Auteur Topic: [nieuws] Bezuinigingen bij Defensie  (gelezen 3139 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

-Peter-

  • Webmaster
  • ERG FANATIEK
  • ********
  • Berichten: 4096
[nieuws] Bezuinigingen bij Defensie
« Reactie #1 Gepost op: 31/03/2003 | 21:53 uur »

vrijwillig uitstromen?

Jacques van Hulsen

De afgelopen weken is er veel discussie ontstaan over de keuze die militairen kunnen maken om eerder de dienst te verlaten. De groep militairen die gebruik kan maken van deze mogelijkheid hebben het idee dat als zij daarvan geen gebruik maken, zij de dienst als eerste zullen moeten verlaten. Dat laatste wordt aangewakkerd door de wijze waarop door sommigen informatie is verstrekt en door (vage) verhalen over SBK-achtige constructies.

Wat exact met het woord SBK-achtige constructie bedoeld wordt, is niet geheel duidelijk. Helder is wel dat tot het einde van het jaar het staande SBK van toepassing is. Voor de periode daarna heeft defensie aangegeven dat er een opvolger komt. Hoe het SBK nieuwe stijl er exact uit komt te zien, is op dit moment niet duidelijk. Binnen enkele weken zal het eerste concept aan het overleg worden aangeboden.

Het is een feitelijke constatering dat defensie voor een grote bezuinigingsdoelstelling is geplaatst. In de Najaarsbrief 2002 wordt aangegeven dat defensie de komende jaren 850.000.000 euro moet inleveren. Een groot deel van het geld dat bezuinigd moet worden, moet uit de personele exploitatie komen.

Het aantal mensen dat voor hun toekomst als defensiemedewerker moet vrezen stijgt naarmate de tijd vordert. Was er in eerste instantie sprake van 3400 mensen (voorzien van de toevoeging dat dit aantal nog kon stijgen als er meer duidelijkheid ontstond), enige tijd later werden 4500 tot 4800 personen genoemd en onlangs werden daaraan nog 2200 personen toegevoegd.

In de novemberbrief werd aangegeven dat met een reductie van 2000 man de Haagse Staven zwaar getroffen zou worden. Dat is met zekerheid het geval. Het beeld dat tegelijkertijd ontstond dat met name operationele eenheden zoveel mogelijk ontzien zouden worden behoeft echter bijstelling. Ook bij operationele eenheden zullen 1700 personen moeten verdwijnen. De resterende mensen zullen gevonden moeten worden door efficiencyverbetering en bij ondersteunende eenheden.

De donkere wolken die zich over gehele defensieorganisatie samentrekken zijn dus duidelijk zichtbaar.

Daar komt nog bij dat wij niet uitsluiten dat defensie de komende tijd met aanvullende bezuinigingen. zal worden geconfronteerd

Tegen die achtergrond is besloten tot een selectieve vacaturestop voor burgerpersoneel en een vervroegde uitstroom voor militairpersoneel. Voor mensen die van de uitstroommogelijkheid geen gebruik maken of kunnen maken, omdat zij niet tot de doelgroep behoren, betekent dit een onzekere toekomst. Dat iemand dicht voor het LOM-moment staat, biedt geen absolute garantie dat hij zijn tijd kan volmaken. De VBM|NOV zal zich sterk maken voor een goed en sociaal SBK als middel om gedwongen ontslagen te voorkomen. Zij wijst gedwongen ontslagen immers af.

Een goed SBK neemt de onzekerheid en het risico dat ook defensiemedewerkers die dicht voor LOM staan de defensieorganisatie zullen moeten verlaten niet weg. Gebruik maken van de mogelijkheid om vervroegd uit te stromen, geeft daarentegen maximale zekerheid over de eigen toekomst en draagt bij tot het verminderen van de omvang van het aantal mensen dat de komende jaren zonder keuzevrijheid door de gesel van de bezuinigingen zal worden geraakt. Het is en blijft een persoonlijke en niet meer omkeerbare beslissing, die genomen wordt op grond van de informatie die nu beschikbaar is.

[bron: www.vbmnov.nl]


Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...