[Persbericht] VBM|NOV wil meer duidelijkheid over missie Irak

Gestart door -Peter-, 12/06/2003 | 17:12 uur

-Peter-


Persbericht
Datum: 12 juni 2003

VBM|NOV voorzitter Jean Debie heeft Defensie opheldering gevraagd over de geweldsinstructie rond de voorgenomen uitzending van 1100 militairen naar Irak. Debie: "Ik wil nog wat meer helderheid over de geweldsinstructie, de Ru-les of Engagement. Nederland zal de Britse geweldsinstructie overnemen, maar behoudt zich het recht voor om daarin wijzigingen te brengen. Ik vind dat Nederlandse militairen in staat zullen moeten zijn tot een robuust optreden. Dit is mogelijk doordat de resolutie van de veiligheidsraad expliciet gebaseerd is op hoofdstuk VII van het VN-Handvest. Verder heb ik aangedrongen op het opnemen van deze operatie in de Vergoedingsregeling Vredes- en Humanitai-re Operaties, de VVHO. Defensie heeft dit toegezegd. Ook is toegezegd ge-zegd, dat de operatie zal vallen onder het convenant tussen Defensie en het Nederlandse Verbond van Verzekeraars. Dat is belangrijk in verband met het afzien van een beroep op de molestclausule door verzekeraars bij levensver-zekeringen die gekoppeld zijn aan een hypotheek."
De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV (met bijna 30.000 leden de grootste defensievakbond) heeft verder geen problemen met de missie in Irak. De brief naar de Tweede Kamer geeft volgens de VBM|NOV genoeg duidelijk-heid over het mandaat, de commando-structuur, juridische inbedding, de tacti-sche voorwaarden en de militaire opdracht, inclusief de wijze van optreden.

[bron: www.vbmnov.nl]
Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...