[VBM|NOV] Flexibilisering deeltijders

Gestart door -Peter-, 21/06/2003 | 12:11 uur

-Peter-


Begin dit jaar bepaalde de Rechtbank te Den Haag dat ook het burgerpersoneel bij defensie met een deeltijdaanstelling de mogelijkheid tot flexibilisering van de arbeidsduur (het korter of langer werken) niet kon worden onthouden.  

De concretisering van deze uitspraak in de vorm van een aanpassing van regelgeving vergt nog de nodige tijd. Vooruitlopend daarop is defensie gekomen met een voorlopige voorziening die het voor burgerpersoneel dat korter werkt dan gemiddeld 38 uur mogelijk maakt om de arbeidsduur te verkor-ten of te verlengen. Het concept van deze voorlopige voorziening is onlangs aan het overleg aangebo-den. De centrales hebben met de voorgestelde flexibilisering ingestemd. Hierdoor kunnen in deeltijd aangestelde burgerambtenaren vanaf 1 juli aanstaande hun arbeidsduur verlengen of verkorten. Daarbij zijn overigens de voorwaarden die voor de voltijds aangestelden gelden zijn op overeenkomstige wijze van toepassing.

De VBMNOV heeft naar aanleiding van deze uitbreiding voor het burgerpersoneel aangedrongen op een soortgelijke maatregel voor het militair personeel met een arbeidsduur van minder dan gemiddeld 38 uur. Toegezegd is dat defensie voor 1 augustus 2003 komt met een opzet voor het militair personeel.

[bron: www.vbmnov.nl]
Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...