Sommigen hebben een strafblad voor kleine vergrijpen. Dat ziet defensie door de vingers, zolang er geen zware misdaden op staan. Zeden- en geweldsmisdrijven en drugs- en drankproblemen zijn uit den boze, net als celstraffen.

Er kunnen jaarlijks dertig mensen meedoen. Het experiment loopt tot 2018. Dan bekijkt defensie of het project een succes is. De Kruif gelooft erin: ,,Elke jongere die thuiszit, kost Nederland 500.000 euro. Als ze een misstap hebben begaan, is het in ons rechtssysteem moeilijk om nog een kans te krijgen. Het leger kan jongeren vormen, zeker als je ze begeleidt.''

Risico's
De Kruif krijgt steun van onderzoeker Peer van der Helm van het Expertisecentrum jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden. Hij juicht het toe dat het leger de deur openzet voor ongeschoolde boefjes die dreigen af te glijden. Amerikaans onderzoek liet volgens hem zien dat het goed werkt. ,,Het leger is daar een uitweg voor jongeren in arme wijken. Ze krijgen structuur, een betekenisvol bestaan, een sociale identiteit en perspectief.''

Wel zijn er volgens Van der Helm risico's, vooral als het gaat om wie het leger in dienst neemt. ,,Jongens zonder gevoel of met weinig emoties, wil je geen oorlogswapen geven. Het gevaar op ongelukken binnen of buiten het leger is dan te groot.'' Jongeren met een licht verstandelijke beperking of jongeren die psychotisch zijn, kan defensie beter ook niet laten solliciteren.

Kansen
Wel geschikt zijn volgens Van der Helm jongeren die weinig kansen hebben, van school naar school hoppen. Of kleine misdaden hebben gepleegd. ,,Als ze niet in de georganiseerde criminaliteit zitten of zware geweldsmisdrijven pleegden, kun je een uitzondering maken. Doel is om te voorkomen dat ze in het criminele netwerk van hun broers en vaders komen. Het leger haalt hen uit hun milieu.''

Belangrijk is volgens Van der Helm de screening. ,,Je moet goed in hun verleden duiken. Het leger kan zich niet permitteren dat ze per ongeluk het broertje van een terrorist aannemen.'' Screening is ook belangrijk omdat kwetsbare jongeren een grotere kans hebben op blijvende trauma's als ze op missie zijn gestuurd.

Ook De Kruif erkent het belang van de screening. Naast de testen die iedere militair moet doorstaan, krijgen deze jongeren psychologische en lichamelijke testen door wetenschappers. Ook de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) screent de jongeren.

AD

Fuse71

Hoe dan ook, de gewone trouwe militair is weer de klos. Bij problemen heeft deze er direct last/schade van en er wordt extra beslag op ze gelegt middels het extra begeleiden, controleren, etc.

En maar praten over het respect voor de militairen en bijdrages die ze leveren en de offers die ze brengen.

Enforcer

Als de CLAS personeel over heeft om deze plannen te realiseren, dan mag het personeel vrezen wanneer de plannen niet doorgaan. Blijkbaar kan er dan nog wat meer CLAS personeel naar buiten, als jet het vanuit het politieke oogpunt bekijkt. Geen handige zet dus van De Kruijf.

Daarnaast moet je je maat wel kunnen vertrouwen, zonder dat je zelfs "je veldfles" op slot zou moeten doen.

Kom je toch weer uit op een Glenn Mills-achtige constructie, waarbij defensie best wel personeel zou kunnen leveren (extra functies) op kosten van justitie. En dan bijvoorbeeld in Assen, zodat het een feitelijk onderbouwde reden heeft om open te blijven ipv een lokaal politieke reden.

dudge

Citaat van: Lex op 14/12/2013 | 23:18 uur
En jawel. Daar hebben we de "gekleurde" bril, waarvan ik heb aangegeven dat ik deze kan begrijpen.
Maar ik heb ook aangegeven dat het afwachten is, hoe CLAS van plan is eea te realiseren. Ergo ik praat dus niets recht.

Dat valt ook op trouwens.
Normaal stelllen de Commandanten dat er met 1 gezicht naar buiten moet worden opgetreden, en hier doet C-LAS een behoorlijk autonoom voorstel. Schijnbaar zonder dat te overleggen (geloof ik niks van, maar dat terzijde).

Ros

#35
Citaat van: Lex op 14/12/2013 | 23:18 uur
Maar ik heb ook aangegeven dat het afwachten is, hoe CLAS van plan is eea te realiseren.

Los van het feit dat het een waardeloos plan/voorstel is, ben ik ook zeer benieuwd hoe men dit denkt in te gaan vullen en vooral wie dit gaat betalen. Ik stel voor om dit plan door de politie uit te laten voeren. Kijken of het echt werkt wat ze zeggen...."met boeven vang je boeven".

Ros

Citaat van: Fuse71 op 14/12/2013 | 23:09 uur
De vulling van die criminelen is gewoon een politiek spelletje, niets meer en niets minder.

Excact !. Hoe kom ik in het nieuws en hoe krijg ik de aandacht van de politiek. Het voorstel brengt Defensie helemaal niets en de maatschappij nog minder. Wat is het volgend idee.......Melkert banen bij Defensie, om je uitkering te behouden moet je in dienst ?.

Lex

Citaat van: Fuse71 op 14/12/2013 | 23:09 uur
Ik niet ...
Zo lang er goede werknemers naar huis moeten kan je het opnemen maar liefst 2000 criminelen per jaar (!!!) Niet recht praten, wat de In's en Out's ook zijn.
Dit is mischien een optie zoals destijds in 1998 toen we overal te korten hadden en niemand de dienst uit moest en dit een extra invulling was.
Op dit moment is dat ABSOLUUT NIET het geval, er is voldoende animo en ze hebben verleden jaar zelfs de eisen aangescherpt en velen teleurgesteld waren (die kwamen er niet in).

De cijfers dat er van tijd tot tijd te korten zijn geven een vertekent beeld dat altijd na ebt dankzij de nogal 'digitale' instroom van nieuw personeel bij Defensie, dus het ene moment de kraan vol open, het andere moment dicht.
Sterker nog, het afgelopen jaar was de vulling in Oirschot zelfs 100% en dat is nog nooit voor gekomen.
Ga ook eens praten met mensen die soliciteren op nieuwe functies, die komen soms met 20+ kandidaten voor 1 stoel waar jaren geleden mischien 5 voor kwamen.
De vulling van die criminelen is gewoon een politiek spelletje, niets meer en niets minder.
En jawel. Daar hebben we de "gekleurde" bril, waarvan ik heb aangegeven dat ik deze kan begrijpen.
Maar ik heb ook aangegeven dat het afwachten is, hoe CLAS van plan is eea te realiseren. Ergo ik praat dus niets recht.

Fuse71

Ik niet ...
Zo lang er goede werknemers naar huis moeten kan je het opnemen maar liefst 2000 criminelen per jaar (!!!) Niet recht praten, wat de In's en Out's ook zijn.
Dit is mischien een optie zoals destijds in 1998 toen we overal te korten hadden en niemand de dienst uit moest en dit een extra invulling was.
Op dit moment is dat ABSOLUUT NIET het geval, er is voldoende animo en ze hebben verleden jaar zelfs de eisen aangescherpt en velen teleurgesteld waren (die kwamen er niet in).

De cijfers dat er van tijd tot tijd te korten zijn geven een vertekent beeld dat altijd na ebt dankzij de nogal 'digitale' instroom van nieuw personeel bij Defensie, dus het ene moment de kraan vol open, het andere moment dicht.
Sterker nog, het afgelopen jaar was de vulling in Oirschot zelfs 100% en dat is nog nooit voor gekomen.
Ga ook eens praten met mensen die soliciteren op nieuwe functies, die komen soms met 20+ kandidaten voor 1 stoel waar jaren geleden mischien 5 voor kwamen.

De vulling van die criminelen is gewoon een politiek spelletje, niets meer en niets minder.

Lex

Ik begrijp de gevoeligheden en kan mij daarachter scharen, maar ik wil toch wel even het navolgende ter berde brengen.
Er is een voorstel/idee gelanceerd door CLAS in de media. Daar wordt ook vermeld dat er steun zou zijn van collega's en dat hij in gesprek zal gaan met MINDEF.
De exacte ins & outs van dat voorstel weten wij niet.
Ik ben zeer benieuwd hoe CLAS het eea ingekleed heeft.

bergd

Citaat van: Tanker op 14/12/2013 | 18:47 uur
Ik wou net zeggen, ken een aantal goede kerels waarbij de "verklaring van geen bezwaar" is ingetrokken vlak voor uitzending voor wat jeugdzondes. Het zal er wel mee te maken hebben dat er geen hond meer solliciteert bij die onbetrouwbare werkgever...

Je slaat de spijker op zijn kop.

Tanker

Citaat van: SMI de Boer op 14/12/2013 | 07:30 uur
Je wordt er voor  t minst of geringste uitgetrapt, maar als ze het fout doen in de burger mag je in het leger...


oprotten
Ik wou net zeggen, ken een aantal goede kerels waarbij de "verklaring van geen bezwaar" is ingetrokken vlak voor uitzending voor wat jeugdzondes. Het zal er wel mee te maken hebben dat er geen hond meer solliciteert bij die onbetrouwbare werkgever...

SMI de Boer

#28
Citaat van: Jellington op 14/12/2013 | 14:47 uur
Maar deze jonge criminelen krijgen dan ook loon? Als dat zo is mogen ze van mij eerst 2500 mensen die ze in de laatste jaren hebben ontslagen terughalen.
Loon???? Ben je gek!!!Tuurlijk, gratis kost en inwoning, vervoer, internet, kleding en schoeisel...
Het zijn sneue zielige krimineeltjes die we als zachte heelmeesters als stinkende wonden moeten behandelen, anders raak je er niet vanaf. We moeten continuiteit waarborgen door de criminaliteit aantrekkelijk  te maken.

Als ik vroegâh om 16:00 een ruit ingooide wist ik om 16:05 waarom ik dat beter niet had kunnen doen en deed ik het niet meer, mijn vrienden leerden van mij waarom zij ook geen ruiten in moesten gooien, die wilden die draai om de oren voorkomen. Mijn pa zei me dat als ik een appel zou pikken allebei mijn armen te breken, want als ik een appel wilde kwam ik naar hem toe.
PAINF. Ahoewa

De enige manier om een strijd te eindigen is door hem te winnen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Jellington

Maar deze jonge criminelen krijgen dan ook loon? Als dat zo is mogen ze van mij eerst 2500 mensen die ze in de laatste jaren hebben ontslagen terughalen.

Flyguy

Laat ze lekker scheppen en de dijken versterken. Een soort an gulag in Groningen of Drenthe zou ook nog mooi zijn.

Ik dacht dat men juist naar een professionele krijgsmacht ging om het babysitten op schorum te voorkomen...  :mad:

SMI de Boer

Citaat van: Jellington op 14/12/2013 | 14:36 uur
Dan hebben we ook meteen het probleem opgelost van wat te doen met de opgepakte Somalische piraten  ;D
Die gaan Sobibor besturen
PAINF. Ahoewa

De enige manier om een strijd te eindigen is door hem te winnen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Jellington

Citaat van: SMI de Boer op 14/12/2013 | 14:33 uur
Sobobor, ideaal... Inclusief dwangarbeid...

Ze moeten toch wat leren?

Dan hebben we ook meteen het probleem opgelost van wat te doen met de opgepakte Somalische piraten  ;D

SMI de Boer

#23
Citaat van: Ros op 14/12/2013 | 12:11 uur
Lijkt mij toch meer een taak voor justitie. Laat die maar een soort bootcamp correctie instituut oprichten. Vast dat daar (ex) militairen aan de slag kunnen om deze klanten in het gareel te stampen. Zonder militaire kennis en ervaring op te doen.

Alleen jammer dat een generaal, met behoorlijk wat aanzien, met dit idioot plan aan komt zetten  :hrmph:

Op een super gevaarlijke missie sturen is natuurlijk wel een goed idee  :devil:

Sobibor, ideaal... Inclusief dwangarbeid...

Ze moeten toch wat leren?
PAINF. Ahoewa

De enige manier om een strijd te eindigen is door hem te winnen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Fuse71

Nee, A.J.  de militairen kunnen nog langer op fatsoenlijke legering wachten en fatsoenlijk (bruikbaar) internet.
Daar is geen geld meer voor want, let op mijn woorden, ze zullen voor deze gasten allerlei faciliteiten uit de grond gaan stampen en dure opleidingen verzorgen en allerlei andere zaken.
Dit heeft straks alle prio en gaat voor alles want het moet lijken dat dit gaat slagen, failure is not an option .....
Ook dit hebben we al eerder gezien, niks nieuws.

Ondertussen sluiten gevangenissen en inrichtingen want ze kunnen ze haast niet vullen.  Snap jij het nog ?

De onderofficier is straks de reclasserings begeleider en als de geslaagde crimineel straks een vaste aanstelling krijgt kan de onder officier fluiten naar zijn/haar fase 3 contract, immers daar is geen plaats meer voor en je bent ook nog eens te oud, dus die kan naar huis.

Het past overigens wel in het hedendaagse Haagse beleid, het belonen van wangedrag en de de nette burger in het gareel houden met allerlei regels en belastingen en bij overtreding fikse boetes en dwangsommen.


guest1400

Citaat van: Enforcer op 14/12/2013 | 12:18 uur
+1

Staat een jonge crimineel voor de rechter, vraag de rechter "HALT of Heutsz?"

nou dit vind ik juist het opmerkelijke... die onderzoeker doet alsof 1 klein delict gelijk het einde betekend voor zo'n vent. Bij bureau HALT kom je niet met seks, drugs of geweldsdelicten, het betreft hier vaak letterlijk boefjes die gepakt zijn voor vandalisme, vuurwerk of dat soort shit. Gaan die ''boefjes'' dan wijs worden gemaakt dat het einde maatschappij is als je de dienst niet ingaat? zijn dat de nieuwe rekruteringsmethoden van defensie? JUIST HALT is opgericht om dat soort delicten geen belemmering te laten worden voor jongeren en hun toekomst. En zelfs een strafblad is geen ''end of the line'' want ik heb ook een strafblad en ik kan ook overal aan de slag komen zelfs bij de overheid

A.J.

We zijn ook geen opvanghuis voor criminelen, laat justitie deze problemen maar oplossen, die hebben er nb. budget, middelen en personeel voor, dit itt de krijgsmacht die bezuiniging na bezuiniging moet slikken.

Fuse71

Ook mooi trouwens, de diverse reacties op het internet waar mensen dan positief reageren met 'Ja breng de dienstplicht dan maar weer terug !'.

Ik heb de dienstplicht mee gemaakt en weet nog goed wat de stemming destijds was eind jaren 80 en die was niet zo positief. Uiteindelijk waren er steeds minder die hoefden te dienen en een flink deel van NL vond het allemaal zonde van de tijd en geld.
Dat in combinatie met het downsizen van de krijgsmacht zorgde voor een einde aan de opkomstplicht (zo heet het officieel).

Als je kunt rekenen en kritisch kijkt dan zal het overgrote deel van die reacties zijn van mensen die destijds ZELF van de Dienstplicht afwilden want het was zonde van hun tijd, kwam niet uit met hun studie communicatie en ga zo maar door.
Wat mensen van 70+ zitten in zeer beperkte mate op fora en social media. Gasten tot pak hem beet 30 weten ook niets van de dienstplicht en houd je dus de groep 35-65 jaar over die nu wel wat roept en laat dit nu net de groep zijn die destijds heeft gediend of juist NIET wilde dienen.

Zo zie je maar weer, het ene moment moeten we er vanaf en bijna 20 jaar na de DP schreeuwen steeds meer mensen dat het terug moet.

Welkom in Nederland  8)

Fuse71

Dat in de UK is een heel ander verhaal.
Ten eerste is dat gebaseerd op decennia oude zaken die allang niet altijd meer gelden, en er dus minder echte criminelen in dienst zijn dan men denkt.

Ten tweede is het een hele andere cultuur, en niet te vergelijken zoals bij ons.
Als je in Nederland een scheet laat als instructeur of iets ongenuanceerd zegt dan sta je bij de baas, in de UK is het een heel ander verhaal.
In de UK heb je ook nog duidelijk VEEL afstand tussen de manschappen, onderofficieren en de officieren.

Wij als land van de allranks mess, vrije haardracht en ouwejongens krentenbrood kunnen dus NOOIT datgene opleggen wat nodig is om echte criminelen van gedachte te doen veranderen.

Kortom, kansloos.

Het is een politieke missie en dient niet defensie noch de maatschappij maar enkelt bepaalde keyplayers en bepaalde partijen die straks weer ergens anders mee in zullen stemmen.
Voor wat hoort wat.

Ace1

Ik meen dat in Groot-Brittannië criminelen de keus hebben de cel in of het leger in, misschien eens kijken hoe andere landen dat doen in plaats van het wiel zelf opnieuw uitvinden?

Fuse71

#16
Dank u voor de toelichting !

Loop inmiddels al een zilveren medaille bij deze club dus heb het nodige al zien gebeuren en voorbij zien komen.
Pak iets uit de archieven kast, stof het af, geef het een andere naam en presenteer dat in powerpoint met veel geluidjes en quasi grappige prank foto's tussendoor en je verbaasd het politieke apparaat en je hebt goedkeuring.
Je hebt meteen je naam veiliggesteld voor je baan nadat je de dienst verlaten hebt over een aantal jaren...  ;)

Het begon met deze Generaal zo'n 1.5 jaar geleden met zijn gezanik over Tenuen en dat in tijden dat er bij defensie andere issues zijn.
Nu zie je dit rampenplan en het is duidelijk dat hij een geheel andere koers vaart, zijn gehele reputatie ten spijt.

A.J.

Citaat van: Fuse71 op 14/12/2013 | 11:07 uur
De geschiedenis herhaald zich ...


Correct, november 1998:

Kazernes voor jonge criminelen

De Nederlandse krijgsmacht is haar vijand kwijt, en daarmee ook haar doel. Een 'brede maatschappelijke discussie' moet de organisatie in een nieuwe richting duwen. De reclassering kreeg al een telefoontje: defensie wil samenwerken bij het tuchtigen van criminelen.

Het kan verkeren, zeggen ze bij de overkoepelende Stichting Reclassering Nederland. Een paar jaar geleden nog moest het ministerie van defensie een punt zetten achter de gesprekken die op initiatief van de reclassering werden gevoerd over de mogelijke samenwerking bij het heropvoeden van criminele jongeren. De Tweede Kamer verklaarde zich in een motie tegen zulke plannen, waarop de partijen elkaar de hand moesten geven.

Maar zie, er wordt opnieuw gepraat. En dit keer zelfs op initiatief van defensie.

Directeur T. van der Valk van de landelijke reclassering denkt dat de gesprekken deze keer meer kans van slagen hebben. "De tijd was er destijds blijkbaar niet rijp voor. Maar nu hebben we langer en beter over de problematiek kunnen nadenken, en defensie is op zoek naar nieuwe taken en functies." Die ontwikkeling zou de vroegere argwaan kunnen ombuigen in lef, is de achterliggende gedachte.

Het plan van de reclassering lijkt even eenvoudig als effectief. Defensie moet inkrimpen en zit in de maag met overtollig personeel en lege kazernes. De maatschappij, en de reclassering vanuit haar vakgebied in het bijzonder, wordt geconfronteerd met een groep jongeren, veelal van buitenlandse afkomst, die de aansluiting is kwijtgeraakt en verantwoordelijk is voor een relatief groot aantal delicten.

"Simpel gezegd heeft defensie de mensen die deze jongeren op het rechte pad kunnen brengen, en ook de gebouwen waarin deze resocialisatie kan plaatsvinden", aldus Van der Valk. "Als reclassering hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met werkstraffen voor criminele jongeren. Zo knappen ze bijvoorbeeld de forten van de Hollandse waterlinie op. We merken dat experimenten waarin een bepaalde tucht wordt gecombineerd met werk- of leerervaring, succesvol zijn. Ze bieden jongeren een kans uit het criminele leven te stappen. Die experimenten zouden we graag uitbouwen en als alternatief laten dienen voor celstraffen. En met hulp van de defensieorganisatie kan dat", daarvan is Van der Valk overtuigd.

De sergeanten en korporaals die ten tijde van de dienstplicht hebben bewezen dat zij jongeren uit allerlei lagen van de bevolking en uit alle windstreken, kunnen laten samenwerken in een sfeer van orde en tucht, worden nu met wachtgeld gestuurd, of komen op een plek terecht waar minder gebruik kan worden gemaakt van hun capaciteiten, vindt de directeur. "En dat terwijl we deze lieden zo hard nodig hebben. In elke grote stad zijn er een paar honderd allochtone jongeren die tekenen voor een groot aantal delicten. We zien ze afglijden, en het enige wat we als maatschappij kunnen doen is hen opsluiten, om ze later weer los te laten zonder dat er iets wezenlijks is gebeurd. Van gevangenisstraf krijgen die jongens alleen maar status."

"Landelijk zal het gaan om zo'n vijfduizend jongeren - stelselmatige daders en draaideurklanten - die eigenlijk geen gevangenisstraf opgelegd zouden moeten krijgen, maar een zogenaamde Opvoedingsmaatregel. Ze zouden een halfjaar tot een jaar moeten worden ondergebracht in een kazerne met beperkte vrijheid. In het weekend mogen zij naar huis, maar door de week heerst er een regime van discipline, van tucht, met een sergant die 's nachts om twee uur de kast controleert en deze leegtrekt als hij niet op orde is."

"Deze jongeren zouden een basale sociale training moeten ondergaan, en ze zouden gewoon moeten leren om met anderen te wonen en te leven. Daarnaast is er werk, opleiding. Wie afhaakt moet alsnog zijn gevangenisstraf uitzitten, wie slaagt krijgt een baan, een plek om te wonen en begeleiding van de reclassering."

Van der Valk herinnert zich een documentaire op televisie waarin een Marokkaanse jongen bewaker van een fietsenstalling was geworden. Had ik die baan maar tien jaar geleden gehad, zei hij. Dan was ik nooit crimineel geworden. "Kijk", zegt Van der Valk. "Die kant moeten we op. We straffen en tuchtigen de jongeren, maar daarna helpen we ze ook weer met werk en huisvesting op de been."

In eerste instantie denkt Van der Valk, als hij het over de nieuwe Opvoedingsmaatregel heeft, aan jongeren aan het begin van een criminele carrière, die vóór zij voor de rechter verschijnen kunnen kiezen voor een sepot, door in te stemmen met een verblijf in een kazerne.

De rechter zou de maatregel ook kunnen opleggen, en de celstraf voorwaardelijk achter de hand kunnen houden. Maar het verblijf bij defensie zou ook een uitkomst zijn voor jongeren die hun gevangenisstraf er bijna op hebben zitten, en het laatste restje uitzitten in een opvoedingskazerne, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een ander leven in de maatschappij.

Volgens Van der Valk past de Opvoedingsmaatregel juridisch binnen de nieuwe Wet op de taakstraffen en de penitentiaire Beginselenwet. Van der Valk denkt zelfs aan nog een variant voor een niet-criminele groep. "Jonge asielzoekers die zeker zijn van een A-status kunnen in een kazerne op vrijwillige basis perfect werken aan hun inburgering, en krijgen op die manier meer kansen."

De directeur van de reclassering zou het liefst een opvoedingskazerne per arrondissement hebben, zodat de heropvoeding regionaal of lokaal ter hand kan worden genomen. "Want de verantwoordelijkheid voor uitvallers ligt niet alleen in Den Haag, maar vooral in de gemeenten. Justitie zou de bemoeienis van gemeenten bij deze aanpak van criminaliteit ook kunnen stimuleren door de steden die meewerken aan de Opvoedingsmaatregel te belonen voor de criminaliteit die zij op deze manier voorkómen. En ik kan me ook voorstellen dat verzekeringsmaatschappijen de projecten willen meefinancieren omdat zij inzien dat de Opvoedingsmaatregel schade beperkt."

Maar ook al betaalt justitie het gehele project, dan nog is de opvang voordelig, vindt Van der Valk. Omdat een cel zo duur is.

Trouw

A.J.

Moest dat Glen Mills kamp in Wezep niet dicht wegens "omstreden" ofzo? :cute-smile:

Ros

Op linie, handen op de oren en flink met de voeten stampend voorwwaarts........mars !  :lol:

Enforcer

Citaat van: Ros op 14/12/2013 | 12:11 uur
Lijkt mij toch meer een taak voor justitie. Laat die maar een soort bootcamp correctie instituut oprichten. Vast dat daar (ex) militairen aan de slag kunnen om deze klanten in het gareel te stampen. Zonder militaire kennis en ervaring op te doen.

Alleen jammer dat een generaal, met behoorlijk wat aanzien, met dit idioot plan aan komt zetten  :hrmph:


+1

Staat een jonge crimineel voor de rechter, vraag de rechter "HALT of Heutsz?"

DvdW

Citaat van: Ros op 14/12/2013 | 12:11 uur
Op een super gevaarlijke missie sturen is natuurlijk wel een goed idee  :devil:
Die IED's ruimen zichzelf niet op...  :angel:
The beauty of grace is that it makes life not fair...

ת'תקווה בלב נועל, עם חזק לא נתקפל
כי לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל

Ros

#10
Lijkt mij toch meer een taak voor justitie. Laat die maar een soort bootcamp correctie instituut oprichten. Vast dat daar (ex) militairen aan de slag kunnen om deze klanten in het gareel te stampen. Zonder militaire kennis en ervaring op te doen.

Alleen jammer dat een generaal, met behoorlijk wat aanzien, met dit idioot plan aan komt zetten  :hrmph:

Op een super gevaarlijke missie sturen is natuurlijk wel een goed idee  :devil:

A.J.

Citaat van: Ref Dagblad op 14/12/2013 | 10:13 uur
Landmacht wil jonge boefjes op het rechte pad zetten


Ook in de Tweede Kamer klinkt waardering voor het voorstel van generaal De Kruif. PVV en SGP reageren positief. ,,Prima plan", zegt SGP'er Van der Staaij. PvdA-Kamerlid Eijsink wijst erop dat ,,altijd" een verklaring van geen bezwaar nodig is.

:lol: :lol:

Fuse71

De geschiedenis herhaald zich ...
De KL als sufferd van de defensie klas die weer eens dwangmatig moet laten zien hoe open en sociaal het wel niet is.
De KL is een soort Nederland in de EU, het braafste jongetje van de klas en ondertussen krijgt het steeds een draai om de oren als de taart verdeeld wordt maar de eigen bijdrages (in allerlei vormen) blijven wel fors.

Nu dit project, weer een kansloos geheel wat natuurlijk goedkeuring gaat krijgen van de minister want ook die is bezig met een charme offensief om de cape van 'slechtste' minister van defensie ooit' van haar af te werpen.
Er is wel plaats voor 2000 probleemgevallen maar ondertussen zijn goede militairen de laan uit gestuurd of hun contracten worden niet verlengd.
Sterker nog, nog niet zo lang geleden werden mensen van uitzending terug gehaald omdat ze bij nader inzien niet door de beugel konden omdat inmiddels het beleid was aangepast en hun overtreding uit het verleden opeens niet meer door de beugel kon !
Nee, we mogen 2000 man opleiden en anderen mogen ook nog wat extra stappen gaan zetten om op hun te gaan letten.
Om maar te zwijgen over de extra functies  en inspanning die nodig zijn om dit allemaal te begeleiden, monitoren, evalueren en natuurlijk de nodige liasons, commissies, en ga zo maar door.
Daar is WEL geld voor , en leg dat maar uit aan de mensen voor wie geen plek meer is binnen de organisatie en er na vele jaren trouwe dienst  uit getrapt worden.
Voor deze probleem groep is er straks wel geld voor dure scholing, allerlei curcussen en het smijten met rijbewijzen en premies. We hebben dit al eerder gezien en nogmaals de geschiedenis herhaald zich wederom.
Iedere keer is er iemand die zijn Legacy wil achterlaten bij de KL en dit is er weer 1. Alvast de toekomstige functie veilig stellen voor na het FLO.

De deuren bij de PI's sluiten steeds vaker en de KL doet zijn poorten open. Het huidige personeel krijgt de middelvinger en moet maar extra stappen zetten. Wederom extra frustratie, belasting en er komt al jaren niks bij .... Nee, je mag blij zijn dat je een functie hebt is dan het antwoord.

SMI de Boer

Citaat van: Lex op 14/12/2013 | 10:13 uur
Landmacht wil jonge boefjes op het rechte pad zetten

,,We zitten niet te wachten op jihadisten met een legertraining."

Ref. dagblad,
14-12-2013 09:14

Nee...Maar hoe meer die georganiseerd worden hoe makkelijker het ze gemaakt wordt om jong te beginnen. Gooi een ruit in, zeg niks over je standpunt als jihadist en krijg gratis een training waar je je broeders mee kunt opleiden of van dienst zijn, daarbij weet je later precies wat waar te halen valt.
PAINF. Ahoewa

De enige manier om een strijd te eindigen is door hem te winnen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend

SMI de Boer

Ach, het is al de zoveelste keer dat dit idee in een of andere vorm geopperd wordt.
Ik kan me er geen voorstelling bij maken hoe zo'n figuur een plaats krijgt! Als er een tussen de hardcore PAINF in opleiding gaat zal die echt van goeie lichamelijke komaf moeten zijn.
En wat denk je dat er gebeurt met een Allochtoon die op de vraag -want die komt- "wat heb je geflikt, dan" lachend "Oh, een hoertje overvallen, inelkaargeslagen en beroofd van d'r dagopbrengst" antwoord?
Ik geef 'm een levensverwachting van 2 minuten.
PAINF. Ahoewa

De enige manier om een strijd te eindigen is door hem te winnen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Lex

Landmacht wil jonge boefjes op het rechte pad zetten

De Koninklijke Landmacht werkt aan een plan om jonge criminelen op het rechte pad te brengen. Jeugdige delinquenten krijgen daarbij een plek binnen de landmacht.

Generaal Mart de Kruif, de hoogste baas van de Koninklijke Landmacht, lanceert het plan zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. De commandant heeft zijn idee inmiddels voorgelegd aan de commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. De top van de Nederlandse krijgsmacht steunt het plan. Generaal De Kruif bespreekt zijn voorstel daarom binnenkort met minister Hennis (Defensie).

De Koninklijke Landmacht bestaat begin volgend jaar 200 jaar. De Kruif ziet het als ,,plicht" van de krijgsmacht een bijdrage te leveren aan de maatschappij. ,,Sommige jongeren moeten een tweede kans krijgen", aldus de commandant landstrijdkrachten. ,,Het is niet de bedoeling om de groep als geheel op te nemen, maar verspreid over verschillende landmachtonderdelen. Misschien met een vent ernaast." De generaal gelooft in de vormende kracht van het leger met structuur, duidelijkheid en warmte.

Defensie kan volgens De Kruif een uitstekende bijdrage leveren aan de aanpak van jeugdige delinquenten. ,,De krijgsmacht investeert in jongeren. Wij leveren zeven van de tien jongeren na hun opleiding beter af aan de maatschappij."

Generaal De Kruif staat bekend om zijn onconventionele, vernieuwende ideëen voor de krijgsmacht. Als plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten pleitte De Kruif voor meer kennis van Engels binnen de krijgsmacht. Sindsdien is Engels de voertaal bij grote oefeningen. De hoogste baas van de landmacht beschikt over een forse staat van dienst. Van eind 2008 tot eind 2009 gaf hij leiding aan een internationale troepenmacht van 45.000 man in Zuid-Afghanistan.

Onderzoeker Peer van der Helm van het Expertisecentrum jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden reageert positief op het plan. ,,De landmacht kan zeker 2000 criminele jongeren per jaar helpen door hen waardering, structuur, een opleiding en perspectief te bieden. De krijgsmacht zou ze een enorme dienst bewijzen."

In Nederland gaan 48.000 jongeren niet naar school, volgens onderzoek van oktober 2012. De groep jeugdige delinquenten bestaat uit drie categorieën, aldus Van der Helm. Jongeren met ernstige psychische problemen, jongeren die veel verdienen aan criminaliteit en –de grootste groep– de kleine crimineeltjes. ,,De eerste twee categorieën zijn niet geschikt voor de landmacht, de laatste wel. Deze kleine krabbelaars veroorzaken veel overlast."

Volgens de onderzoeker jeugdcriminaliteit, tien jaar actief in het vak, werkt plaatsing bij de landmacht ,,veel beter" dan de ,,vluchtigheid" van bureau Halt. ,,Deze aanpak biedt geen perspectief." Van der Helm verwijst naar Amerikaans onderzoek. ,,Scholing van jongeren vermindert de kans op recidive met 50 procent, leren lezen 40 procent. In de VS bestaat drie kwart van het leger uit jongeren die afkomstig zijn uit kansarme gezinnen."

,,Leuk plan", zegt prof. dr. Theo Doreleijers. ,,Het idee is niet zonder meer laakbaar." De oud-hoogleraar jeugdpsychiatrie van VU Medisch Centrum sluit niet uit dat de aanpak werkt. Doreleijers ziet wel wat haken en ogen. ,,Niet iedere jongere is geschikt. Soms zitten er zulke zwakke broeders bij dat het niet werkt. De landmacht moet per jongere kijken of plaatsing haalbaar is. Maar het plan is zeker het proberen waard."

Ook in de Tweede Kamer klinkt waardering voor het voorstel van generaal De Kruif. PVV en SGP reageren positief. ,,Prima plan", zegt SGP'er Van der Staaij. PvdA-Kamerlid Eijsink wijst erop dat ,,altijd" een verklaring van geen bezwaar nodig is.

De PVV denkt dat een disciplinerend en opvoedend regime bij de landmacht voor ontspoorde jongeren goed kan uitpakken. De PVV stelt wel een aantal voorwaarden, zoals streng toezicht. ,,De jongeren moeten geen dingen leren die ze later zouden kunnen gebruiken in hun criminele loopbaan", aldus PVV-Kamer De Roon. Bovendien mag plaatsing onder de tucht van de krijgsmacht pas geschieden nadat jongeren hun straf hebben uitgezeten. De PVV wil verder islamitische criminelen uitsluiten. ,,We zitten niet te wachten op jihadisten met een legertraining."

Ref. dagblad,
14-12-2013 09:14

irma

2000 man met een vent ernaast? Nou, zo weten we wel meteen welk DO nog ruim genoeg in zn jasje zit :-)
Snap hier echt geen moer van.... geen geld en mensen voor de core business, dus dan maar taken ernaast gaan doen?
Privacy....ik heb niets te verbergen maar dat hoeven ze niet te weten ....  (Loesje)

SMI de Boer

Je wordt er voor  t minst of geringste uitgetrapt, maar als ze het fout doen in de burger mag je in het leger...


oprotten
PAINF. Ahoewa

De enige manier om een strijd te eindigen is door hem te winnen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend

guest1400

Citaat van: Lex op 13/12/2013 | 23:51 uur
AMSTERDAM -
Jonge criminelen krijgen misschien een plek binnen de Koninklijke Landmacht. Die hoopt dat ze zo op het rechte pad kunnen worden gebracht.
   
Generaal Mart de Kruif presenteert het plan zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. De top van de krijgsmacht zou het idee steunen. Daarom praat De Kruif binnenkort met minister Jeanine Hennis (Defensie) over het plan.

,,Sommige jongeren moeten een tweede kans krijgen'', zegt De Kruif. ,,Het is niet de bedoeling om de groep als geheel op te nemen, maar verspreid over verschillende landmachtonderdelen. Misschien met een vent ernaast.''

Een plek bij de landmacht is beter voor jongeren dan bureau Halt, zegt Peer van der Helm, onderzoeker jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden. Van der Helm denkt dat het leger ongeveer 2000 criminele jongeren per jaar kan helpen.
Telegraaf,
vr 13 dec 2013, 23:44

haha, bureau halt of in het leger... nou wat ga ik kiezen  :angel:

pfff staan ze nu al zo te springen om personeel? vroeger had je ''de uitdaging'' dat leverde ongeveer 250 nieuwe rekruten op en nu willen ze al 2000 per jaar gaan binnenhalen via zo'n project? gekke tijden vragen om gekke matregelen denk ik dan

Lex

AMSTERDAM -
Jonge criminelen krijgen misschien een plek binnen de Koninklijke Landmacht. Die hoopt dat ze zo op het rechte pad kunnen worden gebracht.
   
Generaal Mart de Kruif presenteert het plan zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. De top van de krijgsmacht zou het idee steunen. Daarom praat De Kruif binnenkort met minister Jeanine Hennis (Defensie) over het plan.

,,Sommige jongeren moeten een tweede kans krijgen'', zegt De Kruif. ,,Het is niet de bedoeling om de groep als geheel op te nemen, maar verspreid over verschillende landmachtonderdelen. Misschien met een vent ernaast.''

Een plek bij de landmacht is beter voor jongeren dan bureau Halt, zegt Peer van der Helm, onderzoeker jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden. Van der Helm denkt dat het leger ongeveer 2000 criminele jongeren per jaar kan helpen.

Telegraaf,
vr 13 dec 2013, 23:44