Migratie problemen in Europa

Gestart door Lex, 18/02/2011 | 15:26 uur

Ace1

Zweden wil geen immigratieland meer zijn: 'Belasting op de verzorgingsstaat'

Een week nadat het Nederlandse kabinet erover viel, wordt het inperken van gezinshereniging in Zweden juist doorgezet. De Zweedse regering toetst een wetsvoorstel waarmee het land een verblijfsvergunning kan weigeren als de partner jonger is dan 21 jaar. Ook moeten de regels voor nareizende kinderen worden aangescherpt.

Het is onderdeel van een anti-immigratiecampagne waarmee Zweden het imago van gastvrij immigratieland van zich af wil schudden. Andere voorgenomen maatregelen zijn het terugbrengen van het aantal opgevangen vluchtelingen naar het absolute EU-minimum en een soberder opvang van asielzoekers.

Lange tijd presenteerde het land zich juist trots als de zoete inval. Zweden, dat ruim 200 jaar vrede kent, moest een veilige haven zijn voor mensen op de vlucht voor oorlog. Ruim 26 procent van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Maar de laatste tien jaar is het migratiedebat er veranderd.

De discussie richt zich voornamelijk op de integratie van nieuwkomers. Bovengemiddeld hoge werkloosheid, taalachterstand, en segregatie in wijken, op scholen en de arbeidsmarkt hebben voor hen geleid tot een afstand tot de Zweedse maatschappij. Partijen links en rechts bestempelen het integratiebeleid als mislukt.

'Humanitair, niet humanistisch'
"Het is een zelfgecreëerd probleem", zegt Torbjörn Sjöström, directeur van marktonderzoeksbureau Novus. Hoewel het land veel mensen opnam, ontbrak het aan de infrastructuur om mensen te helpen integreren. "Vluchtelingen die in hun land tegenover elkaar stonden, werden nu ineens buren."

Nieuwkomers komen moeilijk aan een baan als ze geen Zweeds spreken, maar taallessen en ander onderwijs waren ondermaats. "We vingen mensen op die het moeilijk hadden, maar lieten ze niet deelnemen aan de maatschappij. Dat is misschien wel humanitair, maar niet humanistisch", zegt Sjöström.

Onder de bevolking is er de vrees dat regelingen om goed voor vluchtelingen te zorgen ten koste gaan van sociale voorzieningen. Sjörström: "Mensen die asiel krijgen hebben recht op uitkeringen. Bedenk je dat elk kind uit een oorlogsgebied zo'n zes onderzoeken voor zijn kiezen krijgt. Uit Afghanistan alleen al komen 10.000 kinderen, dat kost veel geld. Voor veel mensen voelt dat geld uitgeven zonder te investeren in integratie als een te grote belasting op de verzorgingsstaat."


De steun voor het opvangen van vluchtelingen in Zweden is tanende


En dus wil de regering, naast een inperking van het aantal migranten, een nieuwe verhouding tussen land en immigrant. Wie in Zweden wil wonen, moet moeite doen om onderdeel te worden van de maatschappij. Onderdeel van dat sociaal contract is het verplichten van taallessen en een inburgeringsexamen.

Voor arbeidsmigranten wordt het minimumsalaris verdubbeld, op papier om zichzelf te onderhouden en uitbuiting te voorkomen. Maar in praktijk is dat ook een manier om laaggeschoolde arbeidsmigratie te ontmoedigen. Het socialezekerheidsstelsel is niet langer vanzelfsprekend voor nieuwkomers: voorzieningen moeten ze geleidelijk verdienen, door te werken en belasting te betalen.

De doelstelling van deze maatregelen is een snellere integratie. "Ook al gaat die in vergelijking met andere landen relatief goed", zegt Pieter Bevelander, directeur van het instituut voor migratiestudies in Malmö. De meeste migranten in Zweden integreren snel, stelt hij, "Van de asielzoekers is 60 tot 75 procent binnen tien jaar aan het werk. Maar in de ogen van de bevolking gaat dat niet snel genoeg."

Bevelander, zelf uit Nederland geëmigreerd naar Zweden, ziet de maatregelen ook als onderdeel van de koers die het land vaart sinds de extreemrechtse Zweden Democraten gedoogsteun leveren aan de regering. De Zweden Democraten zien het immigratiebeleid als de belangrijkste oorzaak van het bendegeweld waar het land mee kampt. "In dat opzicht verschilt Zweden niet meer zozeer van de rest van de wereld. Kijk naar Trump, Brexit en Meloni: de migrant geldt als zondebok", zegt Bevelander.

Het beleid wordt breed gesteund, niet alleen door de Zweden Democraten. Veel van de strengere wetgeving werd namelijk al eerder door sociaaldemocratische voorgangers van de huidige regering bedacht.

Mogelijke risico's
Volgens Bevelander is het nog maar de vraag of de nieuwe regels ook gaan werken. Hij wijst erop dat het juist mensen met een lagere sociaaleconomische status zijn die moeite hebben om aan deze strengere integratie-eisen te voldoen.

Dat brengt ook risico's met zich mee: arbeidsmigratie voor laaggeschoold werk dat de hoogopgeleide bevolking niet wil doen wordt lastiger. En dat terwijl Zweden sneller vergrijst dan andere Europese landen. "Maar doorgaan op de oude manier, was voor niemand een optie", zegt Sjörström. "Ten opzichte van tien jaar geleden is het al makkelijker voor mensen om een baan te vinden. Maar er is zo lang niets gedaan, dat los je niet zomaar op met wat maatregelen."

https://nos.nl/artikel/2482958-zweden-wil-geen-immigratieland-meer-zijn-belasting-op-de-verzorgingsstaat

Benji87

Europese Unie en Tunesië sluiten een migratiedeal

De Europese Unie en Tunesië hebben een akkoord bereikt over migratie. In ruil voor financiële steun gaat de Tunesische regering maatregelen nemen om de illegale oversteek van migranten over de Middellandse Zee te stoppen.

Premier Mark Rutte is zondag samen met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Giorgia Meloni naar het Noord-Afrikaanse land gevlogen om de laatste obstakels voor de deal uit de weg te ruimen. Vooraf was er al optimisme dat er een akkoord zou komen.

Het trio was ruim een maand geleden ook al in Tunesië. Toen lukte het niet om tot een akkoord te komen over migratie met de Tunesische president Kais Saied.
Tunesië werd toen wel al 900 miljoen euro financiële hulp beloofd als er een deal zou komen. Daarnaast zou er snel 100 miljoen euro beschikbaar komen voor grensbewaking en het terugsturen van migranten. Het land kreeg al direct 150 miljoen euro om economische hervormingen door te voeren.

Volgens ingewijden was een van de problemen dat een groot deel van het EU-geld uit leningen bestaat die gekoppeld zijn aan een hervormingsprogramma van 1,9 miljard dollar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die hervormingen zag Tunesië niet zitten. Ook over de besteding van de 100 miljoen euro voor grensbewaking werd nog onderhandeld.
De Tunesië-deal wordt nu aan de EU-landen voorgelegd. Brussel hoopt met meer landen tot vergelijkbare migratie-akkoorden te komen. In 2016 sloot de EU al een migratiedeal met Turkije.
Kritiek op deal met een autocratische leider

Niet iedereen is blij met de deal

Zo is er kritiek op de autocratische president Saied, die de oppositie in het land onderdrukt. Ook worden vluchtelingen in Tunesië slecht behandeld. Zo werden eerder deze maand honderden migranten naar de woestijn aan de Libische grens gestuurd na ongeregeldheden in de Tunesische stad Sfax.

Tunesië als belangrijk doorreisland voor migranten

Tunesië is een belangrijk doorreisland voor migranten. Zij vertrekken vaak vanaf daar met bootjes naar Europa, voornamelijk richting Italië.

Die overtocht is niet zonder gevaar. Dit jaar zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie al bijna tweeduizend mensen overleden of vermist geraakt bij de oversteek van Noord-Afrika naar Europa.

Bron: nu.nl

Lex

Marechausseecommandant Leijtens nieuwe directeur Frontex

Nieuwsbericht | 20-12-2022 | 16:06

Luitenant-generaal Hans Leijtens wordt de nieuwe directeur van Frontex. Dit grensagentschap bewaakt de Europese buitengrenzen. Leijtens is op dit moment commandant Koninklijke Marechaussee. Het is nog onbekend wanneer hij aan zijn nieuwe functie begint en wie hem opvolgt.

Zijn huidige functie bekleedt Leijtens sinds 2 september 2019. In die rol is hij tevens Gouverneur der Residentie en daarmee verantwoordelijk voor het militair ceremonieel in de hofstad. Van mei 2012 tot eind 2015 vervulde hij deze functies ook.

Eind 2015 verliet Leijtens Defensie. Hij vervulde een aantal functies als lid van de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo was hij onder meer directeur-generaal van de belastingdienst.

Mindef

Lex

'Eerste negen maanden forse toename illegale migranten EU'

BRUSSEL - Het aantal mensen dat illegaal de Europese Unie binnenkomt is over de eerste negen maanden van dit jaar gestegen tot 228.240, het hoogste aantal sinds dezelfde periode in 2016. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een toename van 70 procent, meldt de Europese Grens- en Kustwacht Frontex, die turfde aan de buitengrenzen van de Europese Unie.

De populairste route voor migranten en vluchtelingen blijft die via de Westelijke Balkanlanden. Van januari tot en met september werden 106.396 mensen aangetroffen die zo illegaal de EU-grens probeerden over te steken, twee keer zoveel als de eerste negen maanden van 2021. Volgens Frontex is dat cijfer zo hoog omdat veel teruggestuurde migranten in het gebied meerdere pogingen ondernemen. Het gaat vooral om Afghanen, Syriërs en Turken.

Ook de dagelijkse migrantenstroom vanuit Tunesië en Egypte via zee richting Italië blijft aanhouden. Frontex registreerde in de eerste negen maanden 65.572 personen die illegaal overstaken, een stijging van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Frontex onderschepte van januari tot en met september ongeveer 52.700 illegale migranten in bootjes op het Kanaal, meer dan het hele jaar ervoor en een toename van 68 procent vergeleken met die periode vorig jaar.

Telegraaf, 13-10-2022, 16:21

Ace1

Staatssecretaris Mahdi na steekpartij Genk: "Afghaanse jongeren spreiden over asielcentra en streng optreden"

Afghaanse jongeren die problemen veroorzaken, moeten verspreid worden over verschillende asielcentra om clanvorming tegen te gaan. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gezegd in "De ochtend" op Radio 1. Zaterdagavond waren er twee steekpartijen in Genk waarbij Afghaanse jongeren uit het asielcentrum van Lanaken betrokken waren. Het gerecht moet ook streng optreden tegen de jongeren die zich niet gedragen, vindt Mahdi.

Zaterdagavond waren er meerdere schermutselingen in het centrum van Genk. Twee groepen van in totaal 40 jongeren raakten slaags met elkaar. Er waren twee steekpartijen. Bij de eerste, aan het station, raakte een van de jongeren lichtgewond, bij de tweede, een paar straten verderop, vielen een zwaar- en een lichtgewonde. 19 jongeren werden opgepakt.

Het ging om Turkse jongeren uit Genk en Afghaanse jongeren uit het asielcentrum van Lanaken. Volgens Marino Keulen (Open VLD), burgemeester van Lanaken, veroorzaken de jongeren uit het asielcentrum wel vaker problemen. Een oplossing is er niet meteen, maar het spreiden van de asielzoekers over verschillende centra kan wel helpen, zei hij.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft gisteren met Keulen gesproken. Volgens Mahdi moeten er twee zaken gebeuren. "Op mijn niveau kan ik er, in het kader van het gerechtelijk onderzoek, voor zorgen dat de bendevorming die ontstaat gebroken wordt door de groep te spreiden en een aantal jongeren in een aantal centra onder te brengen", zegt hij. Het is dan ook belangrijk dat de centra voor minderjarige asielzoekers niet te groot zijn, zodat de jongeren goed begeleid kunnen worden.

"Maar dat is niet voldoende om het probleem op te lossen. Dat doe je door hard op te treden en jongeren te straffen op het moment dat zij iemand neersteken", vindt de staatssecretaris.

"Recht op asiel herzien heel moeilijk"
Het recht op asiel herzien vindt Mahdi heel moeilijk, want je kan die jongeren niet terugsturen naar Kaboel. "Je kan moeilijk bellen naar de taliban en vragen of ze een minderjarige willen overnemen", zegt hij.

We volgen het gerechtelijk onderzoek op, zegt Mahdi nog. De jongeren die betrokken waren bij de steekpartijen mogen het centrum voorlopig niet verlaten.

De staatssecretaris benadrukt nog dat de problemen zich voordoen bij een kleine groep jongeren en hij betreurt dat die het draagvlak onderuithalen voor opvang van niet-begeleide minderjarigen. Terwijl het net zo belangrijk is om die jongeren die in moeilijke omstandigheden in ons land aankomen, op een juiste manier te omkaderen.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/27/steekpartij-genk-afghaanse-jongeren-spreiden-over-asielcentra/

Ace1

Burgemeester Marino Keulen na steekpartij: "Afghaanse niet-begeleide minderjarige asielzoekers veroorzaken problemen"

Volgens burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD) zijn er vaak problemen met niet-begeleide minderjarige asielzoekers uit Afghanistan. Hij pleit ervoor om de groep meer te spreiden over verschillende asielcentra. Gisteren raakten twee jongeren gewond bij een steekpartij in Genk. Ongeveer 40 Afghaanse jongeren uit het asielcentrum in Lanaken zochten de confrontatie op met Turkse jongeren uit Genk.

"Met het overgrote deel van de asielzoekers zijn er nooit of zeer weinig problemen, die houden zich altijd aan de regels", vertelt burgemeester Marino Keulen. "Maar met deze groep stelt zich in heel Europa een probleem. Ze hebben het moeilijk met regels op te volgen en ze plegen vandalisme in de asielcentra."

Binnen de groep Afghaanse jongeren die gisteren bij de steekpartij betrokken waren, zat ook een meerderjarige. "Die zit nog in de cel en die wordt blijkbaar beschuldigd voor poging tot moord. De feiten zijn ook zwaarwichtig: messteken in de arm, bij de andere in de longen", aldus de burgemeester.

Druk verlichten
De burgemeester van Lanaken heeft intussen contact gehad met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). "Hij had daar direct begrip voor. Een oplossing is er niet meteen. Maar om de druk te verlichten, kan die groep van niet-begeleide minderjarige Afghanen verspreid worden over meerdere asielcentra", zegt Marino Keulen. "Zo zouden we clans kunnen breken en dan kunnen we de invloed van de leiders uitwissen. Hopelijk komt zo de rust terug in de asielcentra."

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/26/na-zware-steekpartij-in-genk-met-afghaanse-niet-begeleide-minde/

Ace1

Negentien arrestaties na steekpartijen bij clash tussen rivaliserende jongeren in Genk

Genk - In het centrum van Genk kwam het zaterdagavond tot een clash tussen twee groepen rivaliserende jongeren. De schermutselingen leidden tot twee afzonderlijke steekpartijen. Daarbij vielen twee gewonden. Een persoon is ernstig gewond, de andere licht. Negentien personen werden gearresteerd.

Het ging om een clash tussen een veertigtal rivaliserende jongeren die enerzijds van Turkse origine zijn en anderzijds een groep asielzoekers die hun roots in Afghanistan hebben. Zij zakten vanuit het asielcentrum in Lanaken af naar het centrum van Genk. De vechtpartij ontaardde in twee steekpartijen.

De eerste melding bij de hulpdiensten kwam zaterdag om 20 uur binnen. Er was sprake van een vechtpartij ter hoogte van het station. Bij die ruzie werd een 18-jarige jongeman uit Genk aangevallen met een mes. Hij raakte lichtgewond. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Na de massale knokpartij stoven de groepen uit elkaar, maar niet veel later kwam het tot een nieuwe confrontatie tussen de rivalen in de Klokstraat. Daarbij werd opnieuw iemand met een mes aangevallen. Het slachtoffer was opnieuw een 18-jarige jongeman uit Genk. Hij liep ernstige verwondingen op en verkeerde een tijdlang in levensgevaar. Intussen is de toestand van de tiener niet meer kritiek.

De politie Carma, met ondersteuning van hun droneteam, kon de jongeren die nog in de omgeving waren uiteindelijk lokaliseren in Kolderbos en in de Augustuslaan en Bilzerweg in Zutendaal. Zij werden allemaal in de boeien geslagen in het kader van de ondervragingen en het verdere onderzoek naar de omstandigheden. Het gaat om negentien mannen tussen 15 en 25 jaar die in Lanaken verblijven. Bij de grootschalige arrestaties kreeg de lokale politie hulp van de collega's van de zones Lanaken-Maasmechelen, Bilzen-Hoeselt-Riemst en Limburg Regio Hoofdstad (LRH). Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Achttien verdachten mochten na identificatie en verhoor beschikken. Een zeventienjarige wordt nog verder verhoord. Het parket van Limburg zal later over zijn mogelijke aanhouding beslissen. Over de omstandigheden van de ruzie en waarom het zo kon escaleren is nog niets bekend. Politie Carma voert het verdere onderzoek.

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20211225_97705949

ARM-WAP

Oppositie voeren is toch zo makkelijk in deze tijden...
- Je moet zelf niets bewijzen/bewezen hebben...
- Je pikt een paak heikele thema's zoals 'veiligheid', 'zorg' en kan zo meteen in de aanval...
Geen enkele partij, noch in de UK, noch in Belgie en ook in Nederland kan alle problemen die we nu ondervinden aanpakken. Want wat je uitgeeft aan het ene, moet je ergens anders weer zien te vinden.
Van mij mag een partij kritiek hebben... (heb ik zelf ook)... van mij mag men aangeven dat men gecontacteerd wordt door "de brugers" die misnoegd zijn...
Maar men moet, ook vanuit de oppositie, met voorstellen komen om problemen op te lossen.
In Vlaanderen zie ik een partij als Vlaams Belang (VB) 'groot worden', ook bij tieners
(onlangs op een Twitter feed een screenshot van de uitslang gezien van een stemtest. De Christendemocraat die dit de lucht instuurde was verheugd omdat zijn partij 28 procent van de stemmen zou gekregen hebben. De tweede balk toonde 25 % voor Vlaams Belang en 8 % blanco stemmers...) Nou, dan zou ik mezelf vragen stemmen ipv blij te zijn...)
En VB lijkt een natuurlijke trekpleister te zijn voor de misnoegden die niet meer voor de trado's willen stemmen. Dat er een racistische basis is voor deze partij zal velen worst wezen want ze zit toch in het Cordon Sanitaire opgesloten.

Ace1Lex

CDA wil Nederlandse militairen naar Poolse grens met Belarus

Het CDA vindt dat Nederland net als het Verenigd Koninkrijk militairen moet sturen naar de grens van Polen met Belarus. Het CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder vroeg tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken aan demissionair minister Ben Knapen of zo'n uitzending een optie is voor het kabinet. "Het spreekt mij aan dat de Britten dat doen", aldus Mulder.

De Britse regering stuurde onlangs een tiental militairen naar NAVO-bondgenoot Polen. De eenheid geeft vooral technische ondersteuning aan de Polen. De troepen gaan kijken of het hekwerk aan de grens met Belarus kan worden opgeknapt of versterkt. Aan de grens hebben zich veel migranten verzameld in de hoop Europa binnen te komen.

Het regime van Aleksandr Loekasjenko heeft de grens van Belarus opengezet voor migranten vooral uit het Midden-Oosten. Het leidt tot grote spanningen aan de grens met Polen. Het zou een wraakactie zijn van Loekasjenko tegen de Europese Unie die al verscheidene keren sancties heeft ingesteld tegen zijn bewind. Binnenkort volgen weer nieuwe sancties.

Hard beleid
De Kamer is voorstander van een hard beleid tegen Belarus dat migranten gebruikt als "politiek wapen". VVD'er Ruben Brekelmans wil niet alleen de nationale vliegmaatschappij van Belarus (Belavia) straffen, maar ook alle bedrijven die met Belavia samenwerken. Don Ceder van de ChristenUnie wil Belarus uit het bankensysteem Swift zetten. PvdA'er Kati Piri wil dat de handel tussen Nederland en Belarus wordt aangepakt. Die floreert volgens haar ondanks de vier sanctiepakketten van de EU.

Over wat er met de migranten moet gebeuren verschillen de partijen van mening. De nood onder de verzamelde menigte aan de grens is groot. VVD en CDA vinden het een probleem van Loekasjenko. Hij moet zorgen dat ze teruggaan naar het land waar ze vandaan komen. Andere partijen waaronder SP en GroenLinks vinden dat de EU mensen moet opnemen die recht hebben op asiel.

ANP, 17-11-2021, 15:13

pz

Via twitter : Julian Röpcke
@JulianRoepcke

Die Katze ist aus dem Sack!
Lawrow will EU-Milliarden für Belarus.
,,Als Flüchtlinge aus der Türkei kamen, hat die EU Mittel bereitgestellt, damit sie auf dem Territorium der Türkischen Republik bleiben. Warum ist es unmöglich, auch den Weißrussen zu helfen?"

https://twitter.com/i/status/1458077366073364480

Oorlogsvis

Moeilijke situatie die mensen laten zich gebruiken door Wit-rusland & Rusland om de zaak op scherp te zetten....wat kunnen we
doen ? de grenzen open en hoppa nog 2 miljoen vluchtelingen/gelukszoekers erbij hier in Europa ?

Beste is een bufferzone te bezetten in Wit Rusland van pakweg 10 km en daar die vluchtelingen op laten ....maar dat heeft
natuurlijk grote consequenties en dus zal het niet gebeuren.
Of een goed gesprek met Poetin en zeggen dat we militair gaan ingrijpen als dit zo doorgaat klaar ...en meteen
een paar divisies die kant op sturen ....oeps ...lukt niet ..want de Europese landen zijn niet bereid dit spel te gaan spelen.

Dus er is geen oplossing ....ja toch wel ...de sancties opheffen en Wit Rusland zijn eigen boontjes laten doppen en wij
het westen moeten  ons niet met dat soort landen bemoeien anders krijg je dit ... ;)

Thomasen

Citaat van: ARM-WAP op 08/11/2021 | 19:31 uur
"We" hebben toch Frontex?  :angel:
Maar blijkbaar moet een lidstaat om de inzet ervan vragen... (althans die indruk kreeg ik toen ik dit zag deze morgen:https://twitter.com/NathalieLoiseau/status/1457464548902965249)

Verder vroeg ik nog:
What is Frontex able to do then?
What are Frontex 'resources' and how quickly can they be deployed?
And what are they supposed to do to assist PL?
And what do you expect NATO to do?
FR willing to deploy troops in PL?

Maar daarop natuurlijk geen antwoord gekregen.

Frontex is vooral een framework. Betekent dat er binnen dagen hulp kan zijn. Bijvoorbeeld Kmar of een UAV. Alle passende assets die nodig zijn. Daarnaast heeft frontex wat eigen spul, maar dat is nog verwaarloosbaar.

Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de grensbewaking, maar als ze het niet aankunnen moet frontex het gat dichten. Ook logisch dat frontex niet op eigen houtje eenheden kan sturen. Maar ze zijn aangeboden. De Poolse regering zit natuurlijk niet te wachten op hulp van de EU.
Twitter: @Thom762

"And covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all" Thomas Hobbes

A.J.

Citaat van: Huzaar1 op 25/10/2021 | 11:29 uur
Wat eraan ten grondslag ligt is juist belangrijk. De reden om iets wel of niet te doen kan ermee worden gerechtvaardigd. Hoeveel iets kost of mag kosten is tenslotte gerelateerd aan het risico waaraan je je wenst bloot te stellen.

Indien je er personen mee tegenhoud en aan de andere kant van de muur de situatie verandert in ene kerkhof zul je toch echt actie moeten ondernemen. Dat is moreel namelijk onacceptabel. Daarom worden er deals gemaakt met erdohan. Helaas.

Er zijn wel meer dingen moreel onacceptabel op deze aarde.