Auteur Topic: Staan de beste stuurlui aan wal?  (gelezen 2528 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

-Peter-

  • Webmaster
  • ERG FANATIEK
  • ********
  • Berichten: 4096
Staan de beste stuurlui aan wal?
« Reactie #1 Gepost op: 03/04/2010 | 11:23 uur »
De werkgroepen die moesten aangeven waar geld gevonden kan worden zijn klaar. Voor Defensie zijn de adviezen van twee werkgroepen belangrijk. Bij Defensie kan geld gehaald worden, valt te lezen.
De werkgroepen kiezen niet, dat moeten dit jaar de politici doen. Gaan zij uit van een visie of vertrekken ze met de gedachte: hoe haal ik het meeste geld op?
Maandag 29 maart heeft de werkgroep Verkenningen haar bevindingen gepubliceerd. De werkgroep Verkenningen is twee jaar geleden ingesteld met als doel om te onderzoeken welke krijgsmacht op langere termijn (na 2020) nodig is om de Nederlandse belangen te beschermen.
Op grond van de te verwachten ontwikkelingen in de wereld, zijn mogelijke scenario’s en beleidsopties geformuleerd. Deze gaan over toekomstige ambities, de daaruit voortvloeiende inrichting en samenstelling van de krijgsmacht en de daarbij behorende financiële middelen.
Een veelheid aan deskundigen in binnen- en buitenland heeft hieraan een bijdrage geleverd.
Het hoofddoel van de verkenningen is het bieden van een gezaghebbende en objectieve basis voor toekomstbestendige politieke keuzes over de Nederlandse defensie-inspanning.
Op de website vindt u de opvatting van de VBM|NOV welke keuze politiek Nederland volgens ons zou moeten maken.
Op 1 april volgden de Brede Heroverwegingen. Het doel van de Brede Heroverwegingen, uitgevoerd door 20 ambtelijke werkgroepen, is om te komen tot zeer forse en daarmee ingrijpende bezuinigingen op het overheidsbudget.

De werkgroep 'Internationale veiligheid' heeft voor Defensie twaalf bezuinigingsmogelijkheden geformuleerd variërend van 34 miljoen tot 2,1 miljard euro structureel. Vier zijn gebaseerd op de minvarianten uit de verkenningen, de overige acht missen deze grondslag.
De werkgroep ‘Veiligheid en Terrorisme’ geeft aan dat door een herbelegging van taken tussen KMar, politie en Douane mogelijk 45 miljoen euro kan worden bezuinigd. Ook stelt de werkgroep dat door betere samenwerking tussen de AIVD en MIVD 7 miljoen euro gevonden zou kunnen worden.
De verkenningen en de heroverwegingen bevatten mogelijkheden voor politieke partijen om in aanloop naar de verkiezingen van 9 juni en daarna bij de formatie keuzes te maken.

De VBM|NOV betreurt dat er onvoldoende gekeken is naar de relatie tussen de verkenningen en de heroverwegingen. Zoals zo vaak ligt ook nu het accent weer bij het geld in plaats van bij de taken. Bij het maken van definitieve keuzes is dat funest.
De VBM|NOV roept iedereen op te beseffen dat een geldgedreven afbraak van de defensieorganisatie in de nabije toekomst niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Daarmee worden de verkenningen, die alom geprezen worden vanwege de grondige voorbereiding en onderbouwing, tot een inhoud- en (heel snel) visieloos document.
De VBM|NOV heeft reeds gekozen. Zij kiest voor een hoogwaardige krijgsmacht die veelzijdig inzetbaar is en die in staat is om krachtig op te treden, waardoor de risico’s voor de ingezette militairen tot een minimum beperkt blijven. Hierdoor wordt de internationale positie van Nederland en de welvaart van de Nederlandse burger in Europa en daarbuiten bestendigd.
Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...